Jobmonitor. Search results for Legal professionals not elsewhere classified

16 Jobs found

Used filters:
 • Legal professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company Centar za socijalnu skrb Jastrebarsko in Jastrebarsko
  02.04.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO Trg Ljube Babia 29 KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2132-30-01-43-20-2 Jastrebarsko, 1. travnja 2020. Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/18, 47/18 i 123/19) i lanka 33. Statuta Centra za socijalnu skrb Jastrebarsko, ravnateljica Centra raspisuje NATJEAJ za zapošljavanje  jednog dipl. pravnika/ice/mag. prava  na odreeno vrijeme  Uvjeti: -  VSS – VII stupanj - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveuilišni studij prava - 1 godina radnog iskustva u propisanom akademskom zvanju i stupnju - poloen dravni struni ispit - hrvatsko dravljanstvo - poznavanje rada na raunalu - poloen vozaki ispit „ B“ kategorije - da ne postoji zapreka iz ...

 • Company AUTO ŠKOLA JARUN d.o.o. in Kom
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: diplomirani/a pravnik/ca sa završenom pedagoško-psihološkom izobrazbom za posao predavaa u izobrazbi vozaa. Stalni radni odnos....

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DE in Dane
  31.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJViši struni suradnik - magistar prava ili diplomirani pravnik1 radnik na neodreeno vrijeme. Mjesto rada: Pula Struna sprema i ostali uvjeti: - završen Pravni fakultetsamostalan rad na raunalu (MS Office, Internet)prednost poloen pravosudni ili dravni struni ispitvozaka dozvola B kategorijerazvijene pravno-analitike vještine, istraivake i organizacijske vještinedobre komunikacijske i prezentacijske vještinespremnost na timski radSukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natj...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OPIS POSLOVA Svakodnevno prati zakonsku regulativu, izrauje raznovrsne ugovore, predugovore, sporazume i dr., izrauje odluke, zapisnike i druge interne akte društva, izrauje pravilnike društva, daje smjernice, pravna mišljenja i tumaenja za potrebe organizacijskih jedinica društva, provodi postupak dobivanja dugogodišnjih zakupa… POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS- Pravni fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA P...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istrian in Dane
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJViši struni suradnik - magistar prava ili diplomirani pravnik1 radnik na neodreeno vrijeme. Mjesto rada: Pula Struna sprema i ostali uvjeti: - završen Pravni fakultetsamostalan rad na raunalu (MS Office, Internet)prednost poloen pravosudni ili dravni struni ispitvozaka dozvola B kategorijerazvijene pravno-analitike vještine, istraivake i organizacijske vještinedobre komunikacijske i prezentacijske vještinespremnost na timski radSukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natj...

 • Company ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU in Other
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine" broj 78/17), uz odobrenje za prijam u dravnu slubu Ministarstva pravosua, Klasa: 119-02/20-04/221, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 10. oujka 2020., upanijsko dravno odvjetništvo u Zagrebu, 18. oujka 2020. raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme na radno mjesto viši dravnoodvjetniki savjetnik - dva (2) izvršitelja/ljice Struni uvjeti za prijam u dravnu slubu za radno mjesto viši dravnoodvjetniki savjetnik: sukladno lanku 124. stavku 4. Zakona o dravnom odvjetništ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA in Koprivnica
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Temeljem lanka 26. Stavka 1. I 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia „Tratinica“, objavljuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto TAJNIK/ICA – VODITELJ/ICA OPIH I PRAVNIH POSLOVA – na neodreeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica Uvjeti za rado mjesto su: - Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij pravne, upravne struke (VSS) -Radno iskustvo: 1 godinu Prednost: 1 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima -Poznavanje rada na raunalu - Dokaz o poznavanju rada na raunalu - Poznavanje stranog jezika ...

 • Company Odvjetničko društvo KLIŠANIN & PARTNERI d.o.o. in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: rad na pravnim poslovima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ODVJETNIK ANA DRUŽINA in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  Opis poslova: sastavljanje podnesaka, pristup roištima i dr. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Razvojna agencija VIDRA in Virovitica
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), lanka 17. Statuta VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 9. travnja 2018. godine, I izmjena i dopuna Statuta od 19. lipnja 2018. godine, lanaka 1. i 5. Pravilnika o radu VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije od 2. lipnja 2016. godine, I izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 30. kolovoza 2017. godine, te II izmjena i dopuna Pravilnika o radu od 14. veljae 2020. godine, ravnateljica VIDRA-Agencije za regionalni razvoj Virovitiko-podravske upanije objavljuje N A T J E A J za prijam pripravnika za sklapanje ugovora o radu na odreeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radno...

 • Company ODVJETNIČKI URED IGOR BELIĆ PULA in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: rad u odvjetnikom uredu...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU Sveuilišni odjel za strune studije, raspisuje N A T J E A J I za radna mjesta 2. ADMINISTRATOR ZA RAD NA PROJEKTU(m/) – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena), a najdue do završetka projekta „Unaprjeenje i provedba strune prakse na Sveuilišnom odjelu za strune studije (UP.03.1.1.04.0052). Pristupnici pod tokom 2. trebaju ispunjavati sljedee uvjete:VSS pravnog smjera,znanje engleskog jezika,poznavanje rada na osobnom raunalu. Opis radnog mjesta: odrava komunikaciju s administrativnom osobljem Sveuilišta u Splitu i projektnim partnerima vezanim uz administrativne aktivnosti projekta,pomae u pripremi aktivnosti u projektu pred provedbu postupaka nabave roba, usluga i radova,odrava evidenciju o izvršenju projektnih aktivnosti,priku...

 • Company ODVJETNICA JURIĆ ŠIMIĆEV ANA ODVJETNICA in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  ODVJETNIKI  VJEBENIK ...

 • Company INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR in Visoka
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: - samostalno pruanje besplatne pravne pomoi korisnicima ureda i sastavljanje podnesaka u upravnim postupcima; - praenje i analiza nacionalnih i medunarodnih propisa i javnih politika u podruju zaštite ljudskih prava, diskriminacije, apatridije; - pisanje komentara na prijedloge zakona, policy prijedloga i sl.; - rad na strateškim pravnim sluajevima iz podruja ljudskih prava; - terenski rad; - sudjelovanje u izradi narativnih izvještaja i pripremi projektnih prijedloga; - zastupanje Udruge u javnosti. Potrebna znanja i vještine: - odlino poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu; - samostalan rad na raunalu (MS Office, lnternet); - poloen pravosudni ili dravni struni ispit; - aktivan voza vozila B kategorije; - razvijene pravno - analitike vještine, istraivake ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BOL in Bol
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18), lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Bol, te Pravilnika o radu Srednje škole Bol, Srednja škola Bol, Bol raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Tajnika školske ustanove, 1 na neodreeno vrijeme ( popunjavanje radnog mjesta zbog odlaska u mirovinu dosadašnje tajnice) , na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno Zvanje : diplomirani pravnik , VSS Mjesto rada : Srednja škola Bol, Bol Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjet iz lanka 105.stavka 16.Zakona o odgoju i...

 • Company ODVJETNIK DARIJAN HORT in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 22.03.2020

  OPIS POSLA:  priprema podnesaka, ugovora i drugih dokumenata po uputi poslodavca,zastupanje na sudskim i upravnim raspravama, ostali uredski poslovi. - mogunost korištenja poticaja za zapošljavanje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Legal professionals not elsewhere classified Edit filters