Jobmonitor. Search results for Agricultural technicians

12 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural techniciansx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 14. toke 12. i lanka 29. toke 5. Statuta Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i lanka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19. listopada 2017. godine te na osnovi suglasnosti Ministarstva poljoprivrede od dana 10. veljae 2021. godine, Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazonih radnika 2. PODRUNICA U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ UPANIJI 2.1. viši struni referent – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za rad: - završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine poljopr...

 • Company EXPLANTA LOGISTICS j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: uzgoj, zaštita i ureivanje šumskih kultura; uzgoj sadnica, nadziranje njihovog razvoja i saniranje eventualnih pojava štetnika; planiranje izvoenja radova, potrebnih strojeva i alata i nadziranje provedbe; obavljanje poslova u ratarstvu, vrtlarstvu, ureivanje parkova i zelenih površina. U obzir dolaze tehniari/tehniarke smjera agronomija, šumarstvo, graevina....

 • Company MICAK d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  RAD U POLJOAPOTECI U MARIJI BISTRICI...

 • Company AndraKo-BIO SRIJEM d.o.o. in Other
  08.03.2021

  UVJETI: agroekonomist/ica, znanje rada na raunalu, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, vozaka dozvola B kategorije i iskustvo u pisanju EU projekata...

 • Company CIPRO d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Obavlja poslove prodaje, savjetovanja u poljoprivrednoj ljekarni. Obavlja i druge poslove prodavaa u specijaliziranoj prodavaonici. STRUNI STUDIJ AGRONOMIJE, struni prvostupnik inenjer/ka poljoprivrede - USMJERENJE BILINOGOJSTVO...

 • Company ROKO PROMET d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: poslovi šumarskog tehniara. Kontakt osoba: Robert Mihaljevi...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u proizvodnom objektuPronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaPravovremeno otklanjanje nedostataka u proizvodnjiDaje preporuke vezane uz plan proizvodnje i plan isporukePlanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje punjenja prilikom procesa pakiranja, sukladno analizama planira omjere miješanja sirovinaPlanira, organizira, nadzire i valorizira rad djelatnika u objektuSudjeluje u zapošljavanju novih djelatnikaUpoznaje djelatnike sa organizacijom radaOsposobljava nove djelatnike za rad u objektuOdrava izvještaje vezane uz uinak djelatnika i radi na poboljšanju istihNadzire odravanje opreme i inventaraVoenje stanja skladišta sirovina i gotovih proizvodaKomun...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu RADNI INSTRUKTOR – – 1 izvršitelj/ica,na odreeno vrijeme-zamjena Uvjeti: 1. Srednjoškolsko obrazovanje 2. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stran...

 • Company POLJOPROMET d. o. o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis posla: Rad na blagajni, savjetovanje kupaca, prodaja stone hrane, sjemena, opreme i repromaterijala za poljoprivredu, vrt i okunicu....

 • Company AGROMEĐIMURJE RATARSTVO d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLOVA: Poslovi rukovoenja ratarskom proizvodnjom...

 • Company DALMATINSKE ŠUME d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova;organizacija poslova na radilištu,upravljanje i rukovoenje ....

 • Company SLATINA KOM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Kandidati uz prijavu na natjeaj moraju dostaviti sljedee dokumetne (preslik): dokaz o strunoj spremi,   domovnica, osobna iskaznica, ivotopis, potvrda o radnom stau HZMO, uvjerenje o nekanjavanju. OPIS POSLOVA: - Obavlja poslove iz djelokruga gospodarenja otpadom, - Obavlja poslove iz djelokruga išenja i hortikulturalnog ureenja javnih površina, - Obavlja poslove organizacije pogrebnih djelatnosti i odravanja grobalja, - Obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka i direktora Društva. - komunikativnost, aurnost, timski rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural technicians Edit filters