Jobmonitor. Search results for Dentists

6 Jobs found

Used filters:
 • Dentistsx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK in Tenja
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK ŠIBENIK, S. Radia 83. Broj: 02-5/4-2020 Šibenik, 25.03.2020 Na temelju lanka 23. Statuta Doma zdravlja Šibenik ravnatelj raspisuje Natjeaj za prijem u radni odnos: Doktor/ica dentalne medicine na odreeno vrijeme (1 izvršitelj/ica) Uvjeti: - VSS – završen sveuilišni diplomski studij dentalne medicine - poloen struni ispit - odobrenje za samostalan rad izdano od nadlene komore - poznavanje rada na raunalu Uz prijavu kandidati moraju priloiti: ivotopisdokaz o završetku školovanjadokaz o poloenom strunom ispitupreslika odobrenja za samostalni radpreslika domovnicedokaz o radnom iskustvu Sukladno obvezi iz lanka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovim...

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno odredbi lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos 1. DOKTOR DENTALNE MEDICINE - 1 izvršitelja (m/) na odreeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika uz probni rad 3 mjeseca u Ordinaciji dentalne medicine Donja Stubica Uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij dentalne medicine – VSSpoloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad,poznavanje rada na raunalu,radno iskustvo – 5 mjeseci,doktori dentalne medicine koji su upisali studijski program dentalne medicine uakademskoj go...

 • Company POLIKLINIKA GALEKOVIĆ d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Poslovi doktora / doktorice dentalne medicine. Obavezan struni ispit za doktora / doktoricu dentalne medicine....

 • Company DENTAL CENTAR TOMIĆ in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: rad u ordinaciji dentalne medicine. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: lijeenje bolesti usta i zubi u okviru strune spreme, dijagnosticiranje, lijeenje i odreivanje terapije i njege bolesnika u okviru strune spreme Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 16. oujka 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH klasa: 100-01/20-03/29, urbroj: 534-04-1-1/5-20-03 od 14. sijenja 2020. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Doktor dentalne medicine specijalist oralne kirurgije za potrebe Klinike za dentalnu medicinu – 1 izvršitelj Uvjeti: - VSS - dr.med.dent. - poloen specijalistiki ispit - Odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti obveznu dokumentaciju: - zamolbu i ivotopis - presliku Diplome o steenom obrazovanju - preslika...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti: preslike domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Dentists Edit filters