Jobmonitor. Search results for Firefighters

12 Jobs found

Used filters:
 • Firefightersx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company ALZAS ALARMS d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: poslovi vatrogasca. Uvjeti: - osposobljenost za zvanje vatrogasca - vozaka dozvola B kategorije Mjesto rada: Meimurska i Varadinska upanija...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta VATROGASAC – 1 izvršitelj UVJETI: - SSS vatrogasni tehniar ili KV vatrogasac - probni rad 2 mjeseca - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupoarne zaštite i uvanja zgrade, obavlja sve strune poslove po nalogu voditelja vatrogasaca. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme. Uz molbu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti i preslik svjedodbe o završenom obrazovanju. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja, priloiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati koj...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA UMAG in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  JAVNA VATROGASNA POSTROJBAUNITÀ PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO UMAG –UMAGO KLASA: 112-02/20-01/01URBROJ: 2105/05-18-20-01Umag, 16. rujna 2020. Na temelju lanka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19) i Odluke Vatrogasnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Umag od 25. kolovoza 2020., zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Umag objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto "Vatrogasac" - 2 izvršitelja/izvršiteljice na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz probni rad od tri mjeseca. Kandidat na natjeaj mora ispunjavati sljedee uvjete: - da ima hrvatsko dravljanstvo - da je mlai od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radno...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA in Karlovac
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi vatrogasca/ice JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA Gaanski trg 11, Karlovac Karlovac, 10. rujan 2020. godine Na temelju Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca, Pravilnika o unutarnjem ustroju JVP Karlovac (URBROJ: 125-01/2018) i Odluke Upravnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca (URBROJ: 319-01/2020), zapovjednik vatrogasne postrojbe objavljuje: N A T J E A J za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci VATROGASAC, 3 izvršitelja (m/) Uvjeti: hrvatsko dravljanstvo osoba ne smije biti starija od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca osoba mora imati steenu kv...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN in Pazin
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju anka 21. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19), Pravilnika o unutarnjom ustrojstvu , nainu rada  i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin,  i Odluke Upravnog vijea Javne vatrogasne postrojbe Pazin (35-9/2009), zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pazin objavljuje: NATJEAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac – voza vatrogasnog vozila (1 izvršitelj / izvršiteljica), na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca. Osoba koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca – vozaa vatrogasnog vozila mora ispunjavati sljedee uvjete za zasnivanje radnog odnosa: 1. mora imati hrvatsko dravljanstvo 2. da je mlaa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca 3. da ima steenu kvalifikaciju n...

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: poslovi vatrogasca Prednost imaju vatrogasni tehniari, ali nije uvjet, mogu se javiti i kandidati sa poloenim ispitom u nekom od DVD-a...

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  POSLOVI VATROGASCA...

 • Company SECURITAS HRVATSKA d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje vatrogasnih poslova sukladno Zakonu o vatrogastvu. Kandidati trebaju imati završenu srednju školu za zanimanje vatrogasac/ica ili vatrogasni/a tehniar/ka....

 • Company ZAŠTITA - ZAGREB d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: sve preventivne radnje i zakonom propisani postupci u protupoarnoj zaštiti. Kanidati trebaju ispunjavati uvjete s osnova strune spreme, imati vaeu lijeniku svjedodbu za obavljanje poslova vatrogasca i uvjerenje o nekanjavanju....

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:poslovi vatrogascaPrednost imaju vatrogasni tehniari, ali nije uvjet. Mogu se javiti i kandidati sa poloenim ispitom u nekom od DVD-a....

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi vatrogasca Prednost imaju vatrogasni tehniari, ali nije uvjet. Mogu se javiti i kandidati sa poloenim ispitom u nekom od DVD-a....

 • Company KLEMM SIGURNOST d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi vatrogasca Prednost imaju vatrogasni tehniari, ali nije uvjet. Mogu se javiti i kandidati sa poloenim ispitom u nekom od DVD-a....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Firefighters Edit filters