Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

104 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 104 results.
 • Company Poliklinika Wellife in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Poslodava nudi: rad u ljubaznom, modernom, dinaminom i angairanom okruenju. Oekivanja: savjesnost u radu, ljubaznost, pedantnost i brzinu, komunikativnost i timski rad, odgovornost, iskustvo i znanje u radu te sposobnost samostalnog rada. Potrebno je osnovno znanje rada na raunalu. Poeljno poznavanje stranog jezika (njemaki ili engleski). Vrsta zaposlenja: rad u okviru ugovora o radu za puno ili skraeno radno vrijeme (dodatni rad je dozvoljen)....

 • Company Poliklinika Wellife in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Poslodavac nudi: rad u ljubaznom, modernom, dinaminom i angairanom okruenju. Oekivanja: savjesnost u radu, ljubaznost, pedantnost i brzinu, komunikativnost i timski rad, odgovornost, iskustvo i znanje u radu te sposobnost samostalnog rada. Potrebno je osnovno znanje rada na raunalu. Poeljno poznavanje stranog jezika (njemaki ili engleski). Vrsta zaposlenja: rad u okviru ugovora o radu za puno ili skraeno radno vrijeme (dodatni rad je dozvoljen)....

 • Company Poliklinika MAZALIN in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: glavna uloga ginekologa je konstanta briga za pacijentice te samostalno obavljanje ginekoloških pregleda....

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi doktora medicine u ordinaciji ope medicineuz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku diplome, - presliku domovnice ili dokaz o dravljanstvu - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu – za one koji su u obvezi, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci. Radno iskustvo u trajanju propisanog pripravnikog staa Rad na odreeno vrijeme, zamjena za specijalizaciju Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa duni su se u prijavi na natjeaj pozvati na to pravo, te priloiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvariv...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Specijalna bolnica Krapinske Toplice in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17) Bolnica raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa I NA NEODREENO VRIJEME 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 2. Doktor medicine specijalista ortopedije ………………………………………...1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 3.Doktor medicine specijalista interne medicine, ue specijalnosti iz kardiologije...............................................................................................................1 izvršitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 4. Psiholog…………………………………………………………………………… .1 izvšitelj uz probni rad od 6 mjeseci, 5. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….2 izvršite...

 • Company Klinika za psihijatriju Vrapče in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPE Zagreb, Bolnika cesta 32 objavljuje NATJEAJ za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 1. PROELNIK ZAVODA ZA LIJEENJE OVISNOSTI Uvjeti: - sveuilišni diplomski studij medicine - specijalizacija iz psihijatrije - akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat - pet godina radnog iskustva - odobrenje za samostalan rad Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od etiri godine Nepravodobne i nepotpune prijave nee se razmatrati. Na natjeaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijave na natjeaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijavi treba priloiti: • ivotopis • presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natjeaja • program rada i razvoja zavoda Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta pod...

 • Company OPĆA BOLNICA DUBROVNIK in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik broj: 01-106/24-3-17 od 21. prosinca 2017., 01-180/2-2-18 od 02. veljae 2018., 01-180/4-6-18 od 26. oujka 2018., 01-180/6-13-18 od 14. lipnja 2018., 01-180/10-5-18 od 08. kolovoza 2018., 01-180/12-10-18 od 08. studenog 2018. i 01-180/14-11-18 od 20. prosinca 2018., Broj: 01-52/6-12-20 od 29. svibnja 2020.g., Broj: 01-52/6-4-20 od 29. svibnja 2020.g., broj: 01-52/6-6-20 od 29. svibnja 2020.g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/28 URBROJ: 534-03-2-1/4-17-16 od 12. listopada 2017, KLASA: 100-01/17-03/28, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-18 od 10. sijenja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljae 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-5 od 19. travnja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81,...

 • Company OPĆA BOLNICA DUBROVNIK in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju Odluka Upravnog vijea Ope bolnice Dubrovnik broj: 01-106/24-3-17 od 21. prosinca 2017., 01-180/2-2-18 od 02. veljae 2018., 01-180/4-6-18 od 26. oujka 2018., 01-180/6-13-18 od 14. lipnja 2018., 01-180/10-5-18 od 08. kolovoza 2018., 01-180/12-10-18 od 08. studenog 2018. i 01-180/14-11-18 od 20. prosinca 2018., Broj: 01-52/6-12-20 od 29. svibnja 2020.g., Broj: 01-52/6-4-20 od 29. svibnja 2020.g., broj: 01-52/6-6-20 od 29. svibnja 2020.g. te suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/28 URBROJ: 534-03-2-1/4-17-16 od 12. listopada 2017, KLASA: 100-01/17-03/28, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-18 od 10. sijenja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-3 od 21. veljae 2018., KLASA: 100-01/18-03/81, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-5 od 19. travnja 2018., KLASA: 100-01/18-03/81,...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 36. Statuta Doma zdravlja Varadinske upanije, Plana specijalizacija za 2020. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.), Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika – pristupnika, m/, u radni odnos na neodreeno vrijeme radi upuivanja na specijalizaciju iz: MEDICINE RADA - 1 pristupnik /ca Opi uvjeti koje pristupnici/e moraju ispunjavati su:Zdravstveni/a radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor/ica medicine,odobrenje za samostalan rad. Posebni uvjeti: Pristupnik/ca koji/a bude izabran/a za specijalistiko usavršavanje, obavezan/na je provesti na radu u radnom odnosu u Domu zdravl...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 36. Statuta Doma zdravlja Varadinske upanije, Plana specijalizacija za 2020. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15.), Dom zdravlja Varadinske upanije raspisuje NATJEAJ za prijam zdravstvenih radnika – pristupnika, m/, u radni odnos na neodreeno vrijeme radi upuivanja na specijalizaciju iz: ORTODONCIJE– 1 pristupnik/ca Opi uvjeti koje pristupnici/e moraju ispunjavati su:Zdravstveni/a radnik/ca sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor/ica medicine,odobrenje za samostalan rad. Posebni uvjeti: Pristupnik/ca koji/a bude izabran/a za specijalistiko usavršavanje, obavezan/na je provesti na radu u radnom odnosu u Domu zdravlja Va...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  PONOVLJENI NATJEAJ DOSTAVLAJA SE:Pisana zamolba, ivotopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o polo. strunom ispitu za one koji su u obvezi, Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji („...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  PONOVLJENI NATJEAJ DOSTAVLJA SE: Pisana zamolba, ivotopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, potvrda o nekanjavanju Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), Zako...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije in Desne
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 25. stavka 1. toke 11. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Varadinske upanije raspisuje godišnji NATJEAJ Za prijam u radni odnos Doktora/ice medicine specijaliste/ice hitne medicine ili doktora/ice medicine u 2020. godini sukladno potrebama zapošljavanja temeljem normativa i standarda i Mree hitne medicine na odreeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 90 dana Uvjeti:Medicinski fakultet (doktor/ica medicine specijalist/ica iz hitne medicine ili doktor/ica medicine)Poloen struni ispit (nije uvjet za lijenike koji su studij medicine upisali nakon 1. srpnja 2013. godine) ili poloen specijalistiki ispitOdobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore (vaea licenca)Poznavanje rada na PC-u Uz prijavu na natjeaj treba pril...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti: preslike domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu. Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Samobor
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi doktora medicine specijalista pedijatrije u ordinaciji zdravstvene zaštite predškolske djece.Razina obrazovanja:VSS medicinski fakultet,poslijediplomski specijalistiki studij.Obrazovni program:VSS,poslijediplomski specijalistiki studij.NAPOMENE: uz prijavu obavezno priloiti: - ivotopis, - presliku diplome, - presliku domovnice ili dokaza o dravljanstvu, - presliku odobrenja za samostalni rad, - presliku uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu, - Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji koja nije starija od dana objave natjeaja, - Potvrdu o nekanjavanju ne stariju od šest mjeseci * Rad na neodreeno vrijeme Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa duni su ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Klasa: 100-01/20-01/2 Ur.broj: 2109-105-03-20-4 Datum: 15. rujna 2020. godine Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Meimurske upanije u svezi lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Meimurske upanije, Ivana Gorana Kovaia 1e, akovec, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Meimurske upanije Doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/) u Timu 1 - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme (zamjena do povratka doktora medicine u timu T1 sa specijalistikog usavršavanja) uz probni rad u trajanju 3 mjeseca,mjesto rada: Meimurska upanija. Uvjeti: – VSS – završen medicinski fakultet (doktor medicine), – poloen struni ispit (ukoliko je bio/la obveznik pola...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica neurologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o poloe...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ca specijalist/ica infektologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz infektologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica djeje kirurgije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI : VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz djeje kirurgijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvje...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica ortopedije i traumatologije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ortopedije i traumatologijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakul...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist/ica psihijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz psihijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18., 123/19. i 66/20.) Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) - do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta lijenik/ica specijalist pedijatrije – jedan/na (1) izvršitelj/ica - na neodreeno vrijeme UVJETI :VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz pedijatrijepoloen struni ispitpoloen specijalistiki ispitodobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore Kandidati/kinje su uz molbu duni/e priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :potvrdu ili diplomu medicinskog fakultetapotvrdu ili uvjerenje o poloeno...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos 1. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u azmi /preuzimanje tima iz koncesije/; 2. jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; 3. jednu/jednog doktorice/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljav...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Varadinske upanije, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos: Doktora/icu medicine – 1 izvršitelj/ica (m/) na neodreeno vrijeme UVJETI pod 1.završen diplomski sveuilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)odobrenje za samostalni rad HLK / licencapoznavanje rada na raunalu Uz prijavu, kandidati/kinje su duni/e priloiti:ZamolbuivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)Dokaz o stupnju obrazovanjaE - zapis o radnom stau iz HZMO-aUvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kina duan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente. Odluka o odabiru e...

 • Company DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Varadinske upanije, raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos: Doktora/icu medicine – 3 izvršitelja/ice (m/) na odreeno vrijeme do ishoenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodreeno UVJETI pod 1.završen diplomski sveuilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)odobrenje za samostalni rad HLK / licencapoznavanje rada na raunalu Uz prijavu, kandidati/kinje su duni/e priloiti:ZamolbuivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)Dokaz o stupnju obrazovanjaE - zapis o radnom stau iz HZMO-aUvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kina duan/na je nakon donošenja odluke o odabiru ...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: Rad u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi. Preuzimanje lijenikog tima iz koncesije NATJEAJ za prijam u radni odnos jednu/jednog doktorice/doktoramedicine spec. pedijatra na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Daruvaru /preuzimanje tima iz koncesije/; Uvjeti 1– 4 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izab...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c,  objavljuje   NATJEAJ              za prijam u radni odnos : 1. jednu/jednog doktoricu/doktora obiteljske medicine na odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine u Sirau/preuzimanje tima iz koncesije/ Uvjeti  1– 4 VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveuilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, poloen struni ispit, poloen specijalistiki ispit /samo za specijaliste/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to...

 • Company DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Uz zamolbu potrebno dostaviti: preslike domovnice, diplome, uvjerenja, odobrenja Kandidati s prednošu pri zapošlj. po l.102. i 103. Zakona o hrv.branit.iz Dom.rata i lanovima njihovih obitelji duni su dostaviti dokaze dostupne na poveznici Min. hrv. branitelja: ...

 • Company Poliklinika za oftalmologiju i otorinolaringologiju GHETALDUS in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:SPECIJALIST/ICA OFTALMOLOG/INJA Oftalmološki pregledi. Zainteresirani kandidati/inje trebaju poslati ivotopis i presliku vaee licence na navedeni e-mail....

 • Company Poliklinika za oftalmologiju i otorinolaringologiju GHETALDUS in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: oftalmološki pregledi. Zainteresirani kandidati/inje trebaju poslati ivotopis i presliku vaee licence na navedeni e-mail. Mogunost rada i na nepuno radno vrijeme....

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj 78/17 i 89/19) te lanka 26. stavak 3. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (Narodne novine, broj 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – proišeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13 i 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra pravosua i uprave KLASA: 112-01/20-01/163 URBROJ: 514-08-01-03-02-01/3-20-02 od 13. kolovoza 2020. godine, Ministarstvo pravosua i uprave raspisuje JAVNI NATJEA...

 • Company Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana in Pakrac
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA UPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA Bolnika 74, Pakrac Ur. broj: 01-1026/2020-2 Datum: 14.rujna 2020. godine Temeljem lanka 23. Statuta Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01- 1026/2020-1 ravnatelj Ope upanijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme – 2 godine 5. Doktor medicine -3 (tri) izvršitelj/ica Uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine (VSS, VII/I stupanj), poloen struni ispit, vaee odobrenje za samostalan rad. Kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Za radna mjesta pod rednim brojem 5 postoji mogunost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati Prija...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - obavlja poslove doktora medicine u COVID-19 ORDINACIJI Dostavlja se: pisana zamolba, ivotopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o polo. strunom ispitu za one koji su u obvezi Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim branitelj...

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  18.09.2020

  PONOVLJENI NATJEAJ DOSTAVLJA SE: pisana zamolba, ivotopis, domovnica, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o polo. strunom ispitu za one koji su u obvezi. Mogunost stambenog zbrinjavanja. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog ...

 • Company DOM ZDRAVLJA KUTINA in Kutina
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine (m/) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji ope medicine u Domu zdravlja Kutina, lokacija Popovaa. Natjeaj se raspisuje na neodreeno vrijeme. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine/specijalista obiteljske medicine (m/) - poloen struni/specijalistiki ispit - odobrenje za samostalan rad - poznavanje rada na raunalu. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeu dokumentaciju (u preslici): • dokument o završenoj strunoj spremi (diploma) • dokaz o poloenom specijalistikom ispitu (samo kandidati koji imaju završenu ...

 • Company DOM ZDRAVLJA KUTINA in Kutina
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Doma zdravlja Kutina, ravnateljica Doma zdravlja Kutina Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedei N A T J E A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine (m/) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji ope medicine u Domu zdravlja Kutina, na lokaciji Raji. Natjeaj se raspisuje na odreeno vrijeme, radi zamjene dr. medicine za vrijeme trajanja specijalistikog usavršavanja. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine (m/) - Poloen struni ispit - Odobrenje za samostalan rad (licenca) - Poznavanje rada na raunalu. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dost...

 • Company DOM ZDRAVLJA KUTINA in Kutina
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Doma zdravlja Kutina, ravnateljica Doma zdravlja Kutina Sanja Habek, dipl. iur., univ. spec. iur., raspisuje sljedei N A T J E A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine/specijaliste obiteljske medicine (m/) s mjestom rada u ugovornoj ordinaciji ope medicine u Domu zdravlja Kutina, u Ispostavi Novska, u Novskoj. Natjeaj se raspisuje na odreeno vrijeme, radi zamjene doktorice medicine za vrijeme trajanja rodiljnog i roditeljskog dopusta te korištenja godišnjeg odmora na koji doktorica medicine ima ostvareno pravo, a prije povratka na rad. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine/specijalist obiteljske medicine (m/) - Poloen struni/specijalisti...

 • Company DOM ZDRAVLJA KUTINA in Kutina
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  N A T J E A J za prijem u radni odnos jednog doktora medicine – specijaliste pedijatrije (m/) s mjestom rada u ugovornoj pedijatrijskoj ordinaciji u Domu zdravlja Kutina, lokacija Popovaa. Natjeaj se raspisuje na neodreeno vrijeme. Uvjeti koje kandidat/kinja moraju ispunjavati: - VSS doktor medicine – specijalista pedijatrije (m/) - Poloen specijalistiki ispit - Odobrenje za samostalan rad (licenca) - Poznavanje rada na raunalu. Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti sljedeu dokumentaciju (u preslici): • dokument o završenoj strunoj spremi (diploma) • uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu • odobrenje za sa...

 • Company KBC Sestre Milosrdnice in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Kliniki bolniki centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme (m/) u punom radnom vremenu: doktora medicine specijaliste dermatologije i venerologije u Klinici za kone i spolne bolesti - 2 izvršitelja Uvjeti: Ad 1. - VSS, Medicinski fakultet, specijalizacija iz dermatologije i venerologije. Uz molbu na natjeaj treba priloiti: ivotopis, preslike: dokaza o dravljanstvu, diplome, uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitu i odobrenja za samostalni rad. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno l.102., st. 1-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz l. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti p...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 14. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 6. Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz podruja zdravstva (dr.med.) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca,doktor medicine. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company OPĆA BOLNICA BJELOVAR in Bjelovar
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEAJ za izbor kandidata (m/) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE - 3 ( tri ) izvršitelja 3. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE - 1 (jedan) izvršitelj 4. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE - 1 ( jedan ) izvršitelj 5. SPECIJALIZACIJU IZ INFEKTOLOGIJE - 1 (jedan) izvršitelj 6. SPECIJALIZACIJU IZ INTERNISTIKE ONKOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj 7. SPECIJALIZACIJU IZ KARDIOLOGIJE – 1 ( jedan ) izvršitelj Opi uvj...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU in Tenja
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

    N A T J E A J za poslove i zadatke doktora medicine- specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru   * ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * naziv radnog mjesta i broj izvršitelja: -  doktor medicine-specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, s    probnim rokom od tri mjeseca. * Uz prijavu/zamolbu koja mora biti vlastoruno potpisana, treba priloiti slijedee dokaze: *  uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natjeaja su slijedei:     VSS, Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine-doktor medicine, specijalizacija iz      fizikalne medicine i rehabilitacije. * Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * uz prijavu/molbu priloiti slijed...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters