Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

12 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company HITTNER d.o.o. in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: - dnevna komunicija sa poznatim i potencijalnim kupcima putem maila, telefona te uivo, rad u dinaminom okruenju - od kandidata se oekuje komunikativnost, energinost, spremnost na putovanja, prisustvo na sajmovima, ugošavanje delegacija itd. - poeljno vješto baratanje jezikom (gramatika itd) - znanje engleskog jezika na razini C1 zbog poveanog prometa sa inozemstvom - kompetentnost za sroiti formalni dopis u kratkom roku - znanje rada u programskom sustavu MS Office - mogunost zapošljavanja osobe bez iskustva ukoliko je završila visoku ili višu strunu spremu - ekonomski, strojarski ili agromomski smjer - poeljno poznavanje šumskih i poljoprivrednih strojeva, ali nije uvijet...

 • Company RAND SHIPYARD d.o.o. in Strana
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla: Saldakonti kupaca i dobavljaa, priprema i knjienje obraunskih naina plaanja, priprema e-naloga za plaanja, obraun plaa, likvidatura i knjienje ulaznih rauna, izrada i knjienje izlaznih rauna, porezno knjigovodstvo PDV-a, obraun amortizacije i drugi poslovi u raunovodstvu. Nudimo Vam: - poticajna primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta - kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj - mogunost stalnog zaposlenja - rad u renomiranoj kompaniji Koga traimo i što oekujemo? - SSS/VŠS ekonomskog smjera, - relevantno iskustvo od minimalno 1 godine na raunovodstvenim poslovima, - samostalnost, pouzdanost i kolegijalnost u radu, - znanje engleskog jezika u govoru i pismu, - aktivno korištenje raunala i softverskih programa (MS Office, MS Outlook), - analitinost, sistem...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: Istraivanje trišta, izrada strategije izlaska na trišta ukljuujui razvojni segment proizvoda, izrada prodajne strategije, koordinacija izrade marketinških alata vezanih za konkretan proizvod ili aplikaciju- marketing, društvene mree, on line prodaja, web domena, post-prodajna analiza i praenje uinkovitosti strategije plasiranja proizvoda na trište, procjena vremena potrebnog za razvoj, efikasno upravljanje razvojem proizvoda, voenje tima unutar razvoja proizvoda, koordinacija razliitih odjela (R&D, S&M, proizvodnja i sl.), redovito izvještavanje i komunikacija s nadreenim, praenje trendova na postojeim, a tako i potencijalnim trištima, kontinuirano praenje zakonskih propisa  u podruju odgovornosti. Nudimo: kontinuirane edukacije, rad u dinaminom i ugodnom okruenju, i...

 • Company RAND SHIPYARD d.o.o. in Strana
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis posla: Saldakonti kupaca i dobavljaa, priprema i knjienje obraunskih naina plaanja, priprema e-naloga za plaanja, obraun plaa, likvidatura i knjienje ulaznih rauna, izrada i knjienje izlaznih rauna, porezno knjigovodstvo PDV-a, obraun amortizacije i drugi poslovi u raunovodstvu. Nudimo Vam: - poticajna primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta - kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj - mogunost stalnog zaposlenja - rad u renomiranoj kompaniji Koga traimo i što oekujemo? - SSS/VŠS ekonomskog smjera, - relevantno iskustvo od minimalno 1 godine na raunovodstvenim poslovima, - samostalnost, pouzdanost i kolegijalnost u radu, - znanje engleskog jezika u govoru i pismu, - aktivno korištenje raunala i softverskih programa (MS Office, MS Outlook), - analitinost, sistem...

 • Company MDV PLUS d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: rukovodei poslovi. Uvjeti: -potrebno radno iskustvo na rukovodeim poslovima -odanost firmi -zainteresirane osobe moraju pripremiti program rada. Obavezan je probni rad....

 • Company MIV d.d. in Donji Kućan
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Poslovi pomonika/ce:izrada, auriranje, aktualizacija i postavljanje dokumentacije integriranog sustava upravljanja na server (politika, prirunik, dokumentacija 1 i 2 nivoa, poboljšanja)izrada ciljeva i planova po sustavima upravljanja (objedinjavanje, praenje i izvještavanje)praenje, obrada, auriranje elemenata integriranog sustava upravljanja i poboljšavanje na temelju dostignutih rezultata, nadzor sustava upravljanja, pregled integriranog sustava od strane poslovodstva,praenje i auriranje certifikata društva (obnova aktualnosti i certifikata)interni auditi, eksterni auditi društava i kupaca prema planovima društva, nesukladnosti (praenje - ukljuuje provjere i ostale poremeaje), korektivne mjere, preventivne mjere, rizici društvareklamacije od strane kupaca ukljuujui i zadovoljstvo kupac...

 • Company OPCO NOVI d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova:poslovi rukovoenja, nadzora i koordinacije poslova u odjelu, te koordinacija poslova s drugim odjelima - priprema i provoenje planiranja radne snage- uestvuje u procesu selekcije i izbora kandidata - sprovoenje procesa talent manadmenta (identifikacija, razvoj i zadravanje talenata, praenje sistema ocjenjivanja zaposlenika itd)) - pripremanje i izdavanje potrebnih rješenja...

 • Company DIAMOND INVEST d.o.o. in Slanje
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Tvrtka trenutano intenzivno radi na tome da se proširi u ovoj regiji te trai:   Poslovnog tajnika/poslovnu tajnicu Opis poslova: slanje i zapimanje pošte, izrada ponuda, fakturiranje, plaanje te ostali administrativni poslovi.   Uvjeti: -poznavanje ekonomije, rada na raunalu, raunovodstva i prodaje -samostalna i snalaljiva osoba, koja je spremna raditi u poticajnom i dinaminom okruenju -poeljno poznavanje engleskog te njemakog jezika u govoru i pismu, ali nije obavezno -poeljno poznavanje talijanskog jezika -obavezna vozaka dozvola B kategorije  -mogunost korištenja vlastitog vozila.   Poslodavac nudi: -redovita primanja -brojne pogodnosti novim zaposlenicima. Pozivamo sve zainteresirane kandidate/kinje koji/e ispunjavaju navedene i traene uvjete da pošalju zamolbu sa ivotopisom te prepo...

 • Company INOVINE d. d. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: - redovito posjeivanje prodajnih mjesta u cilju ostvarenja zadanih planova i unapreenja odnosa - redovito izvještavanje upravi društva te predlaganje novih programa i strateških smjernica za razvoj poslovanja - sudjelovanje na edukacijskim treninzima - suradnja pri izradi plana prodaje - realizacija plana prodaje - razvoj novih prodajnih kanala - trening prodajnih timova - optimizacija poslovnih procesa u segmentu prodaje - unapreenje vizualnog identiteta poslovnica - istraivanje trišta i analiza konkurencije Druga znanja i vještine: - izraene komunikacijske i socijalne vještine - izraene prodajne i pregovarake vještine - lojalnost prema poslodavcu - samostalnost, iskustvo vonje - spremnost na putovanja unutar  podruja Hrvatske - prethodno iskustvo u slinim poslovima je predn...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Adamovec
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos DIREKCIJA 11. kontrolor za financije (radno mjesto II. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 11: • preddiplomski sveuilišni studij ekonomije ili preddiplomski struni studij ekonomije • 6 mjeseci radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Za sva radna mjesta uvjet je poznavanje rada na raunalu. Ponudu na javni natjeaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola. U ponudi na javni natje...

 • Company GRAD SUPETAR in Supetar
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Na temelju lanaka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) i lanka 33. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (»Slubeni glasnik« br. 01/19.), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra raspisuje OGLAS za prijam u slubu Višeg referenta za financije i proraun u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Odsjeku za financije i proraun Opi uvjeti za prijam u slubu:punoljetnosthrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Posebni uvjeti za prijam u slubu:sveuilišni prvostupnik struke ili struni prvostupnik struke ekonomskog smjeranajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimapoznavanje osnovn...

 • Company EMPWR d.o.o. in Other
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: • knjienje ulaznih rauna • Briga o izlaznim raunima • Briga o blagajni,izraun i rezervacija putnih naloga • BUsklade s dobavljaima • Poznavanje svih procesa u raunovodstvu i postojeim shemama knjienja • Dostava popratnih dokumenta za vanjsku reviziju • Odgovornost za poštivanje lokalnih propisa i ssvih poreznih pitanja • Izrada Intrastat izvještaja na mjesenoj razini • Drugi administrativni zadaci unutar odjela. Uvjet: napredno korištenje MS Office. Prijave slati emailom na adrese: i ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters