Jobmonitor. Search results for Building architects

9 Jobs found

Used filters:
 • Building architectsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company EXPERT d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: -izrada idejnih rješenja i glavnih projekata,izrada 3D vizualizacija i prezentacija istih investitorima -koordinacija s ostalim projektantima do ishoenja graevinskih/uporabnih dozvola -komunikacija sa investitorima,suradnja sa javno pravnim tijelima -kreativnost,samoinicijativnost -predviena plaa:7.000-8.000Kn...

 • Company ZG - PROJEKT, d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: izrada prometnih projekata/elaborata niskogradnje (ceste, autoceste)....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje tehnologija prometa i trans...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje naslovnog asistenta, na odreeno vrijeme, za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje raunarstvo na Pomorskom ...

 • Company PETGRAD d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: Poslovi projektiranja u arhitekturi, izrada projekata, izrada izvedbenog nacrta. Uvjeti: Napredno poznavanje rada u CAD programima....

 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 112/19), proelnik Ureda gradonaelnika, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Ured gradonaelnika Višeg strunog suradnika/više strune suradnice za poslove prijevoza u Odjelu za poslove prijevoza Sektora za tehnike poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica prometne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poloen vozaki ispit B kategorije i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Uvjet magistra/magistre, odnosno strunog specijaliste/strune specijalistice, temeljem odredbe lanka 35. stavka 1. Uredbe o...

 • Company STUDIO 3 LHD d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: izrada projektne dokumentacije idejnih, glavnih i izvedbenih projekata arhitekture. Strani jezici: engleski, drugi jezik je prednost. Informatika znanja: ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Suite. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company SMART DESIGN d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: izrada i dizajn projekata u arhitekturi...

 • Company BIRO space society d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: poslovi projektiranja. Napredno poznavanje rada: archicad, autocad, photoshop, indesign, ms office, sketchup....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building architects Edit filters