Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

126 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 126 results.
 • Company ANDRIJANA ŠAŠKO in Other
  21.09.2020

  Opis poslova: briga o korisnicima obiteljskog doma, išenje, kuhanje....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VILLA DOBRA in Other
  21.09.2020

  Njega i pomo starijih i nemonih osoba u obiteljskom domu....

 • Company SDMSH in Other
  21.09.2020

  Opis poslova: briga o osobi oboljeloj od multiple skleroze. Potrebna komunikativnost i snalaljivost. Prednost osobi sa radnim iskustvom u neprofitnim organizacijama....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu. Poloeno za njegovateljicu prednost, nije uvjet....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomo i njega osobama s invaliditetom. Uvjeti: -srednja škola bez obzira na smjer ili završena osnovna škola uz poloen teaj za njegovatelja/icu - senzibilitet za osobe s invaliditetom....

 • Company UDRUGA CEREBRALNE PARALIZE ISTARSKE ŽUPANIJE in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Pruanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom; pomo pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne moe obaviti sama. Vrsta usluge ovisi o potrebi osobe s invaliditetom i izraena je pojedinanom procjenom potrebe korisnika usluge, a moe obuhvaati sljedee poslove: pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima i hobijima, podrška pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, obavljanje administrativnih poslova (odlazak lijeniku, banku, poštu, uputnice, recepti i slino), obavljanje kupovine, mobilitet i kretanje (transferi: u/iz kreveta, auta i slino), pomo pri kuanskim poslovima, pomo pri izradi obroka i konzumaciji pia. pomo pri osobnoj higijeni. Razina obrazovanja: SSS, VSS, VŠS, OŠ – pod uvjetom da se ima završeni teaj za njegovatelja Zainteresir...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI-G.VLASTELIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - njega bolesnih i nemonih - ureenje bolesnike postelje i posteljnog rublja - pomo pri podjeli hrane i hranjenju - pomo pri obavljanju fizioloških potreba Osobe bez poloenog ispita za njegovateljicu mogu se takoer javiti poslodavcu radi dogovora....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: podrška korisnicima u organiziranom stanovanju Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Asistent u organiziranom stanovanju, 6 izvršitelja (m/), na odreeno puno radno vrijeme od 21 mjesec Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i teaj za njegu.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.   Prijave s potrebnom do...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: podrška korisnicima u organiziranom stanovanju Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Viši asistent u organiziranom stanovanju, 8 izvršitelja (m/), na odreeno puno radno vrijeme od 21 mjesec Uvjeti: srednjoškolsko obrazovanje, jedna godina radnog staa u struci.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 30 dana.   Natjeaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama. ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe, IVANA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA GRADA VARAŽ in Other
  19.09.2020

  Opis poslova: pomo osobi s invaliditetom u kui. Uvjeti: - srednja škola bez obzira na smjer ili završena osnovna škola uz poloen teaj za njegovatelja/icu - senzibilitet za osobe s invaliditetom....

 • Company INSTALACIJE STEPIĆ d.o.o. in Vode
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: montaa instalacija grijanje, voda, plin, kanalizacija, klima. Predviena plaa 6000-7000 kn....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA ST. I NEMOĆNE "GRIM" VINKOVCI in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  - opis posla: njega starih i nemonih štienika doma...

 • Company OBITELJSKI DOM IVANA in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: njega starih i nemonih, usluivanja, odravanje higijene korisnika....

 • Company PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA "SUNCE" MARKO ČEMAN in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: briga i skrb za stare i nemone osobe u obiteljskom domu. Predviena plaa: 4000 kuna neto. Prijave na mobitel: 095 5168299, zvati u vremenu od 16h do 20h....

 • Company DJEČJI VRTIĆ VRAPČE in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema l. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz zamolbu potrebno je priloiti sljedee dokumente: - ivotopis, - domovnicu, - uvjerenje o steenoj strunoj spremi, - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukladno l. 25. Zakona, - dokaz o radnom stau (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stau). Opis poslova: Radi na osiguranju i unaprjeivanju njege, odgoja i zaštite djece predškolske dobi s teškoama u razvoju u Programu...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠESTINE INES KRAMARIĆ ŠIMIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: njega starijih i nemonih osoba.Ostale informacije: završen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:pruanje zdravstvene skrbi, njega i higijena korisnika. Smjenski rad ili po dogovoru, nema nonih smjena, obrok ukljuen.. ...

 • Company Dom za stare i nemoćne BELANČIĆ in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:sveobuhvatni poslovi njegovateljice u skrbi i njezi oko starijih. Nema nonih smjena, radno vrijeme redovno ili po dogovoru. ...

 • Company MAXI, vl. Zdenko Maksić in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: briga i njega starijih i nemonih osoba. Poloen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Novak in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. Potreban završen teaj njegovatelja/icu. Najava na mobitel 091 2984-170 od 9-15 sati radanim danom (vikendom ne)....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Novak in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. Najava na mobitel 091 2984-170 od 9-15 sati radnim danom (vikendom ne)....

 • Company Dom za starije osobe Peščenica, Zagreb in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pruanje pomoi pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba tee pokretnih i nepokretnih korisnika. U obzir dolazi završeno osnovnoškolsko obrazovanje i osposobljenost za njegovatelja/icu. Uz pisanu zamolbu kandidati su obvezni dostaviti: ivotopis, domovnicu, uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja/icu, uvjerenje o nekanjavanju, potrda o radnom stau....

 • Company GRAD VINKOVCI in Vinkovci
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  GRADONAELNIK KLASA: 601-01/20-01/11 URBROJ: 2188/01-06-20-03 Vinkovci, 02. rujna 2020. U sklopu projekta osiguravanja pomonika u Djejem vrtiu Vinkovci, temeljem lanka 48. Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i lanka 47. Statuta Grada Vinkovaca ( „Slubeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 08/09, 01/13 i 02/18) Grad Vinkovci objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomonika u Djejem vrtiu Vinkovci I. Broj pomonika u vrtiu: 6 Mjesto rada: Djeji vrti Vinkovci Radno vrijeme: 20 sati tjedno ili nepuno radno vrijeme Prijevoz na rad: Djelomino Vrsta ugovora: Ugovor o radu na odreeno vrij...

 • Company SOZ in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: osobna asistencija osobi s invaliditetom....

 • Company DOM ŽAGAR in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone osobe - završena škola nije bitna - potrebno završen teaj za njegovateljicu...

 • Company Dom Centar in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: njega korisnika. Potreban završen teaj za njegovatelja/icu. Uz pisanu zamolbu treba priloiti: ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista, svjedodbe, teaja za njegovateljice, dokaz o radnom stau te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE ZEMUNIK in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  RAD NAS ODREENO VRIJEME - ZAMJENA ZA BOLOVANJE OPIS POSLOVA: obavlja poslove ope njege korisnika UZ ZAMOLBU DOSTAVITI: KRATAK IVOTOPIS,SVJEDODBU O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ ŠKOLI, UVJERENJE O ZAVRŠENOM TEAJU ZA NJEGOVATELJICU I POTVRDU O NEKANJAVANJU (ne starije od 6.mj.) ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VL TAMARA AHEL ZAMUDA PRAPORČAN in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  - teaj je poeljan, ali nije uvjet - ne rade se none smjene...

 • Company Dječji vrtić "Sretna djeca" in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: briga, njega i skrb o djeci. Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia “Sretna djeca” dana 08.09.2020., objavljuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto ASISTENT/ICA POMONIK DJECI S TEŠKOAMA U RAZVOJU na nepuno radno vrijeme - 2 izvršitelja ( jedan izvršitelj/ca na 15 sati, a jedan/jedna na 35 sata tjednog radnog vremena) Uvjeti za radno mjesto asistenta: najmanje SSS (etverogodišnji program) ili viši stupanj obrazovanja Uz prijavu treba priloiti: ivotopis;presliku dokaza o strunoj spremi;dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;uvjerenje o nekanjavanosti za kaznena i prekrša...

 • Company Udruga 'Stupnik' in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba. Poeljan je završen teaja za njegovatelja ali nije uvjet....

 • Company OBITELJSKI DOM BOJAN VUČKOVIĆ in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: skrb o starijim i nemonim osobama. ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "OAZA ŽIVOTA" in Other
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis posla: zdravstvena njega korisnika, hranjenje, davanje lijekova i sl. Uvjeti: - javljati se mogu osobe bez obzira na završeno obrazovanje, - poeljan je poloen teaj za njegovatelja/njegovateljicu ili radno iskustvo na navedenim poslovima (nisu uvjet za zapošljavanje), - postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Dom za odrasle osobe Skupnjak in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  poeljno je da kandidat/inja ima poloen ispit za njegovateljicu, (mogu se javiti i kandidati/inje bez ispita uz obavezu naknadnog polaganja ispita); kontakt osoba-ga. Skupnjak...

 • Company DOM PETRA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika Doma za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - ZVJEZDANA BUKOVČAK in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomo u njezi starijih i nemonih i išenje prostorija doma....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: njega starijih i nemonih osoba...

 • Company KOŽULJ IVANA - PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja starijih i nemonih osoba....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA in Trg
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Društvo distrofiara Istre Trg na mostu 2, 52100 Pula OIB 89555388498 OGLAS - PREDMET:TRAI SE VIŠE OSOBA ZA RAD/ZAPOŠLJAVANJE KAO OSOBNI ASISTENT/ASISTENTICA Društvo distrofiara Istre, Pula, Trg na mostu 2, Pula trai više osoba za posao osobnog asistenta/asistentice za oboljele lanove/ice Društva distrofiara Istre. 1 djelatnika/icu na 4 satno radno vrijeme na pdruju Grada Rovinja. Posao Osobnoga asistenta ukljuuje zapošljavanje na 4 sata dnevno (neto plaa iznosi 2.000,00 kuna mjeseno), a za obavljanje poslova sklapa se ugovor o radu na odreeno vrijeme. Plaaju se putni troškovi u obliku mjesene karte za loko vonju ili 2,00 kune po prijeenom kilometru sa osobnim vozilom djelatnika. Kandidat/kandidatkinja mora udovoljavati sljedeim uvjetima i : - biti nezaposlena osoba, - ima...

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA in Trg
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Društvo distrofiara Istre Trg na mostu 2, 52100 Pula OIB 89555388498 OGLAS - PREDMET:TRAI SE VIŠE OSOBA ZA RAD/ZAPOŠLJAVANJE KAO OSOBNI ASISTENT/ASISTENTICA Društvo distrofiara Istre, Pula, Trg na mostu 2, Pula trai više osoba za posao osobnog asistenta/asistentice za oboljele lanove/ice Društva distrofiara Istre. 2 djelatnika/ice na 4 satno radno vrijeme traimo za podruja Grada Pule Posao Osobnoga asistenta ukljuuje zapošljavanje na 4 sata dnevno (neto plaa iznosi 2.000,00 kuna mjeseno), a za obavljanje poslova sklapa se ugovor o radu na odreeno vrijeme. Plaaju se putni troškovi u obliku mjesene karte za loko vonju ili 2,00 kune po prijeenom kilometru sa osobnim vozilom djelatnika. Kandidat/kandidatkinja mora udovoljavati sljedeim uvjetima i : - biti nezaposlena osoba, - ...

 • Company OAZA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje svakodnevne njege nepokretnih, polupokretnih i pokretnih korisnika, podjela obroka, odravanje higijene korisnika; potrebno je da kandidati imaju minimalno završeno osnovno obrazovanje;...

 • Company OAZA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: obavljanje svakodnevne njege pokretnih, polupokretnih i nepokretnih korisnika, podjela obroka, voenje evidencije o svim obavljenim poslovima iz svoje domene. Razina obrazovanja:osnovna škola ili srednjoškolski obrazovni programi te poloen teaj za njegu starih i nemonih osoba....

 • Company Dom za starije osobe 'BISTRA' in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pomoni poslovi vezani uz skrb o korisnicima Doma....

 • Company Dom za starije osobe 'BISTRA' in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: pruanje zdravstvene njege korisnicima Doma....

 • Company OBITELJSKI DOM ROŽIĆ in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Skrb i njega o starijim i nemonim osobama u domu, te briga o istoi prostorija. Nije uvjet poloen teaj za njegovateljicu.  Predviena plaa od  5 000 do 6 000 kn....

 • Company Udruga za pomoć i podršku starim i nemoćnim osobama 'Ruka u ruci' in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika doma za starije i nemone osobe. Uvjet je završena srednja škola za njegovatelja/njegovateljicu ili osposobljavanje za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company OBITELJSKI DOM MEKUŠJE in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  poeljan teaj za njegovateljicu; radno iskustvo poeljno ali nije uvjet; mogunost korištenja MAPZ...

 • Company OBITELJSKI DOM KRISTINA in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: njega i skrb starijih i nemonih osoba.                        Poeljno da kandidati imaju teaj za njegovateljicu....

 • Company RCP in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na projekt „Budimo sretni skupa“, UP.02.1.1.13.0022 – u sklopu programa zapošljavanja ena „Zaeli“ UP.02.1.1.13 Projekt: Budimo sretni skupa, UP.02.1.1.13.0022 Naziv i sjedište poslodavca: Razvojni centar poduzetništva, Mandalinskih rtava 11B, 22 000 Šibenik Naziv radnog mjesta: Gerontodomaica u sklopu projekta „Budimo sretni skupa“ Broj traenih radnica: 5 Razina obrazovanja: Osnovna škola nii razredi; Završena osnovna škola; Srednja škola 3 godine; Srednja škola 4 godine; Vrsta zaposlenja: odreeno (12 mjeseci) Uvjeti radnog mjesta: terenski rad Vozaki ispit: poeljno B kategorija Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni) Mjesto rada: Šibensko – kninska upanija Rezultati natjeaja: oglasna ploa u uredu...

 • Company CDI in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: skrb, njega i podrška u svrhu poboljšanja kvalitete ivota krajnjih korisnika projekta obavljajui pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka, pomo u odravanju istoe stambenog prostora, dostavi lijekova, plaanje rauna, pruanje podrške kroz razgovor i druenje i sl. Posebni uvjeti definirani pozivom UP.02.1.1.13: Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u radni odnos, a to su: punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo, najviše završena srednja škola, vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, s posebnim naglaskom na: starije od 50 godina, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice o drogama, povratnice s odsluenja...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters