Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

38 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company OBITELJSKI DOM "KUPINA" in Other
  02.04.2020

  Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

 • Company COR BONUM, dom za starije i nemoćne osobe in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe, briga o osobnoj higijeni korisnika, pomo pri šetnji, nadzor nad uzimanjem lijekova. Poeljno je da kandidat/kandidatkinja ima završen teaj za njegovateljice. Poeljno radno iskustvo na traenim poslovima.            ...

 • Company Dom za odrasle osobe Orehovica in Orehovica
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  RAVNATELJICA DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA, TEMELJEM LANKA 36. STATUTA DOMA ZA ODRASLE OSOBE UZ DOBIVENU SUGLASNOST MINITARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU KLASA: 100-01/20-02/141, URBROJ: 519-04-3-1-1/5-20-2 OD 12. OUJKA 2020. GODINE, ZAPRIMLJENU DANA 20. OUJKA 2020. GODINE, RASPISUJE NATJEAJ Za prijem u radni odnos:Njegovatelj/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Struna sprema:završeno osnovnoškolsko obrazovanje Posebni uvjeti:poloen teaj za njegupoloen vozaki ispit „B“ kategorije Uz pisanu prijavu na natjeaj, zainteresirani kandidati/kandidatkinje trebaju priloiti: - ivotopis, - presliku svjedodbe o završenom obrazovanju, - presliku uvjerenja o poloenom teaju...

 • Company OBITELJSKI DOM IVKOVIĆ in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: njega i skrb o korisnicima....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINOGRADSKA VL. ANTUN JAUŠEVAC in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone osobe. Kandidati se mogu javiti na 01 2445980, 095 582 0086 ili mailom . Predviena poetna plaa je 4 300 kn....

 • Company DOM KANTRIDA in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: skrb i njega korisnika doma Razina obrazovanja: završeno osnovnoškolsko obrazovanje i teaj za njegu....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe JURAKIĆ in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi njegovatzelja/ice u domu za starije....

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA in Brkač - Bercaz (S. Pancrazio)
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i lanka 40. Statuta Doma za odrasle osobe Motovun – proišeni tekst, ravnatelj Doma raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu NJEGOVATELJ/ICA, 1 izvršitelj/ica (m/), na neodreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana UVJETI: osnovnom školsko obrazovanje, poloen teaj za njegu, poloen vozaki ispit ''B' kategorije. Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti ivotopis, presliku dokaz o strunoj spremi, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajuim poslovima - potvrdu Hrva...

 • Company Dom LIJEPA FLORA in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: skrb i njega starijih osoba...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE JELENA in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: pomo oko njege korisnika, istoe doma, posluivanja hrane....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE JELENA in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: briga i skrb o korisnicima doma za starije i nemone osobe. Potreban završen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ane Zelčin in Other
  27.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: njega korisnika Doma. Potreban poloen teaj za njegovateljicu....

 • Company SKRBNIK LJUBICA OBITELJSKI DOM MILJA in Other
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Poslovi njege starijih i nemonih osoba. Poeljan teaj za njegovateljicu....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe MESMAR in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  njega odraslih osoba mogunost zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme...

 • Company Dječji vrtić KOCKICA in Visoko
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Kockica Kršan, Upravno vijee Djejeg vrtia Kockica Kršan objavljuje N A T J E A J za prijem radnika/ce na radno mjesto 1 pomoni/a djelatnik/ca za njegu, skrb i pratnju na odreeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan. Uvjeti za prijem u radni odnos:završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju ili završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanjazdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pristupnici/e uz prijavu na natjeaj trebaju priloiti:< >presliku dokaza o steenoj s...

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u njezi i kupanju korisnika u krevetu i kadi, obavljanje higijene kose i noktiju, brijanje i šišanje korisnika, ureivanje i presvlaenje kreveta, po potrebi odlazak u pratnju, hranjenje nepokretnih korisnika. U obzir dolaze osobe bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo sa poloenim teajem za njegovatelja/njegovateljicu. Za prijavu na posao dostaviti zamolbu i ivotopis te presliku potvrde o poloenom teaju za njegovatelja/njegovateljicu. Primanja cca 5.060,00 kn neto. Osiguran topli obrok....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe IVAN PAVAO II in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: njegovatelj/ica u domu za starije i nemone osobe...

 • Company CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 'JURAJ BONAČI' in Split
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, br. 128./17.) i lanka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonai, Split, ravnateljica Centra donosi Odluku o raspisivanju N A T J E A J A za radna mjesta 2. NJEGOVATELJ/ICA jedan izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti: 1. osnovnoškolsko obrazovanje i teaj za njegu 2. godina dana radnog iskustva na poslovima u struci 3. nepostojanje zapreka iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 157./13., 152./14., 99./15., 52/16., 16./17., 130./17. i 98./19.) Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati ope i zakonom propisane uvjete. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. U molbi se obav...

 • Company Obiteljski dom predstavnik Kristina Đurđević in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: briga i skrb za stare i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM "NOVAK" in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: briga o starijim inemonim osobama u obiteljskom domu - mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company Obiteljski dom Nikolina Vujević in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: skrb i njega korisnika Potreban je završen teaj za njegovatelja...

 • Company DOM VOLOSKO in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  OPIS POSLOVA: opa njega korisnika razina obrazovanja: završeno osnovnoškolsko obrazovanje teaj za njegu...

 • Company Dom AURA CENTAR in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: opi poslovi njegovateljie/njegovatelja u domu za starije i nemone osobe. ...

 • Company KELEK MARTINA OBITELJSKI DOM in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: Njega starijih i nemonih osoba. - Smjenski rad. - Potreban završen teaj za njegovatelja/njegovateljicu, ali nije uvjet. - Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DMS MEĐ.ŽUP. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Trai se osoba koja e raditi kao osobni asistent korisnici usluge osobne asistencije na 4 sata dnevno od ponedjeljka do petka. Opis poslova:pruanje pomoi kod osobne higijene korisnice osobne asistencije;pripremanje obroka, davanje lijekova; pruanje pomoi u kuanskim poslovima;obavljanje kupovine; pruanje pomoi pri odravanju higijene stambenog prostora;obavljanje administrativnih poslova kao što je odlazak k ljeniku, odlazak u banku, poštu i sl.;pomo pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije;pratnja i pomo u razliitim aktivnostima svakodnevnog ivota. Korisnica se nalazi u iškovcu. Obavezno je korištenje osobnog automobila, te završena srednja škola ili završena osnovna škola i teaj za njegovatelja. Naknada za prijevoz se isplauje....

 • Company Centar za rehabilitaciju Varaždin in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: njega bolesnika. U obzir dolaze osobe sa poloenim teajem za njegovatelja/njegovateljicu bez obzira na završenu školu ili medicinske sestre/medicinski tehniari....

 • Company Dom za starije osobe 'JEŽDOVEC' in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis posla: pomoni poslovi u domu za starije osobe (pomo oko hranjenja, oblaenja, transporta korisnika)....

 • Company A. i G. d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: njega starijih osoba Uvjeti: Teaj za njegovatelja/ njegovateljicu...

 • Company MAXIMUS life j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: poslovi njege i skrbi starih i nemonih osoba; potreban poloen teaj osposobljenosti za njegovatelja/icu starih i nemonih osoba;...

 • Company Kosić Jasmina, obiteljski dom za starije i nemoćne osobe in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na natjeaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju teaj za njegovateljicu...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe DOM DOLENČIĆ in Other
  22.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: briga i skrb o starijim i nemonim osobama u domu Poeljno poloen teaj za njegovatelja/icu, ali nije uvjet....

 • Company Dom za starije i nemoćne Madona in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: - njega starijih i nemonih osoba...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUGA in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Radno mjesto: njegovatelj/ica Opis posla: neposredan rad s korisnicima Razina obrazovanja: NKV/SSS Dozvola za samostalan rad: teaj za njegovatelja Uvjeti radnog mjesta: rad na jednom mjestu, naselje rnomerec....

 • Company Udruga tjelesnih invalida Bjelovar in Bjelovar
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: pomo osobama s najteim stupnjem i vrstom invaliditeta - Završena osnovna škola i teaj za njegovatelja/icu / završena srednja škola 3 g ili 4 g Molbu za posao, ivotopis i presliku svjedodbe dostaviti osobno ili poštom na adresu I. Gundulia 1, Bjelovar...

 • Company Udruga tjelesnih invalida Bjelovar in Bjelovar
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: pomo osobama s najteim stupnjem i vrstom invaliditeta. Razina obrazovanja: završena osnovna škola i teaj za njegovarelja, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine. Zamolbu za posao, ivotopis i presliku svjedobe dostaviti osobno ili poštom na adresu I. Gundulia 1, Bjelovar....

 • Company OBITELJSKI DOM GIOVANNI in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  OPIS POSLOVA: - poslovi njege i skrbi korisnika u obiteljskom domu...

 • Company Dječji vrtić Dječji grad in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  POMONI DJELATNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters