Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

102 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 102 results.
 • Company DOM COR AUREUM in Other
  08.03.2021

  Opis posla: Ustanova Cor Aureum trai njegovateljicu za radu u domu za starije osobe na otoku Brau.   Nudimo smještaj u dvosobnom stanu u neposrednoj blizini doma, hranu i putni trošak. Poslovi koji su obuhvaeni ovim radnim mjestom ukljuuju pomo starijim, bolesnim i invalidnim osobama smještenim u domu na nain da se svakodnevno vodi briga o osobnoj higijeni korisnika (umivanje, kupanje, brijanje, i dr.), pomaganje pri oblaenju i svlaenju, mijenjanje posteljine, pomaganje pri kretanju i hranjenju, odravanju i išenju stambenog prostora, brine o pranju i glaanja rublja, te nadzire uzimanje lijekova. Prati zdravstveno stanje osobe i o tome obavještava medicinsku sestru ili nadlenog lijenika. Radno iskustvo nije presudno, s obzirom da posjedujemo nekoliko domova za starije postoji mogunost ob...

 • Company GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KAŠTELA in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pratnja djece sa posebnim potrebama u vozilu, pri ulasku i zlasku . - potreban završen teaj za njegovatelja/icu...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pruanje podrške korisnicima u organiziranom stanovanju. Dokumentacija potrebna za prijavu: - zamolba, - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi, - dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO), - uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pruanje podrške korisnicima u organiziranom stanovanju. Uz osnovnoškolsko obrazovanje potrebno je imati i završen teaj za njegovateljicu/njegovatelja. Potrebna dokumentacija za prijavu: - zamolba, - ivotopis, - dokaz o steenoj strunoj spremi, - dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO), - uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana....

 • Company UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM 'SRCE' SPLIT in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: pomo osobi s invaliditetom. Osoba s NKV mora imati završen teaj za njegovatelja....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova:pruanje zdravstvene skrbi, njega i higijena korisnika. Smjenski rad ili po dogovoru, nema nonih smjena, obrok ukljuen, primanja od 5000kn....

 • Company SAMOSTALNA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI PETRA KOSTEŠIĆ - OBITELJSKI DOM MOJA HIŽA in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: njegovatelj, dnevni i noni rad (mogunost dogovora smjena)....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe REZIDENCIJA KASTELAN in Other
  05.03.2021 Updated on: 05.03.2021

  Opis poslova: skrb i briga o korisnicima doma za starije i nemone osobe....

 • Company Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: rad s djevojkom s teškoama....

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ in Samobor
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Djeji vrti Grigor Vitez Samobor, Perkoveva 88/1 Klasa: 112-07/21-01/4 URBROJ: 238/27/71/02-21-1 Samobor, 19.2.2021. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), lanka 7. Pravilnika o radu Djejeg vrtia GRIGOR VITEZ, te Odluke Upravnog vijea od 16.2.2021.g. Djeji vrti Grigor Vitez raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta POMONI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE m/jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, najdulje do 30.6.2021.uz probni rad od 90 danaUVJETI za radno mjesto pomoni radnik za njegu, skrb i pratnju djece su: Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju ...

 • Company OBITELJSKI DOM SVETA BARBARA in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: briga za starije i nemone osobe. Uvjeti: - razina i smjer obrazovanja nisu uvjet, potreban završen teaj za njegovatelja/njegovateljicu, a u obzir dolaze i medicinske sestre/tehniari i više medicinske sestre/tehniari. Radno iskustvo poeljno, nije uvjet....

 • Company UOSIS in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: pomo osobi s invaliditetom...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOM DOLENČIĆ in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opsi posla: poslovi njege i skrbi u domu za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRAN in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  OPIS POSLA: Njega i skrb za starije i nemone osobe. Završen teaj/ osposobljavanje za njegovateljice....

 • Company Centar - JA kao i TI in Osijek
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Na temelju lanka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), lanka 16. st. 1. i 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, lanka 28. Statuta Centra za pruanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, (proišeni tekst) Ur.broj: 058-00/20-01/1591, od 04.09.2020. godine, a za potrebe provedbe projekta pod nazivom "Postani svoj", Kodni broj: UP.02.2.2.04.0003, ravnateljica Centra za pruanje usluga u zajednici Osijek – »JA kao i TI«, Osijek, objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje na radno mjesto: Asistent u organiziranom stanovanju – odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Uvjeti pod 1: osnovnoškolsko obrazovanjezavršen teaj za nj...

