Jobmonitor. Search results for Economists

22 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company MURAPLAST D.O.O. in Slanje
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  OPIS POSLOVA: Komunikacija s dobavljaima na domaem i stranom trištu u svrhu tekueg voenja poslaKreiranje i slanje narudbe prema dobavljaimaKoordinacija isporuka naruene robePriprema i prezentiranje potrebnih izvješa i analizaPovezanost i rad s ostalim odjelimaSustavno predlaganje novih aktivnosti za poboljšanje nabavnih procesa TRAENI PROFIL DJELATNIKA:Traeni broj osoba: 1Razina obrazovanja: VŠS/VSS ekonomskih smjerovaRadno iskustvo: poeljnoInformatika pismenost (MS Office)Izuzetna odgovornost, organiziranost, preciznost i ustrajnostRazvijene komunikacijske i pregovarake vještineKooperativnost – spremnost na timski rad, suradnja s ostalim odjelima u poduzeuPoznavanje engleskog i njemakog jezika u govoru i pismuVozaka dozvola B kategorije ZAPOSLENJEM VAM NUDIMO:Stimulativna financijska p...

 • Company CONCETTINO d.o.o. in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Obraun PDV-a,platni prometknjienje URAlikvidatura,akturiranjesamostalno knjienje ulaznih i i zlaznih rauna i izvoda,robno knjigovodstvo,raunovodstvo priozvodnje,obraun putnih naloga,evidencija dugostrajne i kratkotrajne imovineusklaivanje poreznih kartica, usklaivanje saldokonti kartica kupaca i dobavljaa,priprema statistikih i financijskih izvještaja za završni raunU NASLOVU VAŠE PRIJAVE MOLIMO UPISATI : za posao: VODITELJ RAUNOVODSTVA...

 • Company OSiGURANJE24 d.o.o. in Preko
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis posla: - Podrška prodaji u prodajnom timu - Pribavljanje i stvaranje vlastitog portfelja, njega postojeeg portfelja - Aktivna prodaja uz prepoznavanje potreba klijenata te kreiranje najboljih ponuda za njih - Vodi, motivira prodajni tim - Educira prodajni tim - Dnevno, tjedno i mjeseno izvještavanje o rezultatima prodaje - Koristi digitalne tehnologije u svrhu izgradnje i odravanja odnosa s klijentima - Prati ponašanje i navike svojih korisnika - Odgovara klijentima na upit i zahtjeve preko online servisa za kupnju Uvjeti: - Poduzetniki i natjecateljski duh - Napredno poznavanje rada u Excel-u i Word-u - Pristupanost, ljubaznost, komunikativnost - Afinitet prema prodaji te razvijene pregovarake vještine - Pedantnost i odlina organiziranost u radu, odgovornost, snalaljivost i proaktiv...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  OPIS POSLA:PRIPREMA POSLOVNIH PLANOVAPRAENJE IZVRŠAVANJA PLANOVAIZRADA IZVJEŠTAJA O PRAENJU PROIZVODNJE, PRODAJNIH I NABAVNIH CIJENA U ODNOSU NA TRIŠNEPRAENJE UTROŠAKA SIROVINA I MATERIJALA U ODNOSU NA ZADANE NORMATIVEDruga znanja i vještine:Sposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company MASTERING d.o.o. in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: obavezno radno iskustvo u projektnom birou na izradi graevinskih troškovnika sa kalkulacijama i financijskih planova,poznavanje rada u Office i Cad programima ...

 • Company JAMAN in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi ukljuuju prodaju i prezentaciju slika i ostalih proizvoda iz galerije Trae se komunikativne osobe za odlinim poznavanjem engleskog jezika. Prednost imaju osobe sa završenim fakultetom povijest umjetnost/engleski jezik, ali nije uvjet....

 • Company TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA SILBA in Silba
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  OPIS POSLOVA: organizacija i rukovoenje rada i poslovanja Turistikog ureda u granicama utvrenih ovlasti prema Statutu Turistike zajednice mjesta Silba ( Glasnik Grada Zadra 14/2020.) Na temelju lanka 18. stavka 1. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19), lanka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turistikom uredu Turistike zajednice opine, grada, upanije i Glavnom uredu Hrvatske turistike zajednice (Narodne novine broj: 23/17, 72/17 i 52/19), lanka 23. i 39. Statuta Turistike zajednice mjesta Silba (Glasnik Grada Zadra br. 14/20) i odluke Turistikog vijea Turistike zajednice mjesta Silba o raspisivanju natjeaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici dana 24. travnja 2021. godine Turistiko vijee T...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Voditelj Ureda za istraivanje i razvoj, (Poloaj I. vrste-voditelj odjeljka) 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Uvjeti: - završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili prirodnih znanosti - najmanje 4 (etiri) godine radnog iskustva - najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu - poznavanje rada na raunalu - znanje engleskog jezika Probni rok: u trajanju od 3 mjeseca Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis - presliku osobne iskaznice i domovnice - presliku dipl...

 • Company TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA SILBA in Silba
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  OPIS POSLOVA: organizacija i rukovoenje rada i poslovanja Turistikog ureda u granicama utvrenih ovlasti prema Statutu Turistike zajednice mjesta Silba ( Glasnik Grada Zadra 14/2020.) Na temelju lanka 18. stavka 1. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19), lanka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turistikom uredu Turistike zajednice opine, grada, upanije i Glavnom uredu Hrvatske turistike zajednice (Narodne novine broj: 23/17, 72/17 i 52/19), lanka 23. i 39. Statuta Turistike zajednice mjesta Silba (Glasnik Grada Zadra br. 14/20) i odluke Turistikog vijea Turistike zajednice mjesta Silba o raspisivanju natjeaja za direktora/direktoricu donesenoj na sjednici dana 24. travnja 2021. godine Turistiko vijee T...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Voditelj Ureda za istraivanje i razvoj, (Poloaj I. vrste-voditelj odjeljka) 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu Uvjeti: - završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili prirodnih znanosti - najmanje 4 (etiri) godine radnog iskustva - najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu - poznavanje rada na raunalu - znanje engleskog jezika Probni rok: u trajanju od 3 mjeseca Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis - presliku osobne iskaznice i domovnice - presliku dipl...

 • Company JADRAN HOTELI d.d. in Other
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Opis poslova:planiranje, koordinacija i praenje aktivnosti i procesa u odjelu,praenje i primjena zakona i raunovodstvenih propisavoenje salda-konti kupaca i dobavljaa (voenje knjiga URA i IRA)voenje materijalnog knjigovodstva, usklaivanje s financijskim raunovodstvomvoenje blagajnikog knjigovodstvaknjienja glavne knjige i usklada s analitikom evidencijomobraun PDV-a i priprema izvješapriprema, izrada i predaja svih zakonom propisanih financijskih, statistikih, poreznih i drugih izvješaobavljanje ostalih poslova voditelja raunovodstva Profil i kvalifikacije:obrazovanje: VSS ekonomskog usmjerenjaradno iskustvo: minimalno tri godine iskustva na poslovima voditeljice/voditelja raunovodstvakarakteristike: proaktivni pristup, odgovornost, sklonost timskom radu, brzina, preciznost i tonostpozna...

 • Company INFO NOVITAS d.o.o. in Velika
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Poslodavac trai osobe "moe i bez radnog staa" ili apsolventi za rad u našem uredu u Zagrebu (Rudeš, Zagrebaka cesta 143) u svojstvu prodajnog specijalista (Business Development Manager) za meunarodna trišta gdje se oekuje izvrsno poznavanje stranih jezika C2 razina radi kontinuirane komunikacije sa stranim klijentima. Prednost imaju osobe koje udovoljavaju HZZ potporama za sufinanciranje zapošljavanja. Poeljno zanimanje kandidata ili prethodno završeno obrazovanje nije toliko bitno, niti mora biti IT struke. Poeljne osobe koje izvrsno vladaju jezicima: engleski (izvrsno, poeljno C2), njemaki (poeljno C2), francuski (opcionalno i poeljno C2). Naroita velika prednost je ako neki od gore navedenih jezika kandidat pia izvorno materinji (native). Uz navedeno od kandidata se oekuje izvrsno slue...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom Glavni administrator projekta „Centar za napredne materijale i nanotehnologiju“, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematikom fakultetu pri Fizikom odsjeku - 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: • završen sveuilišni diplomski studij iz podruja društvenih, tehnikih i prirodnih znanosti, • 2 godine radnog iskustva u podruju Europskih strukturnih i investicijskih fondova, • 1 godina radnog iskustva...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Trg
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJAMargaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A Jza prijam u radni odnos REGIONALNI URED ZAGREB PODRUNA SLUBA AKOVEC u akovcu 1. viši struni savjetnik za dobrovoljno zdravstveno osiguranje (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: - integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava ili preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije ili specijalistiki diplomski struni studij javne uprave ili ekonomije- 2 godine radnog iskustva u struci- dravni struni ispit (za pravnu struku) Rad...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Osnovni poslovi • voenje i auriranje evidencije radnika • izrada svih radno pravnih dokumenata: ugovora o radu, aneksa ugovora, rješenja, sporazuma, evidencija i svih promjena u radnom odnosu te ostala dokumentacija • prijava i odjava radnika putem e-prijave • praenje aktualnih zakonskih propisa iz podruja radnih odnosa, priprema pravilnika i internih dokumenata tvrtke • priprema podataka potrebnih za obraun plaa • ostali administrativni poslovi i zadaci iz podruja ljudskih potencijala • poznavanje praktinih procedura provoenja aktivnosti pri zapošljavanju • aktivno poznavanje engleskog ili njemakog jezika u govoru i pismu • visoka proaktivnost, savjesnost i sistematinost u radu te odline komunikacijske vještine Provoenje procesa zapošljavanja i kontroliranje troškova rada:Sudjelovanje u d...

 • Company HRVATSKA NARODNA BANKA in Bilje
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Svrha je Banke postizanje stabilnosti, pouzdanosti i sigurnosti cjelokupnoga hrvatskog financijskog sustava. Financijska stabilnost jedan je od kljunih preduvjeta odrivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova financijskih kriza, ouvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i vaan je cilj ekonomske politike. Traimo više osoba na poslovima: Ekonomist istraiva za financijsku stabilnost Tko smo? Direkcija za financijsku stabilnost analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava i oblikuje makrobonitetne mjere kojima nastoji sprijeiti njihovu pojavu i širenje te ojaati otpornost ukupnoga financijskog sust...

 • Company HRVATSKA NARODNA BANKA in Preko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Svrha je HNB-a postizanje stabilnosti, pouzdanosti i sigurnosti cjelokupnoga hrvatskog financijskog sustava. Osiguravanje stabilnoga, pouzdanoga i sigurnoga financijskog sustava postie se i stvaranjem stabilnog okruja poslovanja kreditnih institucija. Stabilnost bankovnog sustava u posebnome je javnom interesu zbog izravnih utjecaja koje ima na realni sektor gospodarstva. Supervizijom HNB-a provjerava se posluje li banka u skladu s posebnim pravilima, a osnovni je cilj supervizije odravanje povjerenja u bankovni sustav, promicanje i ouvanje njegove sigurnosti i stabilnosti te uklanjanje s trišta institucija koje posluju suprotno tim naelima. Traimo više osoba na poslovima: Super...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Osijek
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos DIREKCIJA 10. viši struni savjetnik za informatiku (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj s mjestom rada u Podrunoj slubi Poega Struni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima 8, 9 i 10 : • preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij tehnike struke (elektrotehnika, raunarstvo, informatika), matematike, ekonomije ili druge odgovarajue struke • 2 godine radnog iskustva u struci • znanje engleskog jezika Radni odnos zasniva se na ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Pazin
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos DIREKCIJA 9. viši struni savjetnik za informatiku (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj s mjestom rada u Podrunoj slubi Pazin Struni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima 8, 9 i 10 : • preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij tehnike struke (elektrotehnika, raunarstvo, informatika), matematike, ekonomije ili druge odgovarajue struke • 2 godine radnog iskustva u struci • znanje engleskog jezika Radni odnos zasniva se na neo...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Velika
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu 1. struni savjetnik za ekonomske poslove (radno mjesto I. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1 : - preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije ili specijalistiki diplomski struni studij ekonomije - 1 godina radnog iskustva u struci - znanje jednog stranog jezika Radni odnos zasniva se na odreeno i puno radno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnih radnika. Za sva radna mjesta uvjet je poznavanje rada n...

 • Company Javna ustanova Park prirode Vransko jezero in Jezero
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  KLASA: 112-07/21-01/01 URBROJ: 2198-01/01-21-02 Biograd n/M, 17. svibnja 2021. Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine br. 128/17) i lanka 21. Statuta Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero", KLASA: 351-04/14-00/154, URBROJ: 154-06/1 od 23. rujna 2014. i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" KLASA: 351-04/16-00/102, URBROJ: 102-06/16-03 od 09. studenoga 2016., a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 112-01/14-01/04, URBROJ: 517-03-1-1-17-617 od 19. travnja 2017. godine ravnatelj Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero" raspisuje: NATJEAJ za prijem slubenika u radni odnos Struni suradnik za projektne aktivnosti m/ na odreen...

 • Company SPA2O DESIGN d.o.o. in Tenja
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: prikupljanje podataka o potrebama kupaca, praenje promjena na trištu i u konkurentnom okruenju, priprema prodajnih ponuda i dokumentacije, odravanje podataka o kupcima te komercijalnih uvjeta, odravanje dokumentacije, praenje i analiza rezultata, samostalna priprema i analiza poslovnih izvješa, priprema ugovora i ostale poslovne dokumentacije, koordiniranje aktivnosti tima i usklaivanje procesa s ostalim odjelima i vanjskim partnerima, predvianje potencijalnih izazova i proaktivno pronalaenje rješenja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters