Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

50 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Osnovna škola Ivana Gundulića in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulia, Dubrovnikraspisuje seNATJEAJ1. EDUKATOR/ICA REHABILITATOR, 1 izvršitelj, neodreeno i puno radno vrijemeUvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N/N br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14.,07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i odredbama Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Uz prijavu na natjeaj za radno mjesto pot...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati), na neodreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (20 sati), na odreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NAD LIPOM S P.O. in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Nad lipom, Zagreb, Nad lipom 13/1 na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Nad lipom raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica edukacijski rehabilitator - nastava u kui (zvanje – profesor defektolog/magistar edukacijske rehabilitacije) - 9 izvršitelja/ica, nepuno radno vrijeme (20 sati), na odreeno vrijeme Uvjeti propisani Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 64/20), Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rehabilitacijski programi, posebni pedagoško-defektološki postupci, raznovrsni oblici odgojnih aktivnosti, ostali poslovi po nalogu voditelja i ravnatelja Razina obrazovanja: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet - smjer edukacijski rehabilitator, zdravstvena sposobnost...

 • Company GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA in Zadar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto 1. Struni suradnik pedagog– na odreeno i nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – 1 izvršitelj, za vrijeme trajanja mandata ravnateljice, probni rad 6 mjeseci. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto . uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku ...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK in Goljak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice edukacijski/a rehabilitator/ica. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Rad na odreeno - povean opseg posla do 18.06.2021. Uvjeti radnog mjesta: - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priloiti: ivotopis, domovnica, dokaz o strunoj spremi, elektronski ispis staa, potvrda o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK in Goljak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice edukacijski/a rehabilitator/ica. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Rad na odreeno - povean opseg posla do 18.06.2021. Uvjeti radnog mjesta: - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priloiti: ivotopis, domovnica, dokaz o strunoj spremi, elektronski ispis staa, potvrda o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK in Goljak
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice edukacijski/a rehabilitator/ica. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Uvjeti radnog mjesta: - prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz pisanu zamolbu kandidati trebaju priloiti: ivotopis, domovnica, dokaz o strunoj spremi, elektronski ispis staa, potvrda o nekanjavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 6 mjeseci). Kandidati koji imaju pra...

 • Company Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA in Mlini
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno lanku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA UPA DUBROVAKA raspisuje: NATJEAJ za sljedea radna mjesta 1. Struni suradnik pedagog – 1 izvršitelj (M/), puno radno vrijeme, neodreeno, probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole upa dubrovaka, Dr.A.Starevia 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole. Uvjeti: -Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N...

 • Company Osnovna škola ŽUPA DUBROVAČKA in Mlini
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te sukladno lanku 8. Pravilnika o radu i u skladu s Pravilnikom o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA UPA DUBROVAKA raspisuje: NATJEAJ za sljedea radna mjesta 1. Struni suradnik edukator - rehabilitator – 1 izvršitelj (M/), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), odreeno,do povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta. Mjesto rada je u sjedištu Osnovne škole upa dubrovaka, Dr.A.Starevia 84, a po potrebi i izvan sjedišta škole. Uvjeti: -Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i ...

 • Company Dječji vrtić POTOČIĆ BELAJSKE POLJICE in Poljice
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia „Potoi“ Belajske Poljice raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta PEDAGOG (m/) 1 izvršitelj/ica, na odreeno, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) – do kraja pedagoške godine 2020./2021. Uvjeti za radno mjesto: - završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij, odnosno studij kojim je steena visoka struna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog-profesor pedagogije-diplomirani pedagog), sukladno Zakonu o predškolskom odgoju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba s...

 • Company TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  TURISTIKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK Šibenik, Ulica Ante Šupuka 29 KLASA: 112-01/20-01/06 URBROJ: 2182/1-12/2-7-01-20-1 Šibenik, 16.09.2020.god. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te lanka 7. stavka 2., lanka 8. stavka 1. i lanka 9. Pravilnika o nainu, postupku i vrednovanju kandidata pri zapošljavanju u TURISTIKO-UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI ŠIBENIK, KLASA: 003-05/19-01/05, URBROJ: 2182/1-12/2-7-06-19-1, TURISTIKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ŠIBENIK, Šibenik, Ulica Ante Šupuka 29, raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - za radno mjesto STRUNI SURADNIK PEDAGOG/PEDAGOGINJA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RODA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pedagog/inja Djeji vrti Roda Vulineva 1 10 310 Ivani Grad OIB: 07299887895 NATJEAJ ZA RADNO MJESTO Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/20), Upravno vijee Djejeg vrtia Roda raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: STRUNI SURADNIK PEDAGOG/ICA 1- IZVRŠITELJ 8h MJESENO –odreeno vrijemeUVJETI - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13, 98/20) Kandidati uz prijavu na natjeaj prilau:Dokaz o steenoj strunoj spremi - preslika,uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupaka sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13ivotopispreslika osobne iskaznicedokaz o dravljanstvu (preslika domovnice)Na natjeaj se, pod ravnopravn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROPOLJSKOG in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIA PETROPOLJSKOG Antuna Mihanovia 4, 22 320 Drniš Tel/fax: 022/886-039; 022/887-541 e-mail: KLASA: 112-02/20-01-526 URBROJ: 2182/1-20/1-4 Drniš, 16. rujna 2020.god. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14, 07/17,68/18 i 98/19) , Pravilnika o radu i Pravilnika o zapošljavanju ravnatelj Osnovne škole Antuna Mihanovia Petropoljskog raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto m/ 1. EDUKATOR-REHABI...

 • Company Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom Krapinsko-zagorske ž in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Edukacijsko - rehabilitacijska individualna terapija, radna individualna terapija, kreativne radionice, radionice aktivnosti svakodnevnog ivota - provoenje rehabilitacije i habilitacije po programu projekta. Potrebna zvanja: edukacijski rehabilitator ili radni terapeut....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ZEČIĆ in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomo djetetu s teškoama....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Orehovec (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO struni suradnik edukacijski rehabilitator, 1 izvršitelj, m/, na neodreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukl...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi edukacijskog rehabilitatora/ice utvreni Pravilnikom o sistematizaciji poslova. Potrebna zvanja: završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij iz podruja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, smjer: edukacijska rehabilitacija Razina obrazovanja: preddiplomski/diplomski sveuilišni studij Poloen struni ispit. Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priloiti: ivotopis, diplomu kao dokaz o strunoj spremi, potvrdu o poloenom strunom ispitu, potvrdu/elektronski zapis o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prednost: kandidati/kinje s poloenim modulom ošteenja vida; kandidati/kinje s iskustvom rada ...

 • Company Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina in Krapina
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ravnateljica Osnovne škole Augusta Cesarca, Krapina, na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), dana 14. rujna 2020. godine raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. STRUNI SURADNIK-PEDAGOG (m/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno i puno radno vrijeme do povratka odsutne radnice na posao Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,86/09., 92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18., 8/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ( Narodne novine broj 6/19. i 75/20.). Uz p...

 • Company ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje odgojne skupine, neposredni rad s uenicima, suradnja s roditeljima. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), eljeznika tehnika škola Moravice, zastupana po ravnatelju Borivoju Dokmanoviu, dipl. ing., dana 14.09.2020. godine raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta odgajatelj/ica u uenikom domu – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i uvjete za z...

 • Company Tehnička škola Zagreb in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20) TEHNIKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotieva 84 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta • odgajatelj/ica u uenikom domu - 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, (zamjena do povratka radnice s dopusta, 20 sati ukupnog rada tjedno) Uvjeti za radno mjesto odgajatelja/ice su: - završen diplomski sveuilišni studij odgovarajue vrste i pedagoške kompetencije Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati/tkinje su duni priloiti: - ivotopis, - domovnicu (preslika), - dokaz o razini i vrsti obrazovanja (preslika) - dokaz o nepostojanju okolnosti (zapreka za zasn...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon) Upravno vijee Djejeg vrtia "Razliak" raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: DEFEKTOLOG/INJA REHABILITATOR/ICA za rad u posebnoj skupini za djecu s teškoama u razvoju - 1 (jedan) izvršitelj na odreeno vrijeme do 31.8.2021. Uvjeti: Prema lanku 24. i 25. Zakona, Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia "Razliak" od 26.3.2001. Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 2. dokaz o strunoj spremi 3. domovnicu 4. elektroniki z...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI in Dinjevac
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Socijalni pedagog/inja na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 6/19.).pod 1. mag. socijalne pedagogije Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. Dokaz o steenoj strunoj spremi 3. Dokaz o dravljanstvu 4. Uvjerenje da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno lanku 106. Zakon...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BELVEDERE in Rijeka
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: organiziranje odgojno obrazovnog procesa u školi i rad na unapreenju kvalitete nastave N A T J E A J za popunjene sljedeih radnih mjesta 1 pedagog – puno i neodreeno radno vrijeme TRAENI UVJETI:Prema l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,6 8/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 6/19);Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00.,56/00-ispr.). Za radna mjesta potrebno je poznavanje talijanskog jezika na razini materinjeg jezika. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Za predmetno radno mje...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SELCA in Selca
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Selca dana 1.9.2020.g., donosi odluku o raspisivanju N A T J E A JA za obavljanje poslova radnog mjesta STRUNI SURADNIK/ICA - pedagog – 1 izvršitelji/ica – na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno Uvjeti za radno mjesto prema lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: radni ivotopispresliku domovnicepresliku rodnog listauvjerenje, odnosno potvrdu nadlenog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (l.25.st.2...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR in Samobor
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ostale informacije: Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja zapošljavanje u Osnovnoj školi Samobor, ravnatelj raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa - Strunjak edukacijskog-rehabilitacijskog profila (logopedija – struni suradnik logoped), puno radno vrijeme , odreeno (bolovanje). Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u ...

 • Company SS Čakovec in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA AKOVEC JAKOVA GOTOVCA 2 40000 AKOVEC OIB 78556275037 KLASA: 112-09/20-01-17 URBROJ: 2109-64-20-01/01 akovec, 14. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 68/18 i 98/19) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi akovec (KLASA: 003-05/19-01-03, URBROJ: 2109-64-19-01/01; dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica Srednje škole akovec, akovec, Jakova Gotovca 2 raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Srednjoj školi akovec za slje...

 • Company SS Čakovec in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA AKOVEC JAKOVA GOTOVCA 2 40000 AKOVEC OIB 78556275037 KLASA: 112-09/20-01-19 URBROJ: 2109-64-20-01/01 akovec, 14. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 68/18 i 98/19) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi akovec (KLASA: 003-05/19-01-03, URBROJ: 2109-64-19-01/01; dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica Srednje škole akovec, akovec, Jakova Gotovca 2 raspisujeNATJEAJza zasnivanje radnog odnosa u Srednjoj školi akovec za sljedee radno mjesto: STRUNI SURADNIK DEFEKTOLOG/ICA, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na nepuno, odreeno radno vrijeme u Srednjoj školi akovec, akovec. Uz ope...

 • Company SS Čakovec in Visoko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SREDNJA ŠKOLA AKOVEC JAKOVA GOTOVCA 2 40000 AKOVEC OIB 78556275037 KLASA: 112-09/20-01-18 URBROJ: 2109-64-20-01/01 akovec, 14. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 68/18 i 98/19) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi akovec (KLASA: 003-05/19-01-03, URBROJ: 2109-64-19-01/01; dalje u tekstu: Pravilnik) ravnateljica Srednje škole akovec, akovec, Jakova Gotovca 2 raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Srednjoj školi akovec za...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR in Samobor
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ostale informacije: Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18 i 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja zapošljavanje u Osnovnoj školi Samobor, ravnatelj raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa - edukatora rehabilitatora sa punim radnim vremenom od 40 sati tjedno) odreeno do 30.06.2021. ( nastava u kui za dva uenika ) Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovno...

 • Company Osnovna škola Marije Jurić Zagorke in Vrbovec
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u II. osnovnoj školi Vrbovec, Osnovna škola Marije Juri Zagorke, dana 11. rujna 2020. godine raspisuje NATJEAJ Uitelj/uiteljica edukator rehabilitator u posebnom razrednom odjelu škole 1 izvršitelj – m/, na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme Prijevoz: u cijelosti UVJETI: Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. defektologa/inje– 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno odnosno 4 sati dnevno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Dravnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.nov. br. 63/08, 90/10), Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u os...

 • Company Učenički dom Paola di Rosa in Dubrovnik
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 05/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19.) Ueniki dom Paola Di Rosa, dana 10. rujna 2020.g., pod posl. br.: KLASA: 112-01/20-04/74, URBROJ: 2117-124-01-20-03, raspisuje: N A T J E A Jza popunu radnog mjestaODGAJATELJ/ICA 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno(završen diplomski sveuilišni studij,VSS)Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12.,94/13.,152/14., 7/17 i 68/18., 98/19). Potrebno je: - radno iskustvo (3 godine);p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA in Martin
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Mihaela Šiloboda raspisuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta STRUNI SURADNIK - PEDAGOG - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uvjeti: prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju...

 • Company Dječji vrtić Cvrčak in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  DJEJI VRTI CVRAK UPRAVNO VIJEE AKOVEC Temeljem l. 26. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 46. t. 6. al. 4. Statuta Djejeg vrtia Cvrak (KLASA: 012-03/16-01/1, URBROJ: 2109-99-04-16-05) Upravno vijee Djejeg vrtia Cvrak na svojoj 5. sjednici odranoj dana 7. 9. 2020. godine, donosi O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEAJA ZA RADNO MJESTO EDUKACIJSKOG REHABILITATORA/DEFEKTOLOGA 1. EDUKACIJSKI REHABILITATOR/DEFEKTOLOG1 izvršitelj M/rad na neodreeno puno radno vrijeme ...

 • Company Dječji vrtić HLAPIĆ in Zadar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 40. i 41.Zakona o ustanovama (N.N. 76/93,29/97, 35/08 i 127/19), lanka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N .10/97 , 107/07 ,94/13 i 98/19) i lanka40.Statuta Djejeg vrtia «Hlapi», Upravno vijee Djejeg vrtia «Hlapi » , r a s p i s u j e N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja (m/) Djejeg vrtia «Hlapi» iz Zadra Za ravnatelja moe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece ili strunog suradnika u djejem vrtiu , te ima najmanje pet (5 ) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja. Uz prijavu treba priloiti sljedeu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku: - diplomu o steenoj strunoj spremi za odgojite...

 • Company Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani in Zrinska
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KATARINA ZRINSKA MEENANI MEENANI 8 A 44 430 HRVATSKA KOSTAJNICA KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2176-83-01-20-11 U Meenanima, 10.9.2020. godine Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 I 98/19) (dalje u tekstu ZOOOSŠ), ravnateljica Osnovne škole Katarina Zrinska Meenani raspisujeN A T J E A JZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Struni suradnik/ica – pedagog/ica- 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno)Uvjeti:Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno st.6. l.105. ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).Kandidat koji ostvaruje pravo pr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad sa djecom u predškolskoj ustanovi (savjetodavan rad i pruanje strune pomoi djeci)....

 • Company PAZINSKI KOLEGIJ PAZIN in Pazin
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19, 64/20 ), Pravilnika o radu te lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Pazinskom kolegiju – klasinoj gimnaziji Pazin s pravom javnosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik), PAZINSKI KOLEGIJ - KLASINA GIMNAZIJA PAZIN s pravom javnosti objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - ODGAJATELJ U UENIKOM DOMU (M/) - 1 izvršitelj – na odreeno i puno radno vrijemeNa natjeaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani Zakonom o radu i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazo...

 • Company P.G.D.I. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: animiranje djece i mladih za korištenje usluga programa Podrška udomiteljstvu u Baranji; priprema, provedba i izvještavanje o aktivnostima; provedba kreativnih radionica; provedba psiho-socijalnih radionica; provedba poduka iz razliitih predmeta; komunikacija s volonterima i drugi poslovi predvieni programom. Informatika znanja: napredno. Na natjeaj se mogu javiti kandidati sa završenom VSS ili VŠS iz društvenog ili humanistikog podruja. Potrebne vještine i znanja u individualnom i grupnom radu s djecom i mladima, komunikativnost, sklonost timskom radu. Kandidati su prilikom javljanja na natjeaj u obvezi dostaviti: pisanu zamolbu,ivotopis,diplomu,uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od ...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator za izvoenje nastave u kui - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), - VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski reha...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator za izvoenje nastave u kui - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18),VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator.prema Pravil...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), - VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator. - prema Pravilniku o nainu i pos...

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark in Osijek
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Uitelj edukator rehabilitator u poludnevnom boravku - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom Uvjeti: - sukladno lanku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18), - VSS, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, smjer edukacijski rehabilitator. - prema Pr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GORNJE VRAPČE in Adamovec
  10.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na osnovi odredbi lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14 RUSRH i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 ) lanka 13. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu Pravilnik) Osnovna škola Gornje Vrape, Vrapanska 188, Zagreb, zastupana po ravnateljici Maji Zrili, prof. s danom 8.9 2020. godine o b j a v l j u j e N A T J E A J za radno mjesto strunog suradnika pedagoga/icu - 1 izvršitelj/ica na puno neodreeno radno vrijeme. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.) Uvjeti: - Opi uvrijeti za zasnivanje radnog odnos...

 • Company Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke in Ogulin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na radno mjesto pedagog animator – jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Uvjeti:završeno više ili visoko obrazovanje studija predškolskog odgoja ili visokog obrazovanja razredne i predmetne nastave jezika i knjievnosti,strune, radne i organizacijske sposobnosti,iskustvo rada na projektima pedagoškog odgoja ili hrvatskog jezika i knjievnosti,aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,znanje rada na raunalu. Dodatna znanja i vještine takoer e se vrednovati. Kandidat mora, pored strunih uvjeta, ispunjavati i ope uvjete za zapošljavanje:hrvatsko dravljanstvo,zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,punoljetnostNa natjeaj se pod ravnopravnim uvj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA KUKULJEVIĆA in Beli
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis posla: UITELJ EDUKATOR-REHABILITATOR M/ – 1 izvršitelj/ica na puno odreeno radno vrijeme (zamjena) UVJETI : Kandidati trebaju ispunjavati ope i posebne uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) Rok prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju ovi kandidati duni su uz prijavu na natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te doka...

 • Company CENTAR ZA AUTIZAM in Osijek
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20. ) Centar za autizam, Vinkovaka 3, Osijek, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: EDUKACIJSKI REHABILITATOR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 4 izvršitelja , mjesto rada Osijek, probni rad 180 dana. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o predškolskom odgoju(NN 10/97;107/07;94/13) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Centra za autizam, Osijek. - završen diplomski/preddiplomski sveuilišni studij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta uRepublici Hrvatskoj (Sveuil...

 • Company EKONOMSKA I TURISTIČKA ŠKOLA DARUVAR in Daruvar
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  NATJEAJ za radna mjesta:Struni suradnik ( pedagog - socijalni pedagog), puno radno vrijeme, neodreeno Opi i posebni uvjeti za radna mjesta: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnom planu i programu. Rok prijave: 8 dana od dana objave na Zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploi škole. Na natjeaj uz vlastoruno potpisanu prijavu treba priloiti ivotopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta, dokaz o stupnju i vrsti strune spreme, domovnicu odnosno potvrdu o dravljanstvu, elektroniki zapis o radno -pravnom statusu, potvrdu da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osno...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters