Jobmonitor. Search results for Agricultural technicians

7 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural techniciansx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company FARMA TOMAŠANCI d.o.o. in Semeljci
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  TEHNOLOG STOARSTVA (FARMA TOMAŠANCI) OPIS POSLA: sudjeluje u organizaciji proizvodnje i nadzire cjelokupnu proizvodnju mlijeka, uzgoja teladi i junicaodgovoran je za tono zaprimanje i razduivanje stoke te brojno stanje stokeodgovoran je za pravovremenu opskrbu stonom hranomodgovoran je za tono zaprimanje i razduivanje hrane te stanje skladišta hraneorganizira spremanje hrane i stajskog gnojazaduen je za narudbu svih potrebnih sredstava za radvodi brigu oko nabave i razduivanja goriva i uljaodgovoran je za pravilno korištenje mehanizacijeodgovoran je za pravovremeno otklanjanje svih nedostataka u proizvodnjivodi matinu evidenciju stadavodi brigu o zdravstvenom stanju stokeobavlja odabir, preuzimanje i isporuku stokeplanira, kontrolira, nadzire i valorizira rad radnika POT...

 • Company DRIJEN d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: proizvodnja sadnog materijala, odravanje, prodaja. Osiguran besplatan prijevoz na posao i sa posla sa Trešnjevke i Susedgrada....

 • Company PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: - obavljanje poslova planiranja organizacije svih radova u vinogradu Razina obarazovanja: - SSS, VŠS...

 • Company GRAMINEA d.o.o. in Other
  16.03.2020 Updated on: 17.03.2020

  Opis poslova: prodaja repromaterijala za poljoprivredu i savjetovanje kupaca u poljoapoteci. Radno iskustvo: prednost osobama sa radnim iskustvom na navedenim poslovima i znanju rukovanja viliarom. Potrebno zvanje: završena srednja struna sprema poljoprivrednog smjera....

 • Company POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRVČA in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis posla: rad u poljoprivrednoj ljekarni-prodavanje umjetnih gnojiva, stone hrane i sredstava za zaštitu bilja....

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA in Kom
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi objavljuje N A T J E A J za radna mjesta 4. Suradnik/ca u nastavi – 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – neodreeno, s najmanje 5 godina radnog staa u struci, uz probni rad od 2 mjeseca. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 17. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom o...

 • Company AGRONOM d.o.o. in Other
  16.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji.  Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji imaju poloen teaj za prodaju sredstava za zaštitu bilja i izobrazbu za prodaju opasnih kemikalija.  Poeljno je da kandidati/kandidatkinje budu osposobljeni za rad na viliaru....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural technicians Edit filters