Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

22 Jobs found

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company ELECTA d.o.o. in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  VODITELJ KLJUNIH KUPACA (m/) Vaše odgovornosti na poziciji voditelja kljunih kupaca bit e: razvijanje i odravanje visoko kvalitetnih odnosa s kljunim kupcima,koordinacija i nadziranje projekata kod kljunih kupaca, (dogovaranje uvjeta),prikupljanje informacija i praenje stanja na trištu,traenje novih kupaca u skladu sa potrebama tvrtkepriprema izvještaja. Idealan kandidat trebao bi posjedovati: iskustvo u voenju projekata i radu s kljunim kupcima,visoku ili višu strunu spremu ekonomskog ili elektro smjera,odlino razvijene komunikacijske i pregovarake vještine,odlino poznavanje njemakog jezika u govoru i pismu,poznavanje rada na raunalu (MS Office),vaeu vozaku dozvolu. Uz navedeno, idealan kandidat trebao bi biti fleksibilan, orijentiran prema timu i kupcima, imat...

 • Company ICE CREAM GROUP d.o.o. in Other
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: ugovaranje prodaje s najveim kupcima (trgovaki lanci, veleprodaje i sl.); planiranje i praenje efikasnosti prodajnih aktivnosti; praenje trišta; izrada godišnjih planova;naplata potraivanja;redovito izvještavanje prema Upravi, Radno iskustvo od minimalno 3 godine na rukovodeim pozicijama; poznavanje trišta sladoleda (konkurencija, kupci, potrošai);poznavanje poslovanja u impulsnim kategorijama/kanalima distribucije;Izvrsne komunikacijske vještine; veliki stupanj inicijative...

 • Company PETASON, d.o.o. in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: naruivanje robe i repromaterijala, korespodencija s dobavljaima, osiguravanje i praenje zaliha...

 • Company UDRUGA INVALIDA RADA GRADA SISKA in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  opis poslova: pomo voditelju  u provedbi projekta Zaeli u Sisku na oglas se mogu javiti sva zanimanja društvenog smjera potrebno je poznavanje rada na raunalu...

 • Company OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV in Preko
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 29. a u svezi sa lankom 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Sveti Filip i Jakov raspisuje OGLAS za prijam u slubu u Opinu Sveti Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: Struni suradnik za naplatu – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme od 6(šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Sveti Filip i Jakov. Posebni uvjeti za prijam u slubu: -              sveuilišni prvostupnik ekonomske ili druge odgovarajue struke ili struni prvostupnik ekonomske ili                 druge odgovarajue struke, -              najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,...

 • Company VEN-ZORANA j.d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi. Iskustvo u voenju tvrtke sa proizvodnjom i maloprodajom, poznavanje izrade završnog rauna, poznavanje rada u knjigovodstvenom programu Kis (Micronic)....

 • Company OPĆINA KRNJAK in Krnjak
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 29. vezano uz lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – dalje u tekstu: ZSN), proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Krnjak, objavljuje O G L A S Za prijam u slubu na radno mjesto strunog suradnika – koordinatora energetskog info ureda u Jedinstvenom upravnom odjelu Opine Krnjak – 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta I.N.G.R.I.D. - Razvoj energetski uinkovitih odrivih mrea gradova i opina u prekograninom podruju, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca. Struni uvjeti: - sveuilišni prvostupnik struke ili struni prvostupnik ekonomske, tehnike ili druge odgovarajue struk...

 • Company ANDREA CONSULTING, D.O.O. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: svi knjigovodstveni poslovi. Mogunost korištenja mjere aktivne politike zapošljavbanja....

 • Company ZELENO I MODRO, d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: vodi i knjii analitike kartice materijalnog knjigovodstva; obraunava i fakturira radne naloge, vodi ulazne i izlazne raune; vodi analitiku kupaca i dobavljaa;vrši pripreme za fakturiranje i naplatu potraivanja, obavlja ostale poslove i radne zadatke u skladu s naravi i vrstom radnog mjesta...

 • Company LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA-PODUZETNIČKI CENTAR GAREŠNICA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla: - priprema projektne dokumentacije za nacionalne i EU fondove za MSP - provedba i koordinacija projekata sufinanciranih putem EU fondova - voenje provedbene dokumentacije u skladu s dobivenim sredstvima iz EU fondova - izrada investicijskih studija, poslovnih planova, strateških dokumenata za MSP, te studije izvodljivosti - rad na projektu PCG za MSP - koordinator projekta Potrebno dostaviti preporueno poštom: zamolbu, ivotopis, potvrdu o radnom stau, presliku vozake dozvole, presliku diplome, potrebno dostaviti potvrdu/izjavu o izradi/provedbi minimalno 3 projekta financirana iz Eurpskog fonda za regionalni razvoj....

 • Company DIVOTA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Traene karakterne osobine: odgovornost, fleksibilnost, samostalni rad , dosljednost, komunikativnost, proaktivnost, motiviranost, tonost, ozbiljnost, diskretnost, pristupanost Opis posla: sudjelovanje u izradama pravilnika i procedura za hotelski sustav praenje i rad na izvršenju projektnih zadataka platni promet (plaanje obveza prema dobavljaima) praenje dinamike tjednih i mjesenih timskih zadataka kontroling, izrada tablica i izvještaja voenje zapisnika praenje i nabava repromaterijala voenje skladišta korespondencija sa knjigovodstvom, bankom i drugim institucijama izrada i praenje ugovora, traenje ponuda / usporedba cijena te ostali poslovi po nalogu poslodavca. Uvjeti: Iskustvo rada u hotelu više kategorije je prednost Razina obrazovanja: prvostupnik/ca ekonomije, magistar/a ekonomi...

 • Company Osnovna škola Dragutina Lermana in Brestovac
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja (Klasa: 003-05/19-01/02, UR.BROJ: 2177-30-01-19-01) OŠ Dragutina Lermana Brestovac, Poeška 45, Brestovac, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta: 1. VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica- rad na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su: opi uvjeti prema Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17), te posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr. 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19). P...

 • Company BOBIS d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova:prema nalogu voditelja asortimana sudjeluje u upravljanju proizvodima iz asortimana za koje je zaduen, prati razvoj i konkurentnost asortimana te kretanje trišnih udjela artikala i brendova unutar asortimanapriprema analize kao podloge za pregovore s dobavljaima te prema potrebi sudjeluje na sastancimaodgovara za izvještavanje o poslovanju asortimana za koji je zaduen prema svim kljunim pokazateljimaistrauje nabavno i prodajno trište asortimana za koji je zaduenanalizira profitabilnost asortimanasudjeluje u izradi narudbi prema dobavljaimaanalizira upravljanje zalihamasudjeluje u definiranju cjenovne politike (redovne i akcijske)kontinuirano prati trišne pokazatelje ukljuujui kretanja trišnih udjela artikala iz asortimana za koji je zaduensudjeluje u pripremi i organiziranju p...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU Podrunica Sveuilišni odjel zdravstvenih studija raspisuje NATJEAJ za radno mjesto voditelj odsjeka (poloaj II. vrste) - 1 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu (zbog poveanog opsega posla u studentskoj referadi, do 31. srpnja 2020. godine) Uvjeti:- završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij, - poznavanje rada na osobnom raunalu (Word i Excel), - jedna godina radnog iskustva. Poeljan uvjet: poznavanje rada u aplikacijama ISVU i MOZVAG Opis poslova: administrativni poslovi u referadi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj pristupnici pod tokom I. duni su priloiti:ivotopis,presliku domovnice i osobne iskaznice,ovjerenu presliku diplome,dokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura...

 • Company KORDUN - ALATI D.O.O. ZA PROIZVODNJU U USLUGE in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis posla: Izrada izvješa, voenje poslovnih knjiga, prijave poreza, obavljanje plaanja, komunikacija sam vanjskim institucijama. ...

 • Company BRS BERENIS SRL - Glavna podružnica u Slavonskom Brodu za proizvodnju in Bilo
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis posla: procesuiranje narudbi kupaca, izrada plana isporuka, organizacija isporuka ino kupcima - isporuke u EU i izvoz u tree zemlje, izrada rauna i pratee dokumentacije, praenje naplate, koordinacija s proizvodnjom, nabavom, upravom i dr. Informatika znanja: MS Office, poznavanje rada u Pantheon programu je prednost. Druga znanja i vještine: organiziranost, komunikativnost, sklonost timskom radu. Podrunica inozemnog osnivaa za potrebe svog pogona u Slavonskom Brodu trai djelatnika za radno mjesto referentu logistici. Obavezno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, prednost imaju osobe s iskustvom na poslovima uvoza/izvoza robe i špedicije. Molimo ivotopis na hrvatskom i engleskom jeziku poslati na mail: ; ugovor na odreeno vrijeme uz mogunost ugovora na neodreeno vrijeme na...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: Poznavanje porezne i raunovodstvene regulative te kontinuirano praenje izmjena raunovodstvenih, poreznih i povezanih propisa, zakona i pravilnika te pravodobno poduzimanje potrebnih mjera u cilju njihove implementacije u poslovanje, te kontrola provoenja •Knjigovodstveno praenje i kontrola poslovnih dogaaja tvrtke •Priprema i izrada financijskih, poreznih, statistikih i svih Zakonom propisanih izvješa •Priprema i izrada mjesenih i godišnjih izvještaja za Grupu i upravu Društva •Suradnja i koordinacija rada sa poreznim i statistikim dravnim tijelima u skladu sa   zakonskim propisima kao i suradnja i priprema dokumentacije za eksterne revizore •Ostali raunovodstveni poslovi •Dobre organizacijske sposobnosti •Odgovornost i profesionalan pristup poslu, samostalnost, inicijativa i s...

 • Company ANDONA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  - trai se ekonomski tehniar / tehniarka za poslove voenja poslovnih knjiga i ostalih raunovodstvenih poslova za ugostiteljstvo - potrebno je poznavanje ugostiteljskih propisa - poeljno je poznavanje stranog jezika - radno iskustvo u traenim poslovima je poeljno, ali nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa...

 • Company Javna ustanova Park prirode Vransko jezero in Dane
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  NATJEAJ za prijem slubenika u radni odnos Struni suradnik za promidbu i prezentaciju (m/) na odreeno (za vrijeme trajanja rodiljnog dopusta) Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij odnosno diplomirani ekonomist, diplomirani turistiki komunikolog, magistar ekonomije, novinarstva, komunikologije, ekologije u kulturi i turizmu, kulturne baštine i turizma, novinarstva i odnosa s javnostima, odnosa s javnostima, javnih medija,aktivno znanje dva svjetska jezika, engleski obavezannajmanje 1 godina radnog staa u strucipoznavanje rada na raunalu (MS Office, Internet)posjedovanje vozake dozvole B kategorijeprobni rad 6 mjeseci. Uz prijavu na natjeaj kandidat je duan priloiti...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i l. 7. Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OŠ Vugrovec-Kašina. Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostavlja na adresu šk...

 • Company INT - SERVICE d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: obraun plaa, Internet bankarstvo, putni nalozi, špedicija. Ekonomija, gimnazija, informatika i raunalstvo....

 • Company GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Split
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIKA ŠKOLA Split, Matice hrvatske 11 raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa voditelj/ica raunovodstva-neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj pored opih uvjeta, sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18). Posebni uvjeti za voditelja/icu raunovodstva: - završen diplomski sveuilišni studij ekono...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters