Jobmonitor. Search results for Civil engineers

25 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company DE CONTE D.O.O. in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: Voenje gradilišta, koordinacija sa kooperantima, nadzorom, investitorom, izrada gradilišne dokumentacije, organizacija rada na gradilištu....izrada troškovnika, ponuda , situacija... prati rokove, kvalitetu izvedenih radova ... voenje graevinskog dnevnika. Mogunost zaposlenja na neodreeno....

 • Company MLIN I PEKARE d.o.o. in Other
  20.06.2021

  Opis posla: Operativno planiranje investicijskog odravanja i izgradnje. -         Izrada skica i idejnih nacrta za investicije i rekonstrukcije. -         Sudjelovanje u ocjenjivanju ponuda i projektne dokumentacije. -         Organiziranje pripremnih radova i nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijama. -         Praenje troškova izgradnje i rekonstrukcija. -         Sudjelovanje u preuzimanju izgraenih objekata. -         Suradnja s projektnim kuama, isporuiocima opreme, rezervnih dijelova i           materijala, izvoaima i servisnim slubama. -         Izrada Izvještaja o investicijama i rekonstrukcijama u tijeku (po objektima,            fazama rada, vrstama radova i troškovima). -         Prikupljanje i organiziranje arhiviranja tehnike dokumentacije. -         Poznavanje i provoenje us...

 • Company KRUŠEVO-PUT, D.O.O. in Babindub
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: voditelj gradilišta Za rad osigurani: slubeni automobil, mobitel, laptop Mjesto rada: Smili-Benkovac, terenski rad Zadarska upanija ...

 • Company MASTERING d.o.o. in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: izrada projektne dokumentacije...

 • Company INŽENJERING GRADNJA D.O.O. in Other
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Opis poslova: poslovi projektiranja Poeljno je radno iskustvo i lanstvo u Komori inenjera graevine ali nije uvjet....

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: POSLOVI VODITELJA GRADILŠTA...

 • Company ANIVA-INŽENJERING D.O.O. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: diplomirani inenjer graevinarstva, prednost s iskustvom u projektiranju i nadzoru  Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company ZIP ARHITEKTONSKI STUDIO j.d.o.o. in Tenja
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla - projektiranje zgrada stambene, poslovne i javne namjene - izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Uvjeti - potrebno znanje rada na raunalu i programima za projektiranje tip SCIA, TEKLA, DLUBAL, TOWER i sl. - poeljno znanje REVIT-a - poloen struni ispit i ovlaštenje nisu potrebni - prethodno radno iskustvo izmeu 1-2 godine Poslodavac nudi: - stalni radni odnos uz probni rok od 3 mjeseca - fleksibilno radno vrijeme - rad na raznovrsnim projektima - škole, stambene zgrade, obiteljske kue, poslovne zgrade itd. - mogunost napredovanja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company LED ELEKTRONIKA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  LED elektronika d.o.o. zapošljava inenjera/ku graevine s poloenim strunim ispitom na puno radno vrijeme uz ugovor na neodreeno. Za rad na terenu isplauju se dnevnice u najvišem zakonski propisanom iznosu te se naknada za prijevoz isplauje u cijelosti. Obraun plae sastoji se od fiksnog dijela + dnevnice. Samo kandidati koji uu u ui krug e biti povratno kontaktirani....

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  OPIS POSLA:VSS - GRAEVINSKI FAKULTETsamostalno voenje gradilištaizvoenje i dokumentiranje graenja – izrada, realizacija i praenje organizacijskih i terminskih planova gradilištaizvoenje radova u koordinaciji s izvoaimaorganizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškovavoenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige...

 • Company SOLARIS PONS d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: -projektiranje metalnih konstrukcija i graevina -inenjer gradilišta...

 • Company ZIP ARHITEKTONSKI STUDIO j.d.o.o. in Tenja
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis posla - projektiranje zgrada stambene, poslovne i javne namjene - izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata. Uvjeti - potrebno znanje rada na raunalu i programima za projektiranje tip SCIA, TEKLA, DLUBAL, TOWER i sl. - poeljno znanje REVIT-a - poloen struni ispit i ovlaštenje nisu potrebni - prethodno radno iskustvo izmeu 1-2 godine Poslodavac nudi: - stalni radni odnos uz probni rok od 3 mjeseca - fleksibilno radno vrijeme - rad na raznovrsnim projektima - škole, stambene zgrade, obiteljske kue, poslovne zgrade itd. - mogunost napredovanja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ANIVA-INŽENJERING D.O.O. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: diplomirani inenjer graevinarstva, prednost s iskustvom u projektiranju i nadzoru  Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company LED ELEKTRONIKA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  LED elektronika d.o.o. zapošljava inenjera/ku graevine s poloenim strunim ispitom na puno radno vrijeme uz ugovor na neodreeno. Za rad na terenu isplauju se dnevnice u najvišem zakonski propisanom iznosu te se naknada za prijevoz isplauje u cijelosti. Obraun plae sastoji se od fiksnog dijela + dnevnice. Samo kandidati koji uu u ui krug e biti povratno kontaktirani....

 • Company AQUA MONT SERVICE d.o.o. in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Graevinsko poduzee Aqua Mont Service d.o.o. iz Splita trai inenjere graevine (.aedif / .gra) sa ili bez poloenog strunog ispita za pomorski hidrotehniki rad na terenu (obala i otoci). Radno okruenje je aktivno, plaa motivirajua, a smještaj, hrana i putni troškovi su osigurani. Probni rok traje mjesec dana nakon ega se otvara mogunost stalnog zaposlenja. ...

 • Company ALFA INŽENJERING D.O.O. in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Poslovi projektiranja i nadzora u graevini, energetsko certificiranje, energetska obnova višestambenih zgrada, obiteljskih kua, industrijskih graevina....

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis posla:Rad u sektoru Razvoja i istraivanja – osmišljavanje, izrada i kontrola novih proizvoda za graevinsku industriju. Potrebna su teorijska znanja iz prirodnih i tehnikih znanosti, te ostala znanja iz nastavnog programa studija. Vana je spremnost na neprestano usavršavanje i praenje razvoja tehnologije. Potrebne su dobre matematike i mehanike sposobnosti te sposobnosti prostornog i logikog zakljuivanja. Uz analitinost i temeljitost u radu, vaan je i kreativan pristup rješavanju problema. Poeljna struna znanja u podruju organizacije, planiranja i izvedbe posla te rukovoenja i osiguravanja mjera sigurnosti na radu. Zbog sloenosti i opsenosti posla esto se radi u timu i i surauje s drugim tehnikim specijalistima pa je poeljna sklonost timskom radu i jasnoa u pisanom i usmenom izraavanju...

 • Company MOBILITA EVOLVA d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis posla: •operativna podrška odjelu kod izrada idejnih rješenja prometnica •operativna podrška odjelu kod izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata cesta i prometnih površina •kooperacija, koordinacija i komunikacija s projektnim partnerima, predstavnicima naruitelja i drugim lanovima tima....

 • Company AB gradnja d.o.o. in Karlovac
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: voenje kompletnog procesa na gradilištu, kao npr. obrauni, izmjere na gradilištu, voenje graevinske dokumentacije, koordinacija sa svim sudionicima u gradnji i dr.poslovi. Radno mjesto: Karlovac, Zagreb, Rijeka ...

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Slanje
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis posla:brine se o kvaliteti graevinskih, obrtnikih i instalacijskih radovakontrolira kvalitetu svih izvedenih radova i ispunjenje norme po pravilima struke;pravovremeno sa vodteljem radova naruuje potrebnu radnu snagu, materijale i mehanizaciju;izrauje mjesene operativne planove sa voditeljem, kontrolira njihovo provoenje i realizaciju, te podnosi mjeseni pismeni izvještaj;kontrolira provoenje propisa zaštite na radu i drugih propisa i opih akata;izrauje shemu gradilišta, te prikaz mjera zaštite na radu u suradnji sa strunjakom zaštite na radu i voditeljem;kontrolira materijalno poslovanje gradilišta;izrauje graevinske knjige i graevinske dnevnikeodgovoran je voditelju za pravovremenu dostavu podataka o radu i gradilištu, a koji su neophodni za obraun svih naknada djelatnicima;odgovora...

 • Company ŠAREC, GRAĐEVINSKI OBRT, MARIO ŠAREC, LIJEVA MARTINSKA VES 127 in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Izrada glavnih graevinskih projekata: projekata konstrukcije, a poeljno i vodovoda i odvodnje u visokogradnji. Izrada izvedbenih projekata i troškovnika....

 • Company TGT-ADRIATIK D.O.O. in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Voenje gradilišta, voenje graevinske dokumentacije (graevinska knjiga, graevinski dnevnik)...

 • Company DEA-OPERATIONS d.o.o. in Tenja
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: • izvoenje i dokumentiranje graenja u skladu s ugovorom • praenje i kontrola troškova • organizacija i kontrola izvedbe i dinamike radova • voenje potrebne gradilišne dokumentacije • nadzor i kontrola nabave Potrebna znanja: • aktivno znanje rada na raunalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project) • aktivno znanje engleskog jezika. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DEA-OPERATIONS d.o.o. in Tenja
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: • samostalno voenje gradilišta • izvoenje i dokumentiranje graenja u skladu s ugovorom • praenje i kontrola troškova • organizacija i kontrola izvedbe i dinamike radova • voenje potrebne gradilišne dokumentacije (graevinski dnevnik i knjiga) • nadzor i kontrola nabave Potrebna znanja: • aktivno znanje rada na raunalu (MS Office, MS Outlook, Autocad, MS Project). Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company GEO - RAD d.o.o. in Other
  27.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Opis posla: projektiranje u niskogradnji i visokogradnji Informatika znanja: Microsoft office, Autocad, Allplan, Scia, Sketch Up...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters