Jobmonitor. Search results for Firefighters

6 Jobs found

Used filters:
 • Firefightersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company STAMBENI ZG D.O.O. in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: poslovi zaštite od poara....

 • Company SECURITAS HRVATSKA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: obavljanje vatrogasnih poslova sukladno Zakonu o vatrogastvu. Kandidati trebaju imati završenu srednju školu za zanimanje vatrogasac/ica ili vatrogasni/a tehniar/ka. Radno mjesto blie mjestu stanovanja....

 • Company BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Zakonom propisani postupci u protupoarnoj zaštiti u remontnom brodogradilištu; ukljuivo upravljanje vatrogasnim vozilom. Završena škola za vatrogasca ili prekvalifikacija Javljanje na natjeaj pomou linka: ...

 • Company BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: zakonom propisani postupci u protupoarnoj zaštiti u remontnom brodogradilištu. Obrazovni program: završena škola za vatrogasca ili prekvalifikacija Javljanje na natjeaj pomou linka: ...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA in Hrvatsko
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 51. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19.) i lanaka 23. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krievaca URBROJ: 2137/02-05-19-38 od 05. oujka 2019. godine, te l. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i nainu rada JVP Grada Krievaca Broj: 2137/02-05-18-65. od dana 21. svibnja 2018. godine, te njegovih Izmjena i dopuna Broj:2137/02-05-20-30/1 od dana 04.03.2020., Upravno vijee Javne vatrogasne postrojbe Grada Krievaca raspisuje: N A T J E A J za prijem u radni odnos - na radno mjesto vatrogasac-voza na odreeno vrijeme- 2 izvršitelja (m/) Uvjeti: 1. mora imati hrvatsko dravljanstvo 2. da je mlaa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca 3. da ima steenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-...

 • Company VATROGASNA POSTROJBA PLOČE in Hrvatsko
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 16. Statuta Javne ustanove ''Vatrogasna postrojba Grada Ploa'' i lanka 3. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove ''Vatrogasna postrojba Grada Ploa'', a u skladu s lankom 10. Pravilnika o radu Javne ustanove ''Vatrogasna postrojba Grada Ploa'' i lankom 12. Pravilnika o unutarnjem redu i nainu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploa, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploa raspisuje: JAVNI NATJEAJ za zapošljavanje na neodreeno vrijeme I. Raspisuje se javni natjeaj za zapošljavanje 3 izvršitelja (m/) na radno mjesto ''Vatrogasac voza vatrogasnog vozila'' na neodreeno vrijeme. Trajanje radnog vremena je puno radno vrijeme. Stalno mjesto rada je u Ploama, Primorska cesta 2. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Firefighters Edit filters