Jobmonitor. Search results for Cooks

395 Jobs found

Used filters:
 • Cooksx
Displaying 1-50 of 395 results.
 • Company BURGER POINT d. o. o. in Other
  09.03.2021

  OPIS POSLA: Rad na roštilju, peenje burgera ....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA KANIŽLIĆA in Alaginci
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /Narodne novine, br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12., 94./13., 152./14., 7./17., 68./18 i 98./19./ Ravnateljica Osnovne škola Antuna Kanilia, Poega objavljuje N A T J E A J ZA SLOBODNO RADNO MJESTO KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica – na odreeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje. Uz ope uvjete prema Zakonu o radu, odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87./08.,86/09.,92/10.,105./10.,90./11.,16./12., 86./12.,126./12., 94./13., 152./14., 7./17.,68./18. i 98./19.), l. 10. Pravilnika o radu, ostali uvjeti su: završena...

 • Company ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/370, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06 od 11. veljae 2021. godine, Zatvorska bolnica u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, na slubeniko radno mjesto: ODJEL FINANCIJSKO – KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA PODODSJEK PREHRANE Strukovni uitelj - kuhar -...

 • Company KAZNIONICA U GLINI in Glina
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 26. stavka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 - proišeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-02/20-01/353, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-03 od 3. veljae 2021. godine, Kaznionica u Glini Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosua i upra...

 • Company BIJELI LIST d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis posla:Novootvoreni Burgerbar u Umagu trai kuhara/icu sa 2 godine iskustva. Hrana osigurana, smještaj po potrebi osiguran. ...

 • Company GORGONIA, d.o.o. in Zadar
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Gorgonia Apartments & Suites je obiteljski aparthotel na Dugom otoku sa dugogodišnjom tradicijom u turizmu. Poetak rada: 01.05.2021. godine. Opis posla i naša oekivanja: - strunost i iskustvo na poslovima glavnog kuhara , - iskustvo steeno u restoranima ili hotelima visoke kategorije, - ljubaznost prema gostima i našem timu, - urednost u voenju kuhinje; Nudimo: -dinamian posao u opuštenoj atmosferi, -besplatan smještaj u našem novom apartmanu i hrana, -plaa: visoka primanja i ovise o strunoj sposobnosti djelatnika, -primanja su redovita na poetku mjeseca prema ugovoru o radu, -ugovor na neodreno vrijeme, Ljubazno molimo da nam se jave iskljuivo kandidati koji posjeduju gore navedene karakteristike te vam molimo da pošaljete vaš ivotopis na adresu: Odgovoriti emo na vašu kandidaturu u...

 • Company STARA KOLA, VLASNIK VESNA ANĐELIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: priprema i posluivanje brzih jela - hamburgera, evapa i pileih sendvia. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u lokal (bivši Rubelj) ili telefonskim putem. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet....

 • Company Dječji vrtić Šegrt Hlapić in Sesvete
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Šegrt Hlapi“, na menim stranicama i oglasnim ploama Zavoda objavite javni natjeaj sljedeeg sadraja: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Djejem vrtiu „Šegrt Hlapi“ za radno mjesto: - pomona kuharica sevirka- jedan izvršitelj, NSS, rad na odreeno vrijeme, zamjena do povratka na rad nenazone radnice. ( bolovanje ) - nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/9...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Trnava
  08.03.2021

  OSNOVNA ŠKOLA J. J. STROSSMAYERA T R N A V A Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Osnovna škola J.J.Strossmayera, Trnava raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada : Trnava UVJETI :Osim opih uvjeta sukladno propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:- SSS smjer kuhar/ica- Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školsk...

 • Company FAVORY d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: zbog proširenja ponude i zahtjeva trišta u potrazi smo za picajola i grill majstorom. Rad je u Zagrebu, uglavnom na jednom mjestu, imamo i food trail, odnosno prikolicu za pripremu i prodaju hrane, te je rad u istoj u opisu posla. Rad je u dvije smjene. Traimo vrijednu, vedru, komunikativnu osobu koja osim što je upoznata s pripremom hrane poznaje rad i na fiskalnoj blagajni ili je voljna nauiti....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUBLJANICA ZAGREB in Ljubljanica
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17. i 68/18. i 64/20) i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Ljubljanica, ravnateljica Osnovne škole Ljubljanica, Zagreb, Svetoivanska 33, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto 1. KUHARA/ICA – na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) – 1 izvršitelj (m,) Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14. i 127/17.) i drugih opih provedbenih propisa o radu i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Kuhar/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta: Kuhar/ica SSS-3godin...

