Jobmonitor. Search results for Building and related electricians

112 Jobs found

Used filters:
 • Building and related electriciansx
Displaying 1-50 of 112 results.
 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Okoli
  08.03.2021

  Poslovi odravanja prostora objekata, opreme, instalacija, poslovi išenja i ureenja okoliša. Obrazovni program: SSS, elektro, strojarski ili metalurški smjer.Poloeni vozaki ispit : B kategorijaOsobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti....

 • Company AR PACKAGING CROATIA d.d. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova i odgovornosti: Provoenje planiranih (preventivnih), neplaniranih (interventnih) i korektivnih aktivnosti iz domene odravanja strojeva i opreme,Opisi poslova i radnih zadataka:sudjeluje u izvršavanju kratkoronih i dugoronih planova preventivnih/interventnih/korektivnih aktivnosti,aktivno sudjeluje u aktivnosti vezane za instalacije (montae) nove opreme ili preseljenja postojeeukljuivanje u rad ureaja / strojeva radi pregleda i popravka stroja,izrada dijelova iz raznih materijala za potrebe popravaka strojeva i njihovo stavljanje u pogon,piljenje runo/strojno, bušenje runo/strojno, lemljenje,isti i podmazuje dijelove strojeva i opreme tijekom otklanjanja kvarova,upravlja dizalom-liftom-runim-akumulatorskim kolicima, viliarima i samohodnim platformama radi potrebe popravka / ...

 • Company ENERGOS d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: izvoenje elektroinstalaterskih radova na poslovnim graevinama. ...

 • Company LUKATUS d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  poslovi izrade elektroinstalacija; mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company Semmelrock Stein+Design d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Obavljanje pregleda ispravnosti strojeva i elektro instalacijaOtklanjanje kvarova i zamjena neispravnih elektrinih ureaja i opremeProvoenje zahtjevnijih korekcija i podešavanja parametara na strojevimaPromjena programa strojeva pri promijeni proizvodaProvoenje preventivnih akcija i redovitih servisa na strojevima i ostaloj opremiRukovanje proizvodnom opremomDruga znanja i vještine: mehatroniar poznavanje elektro i strojarskih komponentni strojeva poznavanje PLC upravljakih komponenti...

 • Company Specijalna bolnica Varaždinske Toplice in Martina
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: poslovi elektriara/elektriarke prema opisu poslova u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varadinske Toplice. N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta na neodreeno vrijeme ELEKTRIAR/ELEKTRIARKA (m/) - 1 izvršitelj/izvršiteljica Uvjeti: završena srednja škola (IV-SSS/KV), tehnika škola, elektro smjer, 1 godina radnog iskustva u struci. Uz ponudu na natjeaj kandidati/kandidatkinje su obvezni dostaviti: - dokaz o steenom zvanju odnosno završenom traenom školovanju, - dokaz o potrebnom radnom iskustvu, - domovnicu. Kandidati/kandidatkinje cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok e izabrani kandidati/kandidatkinje biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ...

 • Company TERMOTERRA d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: obavljanje elektriarskih poslova...

 • Company KAMENI ZID d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: elektriarski radovi...

 • Company ELMATT, MATTEO KOZARIĆ in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova - izrada elektroinstalacija...

 • Company REKLAMART d.o.o. OSIJEK in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis posla: Elektriar / Elektriarka - Izrada instalacija po objektima . Obavezan voaki ispit B kat ivotopis poslati na mail Kontank : 091 1445445...

 • Company PEMPER, vl. Ivica Mlinarić in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: Mehaniar - elektriar sa iskustvom za odravanje strojeva i vozila...

 • Company ELEKTRO OBAD D.O.O. in Marof
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: izrada elektroinstalacija i montaa raznih elektro ureaja. Obrazovanje i zvanje nisu vani, ali je u tom sluaju poeljno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima. Uz navedeno dolaze u obzir i pomoni radnici/pomone radnice koji su voljni uiti posao. Mjesto rada: Varadinska upanija (naglasak na Varadin, Novi Marof). Poslodavac nudi stimulativna primanja i mogunost napredovanja....

 • Company ELEKTROPUTNIK in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: uvenje svih elektroinstalcija u nove stambene objekte, instalacijski radovi slabe i jake struje, te odravanje instalacija postojeih objekata,...

 • Company cee d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Izvoenje elektroinstalacija...

 • Company HOTEL HVAR d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  opis posla:Priprema objekt za poetak sezoneOdrava sve vrste elektrinih instalacija i opreme u objektu i otklanja kvarovePregledava opremu i sustave kako bi utvrdio radno stanje i potrebu za popravcimaIzvješuje o svakoj potencijalnoj opasnosti o kojoj je tijekom rada doznaouva i odrava alat, opremu i inventar hotela...

 • Company LANTERNA, obrt za elektroinstalacije, vl. Stjepan Lovrić in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  IZVOENJE EL.INST. RADOVA. RAD NA TERENU U ZADRU. SMJEŠTAJ I PRIJEVOZ PLAENI U POTPUNOSTI. TRAE SE 2 OSOBE SA RADNIM ISKUSTVOM...

 • Company SMJEŠTAJ I TO d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  ELEKTRIAR/ELEKTROINSTALATEROpis posla:· elektro instalacije novogradnja/starogradnja· sposobnost itanja planova el. instalacija· iskustvo u izradi el. ormara· polaganje i povezivanje instalacija· samostalni radUvjeti rada:· sss ili vkv· 3 godine iskustva na istim ili slinim poslovima· vozaka dozvola· rukovanje svim vrstama elektrinog i runog alata...

 • Company SKENER d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: elektroinstalaterski radovi....

 • Company ELAG d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: poslovi projektiranja elektrinih instalacija i strunog nadzora nad izvoenjem elektrinih instalacija. Prednost imaju osobe s radnim iskustvom....

 • Company KAROLINA d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: rad na odravanju elektro postrojenju i ureajima u pogonu, remont elektromotornih pogona - interventno i po planu te dnevno servisiranje strojeva. ...

 • Company MK ELEKTRO d.o.o. in Adamovec
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: izvedba elektroinstalaterskih ravova na objektima                        izrada šliceva u zidu, polatanje cijevi i kabela                        ugradnja razvodnih kutija, gipsanje, ugradnja utinica i prekidaa, postavljanje rasvjetnih tijela,                        postavljanje ravzodnih ormara, te ugradnja skopnih elemenata u isti. Postoju mogunost terenskog rada Zagreb i okolica. ...

 • Company DI KLANA d.d. in Okoli
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: - priprema radnog mjesta, materijala i alata, - pregled i odravanje elektro instalacija u pogonima tvornice, - popravak i odravanje el. instalacija na strojevima, - odravanje elektro instalacija na sustavu otprašivanja, kotlovnice i sušara, - išenje radnog prostora i mjesta rada, - odgovornost za primjenu mjera i postupaka zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša, - obavljanje drugih poslova prema nalogu neposrednih rukovodioca Potrebno zvanje: elektro smjer Poeljno poznavanje jednog stranog jezika Poeljno radno iskustvo Mogunost korištenja organiziranog prijevoza poslodavca Od kandidata se oekuje: predanost radu, samostalnost, motiviranost, ustrajnost i usmjerenost prema rezultatima. Poslodavac nudi: redovita i stimulativna primanja, mogunost usavršavanja i napre...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  OPSEG POSLA Praktino obavljanje radova iz podruja odravanja elektro instalacija i opreme koji zahtijevaju višu razinu strunog znanja. Mogunost napredovanja u struci kao i do pozicije voditelja. OPIS POSLA • Odravanje elektroinstalacija u skladu sa strukom • Odravanje opreme jaine 220 volti na više • Obavljanje sloenijih radova elektrorasklopa i izrade elektroinstalacija te ispitivanja elektroinstalacija i ureaja • Obavljanje poslova odravanja i popravaka elektro motora • Preuzimanje dokumentacije, alata i materijala potrebnog za obavljanje zadataka tijekom rada te prikladno korištenje i uvanje UVJETI • Srednja struna sprema elektro struke • 1 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima • Vozaka dozvola (B kategorija) • Rad u posebnim uvjetima rada • Znanje rada na raunalu PREDNOSTI...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: -Praktino obavljanje radova iz podruja odravanja elektro instalacija i opreme koji zahtijevaju višu razinu strunog znanja. Mogunost napredovanja u struci kao i do pozicije voditelja. • Odravanje elektroinstalacija u skladu sa strukom • Odravanje opreme jaine 220 volti na više • Obavljanje sloenijih radova elektrorasklopa i izrade elektroinstalacija te ispitivanja elektroinstalacija i ureaja • Obavljanje poslova odravanja i popravaka elektro motora • Preuzimanje dokumentacije, alata i materijala potrebnog za obavljanje zadataka tijekom rada te prikladno korištenje i uvanje Uvjeti: • Srednja struna sprema elektro struke • 1 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima  • Vozaka dozvola (B kategorija)  • Rad u posebnim uvjetima rada  • Znanje rada na raunalu Prednosti: ...

 • Company LED-elektro j.d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Elektroinstalacijski radovi....

 • Company VINTER GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis posla: traimo elektroinstalatere za poslove na gradilištima....

 • Company "PORETTI" in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: ugradnja i programiranje sustava tehnike zaštite Razina obrazovanja: SSS ili VŠS elektrotehnikog ili drugog  tehnikog smjera Potrebno znanje programiranja raunalnih mrea (Lan, Wlan)...

 • Company Elstro - promet d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Trai se elektriar / elektroinstalater (m/) za poslove: Opis posla: - izrada elektroinstalacija jake i slabe struje - izrada gromobranske instalacije - montaa kabelskih trasa - kabliranje - spajanje razvodnih ormara i razvodnih kutija - montaa i spajanje prikljunica i prekidaa - montaa i spajanje rasvjete - izrada instalacija vatrodojave - strukturno kabliranje - montaa i spajanje komunikacijskih ormara PREDNOST: - Razumijevanje sloenijih sustava elektrinih instalacija - Iskustvo rada u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom Uvjeti: • traimo osobu koja je samostalna u radu i eli raditi, spremna je na uenje i stjecanje novih znanja • društvena i komunikativna osoba • potrebno je iskustvo u elektro struci minimalno 1-3 godine Ured i radiona se nalaze u Zagrebu, radovi se obavljaju na te...

 • Company BICIKLI FUMIĆ d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Rad u servisu za popravak bicikala. Potrebno ranije iskustvo i znanje u servisiranju bicikala. Osobni dolazak na adresu dr. Luje Naletilia 30c, uz prethodnu telefnosku najavu. ...

 • Company SLAŠĆAK d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  odrava objekte i opremupomae u odravanju sustava unutar drugih objekataodrava elektrine instalacijesvakodnevni pregled i rad u kotlovnicipravovremeno otklanja kvarove na instalacijama i opremipredlae plan nabave materijala i rezervnih dijelova objekta i opremeizvoenje elektroinstalacijskih radova jake i slabe strujeodrava ventilaciju, automate, rasvjetuizrada razvodnih ormarapostavljanje ureaja elektrine rasvjeteodravanje ureaja te otklanjanje moguih kvarova...

 • Company E. T. V. - MONTAŽA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: trai se elektriar, elektromonter, elektroinstalatere  s iskustvom minimalnim dvije godine. Poslovi su na odravanjima, gradilištima. Prijave na e mail: " target="_blank" rel="nofollow"> ili telefonski od 09-17 sati na broj: 091 79 32 444...

 • Company PROMET GRAĐENJE d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: - izrauju sve instalacije jake struje rasvjete,trošila itd u stambenim zgradama - izvode sve instalacije elekromotornih pogona - u radu se slue svim sustavima provoenja vodia ( P, N itd ) - montiraju razvodne ploe i gotove razvodno mjerne ormare te ispituju strujne sustave i odgovorni su za njihovu ispravnost - montiraju i spajaju sve prikljune naprave i sklopke - koriste se runim alatima i strojevima za rezanje , dubljenje i bušenje - obavezni su u svom radu ostvarivati dinamiku po normativima - za svoj rad odgovorni su predradniku - u svom radu obvezni su pridravati se svih pravila zaštite na radu i koristiti sva zaštitna sredstva za rad na siguran nain....

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Donji Kućan
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova:odravanje elektro postrojenja,postavljanje i kontroliranje elektro ureaja, opreme i instalacija,otklanjanje nedostataka. Uvjeti:razvijene radne navike,pozitivan odnos prema radu,predispozicija za timski radradno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet. Mogunost stalnog zaposlenja. Za prijavu na natjeaj priloiti presliku dokumenta o završenom obrazovanju. Obavijest o zaštiti osobnih podataka : Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARADIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varadin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natjeaja, u svojstvu voditelja obrade sukladno odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrauje osobne podatke kandidata sadrane unutar dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natjeaja, te ih zadrava za vrijeme trajanja natjeaja i nakon toga zadrava na razdoblje ...

 • Company FONTANA HOTEL APARTMANI d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  opis posla:Priprema objekt za poetak sezoneOdrava sve vrste elektrinih instalacija i opreme u objektu i otklanja kvarovePregledava opremu i sustave kako bi utvrdio radno stanje i potrebu za popravcimaIzvješuje o svakoj potencijalnoj opasnosti o kojoj je tijekom rada doznaouva i odrava alat, opremu i inventar hotela...

 • Company A.M.I.S. GRUPA j.d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: - izrada optikih mrea (provlaenje, upuhivanje optikih kablova po sustavima distributivne telekomunikacijske kanalizacije) - izrada FTTH mrea u stubištima zgrada i spajanje korisnika - mikro kabliranje i upuhivanje optikih kablova - izrada koaksijalnih mrea- mjesto obavljanja posla: cijela Hrvatska...

 • Company ELKOS AUTOMATIKA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Izvoenje elektroinstalaterskih radova. ...

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi elektriara u industrijskim i elektroenergetskim postrojenjima, u zgradarstvu, u petrokemijskoj industriji. Ostali uvjeti: prednost poloen PEX, tehnika pismenost (itanje el. shema, projekata, uputa...); spremnost na terenski rad (radi se na podruju cijele R Hrvatske); timski rad i fleksibilnost; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company MP-SB d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: elektriarski poslovi na brodovima i u industriji. Radi se u Slavonskom Brodu i SR Njemakoj. Radnici koji e raditi u inozemstvu zapošljavat e se kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava terenski dodatak....

 • Company INFOPAL d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poslovi postavljanja i popravka elektrinih instalacija, ispitivanje i otklanjanje neispravnosti instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnja razvodnih ormara, prikljunih elementata, odravanje javne rasvjete i slino....

 • Company AMK Gradnja d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Osoba s iskustvom, potrebno poznavanje nacrta te timski rad. Terenski rad. Smještaj, topli obrok te prijevoz na posao....

 • Company KALI GRADNJA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLA: elektroodravanje poslovnih objekata-detekcija i otklanjanje kvarova na elektrinim instalacijama...

 • Company STRUJIĆI d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: izvoenje elektroinstalacija jake i slabe struje....

 • Company INTERNATIONAL SOLUTIONS d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad u inozemstvu na montai elektroinstalacija; projekti se obavljaju za automobilsku i prehrambenu industriju te u logistikim centrima i na aerodromima; - polaganje kablova, - spajanje elektromotora i senzora, - spajanje elektro ormaria po nacrtu;...

 • Company UNIOR VINKOVCI d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  - rad sa elektronikim sklopovima, PLC ureajima, popravak el. opreme-niski napon/visoki napon...

 • Company ŽITOPROIZVOD D.D. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: odravanje i popravci u proizvodnim pogonima...

 • Company AQUA DRIVE d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Elektroinstalacije jake i slabe struje u zgradarstvu i industriji, automatizacija bazenske tehnike. Trai se iskljuivo osoba koja je samostalna u izvoenju elektrinih instalacija. Prednost osobama sa poloenim majstorskim ispitom....

 • Company AGROSERVIS - PROIZVODNJA D.O.O. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis zadataka i odgovornosti radnog mjestaposlovi odravanja radnih strojeva, ureaja i radne opremeposlovi odravanja, remonta i montae elktroinstalacija, rasvjete, elektronskih ureaja, opreme, strojeva i sl. u pogonu poslodavcaostali poslovi po nalogu nadreenih za kojima postoji trenutna potreba a koji ne premašuju strunu osposobljenost radnika Traeni profil kandidata:Odgovoran pristup posluMotiviranost pri raduVolja za usavršavanjem Radno iskustvo:Prednost kandidatima s radnim iskustvom Što Vam nudimo?Redovna primanjaMogue stimulacije na plauPutne troškoveDaljnje usavršavanje postojeih i uenje novih znanja i vještinaDinamini radni kolektivUgodna radna atmosfera...

 • Company GDD d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: izvoenje elektroinstalaterskih radova slabe i jake struje....

 • Company STRAŽAPLASTIKA D.D. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: obavlja zahtjevnije i sloenije poslove vezane uz otklanjanje kvarova na strojevima, ureajima, napravama i elektroinstalacijama, obavlja elektriarske poslove pri montai i demontai alata, odrava postrojenje centralnog grijanja, izvodi elektroinstalacijske radove....

 • Company GRADEL d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: izvoenje elektroinstalaterskih i svih pripadajuih radova....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building and related electricians Edit filters