Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

98 Jobs found

Used filters:
  • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 98 results.
  • Company BACHLER j.d.o.o. in Other
    20.06.2021

    Poslodavac prima djelatnika u stalni radni odnos na mjesto POSLOVOA-visokogradnja. Uvjeti za rad su KV ili VKV graevinske struke, vozaka dozvola B kategorije, radno iskustvo minimalno 5 godina u struci, bazna informatika pismenost. Rad se odvija na gradilištima u Hrvatskoj. Poetna plaa 10.000 Kn Pismene prijave sa ivotopisom slati na mail adresu poslodavca ...

  • Company Under Hill Studio d.o.o. in Other
    20.06.2021

    Opis posla: izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata konstrukcije, izrada planova armature, suradnik nadzornog inenjera....

  • Company Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, Glavna Podružnica in Vode
    20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis radnog mjesta: Rad na projektima Aglomeracije, Izrada i voenje potrebne dokumentacije vezane uz projekte (graevinski dnevnik, graevinska knjiga, dokaznica, izrada situacija, atesti), praenje kooperanata. • Praenje realizacije projekta. • Analiza i izrada izvještaja poslovanja Poeljno iskustvo na Projektima koji se vode po FIDIC meunarodnim Ugovorima....

  • Company RIJEKA STAN d.o.o. in Other
    20.06.2021

    Opis poslova:  obavljanje tehnikih poslova na odravanju stambenih zgrada (samostalni referent odravanja)....

  • Company RIJEKA STAN d.o.o. in Other
    20.06.2021

    Opis poslova: obavljanje tehnikih poslova na odravanju stambenih zgrada (samostalni referent odravanja)....

  • Company ROVOKOP d.o.o. in Other
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: voenje gradilišta Uvjeti: - završeno obrazovanje - graditeljstvo, graevinarstvo i srodno - OBAVEZAN UVJET - poloen struni ispit Mjesto rada: Varadinska upanija...

  • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    • brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova • kontrolira kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;• pravovremeno sa vodteljem radova naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;• izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, kontrolira njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;• kontrolira provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata;• izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na radu i voditeljem;• kontrolira materijalno poslovanje gradilišta;• izrauje graevinske knjige i graevinske dnevnike• odgovoran je voditelju za pravovremenu dostavu podataka o radu i gradilištu, a koji su neophodni za obraun svih naknada djelatnicima;...

  • Company DIV GRUPA d.o.o. in Other
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: - organiziranje i koordiniranje izvoenja radova i radnika na gradilištu - voenje potrebne dokumentacije na gradilištu - suradnja i koordinacija s investitorima, dobavljaima i podizvoaima - izrada troškovnika i kalkulacija izvoenja radova te praenje troškova i dinamike graenja - izvještavanje nadreenih o stanju na gradilištu - terenski rad na podruju Splita i Zagreba. Uvjeti: - KV, VKV, SSS tehnikog usmjerenja ili graevinski tehniar - poznavanje rada na raunalu - poeljno znanje jednog stranog jezika - poeljno radno iskustvo u niskogradnji - razvijene vještine planiranja i organizacije rada - samostalnost u radu i proaktivan pristup poslu Napomena: poslodavac trai više izvršitelja sa i bez radnog iskustva....

  • Company NOVOTEHNA d.d. in Other
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: odgovaranje za kvalitetu izvršenih radova i ugraenih materijala, primanje mjesenih operativnih planova, neposredno provoenje postavljene i dogovorene organizacije proizvodnje, predlaganje eventualnih izmjena u organizaciji rada, davanje dnevnih zadataka, voenje evidencije prisutnosti na radu, nadzor i prisustvo u svim fazama rada na objektu...

  • Company KOMUNALNO GOSPODARSTVO BISTRA d.o.o. in Bukovje Bistransko
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Na temelju Izjave o osnivanju od 6.4.2011. godine, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, KOMUNALNO GOSPODARSTVO BISTRA d.o.o. za komunalne djelatnosti, Poljanica Bistranska, Bistranska 98 koje zastupa direktorica Antonija Mati dana 05.05.2021. godine donosi sljedeu ODLUKU o uvjetima i objavi natjeaja za zapošljavanje na neodreeno vrijeme jednog radnika na radnom mjestu voditelj tehnikih poslova za odravanje cesta, sustava oborinske odvodnje, javnih površina i groblja Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natjeaja za zapošljavanje na neodreeno vrijeme jednog radnika na radnom mjestu voditelja tehnikih poslova za odravanje cesta, sustava oborinske odvodnje, javnih površina i groblja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvruju se sljedei uvjeti zasnivanje radnog odnosa: RADNO MJESTO: Voditelj tehnikih...

