Jobmonitor. Search results for Legal and related associate professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Legal and related associate professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company OPĆINA MAJUR in Majur
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  NATJEAJ za imenovanje proelnika Jedinstvenog upravnog odjela Opine Majur – 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.Izrazi korišteni u ovom Natjeaju, a imaju rodno znaenje odnose se jednako na muški i enski rod.Posebni uvjeti:– magistar pravne struke ili magistar ekonomske struke ili struni specijalist javne uprave s najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajuim poslovima;Iznimno, ukoliko se na javni natjeaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja magistar struke ili struni specijalist, na radno mjesto proelnika Jedinstvenoga upravnog odjela Opine Majur moe biti imenovan sveuilišni prvostupnik struke odnosno struni prvostupnik struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i ispunjava ostale uvjete za...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Rijeka
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Opis poslova: obavljanje kontrole ponudbene dokumentacije prilikom ugovaranja i tijekom godine obavljanje unosa u bazu podataka ugovornih subjekata i usklaivanje stanja podataka   na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje   J A V N I   N A T J E A J za prijam u radni odnos   REGIONALNI URED RIJEKA u Rijeci 2. kontrolor za dobrovoljno zdravstveno osiguranje (radno mjesto II. vrste), jedan izvršitelj   Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2: - preddiplomski sveuilišni studij ekonomije ili druge odgovarajue društvene struke ili preddiplomski struni studij ekonomije ili javne uprave ili druge odgovarajue društvene struke - 6 mjeseci radnog isk...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE in Sesvete
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE DIREKCIJA Margaretska 3, Zagreb na osnovi suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. travnja 2021. godine i odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, objavljuje J A V N I N A T J E A J za prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED ZAGREB u Zagrebu 4. kontrolor za pravne poslove (radno mjesto II. vrste), jedan izvršitelj Struni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4: - preddiplomski struni studij javne uprave - 6 mjeseci radnog iskustva u struci - dravni struni ispit Radni odnos zasniva se na neodreeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada. Za sva radna mjesta, osim radnih mjesta pod rednim brojevima 9., 10., 11. i 12. uvjet je poznavanje rada na raunalu. Za radna mjesta pod redni...

 • Company MMC GROUP d.o.o. in Other
  26.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  MMC Group d.o.o. trai asistenta u ljudskim resursima. Nudimo:siguran posao uz ugovor na neodreenomlad i iskusan timdinamian posaoradno vrijeme ponedjeljak-petak 08-16hured u centru Vukovara, privatni parking, slubeni mobitel i laptoppremijeprobni rad od tri mjeseca...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal and related associate professionals Edit filters