Jobmonitor. Search results for General office clerks

41 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-41 of 41 results.
 • Company MESNA INDUSTRIJA ŠAKIĆ d.o.o. in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: zaprimanje dokumentacije, obrada dokumenata potrebni za rad, HACCAP itd....

 • Company A.D. MONTAGE d.o.o. in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: glavna zadaa kandidata je biti referentna osoba za administraciju i popratnu korespodenciju na njemakom jeziku. Opis radnog mjesta: • komunikacija sa poslovnim partnerima u Njemakoj • komunikacija sa djelatnicima • komunikacija sa inozemnim dobavljaima u Njemakoj • administrativni poslovi na hrvatskom i njemakom jeziku Što nudimo: • rad u dinaminom okruenju • mogunost napredovanja • stalni radni odnos Uvjeti: • izvrsno znanje njemakog jezika u govoru i pismu • poeljno znanje engleskog jezika • samostalnost u obavljanju poslova • izvrsno znanje MS paketa, posebice Excel i Word, PowerPoint, Outlook • razvijene organizacijske i komunikacijske vještine • poznavanje administratvinog poslovanja Traimo osobu iskljuivo za rad u Ivani-Gradu. Molimo cijenjene kandidate da pošalju ivoto...

 • Company JURE DUBROVNIK D.O.O. in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  IZRADA IZLAZNIH RAUNA, UNOS PRIMKI MATERIJALA, KONTROLA E-MAILA, KOMUNIKACIJA SA VANJSKIM KNJIGOVODSTVOM, OSTALI POSLOVI PO NALOGU NADREENIH....

 • Company PSC LUKAVEC, vl. Dragomir Lukavec in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Opis posla: administrativni poslovi, komunikacija sa kupcima. Prilikom prijave na natjeaj obavezno je priloiti ivotopis. Uvjeti: organiziranost, poznavanje rada na raunalu, komunikativnost, staloenost. ...

 • Company SI-GRAD d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: Voenje evidencije svih gradilišta, slaganje dokumentacije, pisanje ponuda, narudbi i sl....

 • Company "SILVER" in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: Rad u agenciji na razmjeni novca i rezervacijama transfera turista...

 • Company F.O. ASSET d.o.o. in Visoka
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: -  osmišljavanje i kreiranje tekstova -  upravljanje web stranicom -  suradnja s medijima -  rad na posebnim projektima -  sudjelovanje u radu s influencerima / blogerima -  drugi zadaci prema potrebi Uvjeti: - visoka razina pravopisa i gramatike (znanje e biti testirano)                                                                                  - poznavanje medijske scene                                                                                                                                          - rad u Powerpointu i Execlu                                                                                                                                         - kreativnost i kreativno izraavanje                                                                    ...

 • Company ZAGORJE GAJ d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Administrativni poslovi...

 • Company ANSER INT. d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Trai se osoba vješta u administrativnim poslovima. Posao je uredski i zahtjeva osnovno poznavanje rada na raunalu, komunicacijske vještine, te poznavanje barem jednog stranog jezika (prednost engleskog)....

 • Company EUROPAN D.O.O. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: dispeer u objektu za dostavu hrane...

 • Company ANSER INT. d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Trai se osoba vješta u administrativnim poslovima. Posao je uredski i zahtjeva osnovno poznavanje rada na raunalu, komunicacijske vještine, te poznavanje barem jednog stranog jezika (prednost engleskog)....

 • Company GRAD OPATIJA in Opatija
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Opatija, 26.05.2021. godine Proelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na temelju lanka 29., vezano uz lanak 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Grad Opatiju, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto referent- komunalni redar (2 izvršitelja, m/), na odreeno vrijeme od tri mjeseca zbog privremenog poveanja opsega poslova. Sluba na odreeno vrijeme ne moe postati sluba na neodreeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugaije odreeno. Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. ZSN-a te sljedee posebne uvjete:IV. stupanj strune spreme upravne, ekon...

 • Company TASLAK TRADE, d.o.o. in Split
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: administrativni i knjigovodstveni poslovi u rent-a car agenciji. Prednost poznavanje više stranih jezika, obavezno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Mjesto rada Kaštel Suurac ili Split....

 • Company TASLAK TRADE, d.o.o. in Other
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: rad u rent-a car agenciji....

 • Company AURO DOMUS d. o. o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  OPIS POSLA: Rad u mjenjanici, rad sa strankama, otkup i prodaja valuta....

 • Company GE-EM j.d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: traimo osobu za rad na tarot, astrološkoj liniji. Osobe trebaju biti komunikativne, empatine. Poeljno radno iskustvo, ali nije uvjet. Postoji mogunost rada od kue. Mogu se javiti kandidati iz cijele Hrvatske. ...

 • Company COGITUS PROJEKT d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis posla: - voenje evidencije o radnicima - voenje evidencije o vozilima - jednostavni raunovodstveni i administrativni poslovi  - komunikacija sa drugim poslovnim subjektima i javnim tijelima - ostali uredski poslovi po nalogu poslodavca ili nadreenih Radno vrijeme: radnim danom 08:00 - 16:00   ...

 • Company HP MONT d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova:evidencija zaposlenika i njihove cjelokupne dokumentacijekreiranje dopisa i dokumenata po uputama, potpuno pravopisno i u zadanom rokurukovanje korespondencijom, e-mailom i telefonskim pozivimaizrada ponudaauriranje dokumentacijeorganizacija poslovnih putovanja (smještaja)korespondencija s poslovnim partnerima na hrvatskom i njemakom jezikupriprema dokumentacije za knjigovodstveni servis Uvjet: poznavanje njemakog jezika - razina B1. Osobni dolazak kod poslodavca radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati....

 • Company KUNA - METAL VL. DARIO VUKMANIĆ in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: voenje evidencija, zaprimanje narudbi, nabava materijala i isporuka gotovih proizvoda, izrada otpremnica i rauna. Obavezno odlino poznavanje rada na raunalu (word, excel...) Poloen vozaki ispit B kategorije....

 • Company PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova:Izvršava poslove vezane za voenje dnevne evidencije radnih sati u programuKontrola i sortiranje otpremnica sukladno dostavljenoj robi na gradilište te dostava u sjedište tvrtkeObavlja kontrolu i ovjeru ulaznih rauna u programuPrema nalogu neposredno nadreenog pisanje slubenih dopisaPostupa s popratnom dokumentacijom ( rauni, dopisi i sl.) u skladu s internom procedurom ( arhiviranje, dostavljanje u raunovodstvo i sl.)Odgovoran neposredno nadreenom za pravovremenu dostavu sve popratne dokumentacije gradilišta u sjedište tvrtkeObavlja dostavu i preuzimanje pošiljaka u svom djelokrugu radaObavlja ostale poslove prema nalogu neposredno nadreenog...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Sesvete
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: kontrolor/ka za zdravstveno osiguranje HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB Ispostava Ivani Grad u Ivani Gradu 14. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 5, 6, 7, 8, 13 i 14: - SSS ekonomske ili upravne struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog iskustva u struci Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Za sva radna mjesta, osim radnih mjesta pod r...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Split
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PLO...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Split
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI P...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Zadar
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNO...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Preko
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURN...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Hvar
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PLOV...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Split
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI P...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Split
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PLOV...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Krk
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PL...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Crikvenica
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PLOV...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Rijeka
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: II. LUKA KAPETANIJA R...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Punat
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Temeljem lanka 61. stavak 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 57. Zakona o lukim kapetanijama („Narodne novine“ broj 118/18), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 112-03/21-01/23, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 26. travnja 2021. godine te Ministarstva financija KLASA: 100-01/21-01/28, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 4. svibnja 2021. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme do 31. listopada 2021. godine radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao, na radna mjesta kako slijedi: UPRAVA SIGURNOSTI PLO...

 • Company WEBER ESCAL d.o.o. in Dane
  29.05.2021 Updated on: 17.06.2021

  Opis posla: - planiranje i koordinacija procesa distribucije i rada dostavljaa na definiranom podruju depoa - podnošenje dnevnih izvještaja o svim distribucijama i dogaajima u djelokrugu depoa voditelju depoa - u dogovoru s voditeljem depoa osigurava zamjene, slobodne dane i planira godišnje odmore dostavljaa - interna kontrola distribucije i dostave - komisijska kontrola distribucije i dostave s predstavnicima klijenata - dostava materijala za distribuciju dostavljaima ili u trgovine klijenata - ostali poslovi prema nalogu nadreenog.,...

 • Company SUN & FOOD d.o.o. in Other
  29.05.2021 Updated on: 18.06.2021

  Uvjeti: - poznavanje Office paketa- Excell napredno - obvezno poznavanje engleskog jezika (drugi strani jezici prednost, ali ne i uvjet) - timski igra - snalaljivost u dinaminom okruenju - sposobnost organizacije - razvijene komunikacijske vještine Poslodavac nudi: - slobodne nedjelje i praznici - plaen ruak (gablec) - rad u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni - mogunost napredovanja...

 • Company BODAT D.O.O. in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  OPI ADMINISTRATIVNI I KADROVSKI POSLOVI. ZAMJENA ZA PORODILJNI DOPUST....

 • Company SVETI MIKULA, D.O.O. in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis poslova: izrada kalkulacija- voenje radnih sati- priprema dokumentacije...

 • Company IGT-GRADITELJ D.O.O. in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis poslova: administrativni poslovi...

 • Company CENTAR MEDICUS d.o.o. in Bilje
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: - administracija - voenje knjiga uredno i itko - pisanje dopisa i dr. poslovnih bilješka....

 • Company JLM - PERKOVIĆ d. o. o. in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  OPIS POSLA: Primanje stranaka; preuzimanje, upisivanje i dostavljanje pošte; voenje putnih naloga, urudbenog zapisnik i arhiviranje pošte; Rukovanje telefonskom centralom; obavljanje kadrovskih poslova (obavljanje svih poslova vezanih uz prijavu i odjavu radnika, izdavanje rješenja, voenje evidencije godišnjih odmora radnika, pisanje ponuda, izdavanje rauna i sl.), obavljanje ostalih zadaa po nalogu direktora. Priprema kompletne dokumentacije za knjigovodstvo....

 • Company "KALVADOS" in Other
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  OBRT KALVADOS TRAI NA ODREENO VRIJEME SA MOGUNOŠU STALNOG ZAPOSLENJA RADNICU ZA POSAO PRODAJE NAMJEŠTAJA PO MJERI NA ADRESI IVA VOJNOVIA 57....

 • Company ODVJETNICA MARTINA ALAGIĆ in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Poslovni tajnik / poslovna tajnica prima stranke u odvjetnikom uredu, obavlja administrativnu korespodenciju, vodi arhivu spisa i druge administrativne poslove. Trai se organiziranost, visoke radne osobine, elja za uenjem i napredovanjem. Posao je dinamian, tempo je zahtjevan, a radnik je stimuliran za svoj rad. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters