Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

23 Jobs found for Mechanical engineering technicians in Croatia

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company COMMERCE-PROJEKT D.O.O. in Other
  22.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  Opis poslova: projektiranje srednjenaponskih vodova 20 i 35 kV i niskonaponske mree (zrana i kabelska izvedba), javne rasvjete i distribucijskih transformatorskih stanica 20/0,4 kV. Obrazovni program: dipl. ing. ili ing. elektrotehnike, dipl.ing. ili ing. graevinarstva, dipl.ing. ili ing. strojarstva. Struni ispit i druga znanja: struni ispit ili obvezno polaganje strunog ispita te polaganje ispita za koordinatora I, zaštite na radu u fazi projektiranja. Obavezno radno iskustvo u projektiranju, minimalno tri godine na sljedeim poslovima: srednjenaponska postrojenja (distribucijske transformatorske stanice) ili iskustvo na projektiranju javne rasvjete i niskonaponskih mrea, ili iskustvo na projektiranju srednjenaponskih vodova 10(20) i 35 kV ili iskustvo na projektiranju cjevovoda i drugih ...

 • Company ŠPOLJAR-TRANSPORT D.O.O. in Other
  21.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  Opis poslova: kontrola putnih radnih listova kontrola toenja i potrošnja goriva kontrola naplate cestarine priprema dokumentacije za registraciju i periodu kamiona kontrola opreme kamiona zaduivanje i razduivanje vozaa za kamione i opremu oitavanja i kontrola kartice vozaa i kamionskih tahografa mjesena izvješa o potrošnji goriva i prijeenoj kilometrai voznog parka briga o osobnim vozilima tvrtke   Uvjet:VSŠ/VSS tehnikog smjera,vozaka dozvola B kategorije,znanje jednog stranog jezika...

 • Company DELTRON d.o.o. in Adamovec
  21.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  Poeljan profil izvršitelja:  SSS, VSS ili VŠS tehnike struke odlino sluenje raunalom (Microsoft Office, AutoCAD) odgovornost, strunost i korektnost u obavljanju zadataka sklonost timskom radu inicijativa i elja za uenjem aktivno sluenje engleskim jezikom poloen ispit za vozaa "B" kategorije  Ukoliko ste komunikativni, usmjereni timskom radu i elite se pridruiti našem timu  pozivamo Vas da nam dostavite svoju zamolbu   na e-mail: Apply Now, zakljuno sa 30.09.2018. godine  s naznakom radnog mjesta za koje se natjeete:  “SURADNIK/CA U TEHNIKOM ODJELU, ZAGREB – rujan 2018.” Probni rok.  ...

 • Company HITTNER d.o.o. in Tenja
  20.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  Opis poslova: kontrola i posluivanje robota za zavarivanje. - raunalni tehniar u strojarstvu, elektrotehniari i sl. zanimanja, osnovna informatika znanja, poznavanje varenja, tehniko znanje - mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company "PNEO" in Other
  20.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  rad na strojevima za obradu metala, rad sa alatima, izrada pozicija i montaa te ostali poslovi u proizvodnji; poeljno je da su kandidati metalske struke; strojobravar, alatniar, tokar, strojarski tehniar i druge sline struke...

 • Company KONČAR-KUĆANSKI APARATI d.o.o. in Tenja
  20.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  U obzir dolaze kandidati strojarskog ili elektro smjera. ivotopis poslati na mail Apply Now -mogunost korištenja poticajnih mjera....

 • Company SKELA GRADNJA d.o.o. in Skela
  20.09.2018 Updated on: 24.09.2018

  Opis poslova: voenje dokumentacije gradilišta, crtanje i proraun graevinskih skela, rad u programu Mac Cad (više o programu na ). Potrebno je poznavanje engleskog i/ili talijanskog jezika. Nakon isteka ugovora postoji mogunost stalnog zaposlenja. Mjesto rada: Slavonski Brod i podruje RH. Radnicima na terenu osiguran je smještaj i prijevoz. Kontakt elektronikom poštoma na Apply Now ili na Apply Now...

 • Company C - SPACE d.o.o. in Other
  16.09.2018 Updated on: 21.09.2018

  Opis poslova: operater/ka u proizvodnji sportske opreme i ostalih proizvoda sportske opreme po nalogu poslodavca. Uvjet: - SSS tehnikog usmjerenja - poznavanje talijanskog jezika prednost, ali nije uvjet...

 • Company EZ ENGINEERING d.o.o. in Other
  15.09.2018 Updated on: 20.09.2018

  OPIS POSLOVA: - IZRADA STRUNE DOKUMENTACIJE NA PODRUJU STROJARSTVA...

 • Company HANJES d.o.o. in Tenja
  14.09.2018 Updated on: 19.09.2018

  Poduzee Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartoloveki. Hanjes d.o.o. je usluno poduzee na podruju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, profila od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijenti su poduzea iz podruja proizvodnje tranih vozila, farmaceutske, kemijske i prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijentirana, 99% proizvoda izvoze u EU. Više informacija na Uvjeti: -tehniko usmjerenje (strojarski, mehatroniki smjer i sl.) -poznavanje tehnike dokumentacije, materijala i tehnoloških postupaka Opis poslova; -poslovi distribucije pozicija po radnim mjestima -poslovi privremenog skladištenja pozicija -prijevoz viliarom Radni odnos na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa. Molbe slati iskljuivo na ad...

 • Company HANJES d.o.o. in Trnovec
  14.09.2018 Updated on: 19.09.2018

              Poduzee Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartoloveki. Hanjes d.o.o. je usluno poduzee na podruju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, profila od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijenti su poduzea iz podruja proizvodnje tranih vozila, farmaceutske, kemijske i prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijentirana, 99% proizvoda izvoze u EU. Više informacija na Radni odnos na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa. Za prijavu na natjeaj dostaviti zamolbu, ivotopis, elektroniki ispis radnog staa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i presliku potvrde o steenom obrazovanju na dolje navedenu adresu poštom ili e-mailom. Kontakt osoba: Natalija Marjani Uvjeti: - SSS/VSS strojarskog smjer...

 • Company HANJES d.o.o. in Trnovec
  14.09.2018 Updated on: 19.09.2018

  Poduzee Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartoloveki. Hanjes d.o.o. je usluno poduzee na podruju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, profila od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijenti su poduzea iz podruja proizvodnje tranih vozila, farmaceutske, kemijske i prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijentirana, 99% proizvoda izvoze u EU. Više informacija na Opis poslova: provedba završne kontrole i nadzor nad provedbom meufazne kontrole po odjelima, izrada mjernih protokola sudjelovanje kod ulazne kontrole osnovnih, dodatnih i pomonih materijala provedba ulazne kontrole pozicija izraenih u kooperaciji sudjelovanje u rješavanju reklamacija   Uvjeti: SSS strojarskog smjera Poznavanje mjerne opreme i...

 • Company BGW Montaža d.o.o. in Other
  14.09.2018 Updated on: 20.09.2018

  Opis poslova: poslovi inenjera/inenjerke strojarstva. Dodatni uvjeti: - potrebno odlino znanje njemakog jezika - potrebno višegodišnje radno iskustvo....

 • Company DIV LABORATORIJ d.o.o. in Other
  12.09.2018 Updated on: 17.09.2018

  Opis poslova: usmjeravanje u akreditiranom laboratoriju. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje, str. prvostupnik/ca, mag.,smjer strojarstvo, brodogradnja. Potrebno znanje engleskog ili njemakog stranog jezika. Prednost NDT, IWE-EWE. Prednosti: iskustvo rada u akreditiranom laboratoriju za tlak i temperaturu....

 • Company MARODI d.o.o. in Other
  08.09.2018 Updated on: 13.09.2018

  Rukovoditelj strojeva u proizvodnji tjestenine. Potrebno 3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima. SSS i VŠS.  ...

 • Company CAREL ADRIATIC d.o.o. in Other
  08.09.2018 Updated on: 14.09.2018

  Opis poslova: odgovornost za funkcioniranje tehnološkog procesa, kontinuirano traenje poboljšanja, razvoj i testiranje osnovne opreme, davanje tehnikih upute za korištenje opreme, praenje kvalitete procesa i proizvoda. Obrazovni program: tehniko usmjerenje. Poznavanje talijanskog jezika je prednost....

 • Company AD PLASTIK D.D. in Other
  06.09.2018 Updated on: 17.09.2018

  Opis posla: Praenje, analiza i rješavanje tekue problematiku, analiziranje ponavljajuih kvarova, utvrivanje i odreivanje postupka uklanjanja uzroka, sudjelovanje kod kolaudacije sredstava rada i probne proizvodnje, predlaganje planova preventivnog i tekueg odravanja, odreivanje minimalne i maksimalne zalihe rezervnih dijelova, kompletiranje i auriranje dossie sredstava rada. Uvjet: VŠS/VSS tehnikog smjera Korištenje MS Office paketa Prilikom prijave obvezno staviti naznaku "Tehnolog odravanja"...

 • Company KRIŠKA HIŽA d.o.o. in Other
  05.09.2018 Updated on: 10.09.2018

  Opis poslova: voditelj/ica projekata izrade djejih i sportskih igrališta...

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Osijek
  05.09.2018 Updated on: 10.09.2018

  Opis poslova: - tekue i preventivno odravanje i servisiranje materijalnih resursa - popravci kvarova nastalih u toku proizvodnje - podešavanje strojeva prema tehnikoj dokumentaciji - uredno voenje lista i dnevnika odravanja - obavljanje poslova iz podruja elektro i strojnog odravanja - komunikacija s ostalim procesima u društvu - planiranje izvoenja odravanja ovisno o vrsti i prijavi kvara ili tehnike nepravilnosti - praenje aktivnosti i kontrola tehnoloških parametara proizvodnje - obavještavanje voditelja o nemogunosti otklanja uzroka zastoja - poštivanje propisanih procedura i radnih uputa i standardnih operativnih postupaka prilikom obavljanja radnji. Poeljno poznavanje engleskog jezika. Zainteresirani kandidati trebaju se javiti sa ivotopisom na razgovor sa poslodavcem dana 12. rujna ...

 • Company DELTRON d.o.o. in Split
  04.09.2018 Updated on: 10.09.2018

  Poeljan profil/uvjeti izvršitelja:  VSS ili VŠS – diplomirani inenjer strojarstva ili inenjer stojarstva Poloen struni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu 2 godine radnog iskustva na poslovima voditelja gradilišta Izvrsno poznavanje rada na raunalu (AutoCad, Excel, Microsoft Office) Vozaka dozvola B kategorije Aktivno sluenje engleskim jezikom u govoru i pismu Referentna lista projekata na kojima je kandidat sudjelovao Samostalnost u radu i proaktivan pristup poslu Razvijene vještine rukovoenja, planiranja i organizacije rada Sposobnost samostalnog odluivanja i donošenja brzih odluka Snalaljivost, odgovornost, kreativnost, komunikativnost, vrsti stav Spremnost za rad pod pritiskom Spremnost na terenski rad Sklonost ka timskom radu Opis radnog mjesta:  Izrada i voe...

 • Company TEKIM d.o.o. in Other
  04.09.2018 Updated on: 10.09.2018

  Opis poslova: voenje interne organizacije i programiranje za rad na CNC strojevima. Uvjeti: - viša ili prvostupanjska, fakultet, smjer; strojarstvo - radno iskustvo 5 godina - izvrsno poznavanje SolidWorks-a - spretnost u izradi programa za CNC strojeve - organizacijska sposobnost, komunikativnost i preciznost u radu - poznavanje engleskog i njemakog jezika u govoru i pismu Uz prijavu dostaviti presliku dokaza o završenom obrazovanju....

 • Company AD PLASTIK D.D. in Other
  31.08.2018 Updated on: 06.09.2018

  Opis posla: Praenje i sistematizacija podataka o kvaliteti ulaznih materijala i proizvoda; analiza odstupanja te predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete proizvoda, sudjelovanje u rješavanju reklamacija i realizaciji korektivnih aktivnosti za uklanjanje uzroka reklamacije, kontroliranje izmjene standarda i metoda ispitivanja koja su u primjeni, provoenje i/ili sudjelovanje u izradi FMEA studije te u provedbi audita u serijskoj proizvodnji, sudjelovanje u potvrdi kvalitete proizvoda kod praktinih proba za poboljšanje tehnološkog procesa Uvjeti: VSS/VŠS - strojarstvo ili industrijsko inenjerstvo            Dobro poznavanje MS Office paketa Prilikom prijave obavezno staviti naznaku „Inenjer kvalitete“...

 • Company ARISTOKRAT ZG d.o.o. in Bilo
  20.08.2018 Updated on: 24.09.2018

  Servis i montaa automatskih vrata. U obzir dolaze kandidati SSS bilo koje tehnike struke, elektrotehniari, strojarski tehniari i sl....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters