Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

86 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 86 results.
 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: kontrola kvalitete sirovina i proizvoda. Informatika znjanja: MS Office...

 • Company ENERKON d.o.o. in Tenja
  21.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: traimo suradnika u projektiranju - pripravnika.UVJETI RADNOG MJESTA:- SSS/VŠS/VSS – strojarski smjer- iskustvo crtanja u CAD programima- izvrsno poznavanje AutoCAD programa – prednost poznavanje 3D modeliranja (3D Plant, Solid, Catia...)- izvrsno poznavanje MS Office-a i interneta- Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu – prednost drugi jezik- samostalnost u radu, snalaljivost, odgovornost, komunikativnost, sklonost timskom radu- spremnost na usvajanje novih znanja i tehnologija- poeljan vozaki ispit „B“ kategorije (nije uvjet)- mogunost korištenja potpora za zapošljavanjePoslodavac nudi: - rad u stimulativnom okruenju - mogunost dodatnog obrazovanja i napredovanja na radnom mjestu....

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: projektiranje i izrada projektne dokumentacije, praenje radnih zadataka. Uvjeti za zaposlenje:završen preddiplomski studij strojarstva ili preddiplomski i diplomski studij strojarstvaradno iskustvo najmanje dvije godineinformatika znanja (MS Office, AutoCad)znanje engleskog jezikaznanje njemakog jezika je prednost ali nije uvjet...

 • Company VJESNIK D.D. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: mehaniko podešavanje strojeva, praenje rada, kontrola, servis i popravak strojeva. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje tehnike struke. Poeljno radno iskustvo....

 • Company PRIMABIRO d.o.o. in Čakovec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Potrebno dobro poznavanje itanja tehnike dokumentacije. Poeljno posjedovanje uvjerenja za postupak ispitivanja metodom bez razaranja (NDT). Opis poslova: • kontrola kompletnosti proizvoda prema sastavnici • dimenzionalna i funkcionalna kontrola proizvoda • vizualna kontrola zavarenih spojeva • penetrantska kontrola zavarenih spojeva • kontrola mjerne opreme • pokretanje internih nesukladnosti • popunjavanje mjernih listova ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU SE JAVITI: TEL: 040 /396-555 FAX: 040/395-707 E-POŠTA: PISANA ZAMOLBA ILI OSOBNO: Zrinsko-frankopanska 23, 40000 akovec...

 • Company DRAGON BAJUN d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: puštanje u pogon, programiranje i servis CNC strojeva za rezanje (plinsko, plazma i laser) kao i robota za zavarivanje...

 • Company PRVOMAJSKA ZAGREB D.O.O. in Other
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: voditelj remonta i servisa...

 • Company DRVENE KONSTRUKCIJE INŽENJERING d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova :projektiranje graevinskih konstrukcija, provoenje strunog nadzora, planiranje i odravanje, te savjetovanje i druge inenjerske usluge...

 • Company MAKSIM TRADE ENERGIJA d.o.o. in Okoli
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: Praenje dnevnog operativnog rada kogeneracijskog postrojenja ukljuujui kotlovnice, toplinski sustav, kemijsku pripremu vode i postrojenje za pripremu drvne sjeke;provoenje dnevnih aktivnosti u sklopu preventivnog odravanja;utvrivanje i otklanjanje uzroka operativnih kvarova uz pomo internacionalne tehnike podrške;praenje kvalitete i koliine drvene sjeke u postrojenju te pravovremeno reagiranje u sluaju odstupanja od standardiziranih vrijednosti;voenje i briga oko operativnih dnevnika, zapisnika i izvještaja sudjelovanje u implementaciji dodatnih poboljšanja u postrojenju radi poveanja performansi, odravanja, operativnog rada i/ili ivotnog vijeka;edukacija, provoenje i poštivanje visokih mjera zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti;ostali poslovi prema nalogu voditelja koge...

 • Company SIGURNOST d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: Praenje rada sustava tehnike zaštite (protuprovala, vatrodojava, video nadzor) putem centralno dojavnog sustava. Prednost znanje engleskog jezika. Informatika znanja: Dobro poznavanje Microsoft Windows okruenja, napredno je prednost. Struni ispit i druga znanja: Licenca za zaštitara od strane MUP-a je prednost, ali nije uvjet (potrebno poloiti za zaštitara što financira poslodavac). Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DIV d.o.o. tvornica vijaka, Podružnica Knin in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:Pomoni poslovi na površinskoj zaštiti,Odvoz i dovoz materijala,Ostali poslovi prema opisu radnog mjestaRadno iskustvo na istim ili slinim poslovima je poeljno,ali nije uvjet. Ako kanidati šalju zamolbe ne e-mail obavezno je u naslov staviti POMONI RADNIK NA POVRŠINSKOJ ZAŠTITI....

 • Company DIV d.o.o. tvornica vijaka, Podružnica Knin in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:Posluivanje strojeva,Preštelavanje,Uvlaenje sirovina,Kontroliranje proizvoda,Izvlaenje špene,Ostali poslovi prema potrebama radnog mjesta Ako kanidati šalju zamolbe na e-mail, obavezno je u naslov staviti RADNIK U VIJARI. ...

 • Company CJEVOMONT d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  opis posla: voenje radilišta i tehnike dokumentacije...

 • Company IVANIĆPLAST in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad na razvoju, projektiranju i konstrukciji novih proizvoda, izrada radionike dokumentacije. Poeljno korištenje AutoCada, poznavanje 3D modeliranja....

 • Company TVORNICA KRUHA ZADAR D.D. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: praenje i rad u tehnološkim procesima u proizvodnji kruha SSS/VŠS/VSS - STROJARSTVO, ELEKTROTEHNIKA ...

 • Company SAME DEUTZ - FAHR Žetelice d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla - inenjer/ka u proizvodnji kombajna...

 • Company BIBETECH LABIN d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Voenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO normama, kontrola ulaznog materijala, meufazna kontrola, završna kontrola proizvoda i poluproizvoda, izrada postupaka za osiguranje kvalitete proizvoda, uputa za kontrolu i planova kontrole kvalitete, organizacija provoenja ulazne kontrole i kontrole u proizvodnji u skladu s pisanim radnim postupcima, izrada postupaka kvalitete, izrada ranih upita, izrada tehniko-dobavnih uvjeta, izrada atesta za isporuene proizvode, praenje i analiza ušteda materijala i smanjenja neispravnosti i/ili dorada, nadzor kontrolne opreme (ispravnost, umjerenost), nadzor provoenja korektivnih i preventivnih akcija, pokretanje akcija vezanih za pojavu neusklaenosti na proizvodima, drugi poslovi po nalogu. Razina obrazovanja: poeljna VSS/VŠS tehnikog il...

 • Company HSG Kariera d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Praenje rada proizvodnog pogona; praenje rada proizvodnih linija; osiguravanje da proizvodne linije rade bez zastoja; predvianje i prevencija kvarova; otklanjanje mehanikih kvarova na strojnim linijama....

 • Company HSG Kariera d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Priprema materijala i stavljanje materijala na stroj; praenje rada proizvodne linije; poravnanje materijala i dijelova stroja na odgovarajuu visinu i širinu; otklanjanje manjih mehanikih kvarova....

 • Company BARANJSKI VODOVOD d.o.o. in Kom
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla:neposredno organizira dnevni raspored poslova na crpilištima; priprema podatke za obraun,organizira, koordinira i nadzire rad vodocrpilišta,vrši kontrolu/nadzor rada laboratorija na vodocrpilištu,brine o kvaliteti vode u sustavu,osigurava pravovremenu nabavu svih potrepština za neometani radvodocrpilišta,voenje radnih sati, godišnjih odmora, bolovanja, slobodnih dana djelatnika crpilišta,odgovoran je za kvalitetu i kvantitetu izvršenih poslova i povjerena mu sredstva rada,kontrolira i odgovara za provoenje HACCAP sustava na vodocrpilištima,obavlja poslove sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti od poara,neposredno provodi mjere zaštite na radu, zaštite od poara i upotrebu osobnih zaštitnih sredstava i opreme kod obavljanja poslova,obav...

 • Company Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb in Dubrava
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: vrši kontrolu i otklanja kvarove te obavlja popravke na zgradi, svim instalacijama, strojevima i namještaju Doma, sudjeluje u nabavi potrebnog materijala za svoj rad, vodi brigu o ispravnosti i sigurnosti glavnih i sporednih ulaza i izlaza iz Doma, odrava higijenu i urednost radione i predprostora kotlovnice, vodi brigu o urednosti okoliša itd. U obzir dolazi srednjoškolsko obrazovanje tehnikog usmjerenja. Natjeaj za radno mjesto KUNI/NA MAJSTOR/ICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme. Uz prijavu na natjeaj kandidat je duan priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o traenoj strunoj spremi, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, potvrdu o radnom iskustvu (potvrda sa HZMO-a. Kandidat/kinja koji/a moe ostvariti pravo prednosti prema lanku 101. Zako...

 • Company SIMPLEX d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: projektiranje dizala i elemenata dizala. Potrebna informatika znanja: SolidWorks, AutoCAD i sl....

 • Company ISTARSKA PIVOVAR d.o.o. in Okoli
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  RAD U ENERGANI TVORNIKOG SUSTAVA, NADZOR I MANJE TEHNIKO ODRAVANJE SUSTAVA, VOENJE POTREBNIH EVIDENCIJA I DNEVNIKA, PRIJAVA KVAROVA, ODRAVANJE ISTOE POGONA I OKOLIŠA ENERGANE. UVJETI: SSS TEHNIKOG USMJERENJA, VOZAKA DOZVOLA B KATEGORIJE, OSNOVNO INFORMATIKO ZNANJE (MS OFFICE), SPOSOBNOST RADA U TIMU I FUNKCIONIRANJA U KRITINIM SITUACIJAMA, SAVJESNOST, SAMOSTALNOST I ODGOVORAN PRISTUP RADNIM ZADACIMA, PREDNOST RADNO ISKUSTVO NA ISTIM ILI SLINIM POSLOVIMA I POLOEN STRUNI ISPIT ZA STROJARA PARNIH KOTLOVA SA AUTOMATSKOM KOMANDOM...

 • Company SOLVIS d.o.o. in Donji Kućan
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Uvjeti: - SSS elektrotehniar/ka, automatiar/ka u industriji, strojar/ka ili VŠS/VSS strojarskog ili elektrotehnikog smjera - minimalno 1 godina iskustva na samostalnom odravanju proizvodnih linija - osnovno poznavanje engleskog jezika - posjedovanje vozake dozvole B kategorije - osnovno znanje rada na raunalu. Opis poslova: - obavljanje tekueg i planskog preventivnog odravanja proizvodnih linija, te otklanjanje kvarova na istima i voenje evidencije - obavljanje poslova odravanja radnih strojeva i opreme - obavljanje remontnog odravanja postrojenja i ureaja - kontinuirano praenje rada stroja i samostalno otklanjanje uoenih kvarova ili ...

 • Company MIAB, d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: nadzire strojarske radove, razrauje projekte i izra. specifikacije materijala i sl.                        - poeljno znanje stranog jezika                         - poznavanje rada na PC-u i rad u AutoCad-u                         - poeljno poloen struni ispit i ovlaštenje za inenjera strojarstva...

 • Company PRO BASIS d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  - Trae se inenjer/tehniar sa i bez iskustva za ispitivanje elektro - opreme - Poeljno poznavanje instrumentacije u polju, protokola ispitivanja signala iz polja kontrolnih susutava.  - Poeljno znanje njemakog jezika....

 • Company KANAL INSPEKT d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: tehnika ispitivanja, snimanja i išenja cjevovoda. U obzir dolazi strojarski, graevinski, geodetski tehniar/ka....

 • Company I M P K in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi strojarskog inenjera u metalskoj proizvodnji...

 • Company METAL DEKOR d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Poslovi kontrolora u metalskoj proizvodnji Potrebna SSS, VŠS, VSS tehnikog smjera Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet Poeljno znanje engleskog jezika...

 • Company METAL DEKOR d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Potrebno poznavanje rada u AutoCad programu Prednost poznavanje rada u Solidwork porgramu Potrebno SSS, VŠS, VSS elektro smjera. Radno iskustvo poeljno...

 • Company PROMET GRAĐENJE d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  OPIS POSLA: voenje strojarskih radova na gradilištu....

 • Company BIO ULJARICE d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis zadataka i odgovornosti:odravanje strojeva i tehnoloških linija, elektroopreme, mjerno-regulacijske opremeizvoenje servisa, remonta i montae strojevadijagnostika kvarova i interventno otklanjanje kvarova priprema dijelova za servis i montau rad u smjenamaUvijeti:SSS, poeljno strojarsko-tehnikog smjeriskustvo u prehrambenoj ili procesnoj industrijiodgovornost i temeljitost u radufleksibilnost i samostalnostEngleski JezikŠto nudimo:kontinuirana edukacija u zemlji i inozemstvukorištenje naprednih tehnologija u svakodnevnom radudodatni bonusi za dobre radne rezultate i zalaganjepomo kod pronalaska smještaja...

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi tehniara/ke u pogonu zavarivanja. Uvjeti: - vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake) - vrlo dobro znanje itanja bravarskih nacrta i tehnologije - pedantnost u radu - informatika pismenosti (MS Office, Windows) - poznavanje njemakog jezika, u govoru i pismu - intenzivan radni angaman, marljivost i predanost radu, snalaljivost, samoinicijativnost te sklonost timskom radu - prednost imaju osobe sa radnim iskustvom majstora ili poslovoe u podruju zavarivanja. Poslodavac nudi: - rad u dinaminom okruenju, sa sigurnim i redovnim primanjima - dodatno obrazovanje sa mogunošu napredovanja u poslu. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: - upravljanje cijelim proizvodnim procesom uz usku suradnju s ostalim odjelima - neprestano analiziranje i optimizacija proizvodnih procesa - razvoj tehnologije za proizvodni proces zavarivanja - poduzimanje odgovarajuih mjera u sluaju odstupanja od zadanih ciljeva - rukovoenje i edukacija radnika. Uvjeti: - prednost iskustvo rada u strojarskome pogonu i rukovoenju i optimizaciji procesa - vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake) - izvrsno poznavanje njemakog  ili engleskog jezika u govoru i pismu - visoka razina informatike pismenosti (MS Office, SAP....) - otvorenost prema novim tehnologijama - logino razmišljanje - sposobnost rada u stresnom okruenju - spremnost na slubena putovanja - usredotoenost i fleksibilnost. Radni odnos se zasniva na odreeno...

 • Company PETEX - INOX d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: poslovi crtanja metalnih konstrukcija i predmeta od metala Potrebna znanja i vještine: znanje tehnikog crtanja, brzina i kreativnost za inovativna rješenje i nove proizvode ...

 • Company VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 138. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaj i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine", broj 78/17 i 89/19) a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosua i uprave KLASA: 119-02/20-04/496, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 11. kolovoza 2020. Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske raspisuje O G L A S za prijam namještenika u radni odnos u Visoki trgovaki sud Republike Hrvatske, na radno mjesto nadstojnik zgrade - 1 izvršitelj, namještenik III. vrste, na neodreeno vrijeme Struni uvjeti: - srednja struna sprema tehnike struke - 5 godina radnog iskustva...

 • Company ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: - rad u tehnikim odjelima u sjedištu tvrtke te rad na gradilištima u Hrvatskoj i inozemstvu, ovisno o potrebama - praenje realizacije termin plana i izvršenih montanih radova. - komunikacija s predstavnicima nadzora, kooperantskih tvrtki, kupca i uprave gradilišta - praenje stupnja realiziranosti ugovora prema definiranim kriterijima - zrada i dostava završne dokumentacije, praenje radnih i kontrolnih aktivnosti Mjesto rada: Hrvatska/EU. Uvjet: poznavanje engleskog i/ili njemakog jezika. Radnici se prilikom upuivanja u europske zemlje zapošljavaju kao izaslani radnici. Radnicima je prilikom upuivanja i izaslanja u europske zemlje osiguran smještaj, prijevoz i terenski dodatak....

 • Company OS METAL d.o.o. in Bilo
  18.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla : Zaprima nacrte za proizvodnju od vanjskih suradnika te ih plota odnosno printa za potrebe proizvodnje. Prema zaprimljenim nacrtima planira potrebnu koliinu materijala. Pravovremeno daje nabavi zahtjevnice za narudbu materijala. Vrši pripreme za rad CNC stroja. Slae dokumentaciju vezanu za kontolu kvalitete. Slanjem ivotopisa dajete suglasnost tvrtci OS metal d.o.o. da koristi vaše osobne podatke iskljuivo u svrhu provedbe ovog natjeaja. U bilo koje vrijeme moete povui danu suglanost slanjem zahtjeva na e mail adresu ...

 • Company ELEKTROKEM d.o.o. in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi odravanja zgrada, mehanizacija i vozila. U obzir dolazi strojarska struka. Mjesto rada: Zagreb, prema potrebi cijela Hrvatska....

 • Company MARKVINIA D.O.O. in Other
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: operater  na CNC stroju za obradu kamena. samostalno programiranje i upravljanje tijekom izrade, rukovanje, podešvanje i opsluivanje stroja sirovinama. ...

 • Company DUNDO INTERIJERI d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: monter/ka aluzina, trakastih zavjesa, rolo zavjesa, roleta. Mogunost rada na neodreeno vrijeme....

 • Company EMP-USLUGE, OBRT, VL. RAJKO TOMIĆ in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: kontrola proizvoda tijekom proizvodnje, kontrola proizvedenih komada uz pomo mjernih instrumenata (mjerni stol Mitutoyo, profil projektor Mitutoyo, te ostali runi mjerni alati). Potrebno minimalno 5 godina iskustva na poslovima kontrolora, te odlino poznavanje tehnike dokumentacije....

 • Company EMP-USLUGE, OBRT, VL. RAJKO TOMIĆ in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema tehnologije za glodanje i tokarenje....

 • Company MIDI d.o.o. in Ivanovec
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  MIDI d.o.o. Ivanovec, Kalniki odvojak 7 (Industrijska zona); 40000 akovec; e-mail: Izvozno metalopreraivako poduzee Tehnolog-konstruktor proizvodnog procesa m/ – 1 izvršitelj Opis posla: – razrada tehnološkog postupka izrade proizvoda na temelju tehnike dokumentacije – utvrivanje mogunosti izrade proizvoda na osnovu dostavljene tehnike dokumentacije – izrada kalkulacije prema nacrtima i sastavnicama proizvoda Uvjeti: – SSS/VŠS/VSS strojarskog smjera – radno iskustvo – 3 godine – prednost radnog iskustva na slinim poslovima i tehniko predznanje – rad na raunalu – napredno znanje MS Office paketa – poznavanje rada u SolidWorks-u, programskom paketu za 3D konstruiranje, 2D crtanje – obavezno znanje engleskog i/ili njemakog jezika Nudimo: - stalni radni odnos (uz probni rok) - puno radno...

 • Company LOVRETA LINE, vl. Majk Lovreta in Other
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: strojarsko - graevinski poslovi u izradi metalnih konstrukcija i ograda. Poeljno radno iskustvo....

 • Company BIJUK - CNT d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Nabava, odnos s kupcima, naplata, radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet, bitna je elja za stjecanjem novih znanja i vještina u stvarnim uvjetima trišnog poslovanja. Uvjet: SSS, VŠS, VSS strojarska struka...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: •planiranje tekueg odravanja i redovnih servisa strojeva, opreme i objekata •sudjelovanje u odabiru proizvodne opreme, organizacija i nadzor nad ugradnjom i implementacijom iste •naruivanje, komunikacija i ovjeravanje naloga vanjskih servisera •naruivanje rezervnih i potrošnih dijelova za strojeve •analiza ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje •briga o alatima i odravanju istih Obrazovni program: tehnike, strojarske struke Informatika znanja: poznavanje MS Office paketa Druga znanja i vještine: •posjedovanje poduzetnikog duha i sklonost timskom radu •izgraene radne navike, visoka odgovornost i prioritizacija radnih obaveza...

 • Company DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE in Adamovec
  13.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem lanka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 11.09.2020. raspisuje N A T J E A J A) za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme 3. radnik na opim poslovima, 1 izvršitelj, m/ Uvjeti: - SSS elektro, strojarske ili druge odgovarajue struke ili KV vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, elektriarske, strojarske ili druge tehnike struke - Vozaka dozvola B kategorije - Poloen struni ispit za loaa - 6 mjeseci radnog iskustva Uz pismenu prijavu potrebno je priloiti : - zamolbu (vlastoruno potpisanu) - ivotopis - presliku dokumenta o završenoj strunoj spremi - diploma/svjedodbu - presliku uvjerenja o poloenom strunom ispitu za loaa - presl...

 • Company MEHANOTEHNA d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: servisiranje informatike i uredske opreme (printera, raunala, mrene opreme)....

 • Company LTH Metalni lijev d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: pripremanje tehnologije proizvodnog procesa, praenje i nadzor probnih serija, optimiziranje tehnološkog procesa u proizvodnji...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters