Jobmonitor. Search results for Cooks

216 Jobs found

Used filters:
 • Cooksx
Displaying 1-50 of 216 results.
 • Company Dječji vrtić 'Jurovska pčelica in Lopatinec
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Jurovska pelica“ (KLASA: 601-02/20-01/02, URBROJ: 2109-115/20-01/10) raspisuje se NATJEAJ za popunu radnih mjesta KUHAR/ICA - jedan (1) izvršitelj na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz obvezni probni rok sukladno zakonskim odredbama Uvjeti: - prema lanku 24. i lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („...

 • Company Dom za odgoj djece i mladeži u Rijeci in Rijeka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:priprema dnevnih obroka, pranje sua,briga za ekonomino iskorištavanje prehrambenih artikala, vode, struje i drugih potrošnih materijala,vršenje raspodjele hrane i obroka po odjelima,voenje evidencije izdanih obroka,rad na pripremi zimnice, te voenje rauna o istoi,odgovornost za povjerenu imovinu i štetu koja je nastala u njegovo radno vrijeme,prema organizaciji poslova rad u smjenama, nedjeljom i praznikom, a u sluaju bolesti ili odsutnosti zamjena suradnika,dunost u svom radu svakodnevno koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva,odravanje istoe u kuhinji, hodniku, sanitarnom voru i dvorištu – u sklopu kuhinje,preuzimanje ivenih namirnica prema jelovniku,u odsutnosti ekonoma primanje i izdavanje hrane,priprema hrane za domjenke, športske aktivnosti i slino,briga o rashodov...

 • Company HOTEL MOZART d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla:kuhar/ica u Hotelu Mozart (4 zvjezdice) u Špiši Bukovici, pripremanje obroka (doruak, ruak, veera) ....

 • Company TRUMM d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: samostalni kuhar u restoranu....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VRSAR in Begi
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  KLASA:112-02/20-01/07URBROJ: 2167-23-01-20-3U Vrsaru, 18. rujan 2020. godine.Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19) i lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora ravnateljica, Debora Cukola Zeneral, dana 18.9.2020. godine raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSAKUHAR/ICA na neodreeno puno radno vrijeme, odnosno 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 izvršiteljUVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 106....

 • Company KONOBA ROKO, vl. Roko Tulić in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema jela a la carte, rad na grillu ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Jakomići
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Temeljem odredbi Zakona o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o radu te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Vladimira Nazora Potpian , raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Kuhar/ica - 1 izvršitelj ( m/ ) na neodreeno i nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., ...

 • Company ČIČAK d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: kuhar/ica u restoranu Jelengrad u Petrijevcima. Osiguran je prijevoz iz Valpova do Petrijevaca ( ako je netko iz drugih mjesta, nisu pokriveni putni troškovi do Valpova ). Potrebna barem jedna godina radnog iskustva na kuharskim ili slinim poslovima....

 • Company Dom Park in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi kuhara - priprema hrane. Kontakt putem pismene zamolbe na adresu Ivanigradska 52, Zagreb s naznakom - natjeaj za kuhara/icu ili putem maila na ...

 • Company GURMAN j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema gableca, jela na roštilju, ribe. Iskustvo je prednost. Mogunost stalnog zaposlenja. Putni troškovi po dogovoru. Za prijavu kontaktirati poslodavca na navedeni broj nakon 14 sati....

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Oaza mira in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: kuhar/ica u domu za starije i nemone osobe...

 • Company TOPLICE LEŠĆE j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: obrada namirnica i pripremanje hrane u restoranu. Najave na broj mobitela. Rad u Toplicama Leše. U obzir dolaze i osobe sa iskustvom na navedenim poslovima, bez obzira na zvanje....

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: Izrada jela te izrada i kontrola kvalitete pripremljenih jela, Naruivanje namirnica i prehrambenih proizvoda, Prijem i preuzimanje robe, Skladištenje (rasporeivanje robe, inventara), Priprema i posluivanje jela, Primjena kulinarskih metoda i tehnika, Poštivanje kulinarskih normativa, Primjena standarda kvalitete usluge („Haccp“ i dr.), Poštivanje pravila u ishrani i pravila klijenata, Poštivanje higijenskih i sigurnosnih propisa i standarda, išenje, odravanje i kontrola istoe i odravanje radnih prostora, Pranje i odravanje kuhinjskog inventara (posue i dr.)....

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Dane
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: Izvršenje kulinarskih zadataka povjerenih od nadreenog ( u pripremi jela, serviranju, i dr.), Priprema, spravljanje i araniranje salata, jednostavnijih slastica i sendvia, Priprema za naredne dane (povre i dr.), Briga o roku trajanja namirnica, Ureenje, išenje i odravanje opreme i prostora kuhinje te sua,...

 • Company "CHEMO-ZABOKY" ZABOK in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  opis poslova: poslovi kuhara/ice u restoranu...

 • Company ROMAN OBITELJ - Centar za rehabilitaciju in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema hrane. Poslodavac osigurava prijevoz radnika....

 • Company AGENCIJA ZA STUDENSKI STANDARD in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: obrada namirnica i priprema jela...

 • Company KUDUMIJA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi kuhara/ice u Restoranu "Zrinski"...

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomono-tehniki poslovi uz pripremu jela, serviranje i rasporeivanje istog, kao i odravanje prostora kuhinje podrunog objekta....

 • Company DJEČJI VRTIĆ DUGA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomono-tehniki poslovi uz pripremu jela, serviranje i rasporeivanje istog, kao i odravanje prostora kuhinje podrunog objekta....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Petar Pan, raspisuje se NATJEAJ ZA IZBOR KUHAR/ICA Jedan (1) IZVRŠITELJ/CA - rad na neodreeno vrijeme - puno radno vrijeme - probni rad 60 dana UVJETI: Prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Petar Pan Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koja ispunjavaju propisane uvjete. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidat mora priloiti slijedee dokumente u preslici: - Dokaz o steenoj strunoj spr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i lanka 43. Statuta Djejeg vrtia "Bubamara", Upravno vijee Djejeg vrtia „ Bubamara „ raspisuje Ponovljeni natjeaj za potrebe projekta „Nove inkluzivne usluge za uenje, rad i rast u lokalnoj zajednici” sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda a za obavljanje poslova radnog mjesta VRSTA RADNOG ODNOSA: -KUHAR/ICA (m/) – 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno do završetka projekta „Nove inkluzivne usluge za uenje, rad i rast u lokalnoj zajednici” (5 mjeseci) UVJETI za radno mjesto kuhar/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) i lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stu...

 • Company AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto strunog uitelja kuharstva, uz ope uvjete (dipl. ekonomist, smjer: hotelijerstvo, uz poloeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu; VKV kuhar uz uvjete utvrene nastavnim planom i programom) za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) i uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu duan je uz prijavu na javni natjeaj pri...

 • Company City projekt d.o.o. in Čakovec
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Tvrtka City projekt d.o.o. za rad u hotelu Castellum trai pouzdane kandidate za radna mjesta: kuhar/kuharica Opis poslova:Naruivanje i preuzimanje namirnicaišenje i odreivanje tehnologije pripremanja hranePripremanje namirnica i njihova toplinska obradaIzrada i pripremanje jelovnika te izrada kalkulacija za odreena jela i obroke u dogovoru s voditeljomEdukacija kuhinjskog tima po standardima poslodavcaGarniranje i dekoriranjeRad prema radnim nalozima u skladu sa zahtjevima kvalitete, sigurno i savjesno sukladno higijenskim propisimaPoštivanje recepata i koliinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima.Pripremanje jela po narudbi, salata, dressinga Nudimo: - stalni radni odnos - redovita i stimulativna primanja - prijateljsku radnu atmosferu i kvalitetne uvjete rada Pozi...

 • Company GASTRO FENIKS j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: obrada namirnica, priprema svih vrsta jela...

 • Company ICC-SERVIS TRGOVINA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema i organizacija obroka....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Novak in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: priprema hrane. Najava na mobitel 091 2984-170 od 9-15 sati radnim danom (vikendom ne)....

 • Company CASSINA j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: priprema toplih i hladnih jela iz jelovnika ugostiteljskog objekta....

 • Company CASSINA j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomo u pripremi hrane, pranje sua....

 • Company PALMA in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: priprema jela u pizzeriji PALMA....

 • Company LIMKO VEDAX d.o.o. in Karlovac
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova:  pomoni poslovi u kuhinji, mjesto rada:  Konoba rni kos Najava na br. telefona 047 648444 ili osobni dolazak na adresu poslodavca Karlovac, Mirka Bogovia 7 (Banija) u vremenu od 08:00-12:00 sati....

 • Company Dječji vrtić LEPOGLAVA in Lepoglava
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 38. Statuta Djejeg vrtia LEPOGLAVA, Upravno vijee od 04.09.2020. raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Kuhar/kuharica – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno vrijeme Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine” broj 133/97), a uz prijavu treba priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o strunoj spremi, uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju postupka sukladno l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci, potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izreen...

 • Company TERME TUHELJ d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: priprema hrane...

 • Company TRGOVINA KRK d. d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  opis poslova: pripremanje odjela za prodaju prije poetka rada prodajnog mjesta , odgovornost za posluivanje, priprema jela tono po specificiranim normativima, odgovornost za istou i urednost odjela, voenje dokumentacije za HACCP sustav, poznavanje cjelokupnog asortimana gastro programa, praenje stanja zaliha te obavještavanje poslovoe o narudbi za gastro odjel poeljno znanje stranih jezika...

 • Company KRČMA EDEN, vlasnik Tomislav Šakić in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: priprema jela po narudbi....

 • Company BUGOPROM D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: rad u fast foodu-u Draen. Poeljna vozaka dozvola i radno iskustvo, ali nije uvjet. Radni odnos se zasniva na neodreeno vrijeme uz obvezni probni rad....

 • Company RIVA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: - pomo prilikom kuhanja i izdavanja hrane...

 • Company Poliklinika Medikol in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pripremanje obroka, briga oko nabave prehrambenih namirnica. Trai se odgovorna, etina i komunikativna osoba....

 • Company TURIST vl. Dragica Bilonjić in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: priprema hrane u restoranu s prenoištem uz autoput....

 • Company RESTORAN OROZ, vl. Hrvoje Oroz in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: priprema jednostavnih jela. Potrebno je radno iskustvo na traenim poslovima....

 • Company Aurora in Novigrad
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: priprema namirnica, ispomo kuharu u pripremi hrane. Predviena plaa 9000 kuna. Mjesto rada: naselje Mareda, Novigrad....

 • Company DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Temeljem lanka 26. toke 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), te l. 49. Statuta Djejeg vrtia Nova Gradiška, Upravno vijee Djejeg vrtia Nova Gradiška donijelo je na svojoj sjednici odranoj 10.09.2020. ODLUKU o objavi natjeaja za radno mjesto POMONI KUHAR – M/ - NA NEODREENO PUNO RADNO VRIJEME - 1 izvršitelj/ica U DJEJEM VRTIU NOVA GRADIŠKA– uz probni rad od 30 dana KANDIDAT ZA RADNO MJESTO POMONI KUHAR (M/) DUAN JE PRILOITI : 1. Zahtjev – prijava na natjeaj vlastoruno potpisana 2. ivotopis 3. Domovnicu ( dokaz o dravljanstvu RH) 4. Dokaz o steenoj strunoj sp...

 • Company Aurora in Novigrad
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: priprema i samostalno kuhanje hrane. Predviena plaa 12000 kuna. Mjesto rada: naselje Mareda, Novigrad....

 • Company IZBOR-JANDRIĆ d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: Priprema jela, obrada namirnica i voenje kuhinje....

 • Company Ugostiteljstvo ŠIBICE j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: jednostavniji poslovi u pripremi hrane i pomoni poslovi u kuhinji...

 • Company Gelipters j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u kuhinji....

 • Company RI - DEMP j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema jela, odravanje urednosti radnog prostora...

 • Company MACAKLIN d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi pomonog kuhara u a la carte kuhinji, priprema salata, jednostavnih deserta i jednostavnih jela, obrada povra i odravanje higijene kuhinje. Poeljno iskustvo na istim poslovima. Predviena plaa 4000 - 4500 kuna neto....

 • Company HOMELAND d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  PLAA 3500-4000 KN - rad nedjeljom po potrebi....

 • Company SANN vl. Edin Karinčić in Other
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  opis posla: - priprema hrane na roštilju - odravanje sanitarnih i sigurnosnih standarda ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cooks Edit filters