Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

56 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • lijenik specijalist infektologije – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz infektologije– poloen struni ispit– poloen specijalistiki ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta– potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu– uvjerenje o poloenom specijalistikom ispit...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • lijenik specijalist pedijatrije – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz pedijatrije– poloen struni ispit– poloen specijalistiki ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta– potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu– uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu iz ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • lijenik specijalist neurologije – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologije– poloen struni ispit– poloen specijalistiki ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta– potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu– uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu iz...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnosdoktora medicine – specijalistu neurologije – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel OHBP, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan rad.Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu (presliku),odobrenje za samostalan rad (presliku),uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnosdoktora medicine – specijalistu anesteziologije, reanimatologije i intezivnog lijeenja – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivno lijeenje, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu (presliku),odob...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnosdoktora medicine – specijalistu ope interne medicine – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel za unutarnje bolesti, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu (presliku),odobrenje za samostalan rad (presliku),uvjerenje nadlenog suda da se proti...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnosdoktora medicine – specijalistu pedijatrije – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel za djeje bolesti, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan radUz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu (presliku),odobrenje za samostalan rad (presliku),uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnosdoktora medicine – specijalista ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel za ginekologiju i porodništvo, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan rad.Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom/specijalistikom ispitu (presliku),odobrenje za samostalan rad (presliku),uvjerenje nadlenog s...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: dijagnostike djelatnosti, odsjek za radiološku dijagnostiku Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos doktora medicine - specijalistu radiologije – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme u Odjel za dijagnostike djelatnosti, Odsjek za radiološku dijagnostiku, Uvjeti pod a), b), c), d), e) i f): završen medicinski fakultet,poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit,odobrenje za samostalan rad.Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • lijenik specijalist djeje kirurgije – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz djeje kirurgije– poloen struni ispit– poloen specijalistiki ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta– potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu– uvjerenje o poloenom specijalistikom i...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) lijenik specijalist ortopedije i traumato­logije – jedan izvršitelj – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ortopedije i traumatologije– poloen struni ispit– poloen specijalistiki ispit– odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta– potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu– uvjerenje o pol...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  završen medicinski fakultet, – poloen odgovarajui struni/specijalistiki ispit, – odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: – ivotopis, – domovnicu (preslik), – diplomu/svjedodbu o završenom studiju/školi (preslik), – uvjerenje o poloenome strunom/specijalistikom ispitu (preslik), – odobrenje za samostalan rad (preslik), – uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (original, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natjeaja). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi lank...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istrian in Dane
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJ VSS zdravstveni radnik- dr.med.spec.hitne med./dr.med. 10 radnika na odreeno vrijeme Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - završen Medicinski fakultet - odobrenje za samostalan rad (licenca)Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti: - ivotopis - presliku diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju - presliku potvrde HZMO-a o radnom stau -presliku odobrenja za s...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istrian in Dane
  28.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJVSS zdravstveni radnik- dr.med.spec.hitne med./dr.med. 1 radnik na neodreeno vrijeme. Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - završen Medicinski fakultet - odobrenje za samostalan rad (licenca)Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni dostaviti: - ivotopis - presliku diplome/svjedodbe o završenom obrazovanju - presliku potvrde HZMO-a o radnom stau -presliku odobrenja za sa...

 • Company DOM ZDRAVLJA KARLOVAC in Karlovac
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova:obavlja preglede, obradu i lijeenje bolesnika u ordinaciji i u kui bolesnika, u okviru svoje specijalnosti ili drugi odgovarajui medicinski posao ovisno o vrsti specijalizacije,obavlja konzultativno-konzilijarne preglede na zahtjev drugih dr. medicine i sam upuuje bolesnike na takove preglede,analizira zdravstveno stanje bolesnika, gravitirajue populacije, te sudjeluje u izradi Programa mjera zdravstvene zaštite za podruje svoje specijalnosti i svoje populacije,uestvuje u akcijama zdravstvenog odgoja i prosvjeivanja i u edukaciji zdravstvenih radnika,aurno i ispravno vodi medicinsku i drugu propisanu dokumentaciju,na zahtjeve daje struna mišljenja,obavlja prethodne sistematske i ciljane preglede. 1.1. Doktora medicine specijalista ope/obiteljske medicine ili doktora medicine, ...

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Adamovec
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno lanku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljevi” Zagreb, na poslovima: 1. - doktor/ica medicine, specijalist infektolog - 2 izvršitelja/ice Uvjeti i potrebna dokumentacija: - završen medicinski fakultet - poloen specijalistiki ispit iz infektologije - vaee odobrenje za samostalan rad (licenca) - poznavanje rada na raunalu - poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - zamolba - ivotopis - domovnica Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. ...

 • Company OPĆA BOLNICA VIROVITICA in Virovitica
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Doktor medicine, specijalist psihijatrije: - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme, Uvjet: VSS – doktor medicine, poloen struni ispit, specijalist psihijatrije, odobrenje za samostalan rad, Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natjeaja:- diplomu, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu te vaee odobrenje za samostalan rad, kandidati su duni dostaviti zajedno sa zamolbom, ivotopisom i domovnicom, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, u roku 8 dana od dana objave natjeaja u «Narodnim novinama» na adresu: Opa bolnica Virovitica « Natjeaj za zapošljavanje – s naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje» Ljudevita Gaja 21 ...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  27.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti:preslike domovnice, DIPLOME, UVJERENJA, ODOBRENJA. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company DOM ZDRAVLJA DRNIŠ in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Na temelju  l. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 19.03.2020. godine donosim odluku o raspisivanju                                              N A T J E A J A                     za prijem u radni odnos  na odreeno vrijeme  ( zamjena za odsutne radnike za vrijeme godišnjih odmoru, bolovanju i rodiljnom dopustu) za slijedee radno mjesto:   Doktor/ica medicine - jedan izvršitelj/ica, rad na odreeno vrijeme Mjesto rada:  ordinacija obiteljske medicine u Drnišu   Uvjeti: završen sveuilišni diplomski studij medicine, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu.   Uz prijavu za natjeaj kandidati trebaju  priloiti: ivotopis, preslik domovnice, preslik dokumenta o steenoj strunoj spremi, preslik uvjerenja o poloenome strunom ispitu, preslik odobrenja za samost...

 • Company DOM ZDRAVLJA PETRINJA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: rad u ambulanti obiteljske medicine. Kandidati trebaju dostaviti sljedee dokaze: preslika licence, preslika diplome, preslika domovnice, preslika vozake dozvole, potvrda o nekanjavanju, potvrda o radnom stau(HZMO)....

 • Company DOM ZDRAVLJA PETRINJA in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: rad u ambulanti obiteljske medicine u Vrginmostu. Radno mjesto se stimulira dodatnim novanim iznosom od 5.000 kuna Zainteresirani kandidati na natjeaj trebaju priloiti slijedee dokumente: -molba -ivotopis -potvrda o radnom stau -preslika odobrenja za samostalan rad -preslika diplome -preslika domovnice -preslika vozake dozvole -uvjerenje o nekanjavanju....

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: rad u zavodu za hitnu medicinu na pruanju pomoi i saniranje unesreenih Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 11. sijenja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: Otoac (1 izvršitelj) Radni odnos: na odreeno vrijeme (zamjena) Radno vrijeme: puno radno vrijeme Smještaj: DA Uvjeti: VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore,poloen struni ispit,najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgo...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Senj
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 11. sijenja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: Senj (1 izvršitelj) Radni odnos: na odreeno vrijeme (zamjena) Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti: VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore,poloen struni ispit,najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Uz pisanu prijavu kandidat je duan priloiti: ivotopis,osobnu iskaznicu (pres...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Korenica
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 11. sijenja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: Korenica (4 izvršitelja) Radni odnos: na neodreeno vrijeme Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti: VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore,poloen struni ispit,najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgovarajuim poslovima. Uz pisanu prijavu kandidat je duan priloiti: ivotopis,osobnu iskaznicu (preslik...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Korenica
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: rad u zavodu za hitnu medicinu na pruanju pomoi i saniranje unesreenih Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 11. sijenja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine Mjesto rada: Korenica (1 izvršitelj) Radni odnos: na odreeno vrijeme (zamjena) Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti: VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,odobrenje za samostalan rad hrvatske lijenike komore,poloen struni ispit,najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgovarajuim ...

 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 5. Doktor medicine specijalist djeje kirurgije 1 (jedan) izvršitelj Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 5. VSS, medicinski fakultet, poloen dravni ispit, završena specijalizacija, znanje engleskog jezika, poznavanja rada na raunalu, 1 godina radnog iskustva, interna provjera Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 1. – Ad 5. Neodreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu...

 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 7. Doktor medicine specijalist otorinolaringologije 1 (jedan) izvršitelj Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 7. VSS, medicinski fakultet, poloen dravni ispit, završena specijalizacija, znanje engleskog jezika, poznavanja rada na raunalu, 1 godina radnog iskustva , interna provjera Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 6. – Ad 7. Odreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravljan...

 • Company DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK in Preko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na osnovi lanka 34. Statuta Djeje bolnice Srebrnjak iz Zagreba, Srebrnjak 100 raspisuje se: NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 1. Doktor medicine specijalist pedijatar 1 (jedan) izvršitelja Struna sprema i ostali uvjeti: Ad. 1. VSS, medicinski fakultet, poloen dravni ispit, završena specijalizacija, znanje engleskog jezika, poznavanja rada na raunalu, 1 godina radnog iskustva, interna provjera Mjesto rada: Djeja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Srebrnjak 100 Osnova zapošljavanja: Ad 1. – Ad 5. Neodreeno i puno radno vrijeme, uz probni rad sukladno Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Rok za podnošenje prijava: 8 dana Uz vlastoruno potpisanu prijavu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu (neo...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Brlog
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 32. Statuta Doma Zdravlja Otoac za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/19-03/538, UR. BROJ: 534-03-1-1/4-20-05) Dom zdravlja Otoac raspisujeNATJEAJza radno mjesto doktor specijalist oftalmologije s optometrijom (1 izvršitelj) na neodreeno m/ na nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevnoUvjeti:• VSS- fakultet - specijalist oftalmologije s optometrijom• Odobrenje za samostalan rad (licenca), HKDM• Poloen struni ispit za kandidate koji su upisali studijski program prije 2010./2011.;• Poznavanje rada na raunalu.Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:• Zamolbu• ivotopis• Presliku diplome• Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)• Preslika o poloenom strunom ispitu• Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)• Uvj...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-434/2020-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos Doktor/ica medicine specijalist interne medicine (VSS) – 1(jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), specijalistiki ispit/ispit iz ue specijalizacije, vaee odobrenje za samostalan radZa radno mjesto pod rednim brojem 1 postoji mogunost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati: Prijavi treba obavezno priloiti: –- vlastoruno potpisana zamolba i ivotopis, dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju ...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-434/2020-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos za odreeno vrijeme - godina dana, do polovice punog radnog vremena 4. Doktor/ica medicine specijalist pedijatrije (VSS) – korisnik mirovine - 1(jedan) izvršitelj/ica Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), specijalistiki ispit/ ispit iz ue specijalizacije, vaee odobrenje za samostalan rad Prijavi treba obavezno priloiti: –- vlastoruno potpisana zamolba i ivotopis, dokaz o stau osiguranja od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenim u matinu evidenciju (ne starija od 30 dana),...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA "SVETI IVAN" in Kom
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ''SVETI IVAN'' Zagreb, Jankomir 11 raspisuje N A T J E A J za prijam radnika u radni odnos na odreeno vrijeme 1. SPECIJALIST INTERNE MEDICINE – 1 izvršitelj (M/) Uvjeti: - specijalist internist, - odobrenje za samostalan rad. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/a je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''N.N.'' br. 121/17, 98/19) uz prijavu na natjeaj duan/a je priloiti osim dokaza o...

 • Company ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju odredbe lanka 27. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu BB-a raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: – doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine – 10 izvršitelja na neodreeno radno vrijeme, mjesto rada Bjelovarsko-bilogorska upanija: Ispostava Bjelovar, Daruvar, azma, Garešnica, Grubišno Polje. Uvjeti: – VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine) – poloen struni ispit (koji su u obvezi polaganja ispita) – odobrenje za samostalan rad (vaea licenca Hrvatske lijenike komore) – radno iskustvo u trajanju obveznog pripravnikog staa (osim kandidata koji su upisali studij nakon 1. srpnja 2013.) – vozaka dozvola B-kategorije – poznavanje rada na PC-ju...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti: preslike domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti preslike:domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja, uvjerenja o specijalistikom ispitu. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije in Karlovac
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije u svezi lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije, Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovake upanije    Za radno mjesto: – doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u timu 1 (m/) – 2 izvršitelja/ice na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovaka upanija.    Uvjeti: - VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine), - poloen struni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja strunog ispita), - odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore (vaea licenca), - poznava...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije in Karlovac
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije, u svezi lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovake upanije, Nikša Antica, dipl. iur., univ. mag. admin. sanit., raspisuje    JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Karlovake upanije    Za radno mjesto: – doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine u timu 1 (m/) – 2 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutnih radnica, uz probni rad od tri mjeseca, mjesto rada: Karlovaka upanija.    Uvjeti: - VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine), - poloen struni ispit (ukoliko je bio/la obveznik polaganja strunog ispita), - odobrenje za samostalan rad Hrvatsk...

 • Company Visoka škola Ivanić-Grad in Visoka
  22.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis poslova: ustrojava i izvodi nastavu iz podruja, polja i grane za koje je izabran iz nastavnog predmeta u skkladu sa studijskim programom i izvedbenim planom nastave. Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 101/14, 60/15- Odluka USRH i 131/17), lanka Statuta Visoke škole Ivani Grad u Ivani-Gradu i Odluke Privremenog upravnog vijea Visoke škole Ivani-Grad u Ivani-Gradu (KLASA  003-08/19-02/1, UR.BROJ 238/10-169-19-10) od dana 19. srpnja 2019. godine, Visoka škola Ivani-Grad u Ivani-Gradu raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednog (1) nastavnika s izborom u zvanje predava u znanstvenom podruju Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Klinike medicinske znanosti ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije in Osijek
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Temeljem lanka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osjeko – baranjske upanije i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osjeko – baranjske upanije Osijek, J. Huttlera 2, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem radnika u radni odnos na neodreeno za radno mjesto: DOKTOR MEDICINE U TIMU T1 HM (m/) – devet (9) izvršitelja na neodreeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca.Mjesto rada: Osjeko-baranjska upanija Uvjeti: - VSS - medicinski fakultetpoloen struni ispit (koji su u obvezi polaganja istog)odobrenje za samostalan rad (vaea licenca Hrvatske lijenike komore)radno iskustvo u trajanju obveznog pripravnikog staa(osim kandidata koji su upisali studij nakon 01. srpnja 2013.g.)poznavanje...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 1. DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 1 izvršitelj Uvjeti: VSS završen medicinski fakultet, doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, Odobrenje za samostalan rad. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu doku...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR U ZVANJA I NA RADNA MJESTAjednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, na Katedri za patofiziologiju.Uvjeti natjeaja: Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fak...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ I. ZA IZBOR U ZVANJA I NA RADNA MJESTAjednog suradnika u suradnikom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za podruje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, na Zavodu za neuroznanost.Uvjeti natjeaja: Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveuilišta u Splitu. Potrebna dokumentacija i dokazi ...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ ZA IZBOR U ZVANJA I NA RADNA MJESTA jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora na neodreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za podruje biomedicine i zdravstva, polje klinike medicinske znanosti, na Katedri za nuklearnu medicinu.Uvjeti natjeaja: Pristupnici su duni dostaviti vlastoruno potpisanu prijavu te trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijea za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Komora
  22.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Sukladno l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, ravnatelj Doma zdravlja akovec, raspisuje: NATJEAJ -za prijem u radni odnos: Doktora medicine - 1 izvršitelja (m/) za rad u ordinaciji ope/obiteljske medicine Doma zdravlja akovec u akovcu, I. G. Kovaia 1/e, na odreeno vrijeme, do povratka na rad privremeno odsutne zdravstvene radnice Uvjeti za radno mjesto: VSS, završen sveuilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca). Uz molbu za zapošljavanje prilae se u preslici:krai ivotopis,diploma/svjedodba,domovnica,elektronski zapis ili potvrda HZMO s podacima o radnom stau (ne starije od 3 mjeseca),uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca),potvrda o poloenom strunom ispitu (osim za kandidate koji su završili ...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2020. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog lijeenja - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist odgovarajue specijalizacije (specijalist psihijatrije, specijalist interne medicine, specijalist obiteljske medicine, specijalist neurologije, specija...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2020. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti kroninih duševnih bolesti i psihijatrije - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist psihijatrije - znanje rada na raunalu, - znanje jednog stranog jezika, Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: - ivotopis ...

 • Company DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULOVIĆ in Luka
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Ravnatelj Doma zdravlja „Dr Ante Franulovi „Ulica 1 broj 1, 20270 Vela Luka, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. doktor/ica medicine– 1 izvršitelja/ice – na odreeno vrijeme – do povratka doktorice sa specijalizacije Mjesto rada: ara, plaeni troškovi smještaja Uvjeti: VSS-medicinski fakultet, odobrenje za samostalan rad   Uz pisanu prijavu za radno mjesto kandidati su duni priloiti sljedee: 1. ivotopis 2. domovnicu (preslik) 3. svjedodbu o završenom školovanju (preslik) 4. odobrenje za samostalan rad (preslik) 5. dokaz o radnom stau (potvrdu o radnom stau koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) 6. dokaz o poloenom strunom ispitu, odnosno bez strunog ispita ukoliko je srednje obrazovanje završeno po programu u trajanju od 5 godina (za patronanu med. sestru)   Sukladno l...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije in Dubrovnik
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Zavod za hitnu medicinu Dubrovako-neretvanske upanije, Dr. Ante Šercera 4b, 20000 Dubrovnik, raspisuje NATJEAJ za sklapanje ugovora o radu u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovako-neretvanske upanije, za slijedea radna mjesta: - 1 doktor medicine u timu T1 hitne medicinske slube u Metkoviu na odreeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog radnika, Opi uvjeti za doktore medicine: 1) zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja; doktor medicine, 2) odobrenje za samostalan rad. Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose u roku 8 dana od dana objave natjeaja na adresu: Zavod za hitnu medicinu Dubrovako-neretvanske upanije, Dr. A. Šercera 4b, 20000 Dubrovnik s naznakom «Natjeaj za prijem doktora medicine – ne otvaraj». Uz prijavu na...

 • Company DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ in Other
  18.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  DOM ZDRAVLJA METKOVI ANTE STAREVIA 12, METKOVI Ur.broj: 02-277 Metkovi,11.oujka 2020. Na temelju lanka 31.Statuta Doma zdravlja Metkovi, ravnatelj Doma zdravlja Metkovi, Ante Starevia 12, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos za mjesto 1.doktor ope/obiteljske medicine za rad u ordinaciji,1 izvršitelj m/ na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: -medicinski fakultet -poloen struni ispit -odobrenje za samostalan rad Uz pisanu zamolbu (vlastoruno potpisanu) kandidati su duni priloiti: -ivotopis -diploma / svjedodba; -domovnica; -osobna iskaznica; -uvjerenje o poloenom strunom ispitu; -odobrenje za samostalan rad (licenca); -dokaz o radnom iskustvu, elektroniki zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osigu...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije in Zadar
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Zavod za hitnu medicinu Zadarske upanije Ur.broj. 01-762/2020 Zadar, 16.03.2020. godine Na temelju lanka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine 128/2017.), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Maurania 28, donosi ODLUKU o objavljivanju javnog natjeaja na oglasnoj ploi, web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije za popunjavanje radnih mjesta: - doktor medicine (m/) u timu T1, – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme u Ispostavi Benkovac Uvjeti: završen sveuilišni diplomski studij medicinepoloen struni ispitodobrenje za samostalan rad HLK Uz prijave na natjeaj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters