Jobmonitor. Search results for Electrical engineers

40 Jobs found

Used filters:
 • Electrical engineersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company AQUACHEM d.o.o. in Visoka
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: projektiranje i izrada tehnikih rješenja u energetici (sustavi automatizacije, regulacije, upravljanja, ….); izrada tehnike dokumentacije i elektro shema; ispitivanje i puštanje opreme u rad; voenje projekta; izrada ponuda; tehnika podrška kupcima i serviserima. Vaš profil i osobine: visoka struna sprema / magistar struke (elektrotehnikoga usmjerenja); iskustvo sa programiranjem razliitih ureaja ili aplikacijaPoznavanje industrijskih komunikacijskih protokola (M-bus, MODBUS itd.); lanstvo u komori inenjera elektrotehnike (poeljno, nije uvjet); najmanje 3 godine iskustva u projektiranju i/ili izgradnji (jaka i slaba struja) – poeljno, nije uvjet; iskustvo u radu s CAD/CAE alatima (ePlan, AutoCAD i sl.); samostalnost i odgovornost; timski rad i fleksibilnost; spremnost na uenje...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 1 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 1 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na projek...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 3 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja strojarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 3 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na proj...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE,RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKI in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, raunarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje NATJEAJ za izbor: Svi kandidati natjeaja moraju ispunjavati opi uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. 127/17. i 98/19.). Kandidati natjeaja pod tokom 2 moraju ispunjavati obvezni uvjet:završen diplomski sveuilišni studij iz znanstvenog podruja Tehnikih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja raunarstvo Kandidatima natjeaja pod tokom 2 dodatno e se vrednovati:iskustvo rada u industriji na radnim mjestima vezano za tematiku projektaposlovi iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništvamotiviranost za rad na projektuostvarena priznanja, nagrade i sl.sudjelovanje u znanstveno-istraivakom radu, rad na proj...

 • Company TERRA PROJEKTI d.o.o in Polje
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pregled, registracija traktorskih prskalica i atomizera. -  obavezan uvjet - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja biotehnikih znanosti (polje mehanizacija, zaštita bilja, bilinogojstvo,voarstvo i vinogradarstvo) ili podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo ili elektrotehnika...

 • Company TERRA PROJEKTI d.o.o in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslovi: poslovi djelatnika ispitne stanice za pregled ureaja za primjenu pesticida. Uvjeti: završen diplomski sveuilišni studij iz podruja biotehnikih znanosti (mehanizacija, zaštita bilja, bilinogojstvo,voarstvo i vinogradarstvo) ili podruje tehnikih znanosti (strojarstvo ili elektrotehnika)....

 • Company ELEKTROKEM d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova voenje radova elekromontae slabe i jake struje. U obzir dolazi ovlašteni voditelj radova elekrotehnike struke....

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA in Virovitica
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  - Nastavnik/ca strukovnih predmeta podruja elektrotehnike (diplomirani/diplomirana inenjer/inenjerka elektrotehnike, magistar/magistra inenjer/inenjerka elektrotehnike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/odreeno vrijeme - 15 sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena OPI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datu...

 • Company POMORSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  N A T J E A J Istraiva- suradnik (1 izvršitelj) na projektu “Centar kompetencija za naprednu mobilnost“, referentne oznake : KK.01.2.2.03.0022, podprojekt: „Razvoj i izrada kompaktnog brodskog srednjenaponskog sklopnog bloka 15/17,5 (BSSB 17,5)“, na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta u punom radnom vremenu.Prema planu projekta zadaa strunog suradnika – istraivaa je:rad na tehnikom radnom paketu koji ukljuuje razvoj softvera za simulacijsko modeliranje i provedbu numerikih prorauna kao i izradu modela konstrukcijskog srednjenaponskog sklopnog bloka koji e se moi ugraditi u završni proizvod (plovilo…), istraivanje i savladavanje novih znanja upravljanja senzorima za nadzor rada postrojenja, analiza i obrada rezult...

 • Company D & J d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: elektroinstalaterski radovi....

 • Company MATEL d.o.o. in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: kompletno voenje gradilišta. Strani jezici: engleski, njemaki (nije nuno). Mjesto rada Zagreb, po potrebi gradilišta po Hrvatskoj....

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS POSLA:planira, organizira i rukovodi poslovima odravanja i voenja elektroenergetskog sustavazaduen za nadzor tehnologije i sustavavodi proces proizvodnje i odravanja bioplinskih postrojenjadaje tehniku podršku pri rješavanju problema radnicima na bioplinskom postrojenjuosobno sudjeluje u dijagnostici i rješavanju sloenijih problema i kvarovaimplementira nove tehnologije i nadogradnje na postrojenjimanaruuje specifine dijelove sukladno potrebama odravanjakomunicira sa vanjskim slubama odravanjaorganizira analize pojedinih sirovina i na osnovu toga bilancu energija i bilancu sirovinaanalizira uzroke zastoja u proizvodnji te na osnovu analiza provodi preventivne mjereprati i organizira rad djelatnika na bioplinskim postrojenjimaprovodi analize bioplina, organizira uzorkovanje i prati kak...

 • Company ELSTAR, d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:- poslovi projektanta/ice rasvjete...

 • Company SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA in Samobor
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nastava iz raunalne grupe predmeta.Potrebna zvanja: dipl.ing. elektrotehnike ili magistar raunarstva.Razina obrazovanja:VSS.Fakultet elektrotehnike - smjer raunarstvo.Prirodoslovno - matematiki fakultet - smjer informatika. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19), Srednja strukovna škola , Samobor, dana 27.8.2020. godine raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa NA NEODREENO VRIJEME ZA: - nastavnika/icu raunalne grupe predmeta – puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sredn...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca praktine nastave i vjebi Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA PRAKTINE N...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca elektrotehnike grupe predmetaNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA ELEKTR...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: nastavnik/ca elektrotehnike grupe predmetaNa temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.-Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), lanka 7. stavka 2. Pravilnika o radu Srednje škole Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/15-01/13, URBROJ: 238/10-51-06-15-1, 05. veljae 2015.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ivan Švear Ivani Grad (KLASA: 602-03/19-01/113, URBROJ: 238/10-51-01-19-1, 05. veljae 2019.), Srednja škola Ivan Švear Ivani Grad, Školska 12, 10310 Ivani Grad raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA ELEKTR...

 • Company ELEKTROKEM d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Mogunost korištenja mjera za poticanje zapošljavanja...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 4. VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti. - informatika pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel - znanje jednog stranog jezika - probni rad 6 mjeseci - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve ...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 Objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta 5. VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj UVJETI: - Završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, kao i osoba koja je stekla visoku strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja tehnikih znanosti. - 3 godine radnog staa - informatika pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) - znanje jednog stranog jezika - razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada - probni rad 6 mjesec...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC in Benkovac
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19., 64/20) i lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi kneza Branimira Benkovac, Srednja škola kneza Branimira Benkovac, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Nastavnik/ca elektrotehnike – 1 izvršitelj/ca na neodreeno nepuno radno vrijeme 11 sati tjedno neposredne nastave. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjet za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne ...

 • Company PRISTAN d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi voditelja/ice elektroradova. Potrebno minimalno 10 godina radnog iskustva....

 • Company ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave, praenje i vrednovanje uenika. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), eljeznika tehnika škola Moravice, zastupana po ravnatelju Borivoju Dokmanoviu, dipl. ing., dana 14.09.2020. godine raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/nastavnica elektrotehnike grupe predmeta – neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i uvjete za z...

 • Company EKSPERT D.O.O. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  1. Natjeaj za VŠS/VSS radnika smjera sigurnost, elektrotehnika, strojarstvo - poloen struni ispit za strunjaka zaštite na radu, Poslovi koji e se obavljati: - pregled i ispitivanje sredstava rada iz podruja zaštite na radu i zaštite od poara, - suradnja prilikom projektiranja, graenja, rekonstrukcije graevina, - provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od poara, - osposobljavanje radnika za rad na siguran nain, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika...

 • Company Energetski institut Hrvoje Požar in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Oglas za posao na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na radno mjesto MLAI ISTRAIVA / ISTRAIVA / STARIJI ISTRAIVA (1 izvršitelj/ica) u ENERGETSKOM INSTITUTU HRVOJE POAR, Odjel za prijenos i distribuciju energije. Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internet stranici Energetskog instituta Hrvoje Poar i portalu LinkedIn dana 14.09.2020. god. Rok za podnošenje prijava je do 25.09.2020. I. Radno mjesto: - MLAI ISTRAIVA / ISTRAIVA / STARIJI ISTRAIVA - 1 IZVRŠITELJ (M/), - u Odjelu za za prijenos i distribuciju energije, - na neodreeno vrijeme, popunjavanje radnog mjesta, - probni rad – 6 mjeseci, - puno radno vrijeme, - nema smještaja, - naknada za prijevoz: u cijelosti. II. Opis poslova radnog mjesta: - izvršavanje poslova i zadatka iz djelokruga...

 • Company CENTAR ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA D.O.O. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: vršenje tehnikih ispitivanja iz podruja zaštite na radu i zaštite od poara...

 • Company ECOINA d.o.o. in Tenja
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: projektiranje elektroinstalacija. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 5. Suradnika administrativna i ostala radna mjesta b) 1 izvršitelj/izvršiteljica izbor i radno mjesto višeg laboranta II. vrste na Elektrotehnikom odjelu, na odreeno vrijeme. Uz prijavu pod tokom 5. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis, • presliku domovnice ili izvadak iz aplikacije e-graani, • ovjerene preslike diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava), • potvrde/certifikate koji dokazuju traene sposobnosti, ukoliko ih posjeduju, • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu i/ili stau u traenoj struci ili navedenim poslovima, • ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natjeaja. Svi pristupnici koji se u prijavi na natjeaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošl...

 • Company TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  TEHNIKO VELEUILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8 raspisuje NATJEAJ 5. Suradnika administrativna i ostala radna mjesta c) 1 izvršitelj/izvršiteljica za radno mjesto višeg laboranta II. vrste na Elektrotehnikom odjelu, za Laboratorij za Optike komunikacije i radiokomunikacije, na odreeno vrijeme. Uz prijavu pod tokom 5. svi pristupnici trebaju priloiti: • ivotopis, • presliku domovnice ili izvadak iz aplikacije e-graani, • ovjerene preslike diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava), • potvrde/certifikate koji dokazuju traene sposobnosti, ukoliko ih posjeduju, • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu i/ili stau u traenoj struci ili navedenim poslovima, • ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natjeaja. Svi pristupnici koji se u pri...

 • Company KONČAR - Profesionalne kuhinje d.o.o. in Visoka
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  KONAR - Profesionalne kuhinje vodei je proizvoa profesionalne termike opreme na podruju Republike Hrvatske i jugoistone Europe sa sedamdesetogodišnjom tradicijom proizvodnje ugostiteljske opreme. Naša djelatnost ukljuuje prodaju i proizvodnju termike opreme, konvekcijskih penica, neutralne opreme, self service, free flow, brodske opreme te razne opreme po narudbi – integrali, šankovi, buffet stolovi itd. Uz samu izradu svojim kupcima nudimo i uslugu projektiranja, savjetovanja i izrade idejnih rješenja te servis i montau. Opis kljunih poslova: • izrada tehnike dokumentacije i elektro shema • priprema prototipnih dijelova • nadzor i kontrola ispitivanja ureaja, ispitivanje ureaja • poduavanje korisnika o pravilnoj upotrebi KONAR proizvoda direktno na terenu • tehnika podrška kupcima i serv...

 • Company PECTUS d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi inenjera elektrotehnike...

 • Company HERMI d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  VSS tehnikog usmjerenja (elektrotehnika, strojarstvo, graevinarstvo); aktivno znanje autocada, rad na poslovima projektiranja "Hermi" programa, tehniko savjetovanje, praenje projekata i suraivanje sa projektantima...

 • Company PRIMAKON, d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Opis poslova: Trai se Inenjer/ka graevinarstva/strojarstva/informatike, pomonik pri unosu podataka u bazu uz mentorstvo djelatnika poslodavca - analiza podataka u postojeoj bazi i unos preformatiranih podataka u novu bazu putem MS Excel suelja....

 • Company ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA, braniteljska zadruga in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: voditelj grupe na poslovima privatne zaštite i tehnike zaštite Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja: Potpore za zapošljavanje...

 • Company ENERGOATEST d.o.o. in Okoli
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Kao jedno od poduzea u podruju tehnikog ispitivanja i analize te provoenja zašite na radu, traimo ISPITIVAA sa visokom strunom spremom: • dipl. ing. strojarstva ili • dipl. ing. elektrotehnike ili • dipl. ing. sigurnosti Takoer su potrebne minimalno 3 godine iskustva u poslovima zaštite na radu te poloen struni ispit zaštite na radu. Poslovi: • ispitivanje elektrinih instalacija • ispitivanje  ventilacije • ispitivanje  radne opreme • ispitivanje radnog okoliša • izrada dokumentacije Poetak rada ODMAH...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis posla: nastavnik strunih predmeta u strojarskom programu; Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru, zastupana po ravnatelju Ivici Keri, prof. objavljuje   JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   NASTAVNIK/ICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA 1.   1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme 15/27 sata tjedno UVJETI:  Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i...

 • Company GENESIS d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: servis alatnih strojeva za obradu metala....

 • Company KARPA d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: projektiranje, integracija i puštanje u pogon sustava...

 • Company TERRA PROJEKTI d.o.o in Polje
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voditelj/ica ispitne stanice za pregled ureaja za primjenu pesticida. Obavezan uvjet - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja biotehnikih znanosti (polje mehanizacija, zaštita bilja, bilinogojstvo,voarstvo i vinogradarstvo) ili podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo ili elektrotehnika....

 • Company MOBILISIS d.o.o. in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: razvoj mehanikih komponenti sustava i priprema proizvodne dokumentacije, definiranje mehanikog koncepta ureaja i sustava te testne procedure za verifikaciju ureaja. Za prijavu dostaviti ivotopis i presliku diplome o završenom obrazovanju. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electrical engineers Edit filters