Jobmonitor. Search results for Bus and tram drivers

6 Jobs found

Used filters:
 • Bus and tram driversx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company MARIJO in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  - vonja dnevnih turistikih izleta i transfera Poeljno radno iskustvo i poznavanje stranog jezika....

 • Company KD AUTOTROLEJ d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: prijevoz putnika, upravljanje autobusom Razina obrazovanja: SSS Obrazovni program: voza/vozaica motornog vozila ili struna osposobljenost za vozaa/vozaicu Potrebno je imati: KOD 95 Dostaviti: zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, svjedodbe, potvrdu o nekanjavanju, ERPS-potvrdu o radnom stau, digitalnu karticu vozaa i presliku vozake dozvole, KOD 95 Društvo daje mogunost zasnivanja radnog odnosa sa kandidatima koji trenutno ne posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova vozaa autobusa, uz uvjet da se obrazuju i steknu uvjete za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. U svrhu realizacije zasnivanja radnog odnosa, Drušvo i kandidat e zakljuiti sporazum kojim se kandidat obvezuje zapoeti izobrazbu potrebnu za obavljanje poslova vozaa autobusa, i istu dovršiti ...

 • Company PANTURIST d.d. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: Prijevoz putnika u cestovnom prometu. Poeljno radno iskustvo. Potrebna komunikativnost, kreativnost u radu, organizacijske sposobnosti....

 • Company PROMET d.o.o. in Other
  18.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: prijevoz putnika. Probni rad 2 mjeseca. Dostaviti: pismenu zamolbu sa ivotopisom, preslik osobne iskaznice,  potvrda HZMO-a o radnom stau, preslik vozake dozvole, izvornik rješenja o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci), posjedovanje memorijske kartice za digitalni tahograf, potvrda o provedenoj periodikoj izobrazbi vozaa-kod 95....

 • Company LIBERTAS - DUBROVNIK D.O.O. in Other
  16.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: prijevoz putnika u gradskom i prigradskom podruju. Uz prijavu na oglas kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o hrvatskom dravljanstvu - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau (ne stariju od mjesec dana) - uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec mjeseci). - potvrda o posjedovanju vozake dozvole Napomena: ukoliko se ukae potreba mogu je dogovor s poslodavcem oko plaanja naknade za odvojeni ivot. ...

 • Company BN TOURS d.o.o. in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis posla: Voza / Vozaica autobusa - Turistike vonje autobusa po cijeloj Hrvatskoj i izvan nje. Potreban poloen COD 95. Na duim turama poslodavac osigurava prehranu i smještaj....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Bus and tram drivers Edit filters