Jobmonitor. Search results for General office clerks

29 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company L.P.C. d.o.o. in Other
  02.04.2020

  ADMINISTRATIVNI POSLOVI...

 • Company GO UHDDR GRADA ZAPREŠIĆA in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: Zaduen za organiziranje plana i rasporeda aktivnosti programa, nabavu oprema i materijala, koordinaciju rasporeda radionica, izradu i upravljanje rasporedom, sastanci s voditeljem, prikupljanje i obrada materijala u sklopu aktivnosti ...

 • Company GO UHDDR GRADA ZAPREŠIĆA in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: komuniciranje i koordiniranje s ostalim sudionicima u projektu te izrada plana aktivnosti provedbe podizanja svijesti o vanosti aktivnog starenje Izrada i priprema materijala , prezentacija i predavanja za aktivnosti. Sastanci sa drugim udrugama. ...

 • Company GO UHDDR GRADA ZAPREŠIĆA in Other
  02.04.2020

  Opsi poslova: Prati napredak projekta prema predvienim aktivnostima i redovito izvještava o postignutim rezultatima. Komunicira s posrednikim tijelom te izrauje interna izvješa i analoizira predviene aktivnosti kao i ostvarivanje definiranih ciljeva projekta....

 • Company ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Other
  02.04.2020

  Opis posla: zaduen za organiziranje plana i rasporeda aktivnosti programa, nabavu oprema i materijala, koordinaciju rasporeda radionica, izradu i upravljanje rasporedom, sastanci s voditeljem, prikupljanje i obrada materijala u sklopu aktivnosti...

 • Company ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Other
  02.04.2020

  Opis posla: komuniciranje i koordiniranje s ostalim sudionicima u projektu te izrada plana aktivnosti provedbe podizanja svijesti o vanosti aktivnog starenje Izrada i priprema materijala , prezentacija i predavanja za aktivnosti. Sastanci sa drugim udrugama...

 • Company ŽUPANIJSKA PODRUŽNICA UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Other
  02.04.2020

  Opis posla: prati napredak projekta prema predvienim aktivnostima i redovito izvještava o postignutim rezultatima. Komunicira s posrednikim tijelom te izrauje interna izvješa i analoizira predviene aktivnosti kao i ostvarivanje definiranih ciljeva projekta...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  02.04.2020

  OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na...

 • Company Euronewpack Alba d. o. o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: unos narudbi kupaca, nabava materijala (karton, drvo), evidencija ulaza i izlaza materijala iz skladišta. Radni odnos e biti sklopljen na minimalno 2 (dvije godine) radi zamjene odsutnog djelatnika. ...

 • Company SELK D.D. in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  uvjet: SSS, EKONOMIST, UPRAVNI REFERENT, GIMNAZIJA opis posla: voenje evidencije ugovora, odluka; pisanje i otprema dopisa; ispunjavanje raznih vrsta obrazaca za potrebe radnika i nadlenih institucija; unošenje u informacijske sustave svih podataka vezano za radno pravni odnos; izdavanje propisane dokumentacije radnicima vezano za poetak; odnosno raskid ugovora;...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na neodreeno vrijeme na poslovima: - referent/ica SSS - administrativni radnik - 1 izvršitelj/ice Uvjeti i potrebna dokumentacija: - srednja škola opeg, upravnog, gospodarskog ili zdravstvenog usmjerenja (priloiti dokaz o steenoj strunoj spremi) - poznavanje rada na raunalu (Microsoft Office) - zamolba - ivotopis - domovnica - potvrda HZMO-a o radnom stau Prednost: poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu, poeljno radno iskustvo u zdravstvenim i/ili sveuilišnim institucijama Na ovaj poziv se mogu javiti osobe ...

 • Company ASES USLUGE d.o.o. in Other
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis poslova: Administrativni poslovi u graevinskoj firmi - traimo osobu bez radnog iskustva,ekonomske struke, spremnu na uenje                                                              - dobre komunikacijske vještine i usmjerenost timskom radu - sistematinost, organiziranost - osnove poznavanja rada na raunalu (MS Office -Word, Excel, MS Outlook ) ...

 • Company BLAŠKO d.o.o. in Other
  27.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Trai se osoba za rad u administraciji,na knjienju ulaznih i izlaznih rauna,na izradi dopisa,prijavi natjeaja i prijavi radnika....

 • Company ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Other
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine" broj 78/17), uz odobrenje za prijam u dravnu slubu Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/206, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 5. oujka 2020., upanijsko dravno odvjetništvo u Zagrebu, 18. oujka 2020. raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na radno mjesto administrativni/a referent/ica-upisniar/ka u Dravnoodvjetnikoj pisarnici za graansko-upravne predmete, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca Struni uvjeti: ...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: komunikacija i odravanje poslovnih odnosa s postojeim kupcima,pronalaenje novih kupaca s njemakog govornog podruja i razvoj suradnje, prikupljanje informacija i praenje stanja na trištu,voenje evidencija i izrada izvješa,ostali administrativni poslovi Kontakt: pisana zamolba/ivotopis na adresu: Electus DGS,Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb e-mail: (s naznakom za radno mjesto Komercijalist/ica za njemako trište) ...

 • Company AUTO CENTAR PEROVIĆ d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  opis posla: servisni savjetnik, prijem vozila i rezervnih dijelova...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 'JURAJ BONAČI' in Split
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, br. 128./17.) i lanka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai, Split, ravnateljica Centra donosi Odluku o raspisivanju N A T J E A J A za radna mjesta 1. ADMINISTRATIVNI REFERNT/ICA jedan izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: 1. etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje 2. godina dana radnog iskustva u struci 3. nepostojanje zapreka iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157./13., 152./14., 99./15., 52/16., 16./17., 130./17. i 98./19.) Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. U molbi se obavezno navode p...

 • Company ŽUPANIJSKO VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOV in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Administrativni poslovi Poznavanje srpskog jezika i irilinog pisma...

 • Company VISOKO POTKROVLJE d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: kadrovski poslovi....

 • Company Odvjetničko društvo KLIŠANIN & PARTNERI d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi, organizacija poslovanja. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company HEMCO INVEST d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OPIS POSLOVA: administrativni poslovi, dostava rauna....

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19) te dobivenih odobrenja Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/148, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 14. veljae 2020. i Klasa: 119-02/20-04/138, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 12. veljae 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu SUDSKA PISARNICA a) Administrativni referent – sudski zapisniar –1 (jedan) izvršitelj/ica u Stalnoj subi u Trogiru Struni uvjeti: - završena srednja struna sprem...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19) te dobivenih odobrenja Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/148, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 14. veljae 2020. i Klasa: 119-02/20-04/138, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 12. veljae 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu SUDSKA PISARNICA b) Administrativni referent – sudski zapisniar – 1 (jedan) izvršitelj/ica u Stalnoj slubi u Starom Gradu Struni uvjeti: - završena srednja strun...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC in Popovac
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na enske osobe. Uvjeti:završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i završeno osposobljavanje i steena djelomina kvalifikacija u skladu s l. 8. Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicimada protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak u skladu s l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Uz pisanu prijavu kandidati su duni priloiti:diplomu, odnosno dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje ...

 • Company G.T.I. INTERNATIONAL d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Komercijalni poslovi...

 • Company AROMARA D.O.O. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: voenje ureda....

 • Company ADECCO d.o.o. za privremeno zapošljavanje in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: - komunikacija na njemakom jeziku pisanim putem – nema telefonskih poziva ni prodaje - pomo korisnicima oko njihovih upita o online kupovini poznatih modnih brendova - briga o zadovoljstvu korisnika i kvaliteti usluge - voenje internu bazu i evidentiranje svih kontakata Profil kandidata: - pisanje na njemakom ti ne predstavlja problem - upoznat s MS Office paketom - timski  igra Poslodavac nudi: - ugovor na neodreeno ili studentski ugovor - fiksnu plau od 5.500 kn neto + plaen prijevoz - mogunost rada na 20, 30 ili 40 sati tjedno - poetnu studentsku satnicu od 33 kn - bonus dobrodošlice u iznosu od 3.000 kn - relokacijski paket za osobe koje bi se preselile u Zagreb...

 • Company AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju l. 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17, 47/18 i 123/19) i Uredbe o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97, 65/99, 132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme II. ODJEL ZA OPE POSLOVE - Struni referent - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme radi zamjene due odsutne radnice (red.br. radnog mjesta 21.) Struni uvjeti: - SSS, društvenog smjera, gimnazija - poznavanje rada na raunalu, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Napomena za sve kandidate: Kandidatom prijavljenim na javni natjeaj smatrat e se...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  22.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters