Jobmonitor. Search results for Cashiers and ticket clerks

5 Jobs found

Used filters:
 • Cashiers and ticket clerksx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Pazin in Pazin
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 41. Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2163-381-06-06-14-2 od dana 16.12.2014. godine, koji je stupio na snagu dana 09.02.2015. godine, te suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 100-01/20-02/159, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2 od  10. oujka 2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pazin objavljuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno puno radno vrijeme za radno mjesto: – administrator-blagajnik – 1 izvršitelj/ica, uz probni rok od tri mjeseca Mjesto rada: Podrunica Buzet, II. Istarske brigade 11, Buzet;          Centar za socijalnu skrb Pazin, Prolaz O. Keršovanija 2, Pazin - po potrebi. Uvjeti: - hrvatsko dravljanstvo - SSS – srednja struna sprema upravnog ili ekonoms...

 • Company ST - MAESTRAL d.o.o. in Dol
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: Blagajniki poslovi u trgovini graevinskog materijala. Ponude s preslikom Domovnice, ivotopisom, dokazom o strunoj spremi dostaviti osobno na adresu St-Maestral d.o.o.. Put kria 8, 21460 Stari Grad, dana 18.3.2020 (srijeda) u 13 sati....

 • Company BAUHAUS-ZAGREB, k.d. in Adamovec
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: preuzimanje blagajni (utvrivanje iznosa novca na blagajni), naplata za prodane proizvode i usluge, rad na POS aparatima (kartino poslovanje), rad na kompjuterskoj kasi. Mjesto rada: Bauhaus Jankomir, Velimira Škorpika 27, 10090 Zagreb....

 • Company MULTI-STAR d.o.o. in Banjole
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: vršenje isplata na automatima i ruletu. Zamolbu i ivotopis poslati na e-mail adresu, s naznakom "NATJEAJ Pula"....

 • Company HOLUS d.o.o. in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: rad na blagajni u vrtnom centru, zalijevanje cvijea....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cashiers and ticket clerks Edit filters