 • Company PJACA HOSTELI d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: priprema jela u restoranu Brasserie on 7...

 • Company STREET 2020 j.d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: samostalna priprema gotovih i jela po narudbi prema standardima rada. Odravanje HACCP standarda,                    urednosti i istoe radnog prostora                    Trai se odgovornost, ljubaznost i komunikativnost, timski rad te je poeljno poznavanje engleskog                    jezika....

 • Company BUFFET "LOŠINJSKO JIDRO" in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: - priprema hrane i odravanje istoe radnog prostora (roštilj na drveni ugalj)....

 • Company MURTERSKI DVORI d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pripremanje hrane i voenje restorana...

 • Company BUFFET "LOŠINJSKO JIDRO" in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis posla: - priprema gotovih i a la-cart jela, briga o namirnicama i istoi radne okoline....

 • Company L.R. KADENA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pripremanje i kuhanje namirnica....

 • Company RUDAN d. o. o. in Pag
  08.03.2021

  Opis posla:samostalno izvršavanje svih zadataka ; kontrolira kvalitetu pripremljene hrane - priprema i kuha hranu; pazi da svi pripremljeni obroci odgovaraju standardima - pazi da u pripremi hrane zadovoljava sve propisane standarde; odrava urednost i istou- kako osobnu tako i kuhinje i kuhinjske opreme. Mogunost korištenja mjere "Stalni sezonac". Mjesto rada je hotel Pagus,Pag....

 • Company RUDAN d. o. o. in Pag
  08.03.2021

  Opis posla: organizacija rada smjene u kuhinji- kontrolira kvalitetu pripremljene hrane- priprema i kuha hranu, pazi da svi pripremljeni obroci odgovaraju standardima,pazi da u pripremi hrane zadovoljava sve propisane standarde,odrava urednost i istou- kako osobnu tako i kuhinje i istou kuhinjske opreme.Mogunost  korištenja mjere "Stalni sezonac". Mjesto rada je u hotelu Pagus, Pag....

 • Company RUDAN d. o. o. in Pag
  08.03.2021

  Opis posla: organizacija rada i kompletno voenje svih poslova u kuhinji od nabave do procesa kuhanja i prezentacije jela; kontrolira kvalitetu pripremljene hrane i skladišta; priprema i kuha hranu -pazi da u pripremi hrane zadovoljava sve propisane standarde; odrava urednost i istou kako osobnu tako i kuhinje i kuhinjske opreme; dobre organizacijske. Mogunost korištenja mjere "Stalni sezonac". Mjesto rada je hotel Pagus,Pag....

 • Company ALCOR d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Priprema i skladištenje namirnica, rad na salatama i ostalim jelima na jelovniku, završavanje i ukrašavanje jela, odravanje higijene radnog prostora OPREMA: Radni pult, hladnjaci, noevi, romagnola, mandolina, friteze, plinska roštilj ploa, vakumirka, sous vide, toster griller, mikrovalna, i drugi kuhinjski pribor. Kvalifikacija nije nuna. Iskustvo u istim ili problinim poslovima uvjet.....

 • Company ALCOR d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Proizvodnja tijesta za pizze uporabom spiralne mješalice, buliranje tijesta, priprema namirnica za izradu pizze, razvlaenje tijesta, formiranje pizze, stavljanje nadjeva, rad na elektrinoj pei, odravanje higijene radnog prostora....

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  08.03.2021

  Opis poslova: pripremanje jela po utvrenom jelovniku i normativu, briga o higijenskim standardima i kvaliteti namirnica, primjena HACCP standarda. Uvjeti: - kuhar/ica, poeljno radno iskustvo - poeljne kvalitete: sklonost timskom radu, organiziranost, inovativnost Poslodavac nudi stimulativna primanja....

 • Company UGOSTITELJSKO RIBARSKI OBRT "PALADINI" VL.LUČI TUD in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: A LA CARTE RIBLJI RESTORAN TRAI UREDNE, ODGOVORNE I PROFESIONALNE OSOBE ZA RAD NA MJESTU POMONI KUHAR - PRIPREMA NAMIRNICA, KUHANJE MANJE SLOENIH JELA, PRANJE SUA I ODRAVANJE HIGIJENE KUHINJE. MOLBU I IVOTOPIS S DVIJE FOTOGRAFIJE SLATI NA NAVEDENU E-MAIL ADRESU....

 • Company UGOSTITELJSKO RIBARSKI OBRT "PALADINI" VL.LUČI TUD in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  opis posla: A LA CARTE RIBLJI RESTORAN U GRADU HVARU TRAI ODGOVORNU, UREDNU, ISKUSNU I PROFESIONALNU OSOBU ZA POSAO KUHARA. KLJUNO JE ZNANJE O PRIPREMI I UVANJU NAMIRNICA, KUHANJU SLOENIJIH JELA I VOENJE HIGIJENE RADNOG PROSTORA, KAO I ISKUSTVO RADA S RIBOM. MOLBE I IVOTOPIS SA FOTOGRAFIJOM, TE DETALJAN OPIS RADNOG ISKUSTVA MOLIM SLATI NA NAVEDENU E-MAIL ADRESU. ...

 • Company UGOSTITELJSKO RIBARSKI OBRT "PALADINI" VL.LUČI TUD in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: A LA CARTE RIBLJI RESTORAN TRAI UREDNU, ODGOVORNU I PROFESIONALNU OSOBU ZA RAD NA RADNOM MJESTU GRILL MAJSTOR. POTREBNO JE ISKUSTVO RADA NA POSLOVIMA PEENJA RIBE, RAKOVA, MESA (POSEBNO BIFTEKA). VANO JE I OSNOVNO ZNANJE O PRIPREMI NAMIRNICA I OBAVEZNO VOENJE HIGIJENE RADNOG PROSTORA. MOLBE I IVOTOPIS S DVIJE FOTOGRAFIJE SLATI NA NAVEDENU E-MAIL ADRESU....

 • Company Brokenships d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: vješte, disciplinirane i ambiciozne kuhare ili kuharice, s najmanje 2 godine radnog iskustva u restoranskoj kuhinji traimo za puno radno vrijeme; najprije s ugovorom na odreeno vrijeme od 6 mjeseci, a zatim na neodreeno, ako se ispune uzajamna oekivanja....

 • Company TEMPLAR d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Poslovi kuhara u restoranu hotela. Petodnevni radni tjedan. Plaa i ostali uvjeti rada po dogovoru. Zamolba i ivotopis na dolje navedenu mail adresu....

 • Company TEMPLAR d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Poslovi voditelja kuhinje u restoranu hotela. Petodnevni radni tjedan. Plaa i ostali uvjeti rada po dogovoru. Zamolba i ivotopis na dolje navedenu mail adresu....

 • Company RIBIČ DELICIJE d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  kuhar u restoranu...

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Donji Kućan
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: samostalno priprema namirnice za proizvodnju gotovih jela i jela po narudbi, a u okviru dnevnoga jelovnika te samostalno radi na pripremanju jela po dnevnoj kartipriprema jela u skladu s normativimaodgovara za kvalitetu i kvantitetu kao i zdravstvenu ispravnost i estetski izgled svih jela koja priprema osobno ili u suradnji s drugim radnicima u kuhinjiodgovoran je za materijalne i druge štete koje mogu nastati nepravilnim rukovanjem sredstava rada, neracionalnom upotrebom reprodukcijskog materijala i nestrunog postupanja u pripremi jelaobavlja i druge poslove po nalogu voditelja kuhinje, voditelja p.j. i direktora društva. Pismenu zamolbu poslati e-mailom na ili na adresu S. S., KRANJEVIA 12/I, 42000 VARADIN, odnosno doi osobno na adresu S. S. KRANJEVIA 12/I, 42000 VARA...

 • Company GASTROCOM D.O.O. in Donji Kućan
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova:preuzima namirnice iz prirunog skladišta prema jelovniku i uputama neposredno pretpostavljenogpriprema sve namirnice za jelopriprema jela u skladu s normativima, te je odgovoran/na za kvalitetu i estetski izgled gotovih jela i za primjenu normativa kao i za primjenu zaštitne odjee i obueodrava red i istou kuhinje, strojeva i aparataodgovoran je za materijalno financijsko poslovanje kuhinje tamo gdje nema voditelja kuhinjeobavlja i ostale poslove po nalogu voditelja kuhinje, voditelja p.j. i direktora društva. Pismenu zamolbu poslati e-mailom na ili na adresu S. S., RANJEVIA 12/I, 42000 VARADIN, odnosno doi osobno na adresu S. S. KRANJEVIA 12/I, 42000 VARADIN – potkrovlje restorana Verglec, uz najavu na telefon: 042 211466 ili mobitel: 098 370405 Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company LIFELOVER d. o. o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Novi restoran u centru grada Trogira trai šefa kuhinje! Traimo ambicioznu, iskusnu osobu koja voli svoj poziv i s nama eli stvoriti novo gastro odredište u gradu. Poeljne su organizacijske, upravljake vještine, kao i brzina, spretnost, odgovornost i timski duh! Mogunost stalnog zaposlenja. Prijave sa ivotopisima primamo na mail: ...

 • Company OBITELJSKI DOM "KUPINA" in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Rad u domu za starije i nemone osobe, 15 korisnika, samo jutarnja smjena....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: priprema hrane u restoranu s veim brojem obroka, linijskom prehranom i a la carte prehranom. Razina obrazovanja: KV, SSS, VKV-kuhar ili kuhar majstor Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA in Dubrava
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Zakonu o radu, lanka 6. i 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Donja Dubrava i lanaka 5. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Donja Dubrava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Donja Dubrava objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1.KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme- 40 sati tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja Mjesto rada: matin...

 • Company " PETROVIĆ "- BILICE in Other
  05.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: pomaganje u pripremanju namirnica, skladištenju i mehanikoj obradi namirnica - praenje narudbi - izrada predjela i priloga uz glavna jela ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATULJI in Matulji
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  N A T J E A J za sljedea radna mjesta KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj, , , ), Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Matulji. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti: ivotopisdokaz o dravljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno l. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 6 mjeseci o...

 • Company PORTUN, vl. Kristian Arapović in Other
  05.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  - ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE- KREATIVNOST- POZITIVAN STAV- PROFESIONALIZAM I SIGURNOST U RADU...

 • Company BLAŽA, vl. Marko Spajić in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Pomoni poslovi pripreme hrane u Domu za starije i nemone...

 • Company MARK UMAG j.d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis posla: KUHAR/KUHARICA Samostalno voenje kuhinje u restoranu. Organiziranje posla, nabavke i svega neophodnoga za rad....

 • Company HIT DUBRAVA d.o.o. in Dubrava
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Pivnica Dubrava Babin kuk trai kuhara/icu s poetkom rada 1.3.2021.:Poeljno radno iskustvo na roštiljuMogunost stalnog zaposlenjaRad tokom cijele godine...

 • Company ETRADEX D.O.O. in Other
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: priprema jela...

 • Company GALLUS d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis posla: Potreban je samostalni kuhar sa izvrsnim znanjem leskovake kuhinje i priprema roštilja prema leskovakoj recepturi. ...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  OPIS POSLOVA: - RAD U KUHINJI...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA in Preko
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Na temelju lanka 107. st. 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Eugena Kumiia u Slatini, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 1. Uitelj-ica edukator rehabilitator, na neodreeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja 2. Kuhar-ica, na neodreeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj Prilikom sklapanja ugovora s odabranim kandidatima ugovoriti e se probni rad sukladno vaeim propisima. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu trebaju zadovoljiti i pose...

 • Company " PETROVIĆ "- BILICE in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: priprema hladnih i toplih jela prema jelovniku , voenje kuhinjskog poslovanja, ...

 • Company KUKURIKU d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: priprema hrane, toplinske obrade namirnica i dekoriranje tanjura Trai se motivirani kuhara/kuharicu s iskustvom poznavanja tehnologije priprema hrane, toplinske obrade namirnica i dekoriranja tanjura...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  04.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2021. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. KUHAR/ICA (m/) - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme kao zamjena za trenutno odsutnu radnicu Uvjeti: - SSS/KV kuhar, - jedna godina radnog iskustva, - Teaj higijenskog minimuma, - poeljno znanje jednog stranog jezika. Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: - ivotopis -original - završnu svjedodbu sr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cooks Edit filters