Jobmonitor. Search results for Car, taxi and van drivers

23 Jobs found

Used filters:
 • Car, taxi and van driversx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije in Zadar
  02.04.2020

  Zavod za hitnu medicinu Zadarske upanije Ivana Maurania 28, 23000 Zadar Ur.broj. 01- 996/2020 Zadar, 31.03.2020. godine Na temelju lanka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine 141/2012.) ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Maurania 28, donosi Odluku o objavljivanju javnog natjeaja na oglasnoj ploi, web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije za popunjavanje radnih mjesta:Voza (m/) u sanitetskom prijevozu, 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme u RJ Obrovac Uvjeti:Srednja struna sprema za vozaa12 mjeseci radnog iskustva u struciVozaka dozvola B kategorijeUz prijave na ...

 • Company HRVATSKA NARODNA BANKA in Preko
  02.04.2020

  Opis poslova: Naziv zanimanja: VOZA/ICA specijalnog vozila za prijevoz vrijednosti Sektor: Sektor platnog prometa Direkcija: Direkcija trezora Odjel: Odjel za pohranu, obradu i distribuciju gotovog novca1. Opis poslova i odgovornosti• prijevoz vrijednosti, osoba i robe • pripremanje vozila za izvršenje prijevoznog zadatka • voenje evidencije naloga vonji • odravanje i briga o ispravnosti vozila • pakiranje, utovar, istovar i drugo rukovanje vrijednostima • obavljanje ostalih administrativno-dokumentacijskih aktivnosti iz djelokruga rada Odjela2. Potrebno obrazovanje i iskustvo• SSS – srednja škola prometnog usmjerenja, zanimanje voza motornog vozila • tri godine radnog iskustva s traenom kvalifikacijom i strukom na poslovima vozaa B i C kategorije • poloena B i C kategorija • periodika iz...

 • Company MARIANI & SABLIĆ j.d.o.o. in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: vonja transfera kombi vozilom....

 • Company KREZIĆ d.o.o. in Unije
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: voza putnog vozila "B" kategorije na podruju Hrvatske i Europske unije za potrebe uprave društva....

 • Company GLOBAL DISTRI d.o.o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi vozaa/ice/skladištara/ke....

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DE in Dane
  31.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJ 3. Voza u SHM 10 radnika na odreeno vrijeme. Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - srednja struna sprema / KV voza -jedna godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - vozaka dozvola B kategorije. Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti: - ivotopis - presliku diplome/svjedodbe o zavr...

 • Company SANITET 32 VUKOVAR in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: voza sanitetskog vozila. Uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje, - vozaka dozvola B kategorije....

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 34. Statuta Doma zdravlja Korula ravnatelj Doma zdravlja raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos 1) 2 zdravstvena radnika SSS s završenim teajem iz osnova odravanja ivota uz korištenje AVD-a, za rad u slubi sanitetskog prijevoza, na neodreeno UVJETI: Ad 1) zdravstveni radnik SSS, odobrenje za samostalan rad, potvrda o uspješno završenom teaju iz osnova odravanja ivota uz korištenje AVD-a Uz prijavu kandidati su duni dostaviti:ivotopispreslik osobne iskaznicepreslik svjedodbe/diplomepotvrda HZMO-elektroniki zapispreslik odobrenja za samostalni radpreslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu (za one koji su u obvezi)preslik potvrde o uspješno završenom teaju iz osnova odravanja iv...

 • Company SANITET 32 VUKOVAR in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: voza sanitetskog vozila. Uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje - vozaka dozvola B kategorije...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istrian in Dane
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJ 3. Voza u SHM 10 radnika na odreeno vrijeme. Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - srednja struna sprema / KV voza -jedna godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - vozaka dozvola B kategorije. Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti: - ivotopis - presliku diplome/svjedodbe o zavr...

 • Company PRESS d. o. o. in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: dostava robe (rublja)...

 • Company Njam - Njam j.d.o.o. in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: dostava na relaciji Petrijanec- Meimurska upanija, punjenje samoposlunih aparata hranom. Uvjeti: osnovna ili srednja škola 3 ili 4 godine bez obzira na smjer. ...

 • Company KRSTAŠ TRADE D. O. O. in Other
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis posla: - priprema i dostava robe do odredišta...

 • Company DOM ZDRAVLJA KARLOVAC in Karlovac
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Voza sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jedan izvršitelj/ica na odreeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika UVJETI: SSS/KV/IV/III - prometnog smjera, zanimanje voza Rad na podruju Karlovca, Karlovake upanije i šire (prijevozi pacijenata). Probni rad dva mjeseca. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi (preslik svjedodbe), dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natjeaja, preslik vozake dozvole i uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natjeaja. Priloene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predoenja izvornika...

 • Company PRIJEVOZI ANUŠIĆ in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis posla: prijevoz kombi vozilom s prikolicom u zemljama EU. Uvjeti za zaposlenje:B + E kategorija,kod 95,digitalna kartica....

 • Company MARIJO in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  - vonja izleta i transfera na podruju Dalmacije - poeljno poznavanje engleskog jezika...

 • Company Obrt MIN-MONT, vl. Krunoslav Butlar in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova:dostavlja paketa...

 • Company DUO PEKA BIOGRAD D.O.O. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla: terenska prodaja i dostava pekarskih proizvoda;...

 • Company IVANO IVANA j.d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: dostava robe kombijem. Mogunost korištenja potpore za zapošljavanje....

 • Company BOBIS d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OPIS POSLOVA: prijevoz pekarskih proizvoda i slastica...

 • Company BABIĆ PEKARA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova:- upravljati vozilom, vršiti utovar, zaprimanje i istovar robe u tonim koliinama na prodajno mjesto, vršiti i povrat robe- voditi potrebne evidencije o prevezenoj robi i prijeenim kilometrima, te dokumentaciju o istom dostavljati neposrednom rukovoditelju- brinuti o istoi vozila -brinuti za urednost i vraanje ambalaeMogunost stalnog zaposlenja, poeljno C kategorija....

 • Company AUTO LER d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova:  domai i meunarodni prijevoz kombijima i kamionom za dugoronu suradnju, OBAVEZNA C kat. i KOD 95, rad u ugodnoj i stimulirajuoj atmosferi, klizno radno vrijeme i slobodni vikendi....

 • Company VOMB 113. BR.HV "COBRA" in Dane
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Voza/ica putnikog kombija 8+1 sjedala za prijevoz korisnika ciljane skupine sukladno EU projektuRazina obrazovanja: SSS, ali mogu raditi i osobe bez strune spreme Stroga briga, pedantnost i istoa prema vozilu i opremi. Mjesto rada : Šibenik, terenski rad u Šibensko-kninskoj upaniji i Splitsko-dalmatinskoj upaniji Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projektu „Mrea podrške u zajednici“ UP.02.2.2.10.0008 u sklopu natjeaja Razvoj i širenje mree izvaninstucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata UP.02.2.2.10. Projekt: „Mrea podrške u zajednici“ UP.02.2.2.10.0008 Radno mjesto na odreeno vrijeme uz probni rad 30 dana, te ukoliko radnik zadovolji uvjete rada stjee produenje ugovora svakih 2 mjeseca. Potrebno radno iskustvo na traenom poslu 2 ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Car, taxi and van drivers Edit filters