Jobmonitor. Search results for Information and communications technology user support technicians

55 Jobs found for Information and communications technology user support technicians in Croatia

Used filters:
 • Information and communications technology user support techniciansx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company TVIM-TONKOVIĆ D.O.O. in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis posla: Odravanje informatike opreme tvrtke...

 • Company ARISTOKRAT ZG d.o.o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Potrebno znanje rada na raunalu te poznavanje stranog jezika (engleski, njemaki). Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja 2020....

 • Company FINA in Jame
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Financijska agencija (Fina) vodea je hrvatska tvrtka na podruju pruanja financijskih i elektronikih usluga. Moderna smo institucija izgraena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne vanosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatikom tehnologijom i locirane tako da jame klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Vukovaru/Bjelovaru (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranog kandidata) u Centru aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike na radnom mjestu: IT programer - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e: - razvoj i dokumentiranje komponenti IT sustava (korisnika suelja i programski moduli) te uspostava interakcije izmeu IT sustava i njihovih dijelova suk...

 • Company SYSKIT d.o.o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: korištenjem dostupnih alata razvija proizvode prema specifikacijama. Obrazovni program: raunalno programiranje. Informatika znanja: MS Office paket. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet in Unije
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova:Nadzor rada aktivne mrene opreme i mrenih servisaPraenje i analiza rada CARNET mreeImplementacija aktivne mrene opreme i mrenih servisa u pristupnom i agregacijskom dijelu CARNET mree za potrebe projekta e-ŠkoleOdravanja uspostavljene infrastrukture i servisa za potrebe projekta e-Škole Od kandidata oekujemo:Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismuDobro poznavanje raunalnih mrea (TCP/IPv4, IPv6)Dobro poznavanje mrenih i usmjerivakih protokola i topologijaDobro poznavanje i samostalan rad s mrenom opremomPoznavanje koncepta sigurnosti u lokalnoj raunalnoj mreiDobro poznavanje Windows i Linux operacijskih sustavaPoznavanje MS Office alata (Word, Excell, Power Point, Outlook)Visok stupanj proaktivnosti, samoinicijative i poduzetnostiOtvorenost u komunikaciji, razvijen...

 • Company MCS Grupa d.o.o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: izrada specifikacija, razvoj i implementacija IT rješenja. Mogunost korištenja potpora....

 • Company Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA in Mlini
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno lanku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA UPA DUBROVAKA raspisuje: NATJEAJ za sljedea radna mjesta Uitelj informatike – 1 izvršitelj (M/), nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, odreeno, zamjena do prestanka korištenja prava na rad u skraenom radnom vremenu. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole upa dubrovaka, Dr.A.Starevia 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole. Uvjeti: -Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju...

 • Company Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA in Mlini
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno lanku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA UPA DUBROVAKA raspisuje: NATJEAJ za sljedea radna mjestaUi nepuno radno vrijeme 28 sati tjedno, neodreeno, probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole upa dubrovaka, Dr.A.Starevia 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole. Uvjeti: -Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 1...

 • Company FINA in Jame
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Financijska agencija (Fina) vodea je hrvatska tvrtka na podruju pruanja financijskih i elektronikih usluga. Moderna smo institucija izgraena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne vanosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatikom tehnologijom i locirane tako da jame klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo 2 osobe za rad u akovcu/Virovitici/Bjelovaru (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranog kandidata) u Centru aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike na radnom mjestu: IT dizajner - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e:analiziranje i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,dizajniranje i dokumentiranje naina izrade IT komponenti i nj...

 • Company FINA in Zabok
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zaboku u Razvojnom odjelu Zabok, Centar aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike na radnom mjestu: IT dizajner - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e:analiza i obrada opisanih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva korisnika,dizajniranje i dokumentiranje naina izrade IT komponenti i njihove interakcije sukladno utvrenim smjernicama,razvijanje i primjena aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja e osigurati podršku poslovnom procesu,sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti,sudjelovanje u analizama za potrebe unaprjeenja i optimizacije manjih IT sustava/programskog koda te provoenje redizajna IT komponenti sukladno dobivenim preporukama,analiziranje prijava problema u radu IT...

 • Company FINA in Zabok
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo 3 osobe za rad u Zaboku u Razvojnom odjelu Zabok, Centar aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike na radnom mjestu: IT programer - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e:razvoj i dokumentiranje komponenti IT sustava (korisnika suelja i programski moduli) te uspostava interakcije izmeu IT sustava i njihovih dijelova sukladno utvrenom dizajnu,sudjelovanje u planiranju isporuka i integriranje komponenti IT sustava (programski moduli) u isporuke,provoenje potrebnih unaprjeenja i optimizacije IT komponenti sukladno utvrenom redizajnu,provoenje aktivnosti otklanjanja zastoja u radu IT sustava,sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima. Od Vas emo oekivati:SSS, VŠSS/bacc., VSS/mag./stru.spec. – društveni,...

 • Company FINA in Jame
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Financijska agencija (Fina) vodea je hrvatska tvrtka na podruju pruanja financijskih i elektronikih usluga. Moderna smo institucija izgraena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne vanosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatikom tehnologijom i locirane tako da jame klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u akovcu/Virovitici/Bjelovaru (ovisno o prebivalištu/boravištu odabranog kandidata) u Centru aplikativnog razvoja, Sluba razvoja IT servisa, Sektor informatike na radnom mjestu: IT programer - suradnik (m/) Vaši zadaci bit e:razvoj i dokumentiranje komponenti IT sustava (korisnika suelja i programski moduli) te uspostava interakcije izmeu IT sustava i njihovih dijelo...

 • Company 'MEĐIMURJE INSTALACIJSKO PROJEKTANTSKI CENTAR' in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uvjeti: VŠS, VSS - (FER, PMF, FESB, FOI ) Što nudimo:Plaa po dogovoruRadno vrijeme – 8 sati dnevno od ponedjeljka do petka Mjesto rada: akovec Mail slati na: ...

 • Company PRIMA COMMERCE d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - izrada web stranice - odravanje web stranice- web shop, integracija s bazama podataka Za prijavu dostaviti zamolbu i ivotopis...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, odreeno, i nepuno radno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno PŠ Luka ŠipanskaUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/201...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ INFORMATIKE, odreeno i puno radno vrijeme, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto potrebno je pr...

 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. UITELJ INFORMATIKE, odreeno i nepuno radno vrijeme, 14 sati u nastavi tjedno, 1 izvršiteljUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za ...

 • Company PINKMAN d. o. o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: razvoj vlastitih programskih rješenja Trai se djelatnik/djelatnica za radno mjesto backend programer.Potrebna tehnika znanja i vještine: - 2+ godine iskustva s PHP programskim jezikom - poznavanje barem jednog PHP frameworka - poznavanje i rad s bazom podataka (MySQL) - poznavanje standarda programiranja i razvoja kvalitetnih rješenja - nivo znanja: mid/seniorOekivanja poslodavca: - pozitivan stav - timski rad - odgovornost i samostalnost u raduPoslodavac nudi: - rad u stabilnoj tvrtci koja se bavi razvojem iskljuivo vlastitih programskih rješenja - mlad i proaktivan internacionalni tim - mogunost napredovanja - primanja prema dogovoru i nivou znanja...

 • Company FENIKS INFO d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: servis raunala, reklamacije, sklapanje PC-a. U obzir dolazi tehniar/ka za raunalstvo. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanka 112. Statuta, Gospodarska škola Varadin, Boene Plazzeriano 4, 42 000 Varadin raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. VODITELJ /ICA OBRAZOVANJA ODRASLIH 1 radnik/ca - nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - radni odnos zasniva se na odreeno radno vrijeme zamjena za radnicu na neplaenom dopustu OPI UVJETI: Viša ili visoka struna sprema ekonomskog ili informatikog smjera. Kandidati/kinje koji/e se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za...

 • Company DL Tehnologije d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: programiranje raunala, montaa IT sustava i tehnike zaštite....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA RAPSKA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odgojno obrazovni rad s djecom, izvoenje nastave....

 • Company Info3 d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Info3 d.o.o. se bavi razvojem i implementacijom poslovnih softvera sa fokusom na Odoo (ranije OpenERP). Radi se o globalnom Open Source rješenju koje se koristi diljem svijeta (). Radimo implementaciju Odoo ERP rješenja od 2014., te traimo pojaanje našeg tima koji trenutno broji 10 lanova. Opis posla: - rad u manjem razvojnom timu - rješavanje programskih zadataka - pronalazak i ispravljanje grešaka u programskom kodu - Python, PostgreSQL, HTML, JavaScript, CSS Uvjeti: - VŠS ili VSS tehnikih/informatikih usmjerenja - u obzir za zapošljavanje dolaze i studenti/ice - poeljno poznavanje osnova barem jednog od objektno orijentiranih jezika (C#, Python, Ruby, PHP, Java) - poeljno poznavanje relacijskih baza podataka (MSSQL, MySQL, PostgreSql) - poeljno poznavanje osnovnih web tehnologija (HT...

 • Company Info3 d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Info3 d.o.o. se bavi razvojem i implementacijom poslovnih softvera sa fokusom na Odoo (ranije OpenERP). Radi se o globalnom Open Source rješenju koje se koristi diljem svijeta (). Radimo implementaciju Odoo ERP rješenja od 2014., te traimo pojaanje našeg tima koji trenutno broji 10 lanova. Opis posla: - rad u manjem razvojnom timu - posredna i neposredna komunikacija s klijentom - definiranje i prioritiziranje korisnikih zahtjeva u dogovoru s nadreenima - vremenska procjena zadataka te pridravanje rokova u isporuci - osnovno izvještavanje nadreenima o statusu i razvoju projekta - samostalnost u razvoju, testiranju i odravanju web aplikacija - predlaganje i implementacija korisnikih zahtjeva - predlaganje i implementacija poboljšanja razvojnog procesa Uvjeti: - VŠS, VSS tehnikih/informat...

 • Company Info3 d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Info3 d.o.o. se bavi razvojem i implementacijom poslovnih softvera sa fokusom na Odoo (ranije OpenERP). Radi se o globalnom Open Source rješenju koje se koristi diljem svijeta (). Radimo implementaciju Odoo ERP rješenja od 2014., te traimo pojaanje našeg tima koji trenutno broji 10 lanova. Opis posla: - rad u manjem konzultantskom timu - posredna i neposredna komunikacija s klijentom - prikupljanje korisnikih zahtjeva - testiranje programskog rješenja - izrada specifikacije zahtjeva i korisnikih uputa - edukacija korisnika Uvjeti: - VŠS, VSS tehnikog ili ekonomskog usmjerenja - u obzir za zapošljavanje dolaze i studenti/ice - odline komunikacijske vještine - pozitivna i vedra osoba - vozaka dozvola B kategorije Prednost imaju kandidati/kinje: - s osnovnim poznavanjem SQL-a i relacijsk...

 • Company Info3 d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Info3 d.o.o. se bavi razvojem i implementacijom poslovnih softvera sa fokusom na Odoo (ranije OpenERP). Radi se o globalnom Open Source rješenju koje se koristi diljem svijeta (). Radimo implementaciju Odoo ERP rješenja od 2014., te traimo pojaanje našeg tima koji trenutno broji 10 lanova. Opis posla: - rad u manjem konzultantskom timu - samostalna posredna i neposredna komunikacija s klijentom - samostalno definiranje korisnikih zahtjeva - prioritiziranje rokova u dogovoru s nadreenima - praenje pridravanja rokova u isporuci - samostalnost u testiranje programskog rješenja - predlaganje i implementacija korisnikih zahtjeva - predlaganje i implementacija poboljšanja razvojnog procesa - izrada dokumentacije i korisnikih uputa - edukacija korisnika Uvjeti: - VŠS, VSS tehnikog ili ekonoms...

 • Company MONO d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: razumijevanje i poboljšavanje novih i postojeih funkcionalnosti naših web i mobilnih aplikacija. Uvjeti prijave:minimalno 1 godinu iskustva u testiranju web i/ili mobilnih aplikacija"oko za detalje"odgovarajue socijalne vještine u komunikaciji s timomdobro poznavanje engleskog jezika posveenost detaljima na projektima i pozitivan pristup poslutimski duh, ali i samostalnost u radu kada je potrebnoelju za stalnim uenjem i usavršavanjem u podruju novih tehnologija Bonus bodovi:poznavanje alata za automatizirano testiranjeiskustvo u radu s agilnim metodologijama razvoja i stress/load/performance testovima Poslodavac nudi:izazovne projekte i velike klijenterad u cutting-edge tehnologijamamogunost napredovanjaosobni i profesionalni razvojedukacije i usavršavanjarad s iznadprosjen...

 • Company MONO d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: osoba na ovoj poziciji sudjelovat e u razvoju korisnikog suelja i unaprjeenju korisnikog iskustva web aplikacijakao dio veeg tima, suraivat e s kolegama dizajnerima i frontendašima u razvoju intuitivnih, brzih i skalabilnih rješenja u JavaScriptu i pripadajuim aplikativnim okvirima. Uvjeti prijave: minimalno 1 godina iskustva u programiranjuportfolio s dosadašnjim radovima i uvid u koddobro poznavanje HTML-a i CSS-apoznavanje JavaScript-a i nekih od njegovih frameworka (Angular, React)odgovarajue socijalne vještine u komunikaciji s timom i klijentima, s naglaskom na dobro znanje engleskog jezikaposveenost detaljima na projektima i pozitivan pristup poslu openito: svaki 'extra mile' je i dodatno nagraentimski duh, ali i samostalnost u radu kada je potrebnoelja za stalnim uenje...

 • Company MONO d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: osoba na ovoj poziciji radit e na razvoju klijentske funkcionalnosti web aplikacijaosoba na ovoj poziciji kao dio veeg tima, suraivat e s kolegama koji rade backend funkcionalnost na razvoju intuitivnih, brzih i skalabilnih rješenja u JavaScriptu i pripadajuim aplikativnim okvirima.Uvjeti prijave: minimalno 1 godina iskustva u programiranjuportfolio s dosadašnjim radovima i uvid u koddobro poznavanje HTML-a i CSS-apoznavanje JavaScript-a i nekih od njegovih frameworka (Angular, React)poznavanje Gita te osnova HTTP-a i srodnih protokolaodgovarajue socijalne vještine u komunikaciji s timom i klijentima, s naglaskom na dobro znanje engleskog jezikaposveenost detaljima na projektima i pozitivan pristup poslu openitotimski duh, ali i samostalnost u radu kada je potrebnoelja za sta...

 • Company MONO d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: rad na web rješenjima u ASP.NET frameworku uz korištenje programskog jezika C# te s relacijskim bazama podataka poput PostgreSQL-a,razvoj kompleksnih cloud rješenja za više industrija,ukljuenost u sve aspekte izrade arhitekture, dizajna, razvoja, testiranja i deploymenta naših rješenja. Uvjeti prijave: minimalno 1 godina iskustva u razvoju web aplikacijadobro poznavanje rada sa SQL bazama podatakadobro poznavanje principa agilnog pristupa razvoju softvera(poeljno) iskustvo u C# i ASP.Net frameworku ili u drugim objektno orijentiranim jezicima(poeljno) poznavanje JavaScripta i nekih od njegovih modernijih klijentskih frameworkamoete nam pokazati strukturu i kod nekih od svojih rješenja (npr. linkovi na GitHub)odgovarajue socijalne vještine u komunikaciji s timom i klijentima s...

 • Company KLISING d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: u potrazi smo za ambiocioznom osobom koja e se prikljuiti našem timu te blisko suraivati s voditeljem projekta u podruju informacijskih tehnologija, softverskih aplikacija i hardvera. Ovaj posao obuhvaa uredski ali i terenski rad po cijeloj Hrvatskoj u zatvorenim i otvorenim prostorima te zahtjeva vozaku dozvolu B kategorije , vlastito vozilo je dodatan plus ali nije uvjet za prijavu. Osoba e pomagati voditelju projekta u zadacima koji ukljuuju:definiranje potrebnih tehnikih preduvjeta potrebnih za instalaciju sustava (izrada dokumentacije po potrebi)montaa, spajanje i podešavanje ureaja biometrijskih i/ili kartinih RFID sustava, instalacija programskih komponenata sustava, kreiranje baze poetnih podataka, parametriranje sustavatehniku podršku korisnicima sustava odravanje i ...

 • Company MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: poslovi informatiara....

 • Company EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA in Dubrovnik
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Ekonomska i trgovaka škola Dubrovnik, Iva Vojnovia 12A, raspisuje N A T J E A J za slobodna radna mjesta 1. nastavnik/ca informatike – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane lankom 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, NN 80/1999). Uz pismenu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis, 2. dokaz o strunoj spremi, 3. do...

 • Company FOKUS INFOPROJEKT d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  - opis posla: organizacija rada servisa informatike opreme, dijagnostika i servisiranje informatike opreme, sastavljanje raunala, instalacija, reinstalacija, podešavanja i nadogradnje operativnih sustava, konfiguriranje i podešavanje raunalnih mrea - na natjeaj se mogu javiti osobe SSS - tehniari za raunala i ostala usmjerenja...

 • Company LLOYDS DESIGN d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: poslovi razvoja CMS sustava. Informatika znanja: PHP, MySQL, JAVASCRIPT...

 • Company ambiFOX d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova:- administracija i odravanje IT sustava - analiza i rješavanje softverskih i hardverskih grešaka kod naših stranaka Uz tehnika znanja koja mi traimo od Vas, mi nudimo: - odlinu radnu atmosferu - rad u timu strunjaka - mogunost uenja i usavršavanja (školovanja) - mogunost napredovanja - team building druenja - povremeni rad od kue - redovita stimulativna primanja...

 • Company VODOVOD, D.O.O. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPIS POSLOVA: SISTEMSKA PODRŠKA RAUNALNOM SUSTAVU, PROVEDBA SISTEMSKIH I SIGURNOSNIH PROCEDURA, ODRAVANJE I RAZVOJ RAUNALNOG SUSTAVA TRAI SE:Znanje mrenih protokola, tehnologija izgradnje i odravanja raunalnih mreaZnanje rada sklopovlja posluitelja, rada sklopovlja radnih stanica, rada sklopovlja mrenih ureajaPoznavanja rada sustava za upravljanje bazama podatakaOsnovna znanja programiranja (C, C++, C#, VB, Python)Napredno administriranje raunalnih mrea (VPN, VLAN, ROUTER, FIREWALL)Napredno administriranje OS-a posluitelja i OS-a radnih stanicaNapredno administriranje MS Active Directory (GPO)Napredno administriranje sustava za virtualizaciju posluitelja i radnih stanica (VMWARE, HYPER-V)Napredno administriranje sustava sigurnosnog kopiranja (VEAM BACKUP, VMWARE vSPHERE)...

 • Company VODOVOD, D.O.O. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPIS POSLOVA: TEHNIKA PODRŠKA KORISNICIMA I ODRAVANJE RAUNALNE OPREME I PERIFERIJE TRAI SE: Znanje principa rada skolopovlja radnih stanica Osnovna znanja mrenih protokola i sustava dijeljenja resursa Osnovna znanja strukturiranih podataka i programiranja (XML, HTML, PHP)...

 • Company TRI M d. o. o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Prikupljanje i analiza zahtjeva KupacaSavjetovanje Kupaca o primjeni IT tehnologijeIzrada planova dizajna/arhitekture/povezivanja IT ureaja i sustavaInstalacija i konfiguracija IT ureaja i sustavaPreventivni pregledi, nadziranje rada i administriranje IT ureaja i sustavaOtklanjanje neispravnosti u radu IT ureaja i sustavaPruanje podrške Kupcima u radu i korištenju IT ureajai sustavaPruanje pred/post prodajne podrške drugim odjelima poduzeaPripremanje i odravanje predavanja i prezentacijaStruno usavršavanjeCertificiranje po programima partnera za stjecanje certifikataPrednost imaju kandidati koji posjeduju sljedee vještine: Napredno poznavanje mrenih tehnologija. Iskustvo u radu sa velikim sustavima. Posjedovanje industrijskih strunih certifikata poeljno CCNA, CCMP, MCSA, MCSE, .......

 • Company ČAROLIJA DRVA d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  RAD U STOLARIJI, OBRADA DRVA SA CNC STROJEM...

 • Company CONTROL ENGINEERING d.o.o. in Visoka
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Tvrtka Control Engineering d.o.o. thrai više server / sistem administratora za podatkovni centar. - bavimo se profesionalnim hosting uslugama i administracijom servera. Imamo vlastiti podatkovni centar (Zagreb, Hrvatska) TIER3 certificiran, vlastitu mrenu i serversku infrastrukturu. Radimo s klijentima na 5 kontinenata.Od kandidata se trai:- planiranje, dizajn i implementacija IT infrastrukture - izrada i auriranje dokumentacije - svakodnevno praenje i nadgledanje rada sustava, optimizacija i automatizacija procesa - kreiranje korisnikih rauna, definiranje i kontrola razine pristupa - kontrola provoenja backup-ova - kontrola sistemskih logova - dijagnosticiranje i otklanjanje kvarova - planiranje i implementacija sigurnosnih postavki - odravanje visoke razine sigurnosti sustava - odravanj...

 • Company ANCONA GRUPA d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Informatiar (m/) Lokacija: akovo, Hrvatska Vaše odgovornosti:pravodobno pruanje podrške korisnicima i suradnicimakonfiguracija, instalacija i odravanje radnih stanica, printera i mrene opremeorganizacija distribucije podataka putem cloudaauriranje postojeeg i implementacija novog softveradnevni nadzor, odravanje i upravljanje svim dijelovima IT sustavainformatiar treba osobno raunalo osposobiti za rad i podii raunalnu mreu i podii raunalnu mreu na koju e prikljuiti korisnika raunalaupravljanje korisnikim raunalimaProcesi vezani uz redovno odravanje informacijskog sustava:administriranje servera i mrene infrastruktureinstaliranje i odravanje aplikacija u Microsoft okruenjuinstaliranje i odravanje poslovnih aplikacijaodravanje opreme za kontrolu pristupa i videonadzortrajna osobna nadogr...

 • Company PALIĆ METAL j.d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: web dizajn, izrada internet stranica....

 • Company LAGUNA TRADE d.o.o. in Marina
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  LAGUNA TRADE d.o.o.-Marina "Frapa" Croatia, 22 203 Rogoznica, Uvala Soline 1 Oglas za radno mjesto: IT Sistem Administrator Mjesto rada:Rogoznica, Šibensko-kninska upanijaBroj traenih radnika: 1 (djelatnik/ca s podruja Šibensko-kninske upanije ili Splitsko-dalmatinske upanije)Razina obrazovanja:Viša struna sprema ili visoka struna spremaRadno iskustvo:5 godina radnog iskustvaVrsta zaposlenja:Na odreeno vrijeme s mogunošu ugovora na neodreeno vrijemeRadno vrijeme:Puno radno vrijemePoslodavac: LAGUNA TRADE, d.o.o. „Marina Frapa“, za marine, turizam, trgovinu i uslugeKontakt: Laguna trade d.o.o., Kadrovska sluba, Uvala Soline 1, 22 203 Rogoznica, e-mail: Oekivane kvalifikacije kandidata:VŠS/VSS informatikog smjeraizvrsno poznavanje aktualnih MS Windows Server i/ili Linux operativnih...

 • Company VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla:Minimalne kvalifikacije:- Minimalno 5 godina iskustva - URL s primjerima dizajna interakcije na webu ili mobilnom ureaju - Iskustvo u stvaranju prototipova interaktivnog dizajna za mobilne ili web ureaje - Iskustvo u korištenju softvera za dizajn, kao što su Adobe Creative Cloud, Photoshop, Sketch i Illustrator - Iskustvo u korištenju programskih jezika kao što su HTML, CSS, Javascript, PHP - Komunikacijsko i prezentacijsko iskustvo - Dizajn iskustvo za razliite skupine ljudi Odgovornost:- Dizajniranje i ponavljanje visokokvalitetnih projekata - Doprinos strateškim odlukama s razvojnim timom - Dokumentiranje postupka i metodologije koji e se dijeliti s cijelom organizacijom - Doprinos definiciji novih modela interakcije - Suraivanje s premijerima, inenjerima, umjetnikim timovi...

 • Company Promo21 d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: rad na raunalu i rad na stroju. Mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ASBISC-CR d.o.o. in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Radno mjesto je u odjelu logistike – skladište Glavna zaduenja: prijem robe na skladište; poslovi pakiranja u otpremi robe; inventura robe Od kandidata oekujemo: - SSS – informatikog/tehnikog usmjerenja Znanje: - osnovno znanje rada u Microsoft Office aplikacijama (Word, Excel) - osnovno znanje engleskog jezika (razumijevanje) - dozvola za upravljanje viliarom: nije obavezna, no smatrati e se prednošu Profesionalne vještine: - otvorenost za suradnju - prilagodljivost Odgovornosti: - suradnja s odjelom prodaje - suradnja s dostavnim slubama Mjesto rada: Zagreb Ugovor na odreeno vrijeme s mogunošu zasnivanja stalnog radnog odnosa. Prijavite se: Pošaljite svoj ivotopis našoj Voditeljici ljudskih potencijala, Jagodi Mauran, na ...

 • Company MAGIC NET d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi tehniara/ke za komunikacije. Mjesto rada: podruje Varadinske upanije. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company SKRIPTA d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: instaliranje i administracija MS Windows- izravna komunikacija s klijentima putem telefonskog razgovora i e-maila- konfiguriranje i upravljanje IT opremom krajnjeg korisnika kao što su radne stanice, tableti, pisai, skeneri ili drugi ureaji- administracija infrastrukturnih servisa (DNS, AD, DHCP, antivirus)- administracija virtualizacijske okoline (VMWare, Hyper-V)- praenje i testiranje novih tehnoloških rješenja- pruanje tehnike podrške zaposlenicima Uvjeti: SSS, VŠS, VSS - napredno poznavanje MS Windows- osnovno poznavanje Linux OS-a (prednost)- osnovno poznavanje mree- osnovno poznavanje virtualizacija posluitelja (VMWare, Hyper-V)) -- sposobnost timskog rada i multitaskinga u agilnom okruenju- motiviranost i elja za uenjem novih tehnologija...

 • Company MELCOMP D.O.O. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: servis laptopa, printera, osobnih raunala, neprekidnih napajanja, monitor, krimpanje i lotanje kabela i srodnih elektrinih ureaja. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe elektrotehnikog ili srodnog smjera - znanje osnova engleskog jezika - osnove korištenja raunala u Windows okruenju - poznavanje osnova elektrotehnike - mogunost odlaska na terenski servis (unutar radnog vremena) - poznavanje rada s lemilicom, osciloskopom i sl, ureajima. Mogunost stalnog zaposlenja. Mjesto rada: Ivana Severa 15, Varadin (iznimno terenski rad na podruju Varadinske upanije sa osiguranim vozilom). Prijave se šalju iskljuivo putem e-maila....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Information and communications technology user support technicians Edit filters