 • Company Dobri dom Vinkovci in Other
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Njega i skrb starih i nemonih osoba u domu za starije i nemone osobe...

 • Company EUROPA DONNA HRVATSKA in Hrvatsko
  02.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: poslovi pruanja pomoi enama oboljelim od malignih bolesti. Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za prijam u radni odnos: punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, najviše završena srednja škola, nezaposleni su minimalno 1 dan, pripadnica marginaliziranih skupina na trištu rada s naglaskom na enama starijima od 50 godina, mladim enama izašlima iz sustava socijalne skrbi te enama rtvama obiteljskom nasilja.  Napomena: U sklopu projekta sve zaposlene ene obvezne su pohaati teaj za Gerontodomaica o trošku poslodavca....

 • Company UDRUGA PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA ISTARSKE ŽUPANIJE in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Radno mjesto u sklopu programa zapošljavanja ena ,,Zaeli '' - faza II UP.02.1.1.13.0320 Dati ruke Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ s naglaskom na tee zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (ene od 50 godina naviše, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice, povratnice s odsluenja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskunice). Obvezna dokumentacija: -ivotopis -uvjerenje o završenom obrazovanju -potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon objave poziva) da se osoba vodi u evidenciji neza...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA KAŠTELA in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: pomo starijim i nemonim osobama...

 • Company DOM VITA d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: briga i skrb o starijim i nemonim osobama. ...

 • Company OBITELJSKI DOM ĐEBNAR KLARA in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  njega i skrb starijih i nemonih osoba...

 • Company OBITELJSKI DOM predstavnik Boris Suver in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: Pomo pri njezi korisnika...

 • Company DOM SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN D.LEKIĆ in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba. Uvjeti: medicinska sestra/medicinski tehniar ili osoba bez obzira na razinu i smjer obrazovanja s poloenim teajem za njegovatelja/icu.Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DOM EMERIK d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  NJEGA STARIJIH I NEMONIH U DOMU...

 • Company DOM EMERIK d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  NJEGOVATELJ U DOMU ZA STARIJE I NEMONE...

 • Company Dom za starije osobe MERRY DOM in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: njega korisnika doma. Potreban završen teaj za njegovatelja/icu...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE GRABRIK in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: njega, kupanje i hranjenje starijih i nemonih osoba...

 • Company Udruga 'Stupnik' in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba. Poeljan je završen teaja za njegovatelja ali nije uvjet. Mogunost smještaja....

 • Company PUZ TOMAŠ O. D. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe - potrebno poloen teaj za njegovatelja/icu...

 • Company Križić usluge d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla: pomoni poslovi u domu za starije i nemone....

 • Company OBITELJSKI DOM GRADAC in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: njega i pomo korisnicima domakupanje korisnikapomo pri hranjenju, oblaenju, presvlaenju i zadovoljenju drugih osnovnih potreba korisnika domaodravanje istoe Doma ...

 • Company DOM NOVI ŽIVOT in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Obavljanje ope njege i pomo u pruanje njege, hranjenje, opa higijena starijih i nemonih osoba....

 • Company DMS MEĐ.ŽUP. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Trai se osoba koja e raditi kao osobni asistent korisnici usluge osobne asistencije na 4 sata dnevno od ponedjeljka do petka. Opis poslova:pruanje pomoi kod osobne higijene korisnice osobne asistencije;pripremanje obroka,priprema lijekova;pruanje pomoi u kuanskim poslovima;obavljanje kupovine;pruanje pomoi pri odravanju higijene stambenog prostora;obavljanje administrativnih poslova kao što je odlazak k ljeniku, odlazak u banku, poštu i sl.;pomo pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije;pratnja i pomo u razliitim aktivnostima svakodnevnog ivota. Trae se 2 radnika, 1 za Malu Suboticu, 1 za akovec. Obavezno je korištenje osobnog automobila, te završena srednja škola ili završena osnovna škola i teaj za njegovatelja. Naknada za prijevoz se isplauje....

 • Company DOM DADO zadruga za pružanje usluga skrbi, trgovinu i usluge in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba, pomo pri kupanju, hranjenju i odravanju higijene. Trai se njegovatelj/njegovateljica ili radnik/radnica za pomo oko starijih i nemonih osoba....

 • Company UDRUGA ZA SMJEŠTAJ, SKRB I NJEGU 'OSMIJEH DVOR' in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  BRIGA I SKRB O STARIJIM OSOBAMA....

 • Company OBITELJSKI DOM SMIRAJ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: briga o starijim i nemonim osobama. Uvjeti: u obzir dolazi osoba sa poloenim teajem za njegovatelja/icu ili osoba koja nema poloen teaj uz mogunost polaganja teaja u trošku poslodavca. Kontakt osoba: Ines Siladi....

 • Company OBITELJSKI DOM HORVATINOVIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: Njega starijih i nemonih osoba...

 • Company OBITELJSKI DOM BEZ LIMITA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: njega i skrb o starijim i nemonim osobama...

 • Company Spiritus OS in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Radnik e obavljati poslove djelatnice za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom poloaju na projektu SOS Pomo (Kodni broj:  UP.02.1.1.13.0155), financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA – FAZA II (Broj poziva: UP.02.1.1.13): skrb o starijim osobama i to: dostava namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima korisnika, ostale usluge organiziranja prehrane, odravanje istoe stambenog prostora, pranje i glaanje rublja, ostale usluge u kui i okunici, pomo pri kupanju, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni i osobnom izgledu, prema potrebi obalja i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.   ...

 • Company ANDRIJANA ŠAŠKO in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: briga o korisnicima doma za starije i nemone osobe....

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu NJEGOVATELJ – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti:1.Osnovnoškolsko obrazovanje + teaj za njegovatelja 2. Nepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internet...

 • Company KALID d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: skrb i njega starih i nemonih osoba u Domu za stare i nemone....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE NONI - BRANKA SIROVINA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: skrb, njega starijih, išenje....

 • Company OBITELJSKI DOM ČERINA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  OPIS POSLOVA: - POSLOVI SKRBI I NJEGE STARIJIH I NEMONIH OSOBA - NJEGOVATELJICA - POSLOVI MEDICINSKE SESTRE U DOMU- MEDICINSKA SESTRA TRAI SE MEDICINSKA SESTRA ILI NJEGOVATELJICA...

 • Company Dom za starije osobe Sv. HELENA in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: njegovatelj starijih i nemonih osoba. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company CVJETNI DOM Šibenik in Bilice
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE ''CVJETNI DOM'' ŠIBENIK OIB: 36151696245, Branitelja Domovinskog rata 2F, 22000 Šibenik tel: 385(022)311888, fax: 385(022)337490, e-mail: Klasa: 112-03/2021-01/001 Urbroj: 2182-04473-01-2021-2, od 17. veljae 2021.g. Na temelju lanka 39. Statuta Doma za starije i nemone osobe ''Cvjetni dom'' Šibenik (dalje u tekstu: Dom), sukladno lanku 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 61/18), ravnatelj Doma objavljuje oglas za prijam u radni odnos u Dom na odreeno vrijeme na radno mjesto: Njegovatelj/ica - 3 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme (zamjena due odsutnog radnika), puno radno vrijeme, rad u 3 smjene Uvjeti: - završeno osnovnoškolsko obrazovanje, - završen teaj za njegu, - da ne postoji zapreka iz lanka 213. st. 1. Zakona ...

 • Company VITANOVA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: njega i skrb o starijim i nemonim osobama Potreban teaj za njegovatelja/icu...

 • Company OBITELJSKI DOM SV. ANA in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Pomo pri pruanju njege ,hranjenje,opa higijena starijih osoba....

 • Company DOM PERIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis posla: njega korisnika Doma...

 • Company SRETNA HIŽA j.d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  U obzir dolaze motivirane osobe za posao njegovatelji/ce starijih i nemonih osoba sa ili bez poloenog teaja za njegovatelja/icu, mogue je naknadno polaganje ispita za njegovatelja/icu u dogovoru sa poslodavkom, kontakt osoba-ga. Kos. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters