Jobmonitor. Search results for General office clerks

87 Jobs found

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 87 results.
 • Company AGROKLAS d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi- voenje evidencije i obavljanje administrativnih poslova po nalogu poslodavca Mogunost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DIJAMANT REZ DALMACIJA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ADMINISTRATIVNI DJELATNIK...

 • Company GIMlab d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Potrebno napredno poznavanje rada na raunalu i stranog jezika. Potreban poloen vozaki ispit B kategorije. Opis posla: priprema dokumentacije i provoenje svih potrebnih postupaka za proces javne nabave, izrada rauna, ponuda, rješavanje reklamacija, blagajna, putni nalozi, evidencija radnika i radnog vremena...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomonik/ica u nastavi za uenike s teškoama....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: osposobljavanje korisnika za obavljanje radnih aktivnosti Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Radni instruktor za aktivnosti prateih programa, 2 izvršitelja (m/), na odreeno, puno radno vrijeme 20 mjeseci Uvjeti: završeno srednjoškolsko ili VŠS obrazovanje tehnikog, poljoprivrednog ili drugog prirodnog usmjerenja, primijenjenih umjetnosti ili drugog društvenog usmjerenja, jedna godina radnog staa u struci, samostalna upotreba raunala, poloen vozaki ispit „B“ kategorije.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad...

 • Company EOS MATRIX d.o.o. in Strana
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  O radnom mjestu: - dogovoriti planove plaanja koji ispunjavaju oekivanja svih ukljuenih strana - pomou softvera za upravljanje potraivanjima uvijek imate pristup najnovijim podacima za neiji plan plaanja - našu podršku imate od poetka - intenzivnim i opširnim procesom uvoenja u posao, a nakon toga, grupnim i individualnim treninzima - dinamino radno okruenje, redovita i sigurna primanja sa stimulativnim varijabilnim dijelom Uvjeti: - brzo gradite povjerenje s dunicima zahvaljujui svojem ugodnom, prijateljskom glasu i jasnoj komunikaciji - fleksibilni ste u reagiranju na razliite zahtjeve, pristupate svojim zadacima strukturirano i pravi ste timski igra - imate izraene pregovarake i komunikacijske vještine - strpljivi ste i imate mogunost prilagodbe raznim sugovornicima - proaktivni ste i u...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: c) Referent za administrativne poslove u Pododsjeku za udruge i socijalne potpore – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)srednja struna sprema upravnog, opeg ili drugog odgovarajueg smjeranajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimakomunikacijske vještine potrebne za rad sa strankama i sposobnost obavljanja tajnikih poslovaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni is...

 • Company ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  ADMINISTRATOR...

 • Company LONIA d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis posla: inventura po trgovinama, popis artikala ugovor na neodreeno, probni rok 6mj...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu ODSJEK ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE Raunovodstveni referent – financijski knjigovoa – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto raunovodstveni referent – financijski knjigovoa: - završena srednja ekonomska š...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu SUDSKA PISARNICA Administrativni referent – sudski zapisniar – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisniar: - završena srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ...

 • Company KAPRONCA d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company AGENCIJA ZA NEKRETNINE GULIVER, vl. Dijana Grubić in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: uredski poslovi,prijava stranaka,unos podataka u raunalo... Obavezna licenca za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Predviena plaa netto 5000,00 kuna....

 • Company KAMEN d.d. in Pazin
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Obavljanje odgovarajuih administrativnih poslova vezanih uz poslovanje slube prodaje (voenje evidencije izdatnica i obraun izdatnica, pisanje proforma i izlaznih rauna, voenje knjige rauna i evidencije naplate, ispunjavanje i obraunavanje ponuda i drugo), ukljuujui i pomaganje u poslovima prodaje. Neposredna komunikacija s ostalim slubama, odnosno sektorima Društva. Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja, a koji po prirodi posla spadaju u djelokrug tog radnog mjesta. Potrebna znanja i vještine: - poznavanje barem jednog stranog jezika (talijanskog, njemakog ili engleskog) - poznavanje rada na raunalu Od kandidata se trai: organiziranost, preciznost, odgovornost i motiviranost za što optimalnije izvršenje radnih zadataka, te postizanje zadanih ciljeva...

 • Company GENERALI OSIGURANJE d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: savjetovanje klijenata, posredovanje pri sklapanju osigurateljnih ugovora za razliite proizvode/usluge, izraivanje ponuda te uspostavljanje, razvijanje i odravanje poslovnih odnosa s klijentima....

 • Company GENERALI OSIGURANJE d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: savjetovanje klijenata, posredovanje pri sklapanju osigurateljnih ugovora za razliite proizvode/usluge, izraivanje ponuda te uspostavljanje, razvijanje i odravanje poslovnih odnosa s klijentima...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent, na odreeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od dva mjeseca – 1 izvršitelj Uvjeti: srednja struna sprema upravne, ekonomske ili druge odgovarajue struke, poznavanje rada na osobnom raunalu, poznavanje engleskog jezika. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: ivotopis uvjerenje o dravljanstvu dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (svjedodba), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio), ostali traeni d...

 • Company Ordinacija dentalne medicine, Josip Matković in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pomoni dentalni asistent, administrat.poslovi, organizacija rada, financijski poslovi SSS ekonomska, upravna, komercijalna ili zdravstvenog smjera. Izvrsno poznavanje rada na raunalu. Znanje engleskog jezika. Trai se vedra, komunikativna osoba s dobrim organizacijskim vještinama....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  POMONIK U NASTAVI UENICIMA S TEŠKOAMA U RAZVOJU Mjesto rada: Osnovna škola Otona Ivekovia Broj traenih osoba: 1 pomonik/ca u nastavi Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 28 sati tjedno Vrsta ugovora: ugovor o radu na odreeno vrijeme, ugovor o djelu, studentski ugovor za nastavnu godinu 2020./2021., najdulje do 18. lipnja 2021. godine UVJETI: - najmanje završena etverogodišnja srednja struna sprema - protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak OPIS POSLOVA: Pomonik u nastavi je osoba koja prua neposrednu potporu ueniku s teškoama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoriku aktivnost uenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pia, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanuionikim aktivnost...

 • Company NARDI, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Razina obrazovanja:minimalno srednja škola 4 godine, VŠS ILI VSS ekonomski smjer. OPIS POSLA: obrada ulaznih i izlaznih dokumenata (rauni, otpremnice, meuskladišnice) - praenje zaliha na skladištu - primanje narudbi i komunikacija s kupcima i komercijalistima - obrada i evidencija narudbi - poslovna korespondencija interna/eksterna - suradnja s knjigovodstvenim uredom (priprema dokumenata) - rad u raunalnom programu (robno-materijalnom) - usklaivanje raunovodstvenih stavki s kupcima, dobavljaima - izrada kompenzacija, - obraun blagajne i putnih naloga Molbe sa ivotopisom poslati ISKLJUIVOna našu e-mail adresu: ...

 • Company TAVU d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova:- evidencija ulaznih rauna, te njihova plaanja - evidencije i isplate putnih naloga - komunikacija s poreznom upravom te knjigovodstvom - nabava elektronikih komponenti za proizvodnju, komunikacija s dobavljaima - evidencija radnog vremena i godišnjih odmora - odravanje web trgovine - dokumentacija poslovnih i proizvodnih procesa i proizvoda - komunikacija s klijentima putem telefona i e-maila, kreiranje ponuda, zatvaranje i realizacija narudbi - organizacija team buildinga, odlaska na sajmove te drugih slubenih putovanja - ostali administrativni zadaci Uvjeti prijave:- pedantna i organizirana osoba s izgraenim komunikacijskim vještinama (ne bojiš se pitati druge kada nešto ne znaš, na telefonu si opušten) koja je proaktivna i samostalna - izvrsno poznavanje engleskog jezika u...

 • Company CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR in Adamovec
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 8. Pravilnika o radu i lanka 30. Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir, broj: 100/s-DI-2013 od 11. listopada 2013. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir, broj: 04-OD-2017 od 24. travnja 2017., Upravno vijee Centra za kulturu i informacije Maksimir, na sjednici odranoj 31. kolovoza 2020.g. donijelo je ODLUKU o raspisivanju natjeaja za radno mjesto koordinator za programsko-tehnike poslove i dostavlja – ista 1. Raspisuje se natjeaj za radno mjesto koordinator za programsko-tehnike poslove i radno mjesto dostavlja – ista 2. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Centra za kulturu i informacije Maksimir, kandidati e biti pozvani da dostave presliku domovnice ili osobne is...

 • Company SRČEKO privatni montessori dječji vrtić in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: administriranje podata, knjigovodstvo....

 • Company VANADO d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: · pruanje podrške i informacija korisnicima sustava /Pauk/ · rješavanje korisnikih upita putem e-maila i telefona · osiguravanje visoke razine kvalitete usluge i zadovoljstva korisnika Poslodavac nudi: izazovni projekti, motivirajua primanja, topli obrok, plaen prijevoz, prigodne isplate i poklon bonovi, fleksibilan poetak radnog vremena 07-10h, ugodno radno okruenje te mogunost napredovanja i profesionalnog razvoja....

 • Company ARNO DUO d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi u uredu, izrada ponuda i IRA, sastavljanje dopisa, voenje evidencija, razvrstavanja pošte. Mogunost korištenja mjere za poticanje zapošljavanja....

 • Company PapirO centar d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u proizvodnji uredskog materijala od papira. U obzir dolaze kandidati srednjoškolskog trogodišnjeg i etverogodišnjeg školovanja....

 • Company BUSINESS DIRECT d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Agent u call centru. Odgovornost prema radu, komunikacijske sposobnosti, kreativnost i samostalno obaljanje zadataka, poznavanje rada na raunalu, smisao za prodaju. Prednost iskustvo rada u call centrima i telefonskoj prodaji. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VRBANI in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: potpora u obavljanju školskih aktivnosti uenika s teškoama u razvoju....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRIGORA VITEZA in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: pomaganje uenicima u nastavi....

 • Company METAL-MONTAŽA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje administrativne dokumentacije, poslovna korespodencija, putni nalozi, isplata plaa Radno iskustvo poeljno, nije uvjet....

 • Company BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 19. stavka 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj  i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), slubenica koja privremeno obavlja dunost proelnice Upravnog odjela za opu upravu i imovinsko-pravne poslove Bjelovarsko-bilogorske upanije, raspisuje   JAVNI NATJEAJ 1. za prijam u slubu: • matiara u Upravni odjel za opu upravu i imovinsko-pravne poslove, izdvojeno mjesto rada Daruvar - 1 izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca Kandidati/kinje moraju ispunjavati ope uvjete iz lanka  12. ZSN-a, za prijam u slubu: -  punoljetnost - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.   Struni uvjeti: - srednja struna ...

 • Company NORANDA vl. ANTO PRIMORAC in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  TRAIM OSOBU S IZVRSNIM ZNANJEM ENGLESKOG I TALIJANSKOG JEZIKA ZA RAD U DUBROVNIKU....

 • Company PRIMOŠTEN NEKRETNINE d.o.o. in Rogoznica
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: agent u poslovanju nekretninama, rad u uredu i na terenu. Mjesto rada: Primošten, Rogoznica....

 • Company MIBO 1983 d.o.o. in Kumrovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad sa tekuom poštom i aktima, priprema rauna, prikupljanje knjigovodstvenih dokumenata, voenje evidencija o dospjelim obavezama, plaanje troškova i sl. Mjesto rada: Razvor, Kumrovec....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta: 4. izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj. Pristupnici pod tokom 4. trebaju ispunjavati uvjete: SSS: prirodnog, biotehnikog ili društvenog smjera ili gimnazija, znanje rada na osobnom raunalu. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, vlastoruno potpisanu izjavu – izriiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natjeaja objavi na slubenoj stranici Agronomskog fakulteta, pristupnici pod tokom 1. i 2. moraju dostaviti na adresu Fa...

 • Company MATIĆ D.O.O. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi djelatnika/ce u slubi za korisnike....

 • Company PROJEKTNI BIRO SPLIT D.O.O. in Slanje
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi administrativne tajnice direktora društva, primanje telefonskih poziva i pozivanje, kreiranje dopisa i dokumenata po uputama, potpuno pravopisno i u zadanom roku, administrativno-daktilografski poslovi, zaprimanje i slanje ulazno/izlazne pošte, urudbiranje i dostava pošte ostalim slubama, obavljanje korespondentnih poslova, pisanje dopisa i obrazaca, arhiviranje i odlaganje dokumenata....

 • Company DeeP Project d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje ureda, kontakti s klijentima, voenje administrativnih poslova. Potrebno znanje jednog stranog jezika....

 • Company DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prikupljanje podataka kompjutorski podranim telefonskim anketiranjem kuanstava radi provedbe statistikih istraivanja. Ugovor o djelu. Radi se po potrebi ankete u 2 smjene radnim danom (8-20 h) i subotom prva smjena (9-15h). Ako nema anketa se ne radi. Plaanje je po završnoj anketi a iznos ovisi o duljini ankete....

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU in Osijek
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU    raspisuje NATJEAJ   za izbor   jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-struni referent za poslijediplomske studije u Doktorskoj školi u rektoratu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena za bolovanje)  Svi kandidati  Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati pored opih uvjeta propisanih Zakonom o radu duni ispunjavati i sljedee uvjete: završena srednja škola, poznavanje rada na raunalu šest (6) mjeseci radnog iskustvaNa mrenoj stranici Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naveden je opis poslova radnog mjesta III. vrste strunog referenta za poslijediplomske studije Uz prijav...

 • Company STRŠLJEN 021 j.d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje evidencija, kontakt s klijentima i ostali administrativni poslovi Neto plaa 4.000,00 + bonus....

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - izgraivanje vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka - rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva - kreiranje najbolje ponude za stranke - odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti Znanje stranog jezika nije uvjet nego prednost, a 1 godina radnog iskustva u prodaji je poeljna. Prijave slati s napomenom : "prodajni predstavnik"...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:administrativno praenje rada organizacijske jedinicePriprema i kontrola poslovne dokumentacijeIzrada razliitih evidencija na razini organizacijske jediniceObrada i priprema prijedloga za fakturiranje pruenih usluga...

 • Company PLATFORMA 22 d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: pisanje i provedba projekata, obavljanje drugih administrativnih poslova vezanih uz poslovanje....

 • Company Electus DGS d.o.o. in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: administracija u ovršnim poslovima, komunikacija s neaktivnim kupcima, praenje saldakonti kupaca. Druga znanja i vještine: poznavanje saldakonti kupaca i prisilne naplata potraivanja, iskustvo u komunikaciji s klijentima. Pisana zamolba na adresu Strojarska cesta 20, Zagreb, s naznakom na radno mjesto Administrator za pravne poslove....

 • Company ODVJETNIK HRVOJE MIŠKO in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi tajnice. Druga znanja i vještine: daktilografija....

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: - izgradnja vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka - rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva - kreiranje najbolje ponude za stranke- odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti Informatika znanja: MS Office: Word Excel Outlook (osnovna razina) Poeljno 1 godina radnog iskustva u prodaji.Prijave slati s napomenom: „prodajni predstavnik“; znanje stranih jezika nije uvjet, nego prednost. ...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - izgraivanje vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka - rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva - kreiranje najbolje ponude za stranke - odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti-...

 • Company OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA OPINSKO DRAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU Šibenik, Stjepana Radia 81 Broj: P-5/2020 Šibenik, 11. rujna 2020. Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/20-04/96, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-04, od 6. kolovoza 2020., Opinsko dravno odvjetništvo u Šibeniku raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme na radno mjesto dravnoodvjetniki zapisniar, 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme zbog zamjene odsutne slubenice, a do povratka slubenice na rad Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, ekonomske, bi...

 • Company Srednja škola Jelkovec in Sesvete
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje: ZOR) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje: ZOOOSŠ) i Statuta srednje škole Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete raspisuje se N A T J E A J za radno mjesto - POMONIK U NASTAVI – 1 izvršitelj (m/), na odreeno nepuno radno vrijeme (34 sata ukupnog tjednog radnog vremena) Mjesto rada: Srednja škola Jelkovec, Vladimira Stahuljaka 1, Sesvete, a po potrebi temeljem pisane odluke ravnatelja i izvan sjedišta škole. - Uvjeti: prema lanku 105. i 106. ZOOOSŠ-a, i prema Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja KLASA: 602-03/19-10/01, URBROJ: 251-519-19-05, od 29. sijenja 2019. godine - Posebni uvjet ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters