Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

149 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 149 results.
 • Company GRAD ZAGREB in Trg
  08.03.2021

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Strunog suradnika/strune suradnice za prostorno i urbanistiko planiranje u Sektoru za prostorno i urbanistiko planiranje - 1 izvršitelj/izvršiteljica. Potrebno struno znanje: sveuilišni/sveuilišna, odnosno struni prvostupnik/struna prvostupnica struke s podruja tehnikih znanosti, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima i poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni ispit. Uvjet sveuilišnog/sveuilišne, odnosno strunog prvostupnika/stru...

 • Company PLASTFORM d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis posla: - evidencija narudbi, planiranje isporuke, - izrada naloga prema proizvodnji - izrada ponuda - ostali komercijalni poslovi Potrebne kvalifikacije: - SSS, VŠS ili VSS ekonomskog ili graevinskog usmjerenja - prednost osobama s iskustvom u logistici ili s iskustvom u komercijalnim poslovima, sektor: graevina - poeljno znanje stranih jezika - napredno poznavanje rada na raunalu...

 • Company GRADITELJ MARIO d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: voenje i organizacija grupe radnika na gradilištu i rad s njima....

 • Company OBLIKOVANJE PROSTORA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla:-poslovoa gradilišta...

 • Company ČEMPRESI D.O.O. in Other
  08.03.2021

  OPIS POSLOVA:- Rukovodi i organizira rad graevinske i kameno-klesarske slube u pogledu gradilišta, radnika i materijala- Prodaje izgraene grobnica i ostale kameno-klesarske usluge- Nabavlja graevinski materijala za gradnju grobnica i grobljaOD KANDIDATA SE OEKUJE:- Iskustvo rada sa strankama u pogledu komunikacije i prezentacije - Spretnost, urednost i dosljednost u tehnikom i operativnom pogledu obavljanja slube ...

 • Company RELIANCE d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: rad na gradilištu, sudjelovanje u organizaciji rada gradilišta, rad u tehnikoj pripremi, tehniko praenje gradilišta, izrada i kontrola obrauna i graevinskih knjiga, priprema ponuda i ostali poslovi....

 • Company GEOFORMAT d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: rad na terenu i u uredu....

 • Company A.S. KOMPOZITI d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: trai se arhitekt/ica - pripravnik/ica za rad u arhitektonskom birou. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company MD INSTAL-GRADNJA d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: • Fiziki rad na gradilištu sa radnicima kao poslovoa • Pravilna raspodjela i organizacija posla • Voenje dnevne gradilišne dokumentacije • Praenje realizacije • itanje nacrta • Naruivanje potrebne robe na vrijeme • Rad s oplatom (peri, doka, klasika) - kontrola postavljanja • Davanje visina i kontrola istih • Kontrola iskopa i zemljanih radova • Toan izraun koliine betona, kontrola betona i naina betoniranja • Kontrola i poznavanja nacrta i postave armature • Kontrola i poznavanje zidarskih radova i rad s kamenom • Poznavanje rada s glazurom i bukanjem • Rad sa skelom i kontrola postave • Spremnost za rad na terenu • Snalaljivost, odgovornost, kreativnost, komunikativnost, vrsti stav, pedantnost, marljivost • Poeljno poloen ispit za graevinskog poslovou (nije uvjet) • Dobro p...

 • Company PFK STUDIO j.d.o.o. in Tenja
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: -izradba nacrta -priprema ponuda u skladu sa tehnikim zahtjevima -organizacija i voenje gradilišta i izrada potrebne dokumentacije -nadzor gradilišta Mogunost korištenja mjera aktivne politike ...

 • Company KRONTEC USLUGE j.d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: izrada troškovnika, itanje nacrta, pisanje ponuda, evidencija radnih sati djelatnika i sve ostalo po nalogu poslodavca...

 • Company ELABORATUS d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: organizacija posla i voenje radova na gradilištu, obraun situacija i sastavljanje troškovnika....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: rukovodi radovima na sloenim i najsloenijim gradilištima, te na gradilištima na kojim je potrebna revizija projekata; organizira rad cjelokupnog gradilišta; kontrolira svu tehniku dokumentaciju; brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta; odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: •Izvršava poslove vezane za voenje dnevne evidencije radnih sati u programu •Kontrola i sortiranje otpremnica sukladno dostavljenoj robi na gradilište te dostava u sjedište tvrtke •Obavlja kontrolu i ovjeru ulaznih rauna u programu •Prema nalogu neposredno nadreenog pisanje slubenih dopisa •Postupa s popratnom dokumentacijom ( rauni, dopisi i sl.) u skladu s internom procedurom ( arhiviranje, dostavljanje u raunovodstvo i sl.) •Odgovoran neposredno nadreenom  za pravovremenu dostavu sve popratne dokumentacije gradilišta u sjedište tvrtke •Obavlja dostavu i preuzimanje  pošiljaka u svom djelokrugu rada...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
  08.03.2021

  Opis poslova: •brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova •kontrolira kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke; •pravovremeno sa vodteljem radova naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju; •izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, kontrolira njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj; •kontrolira provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata; •izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na radu i voditeljem; •kontrolira materijalno poslovanje gradilišta; •izrauje graevinske knjige i graevinske dnevnike •odgovoran je voditelju za pravovremenu dostavu podataka o radu i gradilištu, a koji su neophodni za obraun svih naknada d...

 • Company DALMATIA INVEST GROUP d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: razrada projektne dokumentacije Informatika znanja: Word, Excel, Autocad, Photoshop, 3D Modeller (poeljno)...

 • Company M.D.A. INŽENJERING d.o.o. in Greda
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: šalovanje zidova, greda i ploa objekta....

 • Company TONIKOM, d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  PRAENJE RADA NA GRADILIŠTU I RASPOREIVANJE RADNIKA PO GRADILIŠTU , NABAVKA MATERIJALA, VOENJE I PISANJE GRAEVINSKE KNJIGE TE OSTALO....

 • Company ZUBER D.O.O. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: SUDJELUJE U PLANIRANJU IZGRADNJE I PRIPREMI PROJEKATA. PRIPREMA I ORGANIZIRA NABAVKU MATERIJALA, PRATI DINAMIKU IZVOENJA RADOVA....

 • Company TRI PROJEKT d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: projektiranje graevinskih objekata. Uvjeti: - diplomirani inenjer graevinarstva/diplomirana inenjerka graevinarstva ili inenjer graevinarstva/inenjerka graevinarstva - strani jezik: engleski (najosnovnija razina znanja - A1) - informatika znanja: Microsoft Office, Autocad. Poslodavac plaa naknadu za prijevoz u cijelosti. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, ivotopis i kopiju diplome. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company ENERGIS d.o.o. in Visoka
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Zbog poveanog opsega posla traimo novog lana našeg tima na poziciji suradnika u projektiranju. Od kandidata se ne zahtjeva prethodno iskustvo, ali se trai visoka motiviranost, elja za uenjem i napredovanjem. Posao se obavlja u timu sastavljenom od više projektanata i sastoji se od: razrede projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti), izrada graevinskih projekata (projekti konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, manipulativnih površina), prorauna fizike zgrade, izrada troškovnika, izrada 3D vizualizacija, a po potrebi izrada energetskih certifikata...

 • Company ENERGIS d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Zbog poveanog opsega posla traimo graevinskog inenjera/ku ili graevinskog tehniara/ku s iskustvom u poslovima projektiranja graevina visokogradnje za rad u uredu. Posao se obavlja u timu sastavljenom od više projektanata i sastoji se od: razrede projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti), izrada graevinskih projekata (projekti konstrukcije, vodovoda i kanalizacije, manipulativnih površina), prorauna fizike zgrade, izrada troškovnika, izrada 3D vizualizacija, a po potrebi izrada energetskih certifikata. Obavezno iskustvo i samostalnost na nekom od navedenih poslova....

 • Company LONJA-STRUG D.D. in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  OPIS POSLA: VODITELJ GRAEVINSKIH RADOVA...

 • Company PROJECTIVA j.d.o.o in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: sudionik u izradi  arhitektonskih i graevinskih projekta, tehniki crta. Obavezno poznavanej ACADA, poeljna vozaka B....

 • Company OSIJEK - KOTEKS d.d. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: geodetski tehniar - pripravnik Potrebno poznavanje rada u AutoCAD-u i Microsoft Office-u...

 • Company OSIJEK - KOTEKS d.d. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: inenjer graevinarstva - pripravnik...

 • Company OSIJEK - KOTEKS d.d. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: graevinski poslovoa...

 • Company GEOPROFIL d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla; Terenski geodetski radovi, rad s geodetskom instrumentima, totalna stanica, gps, nivelir, scaner, voenje geodetske ekipe. Iskustvo u seizmikim radovima...

 • Company VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis posla: organizira i nadzire svakodnevne poslove i zadatke na odravanju komunalne infrastrukture, odgovoran je za izvedbu radova u skladu s odobrenom tehnikom dokumentacijom, organizira i nadzire tehniku ispravnost sustava Uvjeti: VSS/VŠS graevinski smjer...

 • Company ALFAPLAN D.O.O. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Za radnike koji nisu iz Dubrovnika i blie okolice poslodavac osigurava smještaj....

 • Company ALFAPLAN D.O.O. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Za radnike koji nisu iz Dubrovnika i blie okolice poslodavac osigurava smještaj....

 • Company T.C. POŽGAJ - DRVO U GRADITELJSTVU - d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: projektiranje i nadzor gradnje drvenih objekata Uvjeti: - smjer obrazovanja: graevinarstvo, arhitektura i srodno - znanje engleskog jezika u govoru i pismu ( C1) Osobne kvalitete koje preferiramo: spremnost na kontinuirano uenjepedantnost u raduodgovoran pristup obavezamapozitivan stav i motiviranost Prednosti naše poslovne grupacije: ugodna radna atmosferamladi radni timzanimljivi i izazovni projektni zadaci U sluaju rada na udaljenijim podrujima osiguran je smještaj. Zaposleniku/ci je na raspolaganju slubeno vozilo i mobitel, te mogunost ostvarenja dodatnih stimulativnih primanja. Probni rad: 3 mjeseca. ...

 • Company SKELA GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: voenje poslova na gradilištu...

 • Company GEO-Osijek d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Samostalni geodetski tehniar - djelatnik, s iskustvom u izradi geodetskih elaborata, s iskustvom u radu sa SDGE i OSS sustavom , s iskustvom na izradi geodetskih parcelacijskih elaborata, geodetskih elaborata evidentiranja, geodetskih podloga za zahvate u prostoru, geodetskih elaborata katastra infrastrukture, i ostalih geodetskih elaborata. Samostalan rad sa CAD i Office alatima. Potrebno odraeno struno osposobljavanje u geodetskoj struci. Traeno iskustvo od 1 godine, priznaje se i odraeno struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa....

 • Company LUGA PROJEKT d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Trai se ing.arh / .arh - ing.gra. / .gra za radno mjesto projektanta suradnika na poslovima izrade idejnih, glavnih i izvedbenih projekata visokogradnje. Radno iskustvo i znanje rada u Allplanu i Lumionu je prednost....

 • Company MARN INŽENJERING d.o.o. in Tenja
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis radova: voenje gradilišta, koordinacija radova, prisustvovanje na koordinacijskim sastancima, komunikacija sa naruiteljem radova, dobavljaima, izvoditeljima radova, voenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige, nabava materijala, suradnja pri izradi ponuda i troškovnika. Rad se izvodi na terenu na podruju Hrvatske (ovisno o projektima). Poeljno je da je kandidat/kinja upisan/na u Imenik ovlaštenih voditelja graenja Hrvatske komore inenjera graevinarstva (ali nije uvjet). U sluaju rada na udaljenijim podrujima osiguran je smještaj. Zaposleniku/ci je na raspolaganju slubeno vozilo, a u sluaju korištenja vlastitog automobila biti e vraeni troškovi....

 • Company GEO - RAD d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: geodetski poslovi, izmjera zemljišta, evidencija vlasništva i promjenama na zemljištu...

 • Company Z-PROFIL d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: oragnizacija posla i nadzor. Obrazovni program: diplomirani/a inenjer/ka graevine, graevinski/a inenjer/ka....

 • Company IVKOVIĆ GRADNJA, vl. Ljiljana Ivković in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Trai se graevinski tehniar sa najmanje 3 godine iskustva...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Definicija posla: praenje i analiza svih javnih nadmetanja iz djelokruga poslovanja Društvaanaliza i priprema dokumentacije za predaju ponuda u skladu sa zahtjevima naruitelja, ZOJN i DoNkompletiranje i predaja ponuda u skladu sa zahtjevima naruitelja, ZOJN i DoN,odlazak na predaju i otvaranje ponuda (po dogovoru sa nadreenim) te prikupljane i uvid ponuda natjecatelja nakon otvaranja ponuda te izvještaj i analizu istih,priprema, izrada i voenje evidencije ugovora, dodataka ugovora, sporazuma i narudbenica sa naruiteljima i podizvoditeljima,prikupljanje i auriranje i voenje evidencije referenci, certifikata , licenci nakon izvršenja ugovor, kako Društva tako i inenjera te ovlaštenika, voenje kompletne arhive tehnikog sektora (ponude, ugovori , graevinske knjige , dnevnici , zapisnici, zavr...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla: brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta;odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;nadzire i kontrolira voenje graevinskih knjiga i graevinskih dnevnika i iste potpisuje;sa nadzornom slubom investitora na vrijeme pokree sva pitanja vezana za nesmetano graenje i aurno poslovanje gradilišta;neposredno organizira i odgovoran je za unutarnju kontrolu na objektima, obzirom na kvalitetuizvedbe obj...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  UVJETI:poloen struni ispitdobre organizacijske sposobnostisposobnost samostalnog odluivanja te donošenja brzih odlukasposobnosti predoavanja prostornih odnosa i snalaenja u prostoruspremnost na individualni i timski radspremnost za usvajanje novih znanja i vještinaiskustvo 5 godina rada u struci Opis posla:brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta;odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, odgovoran je za njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;brine se i kontrolira financijsko i materijalno poslovanje gradilišta;nadzire i kontro...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  OPIS POSLA: Izvršava poslove vezane za voenje dnevne evidencije radnih sati u programuKontrola i sortiranje otpremnica sukladno dostavljenoj robi na gradilište te dostava u sjedište tvrtkeObavlja kontrolu i ovjeru ulaznih rauna u programuPrema nalogu neposredno nadreenog pisanje slubenih dopisaPostupa s popratnom dokumentacijom ( rauni, dopisi i sl.) u skladu s internom procedurom (arhiviranje, dostavljanje u raunovodstvo i sl.)Odgovoran neposredno nadreenom za pravovremenu dostavu sve popratne dokumentacije gradilišta u sjedište tvrtkeObavlja dostavu i preuzimanje pošiljaka u svom djelokrugu rada TRAENO ZVANJE: Graevina SSS, gra.teh., arh.teh....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: rukovodi radovima na sloenim i najsloenijim gradilištima, te na gradilištima na kojim je potrebna revizija projekata; organizira rad cjelokupnog gradilišta; kontrolira svu tehniku dokumentaciju; brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta; odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke; Uvjet: poznavanje rada u informatikim programima. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla: rukovodi radovima na sloenim i najsloenijim gradilištima, te na gradilištima na kojima je potrebna revizija projekata, organizira rad cjelokupnog gradilišta, kontrolira svu tehniku dokumentaciju, brine o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova kao i o odravanju ugovorenih rokova i uvjeta, odgovoran je za kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke....

 • Company TEHMONT-GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: • Rukovoenje radnicima na gradilištu, • Rukovoenje, koordinacija i kontrola rada podizvoaa, • Kontrola kvalitete i detalja izvedbe, • Preuzimanje naruenih roba i usluga, • Evidencija uinka radnika na gradilištu, • Nadzor i upravljanje sredstvima rada, • Provoenje i kontrola mjera zaštite na radu, urednosti i istoe gradilišta. • Poticajna primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj • Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company TEHMONT-GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: • Izvoenje i dokumentiranje graenja po ugovoru - izrada, realizacija i praenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta, • Izvoenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvoaima, • Organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova, • Voenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige, • Obraun i kontrola obrauna podizvoaa. • Poticajna primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj • Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company TEHMONT-GRADNJA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: • Samostalno voenje gradilišta visokogradnje, • Izvoenje i dokumentiranje graenja po ugovoru - izrada, realizacija i praenje organizacijskih, terminskih i financijskih planova gradilišta, • Izvoenje radova sa vlastitim resursima i sa podizvoaima, • Organizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškova, • Voenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige, • Obraun i kontrola obrauna podizvoaa. • Poticajna primanja koja odgovaraju znaaju radnog mjesta • Kontinuirano ulaganje u edukaciju i profesionalni razvoj • Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: - brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radova - kontrolira kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke; - pravovremeno s voditeljem radova naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju; - izrauje mjesene operativne planove s voditeljem, kontrolira njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj; - kontrolira provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata; - izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na radu i voditeljem; - kontrolira materijalno poslovanje gradilišta; - izrauje graevinske knjige i graevinske dnevnike - odgovoran je voditelju za pravovremenu dostavu podataka o radu i gradilištu, a koji su neophodni za obraun svih n...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova:brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radovakontrolira kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno sa vodteljem radova naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, kontrolira njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;kontrolira provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata;izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na radu i voditeljem;kontrolira materijalno poslovanje gradilišta;izrauje graevinske knjige i graevinske dnevnikeodgovoran je voditelju za pravovremenu dostavu podataka o radu i gradilištu, a koji su neophodni za obraun svih naknada djelatnicima;odgovo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters