Jobmonitor. Search results for Hand launderers and pressers

10 Jobs found

Used filters:
 • Hand launderers and pressersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company Specijalna bolnica Varaždinske Toplice in Martina
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: prenje i glaanje rublja N A T J E A J za popunu slobodnih radnih mjesta na neodreeno vrijeme PRALJA (m/) - 2 izvršitelja/izvršiteljice Uvjeti: - PKV, završena osnovna škola Uz ponudu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: - dokaz o steenom zvanju odnosno završenom traenom školovanju - domovnicu Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju duan je uz prijavu na natjeaj, uz dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budui ima prednost u odnosu na ostale kandidate s...

 • Company NAFTALINA,VL. JOSIPA MASLAĆ-PETRIČEVIĆ in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: rad u praoni rublja....

 • Company NAFTALINA,VL. JOSIPA MASLAĆ-PETRIČEVIĆ in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: peglanje radne odjee....

 • Company SUNČANI HVAR D.D. in Hvar
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: Pranje, glaanje, sortiranje, raznošenje i sortiranje rublja i posteljine te vršenje priprema za pranje, peglanje, sušenje i krpanje Strani jezici: engleski jezik razumijevanje i govor - razina (B1) Rad u smjenama, vikendom, blagdanom i noni rad Rad je u sezoni 2020. godine. Pisanu zamolbu sa ivotopisom slati na adresu: Ljudski potencijali, Sunani Hvar d.d., Ive Miliia 3, 21450 Hvar ili putem e-maila: Sunani Hvar d.d. poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i uvaju u skladu s odredbama Ope uredbe o zaštiti podataka. Podaci prikupljeni ovim natjeajima biti e korišteni iskljuivo u svrhu potencijalnog ostvarivanja sezonske suradnje sa zainteresiranim kandidatom. Podaci e biti arhivirani u centralnoj bazi društva Sunan...

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 9. PRALJA - 1 izvršitelj Uvjeti: PKV/NSS završena osmogodišnja škola. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu slubu sukladno l.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima n...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BALONČICA in Preko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Balonica, Upravno vijee djejeg vrtia Balonica r a s p i s u j e N A T J E A J za obavljanje poslova radnog mjesta: POMONA KUHARICA/PRALJA -1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme UVJETI za radno mjesto pomone kuharice/pralje su : SSS ugostiteljske struke - smjer kuhar ili NKV radnica­ – osnovna škola Vozaka dozvola B kategorije Uz prijavu na natjeaj (vlastoruno potpisanu) potrebno je priloiti sljedee dokumente (preslika): - ivotopis - Dokaz o steenoj strunoj spremi - Presliku vozake dozvole B kategorije - Dokaz o radnom stau / elektro...

 • Company POLAR 1 d.o.o. in Okoli
  18.03.2020 Updated on: 19.03.2020

  Opis posla: pospremanje soba, prostorija hotela, okoliša,  rad u vešeraju...

 • Company Dom za starije osobe Glina in Glina
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 36. Statuta Doma za starije osobe Glina, KLASA: 550-01/17-01/02, URBROJ: 2176-143-17-1, od 06. rujna 2017. god.; URBROJ: 2176-143-18-26 i KLASA: 550-01/19-01/02 URBROJ:2176-143-19-5, od 26.02.2019.god. (proišeni tekst), i lanka 13. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Doma za starije osobe Glina, KLASA: 550-01/17-01/02, URBROJ: 2176-143-17-2, od 06.09.2017.god.; KLASA: 550-01/19-01/02, URBROJ: 2176-143-19-12 od 14.05.2019. god., ravnateljica Doma za starije osobe Glina raspisuje N A T J E A J za radno mjesto: Pralja - glaara – 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, upranjeno radno mjesto, uz probni rad od 1 mjeseca Uvjeti:NKV / osnovna školanepostojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Uz pisanu prijavu na natjeaj, kandidati moraju...

 • Company KROKOTEKS d.o.o. in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: rad u sabirnici rublja. Poeljno radno iskustvo. Poslodavac trai brzu, marljivu, snalaljivu i urednu osobu. Rad u KBC Rebro....

 • Company POMORAC, Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu, vl. Bukurije Asani, Medulin, Osipovica 1 A in Other
  16.03.2020 Updated on: 16.03.2020

  Opis poslova: pranje rublja za restoran...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Hand launderers and pressers Edit filters