  • Company AQUA MONT SERVICE d.o.o. in Krk
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Graevinsko poduzee Aqua Mont Service d.o.o. zapošljava jednog inenjera geodezije ili geodetskog tehniara (geometra) za terenski rad (Krk, Rab, Kaprije). Posao zahtijeva rad na raunalu, praenje izgradnje pomorskih graevina, obraun koliina, i sl. Za radno mjesto je poeljno iskustvo u slinim poslovima te posjedovanje vozake dozvole i osobnog vozila. Smještaj, prehrana (2 obroka) i putni troškovi su osigurani. Probni rad traje mjesec dana nakon ega se otvara mogunost stalnog zaposlenja uz dogovorenu plau....

  • Company CITO D.O.O. in Other
    19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: nadzor gradilišta, kontrola i voenje tehnike dokumentacije.  Ugovor o radu se moe skolopiti i na puno radno vrijeme. Mogunost stalnog zaposlenja....

  • Company GRAĐEVINSKI OBRT in Other
    17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: briga o izvoenju graevinskih radova, voenje graevinske dokumentacije i sl. Rad je na podruju grada Rijeke i okolice.   ...

  • Company MASTERING d.o.o. in Other
    17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova: poznavanje rada u Office i Cad programima...

  • Company MASTERING d.o.o. in Other
    17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

    Opis poslova : poznavanje rada u Office i Cad programima        ...

  • Company "VODOLIM" VL. VANJA BRUNDULA in Batinova Kosa
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis poslova: sudjelovanje u organizaciji i nadzoru nad izvoenjem radova na gradilištu te razradi graevinskih nacrta. Zainteresirane osobe mogu se javiti na kontakt telefon 098 444156. U obzir dolaze osobe iz Krapinsko-zagorske upanije i podruja Zaprešia....

  • Company ŠTULA d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla: glavni graevinski inenjer i voditelj gradilišta. Uvjet upis u Imenik ovlaštenih voditelja graenja Hrvatske komore inenjera graevinarstva, te status "ovlaštenog voditelja graenja graevinske struke" i pravo obavljanja strunih poslova i ostala prava i dunosti sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog ureenja i gradnje. ...

  • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla: rukovodi radovima na sloenim i najsloenijim gradilištima, te na gradilištima na kojim je potrebna revizija projekata;• organizira rad cjelokupnog gradilišta;• kontrolira svu tehniku dokumentaciju;• brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta;• odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;• pravovremeno naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;• izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;• odgovoran je za provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata;• izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na ...

  • Company ELABORATUS d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis poslova: organizacija posla i voenje radova na gradilištu, obraun situacija i sastavljanje troškovnika....

  • Company BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla: voenje graevinskog dnevnika i ostale dokumentacije iz djelokruga rada. Voenje gradilišta. Uvjeti: poeljno je iskustvo u niskogradnji i samostalnost u obavljanju poslova, komunikativnost, sposobnost prilagodbe novonastalim situacijama i snalaljivost. Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

  • Company K.S.-GRADNJA D.O.O. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla:izrada ponuda,sudjelovanje u planiranju odvijanja gradnje,izrada, realizacija i praenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta,priprema i upravljanje gradilišnom dokumentacijom. Uvjet je samostalnost u izradi graevinske knjige stvarno izvedenih radova te obraunu radova po mjesenim situacijama. Nakon isteaka ugovora na odreeno vrijeme postoji mogunost stalnog zaposlenja....

  • Company SIKOL ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla: - voenje i organizacija gradilišta - voenje gradilišne dokumentacije (graevinski dnevnik, izrada graevinske knjige, dokaznice, izrada situacija) - praenje realizacije - organiziranje nabave uz pomo referenta nabave - analiza i izrada izvještaja poslovanja...

  • Company KARIN PRODUKT j.d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    POTREBAN INENJER GRAEVINARSTVA SA OVLAŠENJEM ZA VODITELJA GRADILIŠTA NA PODRUJU ZADRA I PO POTREBI NA TERENU ...

  • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis posla: VODITELJ GRADILIŠTA, OVLAŠTENI VODITELJ GRAENJA...

  • Company BEMIX d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis poslova:  - rukovoenje, koordinacija i kontrola rada na gradilištu - kontrola kvalitete i detalja izvedbe - nadzor u upravljanju sredstvima rada...

  • Company BEMIX d.o.o. in Other
    14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

    Opis poslova: rukovoenje, koordinacija i kontrola rada na gradilištu, kontrola kvalitete i detalja izvedbe i nadzor u upravljanju sredstvima rada...

  • Company ŠERBEČIĆ ASAS d.o.o. in Visoka
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis posla: - samostalno voenje 1 ili više graevinskih projekata (ovisno o kompleksnosti) - izvoenje i dokumentiranje graenja po ugovoru - izrada organizacijskih, terminskih i financijskih planova projekata - praenje i realizacija postavljenih terminskih i financijskih ciljeva projekata - formiranje, voenje i koordinacija timova te redovni nadzor i kontrola izvoenja radova - suradnja s klijentima, nadlenim tijelima, partnerima i podizvoaima - kontrola i analiza kvalitete radova - kontrola pridravanja mjera zaštite na radu - pravovremeno informiranje i usklaivanje s upravom o tijeku projekata potrebama. Uvjeti: - prethodno iskustvo i znanje iz podruja upravljanja projektima – iskustvo koordinacije procesa i ljudi - fleksibilnost te snalaljivost u pristupanju dnevnim zadacima - kolegijalnost...

  • Company SA BIŠĆAN d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis poslova: voenje gradilišta. Brine se o kvaliteti graevinskih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta....

  • Company SA BIŠĆAN d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis poslova: poslovi graevinskog tehniara....

  • Company ENUCLEO PROJEKTI d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis poslova: graevinski poslovoa. Mogunost stalnog zaposlenja....

  • Company KING ART STUDIO d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis posla: Suradnik projektant ili samostalni projektant...

  • Company SARAĐEN D.O.O. in Other
    13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

    Opis poslova: organizira i rukovodi svim poslovima na gradilištu i skrbi o primjeni propisa o graenju. Informatika znanja: Office paket i Auto Cad program Zainteresiranim kandidatima nudimo rad u dinaminoj tvrtki specijaliziranoj za izvoenje svih vrsta graevinskih radova. Na raspolaganju su im slubeno vozilo, raunalo i mobitel ...

  • Company GRADNJA ALABER d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis posla: PREGLED RADOVA NA GRADILIŠTU KONTROLA IZVEDENIH RADOVA,VOENJE RADOVA IZVEDENIH OD STRANE DJELATNIKA POSLODAVCA, KOORDINACIJA SVIH SUDIONIKA U GRADNJI. Posao se obavlja na podruju na podruju naše upanije, ali po potrebi i u drugim djelovima RH. Ukoliko se posao obavlja izvan podruja upanije, poslodavac osigurava samaki smještaj. ...

  • Company DV INŽENJERING d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: Izrada ponuda, rauna, dobava materijala, odlazak na ponude i mjerenje, izraun materijala, pisanje graevinskih dnevnika, graevinske knjige i sl....

  • Company ŠERBEČIĆ ASAS d.o.o. in Visoka
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis posla: - samostalno voenje 1 ili više graevinskih projekata (ovisno o kompleksnosti) - izvoenje i dokumentiranje graenja po ugovoru - izrada organizacijskih, terminskih i financijskih planova projekata - praenje i realizacija postavljenih terminskih i financijskih ciljeva projekata - formiranje, voenje i koordinacija timova te redovni nadzor i kontrola izvoenja radova - suradnja s klijentima, nadlenim tijelima, partnerima i podizvoaima - kontrola i analiza kvalitete radova - kontrola pridravanja mjera zaštite na radu - pravovremeno informiranje i usklaivanje s upravom o tijeku projekata potrebama. Uvjeti: - prethodno iskustvo i znanje iz podruja upravljanja projektima – iskustvo koordinacije procesa i ljudi - fleksibilnost te snalaljivost u pristupanju dnevnim zadacima - kolegijalnost...

  • Company SA BIŠĆAN d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: poslovi graevinskog tehniara....

  • Company SA BIŠĆAN d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: voenje gradilišta. Brine se o kvaliteti graevinskih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta....

  • Company ENUCLEO PROJEKTI d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 19.06.2021

    Opis poslova: graevinski poslovoa. Mogunost stalnog zaposlenja....

  • Company KING ART STUDIO d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis posla: Suradnik projektant ili samostalni projektant...

  • Company GRADAX d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Voenje radova na gradilištu...

  • Company M I G D.O.O. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis posla: mjerenje zemljišta, obiljeavanje graevinskih objekata, praenje izgradnje graevinskih objekata, hidrografski i aerofotogrametrijski poslovi. Uvjeti za radno mjesto su:   - završena srednja škola za geodetskog tehniara, - poznavanje engleskog jezika,   - poloen vozaki ispit za vozila B kategorije. Prednost imaju kandidati koji su radili na istim poslovima...

  • Company MDV PLUS d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: voenje skladišta i poslovi poslovoe/tkinje u trgovini graevinim materijalom. U obzir dolaze osobe graevinskog smjera....

  • Company SARAĐEN D.O.O. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: organizira i rukovodi svim poslovima na gradilištu i skrbi o primjeni propisa o graenju. Informatika znanja: Office paket i Auto Cad program Zainteresiranim kandidatima nudimo rad u dinaminoj tvrtki specijaliziranoj za izvoenje svih vrsta graevinskih radova. Na raspolaganju su im slubeno vozilo, raunalo i mobitel ...

  • Company Opus Dignum d.o.o. in Other
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Opis poslova: nadzor i dodjeljivanje zadataka radnicima, organizacija i voenje gradilišta, ostali poslovi po nalogu.Potrebno iskustvo u niskogradnji – kanalizacija.Podruje rada Dalmacija....

  • Company COLAS HRVATSKA d.d. in Okoli
    13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

    Mjesto rada – podruje DalmacijeKljune odgovornosti pozicije ukljuuju:rukovoenje poslovima i radnim zadacima na gradilištu prema planu izvoenja radova;upravljanje radnim zadacima radnika te praenje rada radnika;izvoenje pripremnih, završnih i asfalterskih radova, radova na ugradnji betonske galanterije i sustava odvodnje, armirake, tesarske i betonske radove itd.;pravilno i optimalno korištenje opreme i materijala na gradilištu u skladu s planom i troškovima;provoenje propisanih mjera zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od poara.Ako…imate srednju strunu spremu graevinskog ili drugog odgovarajueg usmjerenja,imate 2 godine iskustva na rukovodeim pozicijama u niskogradnji,posjedujete vozaka dozvolu „B“ kategorije… pridruite nam se!Kandidatima koji imaju radno iskustvo na rukovodeim po...

  • Company TRI PROJEKT d.o.o. in Other
    09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

    Opis poslova: projektiranje graevinskih objekata. Uvjeti: - diplomirani inenjer graevinarstva/diplomirana inenjerka graevinarstva ili inenjer graevinarstva/inenjerka graevinarstva - strani jezik: engleski (najosnovnija razina znanja - A1) - informatika znanja: Microsoft Office, Autocad. Poslodavac plaa naknadu za prijevoz u cijelosti. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, ivotopis i kopiju diplome. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

  • Company SALADO d.o.o. in Other
    09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

    Opis poslova: nadzor i voenje poslova-radova na gradilištu....

  • Company FUNDAMENTI d.o.o. in Other
    09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

    POTREBNO ZVANJE DIPL.INENJER GRAEVINE.SUDJELOVANJE U PROJEKTIRANJU I NADZOR....

  • Company BARBOT j.d.o.o. in Other
    09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

    Opis poslova: poslovi graevinskog tehniara na gradilištu, nadzor i izvoenje zidarskih,fasaderskih i ostalih graevinskih poslova. Rad je preteito na podruju Zagrebake upanije i Grada Zagreba. U sluaju potrebe omoguen je smještaj....

  • Company DIKLO GRADNJA d.o.o. in Other
    09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

    Opis poslova: voenje gradilišta...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters