Jobmonitor. Search results for Lifting truck operators

25 Jobs found

Used filters:
 • Lifting truck operatorsx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company ENMON d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi skladištara i vozaa viliara. Potrebno uvjerenje o rukovanju viliarom....

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - obavljanje poslova transporta paleta gotovog proizvoda s proizvodnih linija do mjesta skladištenja - poloen ispit za rukovanje i upravljanje viliarom - utovar, istovar i pretovar robe po danim dispozicijama - skladištenje i manipulacija s robom - slaganje paleta - pripremanje robe za otpremu te izdavanje korisniku - sortiranje robe te priprema i dostava sirovina i repromaterijala - fiziko izdavanje robe, manipulacija i otprema u proizvodnju - odgovornost za optimizaciju skladišnog prostora i pristup proizvodima i materijalima - utovar gotovih proizvoda u transportna sredstva cestovnog prijevoza - odgovornost za ispravno ukrcanu robu na ispravnim paletama. Poslodavac nudi: - mogunost rada u velikoj firmi s dugom tradicijom - mogunost stalnog radnog odnosa i stimulativna p...

 • Company ENNA Fruit d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla : upravljanje viliarom u sklopu proizvodnje - prerada voa i povra. Uvjet je poloen ispit za upravljanje viliarom i godinu dana radnog iskustva. Prijavnice za radno mjesto se mogu dobiti na porti (bivša Marinada)....

 • Company MASSIVE PANELS d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pregled i kontrola ispravnosti sredstva za rad; prijevoz i prijenos robe, poslovi utovara i istovara, odravanje zaduenog viliara, ostali poslovi Uvjeti: - osposobljenost za vozaa/vozaicu viliara ...

 • Company IGMA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad na postrojenjima za proizvodnju agregata, voenje dokumentacije o satima rada i zastoja postrojenja, voenje dokumentacije o koliinama materijala te o odravanju postrojenja, vršenje pregleda postrojenja i utvrivanje ispravnosti, otklanjanje kvarova na postrojenju u redovnoj proizvodnji i generalnom remontu postrojenja. Osposobljenost za rukovanjem utovarivaa,viliara,kamiona je prednost. Radi se u dinaminom okruenju,radi se na kontinuiranom stjecanju znanja i napredovanja u karijeri. Prava na regres,boinicu,jubilarne nagrade,putni troškovi dolaska na posao i odlaska s posla.Ostale potpore i beneficije sukladno vaeem Kolektivnom ugovoru. Mjesto rada: Šoderica,Jegeniš   ...

 • Company LUKA ZADAR d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi utovara i istovara prilikom manipulacije teretom. Napomene: uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje viliarom....

 • Company GRAĐA D.D. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis  posla: -rad u skladištu -uvjet je osposobljenost za upravljanje viliarom...

 • Company MARAŠ d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:- samostalno obavljanje manipulacije u skladištu (utovar- istovar robe),  organizacija, koordinacija i kontrola rada u skladištu, briga o urednosti i higijeni skladišnog prostora Mogunost stalnog zaposlenja    ...

 • Company DRVODJELAC D.O.O. in Bilo
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prijevoz grae do mjesta uskladištenja te posluivanja proizvodnje, utovar i istovar kamiona. Uvjeti: - završena trogodišnja ili etverogodišnja srednja škola bilo kojeg zvanja, - posjedovanje uvjerenja o osposobljenosti za vozaa/vozaicu viliara, - postoji mogunost stalnog zaposlenja. Za kandidiranje je potrebno dostavit ivotopis, kopiju svjedodbe i kopiju Uvjerenja o osposobljenosti za vozaa/vozaicu viliara. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company KUTJEVO D.D. in Kutjevo
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Naziv radnog mjesta: VOZA VILIARA (M/) Traeni broj radnika: 1 Mjesto rada: Kutjevo Vrsta zaposlenja: na odreeno vrijeme s mogunošu stalnog zaposlenja Puno radno vrijeme Trajanje oglasa: 8 dana Opis poslova: - opsluuje liniju za punjenje vina bocama - odvozi napunjene boce s linije u skladište gotove robe - vrši utovar i istovar gotovih proizvoda u kamion - vrši istovar staklene i papirne ambalae te paleta s kamiona u skladište - slae poklon pakete u skladištu, lijepi stikere na boce za izvoz i porezne markice - po potrebi obavlja i druge srodne poslove po nalogu skladištara gotovih proizvoda Uvjeti: - SSS - 6 mjeseci radnog iskustva - pouzdanost i samostalnost u radu - struna osposobljenost za rukovanje viliarom - vozaka dozvola B kategorije Pismene zamolbe i ivotopise slati na go...

 • Company PROIZVODNJA GRAĐ.ELEMENATA OD DRVETA in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Rukovanje i upravljanje viljuškarom. Utovar i istovar sirovina i gotovih proizvoda, dopremanje sirovina na odgovarajuu proizvodnu jedinicu, prijevoz gotovih proizvoda (paleta, namještaja). Nudimo rad u dinaminom okruenju, sa prilikama za razvoj i napredovanje...

 • Company AD PLASTIK D.D. in Other
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  opis posla: preuzimanje planirane robe i materijala iz skladišta, oznaavanje proizvedene koliine , skupljanje i sortiranje škarta, ispunjavanje potrebne dokumentacije , upravljanje viliarem u svrhu prijevoza robe , ukrcaja i iskrcaja u skladištima...

 • Company ZEA D.O.O. in Other
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  Opis posla: -utovar, istovar rasutih tereta, pomoni radovi vezani uz prijem i otpremu robe, rad sa traktorom -osoba treba imati poloeno za rukovanje viliarom...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: transport robe, voenje popratne dokumentacije, voenje evidencije servisa vozila i opreme, rad s viliarem....

 • Company METAL PRODUCT D.O.O. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: skladišni poslovi, prijem i otpremanje robe, vonja viliara. Uvjet: - srednja škola bez obzira na smjer - osposobljenost za upravljanje viliarom....

 • Company DRVOTRADE d.o.o. in Dunjkovec
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: utovar i istovar drvene grae Nije nuno imati poloen ispit za rukovatelja viliara. Prijava osobnim dolaskom u firmu na adresu: DRVOTRADE D.O.O. Vladimira Nazora 32a, 40305 NEDELIŠE...

 • Company DI KLANA d.d. in Okoli
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pregled i kontrola viliara prije poetka rada, upravljanje, rukovanje i pravovremeno odravanje viliara, utovar,  istovar i pretovar tereta viliarem, briga o pravovremenoj dostavi potrebne sirovine i njenom sortiranju po vrsti i dimenzijama, zaduenje za postupanje prema internim pravilnicima društva, odgovornost za primjenu mjera i postupaka zaštite na radu, zaštite od poara i zaštite okoliša, obavljanje drugih poslova prema nalogu neposrednog rukovodioca. Potreban poloen stuni ispit za rukovatelja viliarem Poeljno prethodno iskustvo u upravljanju viliarem te znanje jednog stranog jezika Mogunost korištenja organiziranog prijevoza poslodavca Trae se kandidati koji su samostalni, skolni timskom radu, organizirani, vrijedni i profesionaln u svom radu Poslodavac nudi redovita prim...

 • Company RABO d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla:upravljanje viliaromposlovi istovara i utovara robeposlovi skladištenja i manipulacije robePotrebno znanje upravljanja viliarom Pogodnosti: Mogunost napredovanja Struna edukacija i osposobljavanje za upravljanje viliarom...

 • Company MASSIVE LUMBER d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pregled i kontrola ispravnosti sredstava za rad, prijevoz i prijenos robe, poslovi utovara i istovara, odravanje zaduenog viliara, ostali poslovi. Potrebna osposobljenost za vozaa/icu viliara....

 • Company BAJKMONT d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: iskrcaj i ukrcaj robe na skladištu, priprema i slaganja robe u proizvodnji, odravanje reda i istoe unutar skladišnog prostora, vozaka dozvola B kategorije, samostalnost u radu....

 • Company LUGPLAST j.d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad na viliaru, utovar i prijevoz robe....

 • Company PEPI d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  - opis posla: utovar / istovar kamiona, prevoenje piljene grae - uvjerenje o osposobljenosti - rukovatelj/ica viliarom - dodatni kontakt broj: 099 3115707...

 • Company UNIVERZAL d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prijevoz sirovina i otpadaka u skladišnom prostoru i istovar gdje je potrebno, te strojno sortiranje istog, utovar eljeza i drva na kamione i vagone, rad na bageru ili viliaru, utovarivau, prešama. Razina i smjer obrazovanja nisu uvjet. Postoji mogunost stalnog zaposlenja. Za prijavu na posao potrebno je dostaviti (u preslici): svjedodbu, dokaze o strunim osposobljavanjima, presliku vozake dozvole, elektroniki zapis radnopravnog statusa/potvrda HZMO o radnom stau....

 • Company KLASTER ISTARSKOG TRANSPORTA d.o.o. in Other
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Opis poslova: utovar i istovar kamiona; Mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company FI. - MA., d.o.o. in Other
  10.09.2020 Updated on: 11.09.2020

  Opis posla: upravljanje viliarom, rad u skladištu. Uvjet: poloeno za vozaa viliara. Za prijavu na natjeaj potrebno priloiti zamolbu i ivotopis....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lifting truck operators Edit filters