Jobmonitor. Search results for Mechanical engineering technicians

77 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company GRGURIĆ d.o.o. in Other
  09.03.2021

  Opis zaduenja:-priprema i radionika razrada nacrta(detalja) u skladu sa projektnom dokumentacijom i ugovorom-kontrola radionike izrade pozicija u skladu sa EN 1090-uska suradnja sa kolegama(IWE, Projektni inenjeri)-koordinacija kroz komunikaciju sa naruiteljem i posjete gradilištima-sklapanje CE dokumentacije i voenje graevinske knjige Uvjeti:SSS, VŠS: graevinska, strojarska, arhitektonskaStrani jezici: engleskiInformatika znanja: Autocad, Ms OfficeVozaka: BPozitivan stav i komunikativnost Nudimo financijsku naknadu za prijevoz ili smještaj, ukoliko je prebivalište osobe izvan Delnica. Prijave putem:1. - karijere(s naznakom "Projektni inenjer") ili2. na email: ( s naznakom: Ime i prezime, email, mjesto prebivališta, cv)....

 • Company ZATVORSKA BOLNICA U ZAGREBU in Adamovec
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/370, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06 od 11. veljae 2021. godine, Zatvorska bolnica u Zagrebu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorsku bolnicu u Zagrebu, na slubenika radna mjesta: ODJEL UPRAVNIH POSLOVA Strukovni uitelj – za odravanje – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: •...

 • Company PROKURATOR d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslopva: planiranje proizvodnih procesa i vremenskih rasporeda kao i provjera da li su narudbe za zavarivanje izvršene kvalitetno i isporuene na vrijeme, upravljanje, organiziranje i koordinacija rada bravara i zavarivaa, pridravanje smjernica za kvalitetu i sigurnost na podruju tehnologije zavarivanja. Strojarsko ili graevinsko usmjerenje, obuka zavarivaa, izvrsno informatiko znanje....

 • Company KANAAN d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova:Rad na strojevima za proizvodnju flipsa,ipsa,kokica,strojevima za formiranje kutija i strojevima za pakiranje proizvoda....

 • Company KANAAN d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: Organiziranje i provoenje instalacije opreme.Potrebna VŠS tehnikog smjera....

 • Company IM-COMP d.o.o. in Other
  08.03.2021

  OPIS POSLA Rad s domaim kupcima te svakodnevna komunikacija s kupcimaPrijem i obrada narudbiIzrada kalkulacija, ponuda, narudbenica, radnih nalogaitanje tehnike proizvodne dokumentacijeIzrada tehnike proizvodne dokumentacije za proizvodnjuOdlazak i izmjere na gradilištuPrijedlog i razrada rješenja za kupca (ograde, nadstrešnice, pregrade, tuševi, itd.)Crtanje u AutoCad-uVoenje kupaca te podrška kupcima u komercijalnom i tehnikom pogleduUVJETI Razina obrazovanja:VŠS tehnikog smjeraVSS tehnikog smjera ŠTO NUDIMO - rad u stimulativnoj radnoj okolini - mogunost zaposlenja na neodreeno nakon probnog roka - edukacija - mogunost napredovanja ...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  08.03.2021

  Opis poslova:poslovi vezani uz servis bušotinske opreme, servisiranje i ispitivanje klipnih šipki, rad s pokretnim parnim ureajem, odgovornost za struno, sigurno odravanje ureaja / tehnoloških sustava te za dokumentiranje izvršenih radova, servis pumpi (centrifugalnih - jednostepenih, dvostepenih, višestepenih, vijanih, zupastih, dozir pumpi, parnih klipnih pumpi, dubinskih pumpi i vakum pumpi), servis kompresora (klipnih i vijanih), reduktora, servis ostalih pokretnih mehanizama, obavljanje manje sloenih otklanjanja kvarova i popravaka na ureajima, briga oko materijala i rezervnih dijelova potrebnih za ugradnju. UVJETI • SSS strojarsko-tehnike struke • 1 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima  • Vozaka dozvola (B kategorija)  • Zdravstvena sposobnost za poslove s posebnim uv...

 • Company SINCRO d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: poslovi izrade sastavnica, tehnikih prorauna izrade generatora, izrada tehnikih procesa Obrazovni program: inenjer/ka strojarstva ili elektrotehnike...

 • Company PIČULJAN SERVIS CENTAR d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Mehanika u nautici:administrativno voenje servisaplaniranje i organizacija poslovanjavoenje radova u servisuedukacija djelatnika...

 • Company TECNICA SUPREMA d.o.o. in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: projektiranje termotehnikih strojarskih instalacija, grijanje, hlaenje, ventilacija....

 • Company HRVATSKI SAVEZ BRODOMAKETARA in Other
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova: izrada nastavnog i izvedbenog plana u izradi maketa, provedba obrazovnih aktivnosti. Poznavanje od alata za 3D modeliranje ...

 • Company M. G. S. GRUPA d. o. o. in Okoli
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Opis poslova:Voenje i organiziranje proizvodnje te kontrola rada radnika,Organizacija i usklaivanje proizvodnje u suradnji s pripremom proizvodnje poštujui tehnološki postupak,Priprema proizvodnje na osnovu radnih naloga, praenje plana i dinamike proizvodnje,Organizacija tehnoloških procesa prema pisanim radnim postupcima za izradu pojedinih proizvoda unutar proizvodnje i njezinih organizacijskih cjelina,Praenje dinamike proizvodnje po pojedinom radnom nalogu i izvještavanje rukovodstva,Organizacija nadzora procesa (odravanje radnih strojeva i pribora u radnom stanju),Izrada godišnjeg plana proizvodnje u suradnji s rukovoditeljem razvoja i tehnikim direktoromProvoenje korektivnih i preventivnih akcija,Uspostavljanje mjera u cilju spreavanja nastajanja neusklaenosti prethodno i u toku proiz...

 • Company Osnovna škola Bartola Kašića in Adamovec
  04.03.2021 Updated on: 07.03.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), Pravilnika o radu Osnovne škole Bartola Kašia i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Bartola Kašia u daljnjem tekstu: (Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Bartola Kašia Zagreb, Vrisnika 4, Zagreb objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Domar/ka, 1 izvršitelj/ica, (m/), Osnovna škola Bartola Kašia, Zagreb, Vrisnika 4, na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Uvjeti: Pored opeg uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 11...

 • Company Vape technology d.o.o. in Preko
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Vape Technology d.o.o. je lan HGSPOT grupacije i vodei je brand u proizvodnji i distribuciji asortimana e-tekuina i e-cigareta. Osim vlastitog branda - WiiP, Vape technology d.o.o. je proizvoa za mnoge inozemne i domae brandove. U preko 10 godina postojanja pod našim imenom izašli su neki od premium brandova vape industrije – WiiP, RED WOLF, VIRGINIA WHITE I JP GOLD. Zbog širenja poslovanja zapošljavamo više motiviranih osoba za rad na poziciji Radnik u prozvodnji (m/). Opis radnog mjesta - rukovanje strojem na proizvodnim linijama - kontrola proizvoda na liniji proizvodnje - kontrola rada strojeva - kontrola istoe strojeva, opreme i radnog prostora - koordiniranje s pomonim radnicima - primopredaja poslova i proizvoda u smjeni Potrebna znanja i vještine - radno iskustvo na istim ili slini...

 • Company LONIA TRGOVINA d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  opis posla:  pomonik u organizaciji i voenju svih poslova u tehnikoj slubi društva...

 • Company PIK d.d. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: - rukovanje sa strojevima na tehnološkoj liniji po pravilima struke i uputama, - kontrola rada strojeva, uzorkovanje i kontrola ispravnosti pakiranja, - voenje evidencija vezanih uz proces proizvodnje, - udovoljavanje zahtjevima HACCP sustava i ostalih standarda u skladu s procedurama, - primopredaja poslova i proizvoda. ...

 • Company SINEL d.o.o. in Other
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Opis poslova: projektant strojeva, alata, naprava, izrada tehnike dokumentacije. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company SOLARIS PONS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: Zavariva mig/mag, rel, izrada metalnih konstrukcija...

 • Company PRIMABIRO d.o.o. in Čakovec
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  - obavljanje logistikih poslova izmeu operacija - kontrola pozicija, preuzimanje i proslijeivanje na slijedeu tehnološku operaciju ZAINTERESIRANI KANDIDATI MOGU SE JAVITI: TEL: 040 /396-553 MOB: 098 1830 293 E-POŠTA: PISANA ZAMOLBA: PRIMABIRO d.o.o., Zrinsko-frankopanska 23, 40000 akovec OSOBNO: Zrinsko-frankopanska 23, 40000 akovec: utorkom, etvrtkom ili petkom od 11:00 do 12:00 h. ...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla:Planiranje tekueg odravanja i redovnih servisa strojeva, opreme i objekataSudjelovanje u odabiru proizvodne opreme, organizacija i nadzor nad ugradnjom i implementacijom isteNaruivanje, komunikacija i ovjeravanje naloga vanjskih serviseraNaruivanje rezervnih i potrošnih dijelova za strojeveAnaliza ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanjeBriga o alatima i odravanju istihUvjeti:struna sprema: VŠS, VSS ili više obrazovanje tehnike ili strojarske strukeobavezno ukupno iskustvo od 3 godine od ega 1 godine na istim ili slinim pozicijamaznanje engleskog jezikapoznavanje MS Office paketaPoeljne kvalifikacije:razvijena snana radna etika i pozitivan stav prema poslu i timu s kojim e suraivatiizgraene radne navike, emocionalna inteligencija, visoka odgovornost i prioriti...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis posla:Prati razvoj novih tehnologija, strojeva i materijala u svrhu unapreenja i uvoenja u procese proizvodnje u tvrtci;Unapreuje postupke u proizvodnji u cilju poveanja produktivnosti, kvalitete, te racionalizacije upotrebe vremena izrade i materijala;Predlaganje i implementacija mjera optimizacije proizvodnjeIzrauje kalkulacije vezane uz proizvodni proces i projekteRazvoj i implementacija novih alata potrebnih za unapreenje proizvodnog procesaRedovno prati i kontrolira parametre procesa proizvodnje i izvještava o ostvarenju zadanih ciljeva (škart, utrošak materijala, brzina ciklusa)Upravlja i nadzire normativima proizvodaRješavanje tehnoloških problema u proizvodnjiUvjeti:struna sprema: VŠS, VSS ili više obrazovanje tehnike, drvne ili strojarske strukeobavezno ukupno iskustvo od 5 g...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 02.03.2021

  Opis poslova:  Posao mehaniara sastoji se u detaljnom pregledu, utvrivanju i uklanjanju neispravnosti i ošteenja, kako bi stroj bio siguran i pouzdan za rad. Prije izvoenja popravka mehaniar utvruje ošteenje te mora dobro poznavati rad stroja, ureaja ili opreme. Kada utvrdi kvar otklanja ga tako da zamijeni ili popravi neispravne dijelove. Nakon otklanjanja kvara, ponovno ispituje rad stroja, kako bi se uvjerio da je stroj siguran za uporabu. Prilikom servisiranja, uglavnom provjerava, podmazuje dijelove razliitih strojeva kako bi sprijeio mogui nastanak kvarova. Mehaniar u svom radu koristi niz runih i elektrinih alata. Mora znati itati tehnike nacrte i skice te pri nekim poslovima poznavati elektrine ili elektronske komponente.Radi na odravanju proizvodnje, montai strojeva i ureaja, otkl...

 • Company A.M.I.S. GRUPA j.d.o.o. in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Opis poslova: - iskop rovova za ugradnju zdenaca i polaganje PEHD cijevi - mjesto rada: cijela Hrvatska...

 • Company ELEKTROCENTAR PETEK in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: organizacija izvoenja strojarskih radova prema projektnoj dokumentaciji (grijanje, hlaenje, ventilacija); izrada graevinske knjige i mjesenih situacija; praenje izvoenja radova na gradilištu - izrada tehnike dokumentacije; izrada kalkulacija u fazi nuenja; komunikacija i suradnja s ostalim sudionicima u gradnji.Ostali uvjeti: poeljno - ovlašteni voditelj graenja ; samostalnost i inventivnost u rješavanju problema; proaktivnost: organizacijske vještine; timski rad i fleksibilnost; spremnost na uenje i usavršavanje; visok stupanj motivacije i angairanosti; preciznost, odgovornost, predanost....

 • Company K & K EURO PROJEKT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  opis posla: rad u pogonu mogu se javiti inenjeri graevine ili strojarstva...

 • Company SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA in Kom
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Temeljem l. 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Duga Resa, Srednja škola Duga Resa, OIB 94521720903, Jozefinska cesta 27, 47 250 Duga Resa raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa - nastavnik/ca praktine nastave (strojarstvo C) - na neodreeno, 1 izvršitelj/ica - nepuno radno vrijeme, 23 sata nastave (33 sati tjedno) Uvjet: Prema l. 105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nas...

 • Company TRUMM d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Poslovi kreiranja projektne dokumentacije, razrade i pripreme nacrta za proizvodnju te poslovi izrade radnih naloga i plana proizvodnje i praenja izvršenja uz praenje stanja sirovina, izradu radnih naloga, usklaivanja rokova isporuke sa komercijalnim predstavnicim, kupcima i sl. ...

 • Company MEĐIMURJE PMP d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poznavanje tehnike dokumentacijeZnanje njemakog jezika u govoru i pismu...

 • Company MEĐIMURJE PMP d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Konstruiranje u 3D (SolidWorks)Znanje njemakog jezika u govoru i pismu...

 • Company METAL REŠETAR d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis posla: izrada radionikih nacrta, nadgledanje proizvodnje prema radionikim nacrtima kao i montae proizvedenih elemenata na gradilištima. Kandidati bi trebali biti inenjeri/inenjerke strojarstva ili graevine. Obavezno poznavanje rada u AutoCad programu te vozaka dozvola B kategorije. ...

 • Company UNIOR VINKOVCI d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  provoenje kontrolnih procesa uzorkovanje otkivaka pripremljenih za otpremuizvještavanje nadreenog o stanju kvalitetepripremanje uzoraka i podataka u sluaju odstupanja kvaliteteizraivanje obrusaka, analiza strukture materijala iizvoenje mjerenja tvrdoe materijalaizvoenje mjerenja oblika i dimenzija na 3D mjernom ureajuprovoenje odobrenja i zakljuka procesaprovoenje nadzora autokontrole te prenošenje znanja o autokontrolipostupanje s nesukladnim proizvodimaizvoenje preuzimanjaosiguravanje istoe i urednosti radne okoline te radnih sredstavavoenje i odravanje potrebnih zapisa, evidencija i izvješaobavljanje i drugih poslova prema uputam...

 • Company GIOVANNI in Otok
  24.02.2021 Updated on: 01.03.2021

  STROJAR ZA RAD NA BAGERU.MJESTO RADA OTOK PAŠMAN.SMJEŠTAJ OSIGURAN.PUNO RADNO VRIJEME,RAD NA NEODREENO(STALNI RADNI ODNOS).KONTAKT TELEFON 099 7589937....

 • Company PLASTOMETALIK VLAŠIĆ in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Izmjena alata i podešavanje strojeva za brizganje platinih masa i štancanje metala. Potrebna kvalifikacija je završena tehnika škola iz smjera strojarstvo. ...

 • Company EKOPLAN-SUSTAVI d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: tehnika podrška za dizalice topline - izrada tehnikih rješenja za dizalice topline, podrška projektantima kod projektiranja, potrebno razumijevanje termotehnikih sustava, shema, opreme za grijanje/hlaenje/ventilaciju. ...

 • Company DILOGIC d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: radno mjesto je u proizvodnji elektronikih ureaja, na strojevima za automatsku montau SMD elementa i slino; Primarne aktivnosti:realizacija dijela proizvodnje (rad na pick&place strojevima, ureaj za valno lemljenje itd.)provedba ispitivanja elektronikih modula u proizvodnji sukladno definiranim ispitnim proceduramalemljenje elektronikih sklopova...

 • Company FERRODUS d.o.o. in Visoko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Trai se diplomirani inenjer ili inenjer strojarstva ili strojarski tehniar za poslove izrade nacrta, pripreme i organizacije proizvodnje. U obzir dolaze i osobe s nedovršenim visoko strunim obrazovanjem ili osobe bez iskustva za pripravništvo. ...

 • Company CVITIĆ, vl. Nikola Cvitić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  CRTANJE U AUTOCADU...

 • Company KANAL INSPEKT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Trai se radnik/ca na neodreeno radno vrijeme kao voditelj ispitnog laboratorija. U obzir dolaze kandidti strojarske struke. Radni odnos na neodreeno radno vrijeme. OBAVEZNO: - poznavanje rada na raunalu  AutoCAD i  MS office paket. - Vozaka dozvola B kategorije...

 • Company TMT d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  - izrada kalkulacija/ponuda prema upitima kupaca - voenje projekata/proizvodnih programa za odreenog kupca - izrada sastavnica te sudjelovanje u razradi tehnologija izrade proizvoda - korespondencija s poslovnim partnerima - njemaki i engleski jezik (napredno)   ...

 • Company AEKS D.O.O. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: rad u laboratoriju za ispitivanje vodnih graevina. U obzir dolaze tehniari/ke i inenjeri/ke graevinske, strojarske ili druge tehnike struke. ...

 • Company METALAC KRAPINA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  -poznavanje rada na klasinim i CNC strojevima za obradu metala, zavarivanju-iskustvo rada u proizvodnji-završeno obrazovanje tehnikog smjera-voenje i organiziranje proizvodnje-organizacija i usklaivanje proizvodnje poštujui tehnološki postupak-odline radne, strune i organizacijske sposobnosti-poeljno znanje engleskog jezika...

 • Company VRANA d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  RAD U KOMPOSTANI I NA GOVEDARSKOJ FARMI.KOMPOSTIRANJE GNOJA,UPRAVLJANJE TRAKTOROM,KOMBINIRKAMA,UTOVARIVAEM....

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: - odravanje objekta - redoviti obilasci pogona - nadzor rada sustava i postrojenja - sitni popravci - odlazak na intervencije - organizacija i praenje redovnih servisa - ostali poslovi domarske slube Uvjeti: Minimalno SSS tehnikog usmjerenja: - strojarski tehniar - elektrotehniar - frigomehaniar - bravar - vodoinstalater - elektromehaniar Poeljno: - iskustvo u odravanju - sklonost timskom radu i suradnji - samostalnost, odgovornost i pouzdanost u radu Kandidati koji posjeduju neki od certifikata: strojar kotla, uklopniar u industriji, rukovatelj centralnog grijanja i sl. imat e prednost pri izboru....

 • Company S.T.D.M. FENSTER d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Tvrtka S.T.D.M. Fenster d.o.o. ( Staklo - Dom d.o.o.) osnovana je 2009. godine. Poslovanje tvrtke temelji se na proizvodnji, isporuci i montai PVC i ALU stolarije. Tvrtka  zapošljava 150 stalnih zaposlenika. Opis poslova: kontrola kvalitete, voenje CNC stroja, ispomo u voenju proizvodnje, izrada izvještaja i praenje normi....

 • Company S.T.D.M. FENSTER d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Tvrtka S.T.D.M. Fenster d.o.o. ( Staklo - Dom d.o.o.) osnovana je 2009. godine. Poslovanje tvrtke temelji se na proizvodnji, isporuci i montai PVC i ALU stolarije. Tvrtka  zapošljava 150 stalnih zaposlenika. Opis poslova: kontrola kvalitete, voenje CNC stroja, ispomo u voenju proizvodnje, izrada izvještaja i praenje normi....

 • Company HS PRODUKT d.o.o. in Lovča
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis poslova: - vrši kontrolu proizvoda prema postupku hladnog ispitivanja proizvoda po svim tokama pisane procedure za ispitivanje- vrši kontrolu proizvoda - izvoenje funkcionalnog ispitivanja proizvoda ispucavanjem bojevim streljivom u prostorima streljane po svim tokama pisane procedure za ispitivanje- vrši ocjenu proizvoda sa popunjavanjem kartona kontrole i ovjerom- definira tip neusklaenosti na proizvodu (prema nalazu kontrole kvalitete) i opisuje neusklaenost u karton kontrole - izvodi dodatne provjere usklaenosti u sluaju korekcija sklopa proizvoda u montai, te ponovno ovjerava kontrolu- predaje proizvod na išenje Potrebna znanja: Obuka za lovca ili Osposobljavanje za rukovanje orujem, ali nije preduvjet za zaposlenje. ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za prijem u radni odnos (m/)RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME16. strojar u kotlovnici za potrebe Slube za tehnike poslove - 3 izvršiteljaUvjeti:- VKV/SSS strojarske struke- poloeni ATKUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školidokaz o poloenom ATK-uZa radno mjesto pod tokama 1.,2. i 3. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta pod tokama 4.i 5. odreen je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta pod tokama 6., 7. i 8. odreen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, za radna mjesta pod tokom 9. i 10. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta pod tokom 11. i 12. odreen je pr...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje seN A T J E A J za prijem u radni odnos (m/)RADNI ODNOS NA NEODREENO VRIJEME15. strojar serviser-kontrolor za potrebe Slube za tehnike poslove -1 izvršiteljUvjeti:- SSS tehnikog usmjerenja-1 godina radnog iskustvaUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:zamolbaivotopispreslik svjedodbe o završenoj školipreslik dokaza o radnom iskustvu u zvanju i to: potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima traene strune spreme kao i razdoblje obavljanja navedenog radaZa radno mjesto pod tokama 1.,2. i 3. odreen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za radna mjesta pod tokama 4.i 5. odreen je probni rad u trajanju od 3 (...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Opis poslova: Kemijsko-mehaniko išenje i rukovanje vozilima i radnom opremom. Mogunost napredovanja do pozicije poslovoe. •  Radovi kemijsko mehanikog išenja •  Rukovanje vozilima, ureajima i opremom, izvoenje sloenijih radnih operacije sukladno vrsti rada •  Voenje zakonski i po internim propisima potrebne dokumentacije za vozila, ureaje i opremu •  Priprema rada, ishoenje potrebnih dozvola za rad na postrojenjima u vlasništvu naruitelja •  Popravljanje manjih kvarova na sredstvima rada i opremi samostalno, a veih uz pomo ovlaštene osobe •  Odravanje sredstava rada i  voenje brige o ispravnosti vozila i opreme Uvjeti: •  Srednja struna sprema •  Radno iskustvo je poeljno  •  Vozaka dozvola (B kategorija)  •  Zdravstvena sposobnost •  Odgovorno obavljanje radnih zadataka uz voenje brige o ...

 • Company STSI d.o.o.INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI in Other
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  Opis poslova: • Odravanje rafinerijske opreme u skladu sa strukom • Sastavljanje i rastavljanje prirubnikih spojeva • Izrada cjevovoda i metalnih konstrukcija • Priprema poslova za zavarivanje Uvjeti: • SSS tehnikog smjera • 1 godina radnog iskustva u istim ili slinim poslovima • Vozaka dozvola (B kategorija) • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada Prednost: • Komunikativnost...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineering technicians Edit filters