Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

10 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company OBLIKOVANJE PROSTORA d.o.o. in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: voditelj projekta / projektant konstrukcija Uvjet: VSS graevinskog ili strojarskog smjera...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Adoro je firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom krenuli su prije 9 godina i iz godine u godinu biljee konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata Opis posla: •izrada modela u Solidworks CAD •izrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom) •izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacije •briga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrima •unaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehnoloških procesa...

 • Company SOLARIS PONS d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: -projektiranje metalnih konstrukcija i proizvodnih/strojarskih postrojenja -provoenje certifikacije HR EN 3834 Uvjeti: -prednost IWE...

 • Company Impol-TLM d.o.o. in Okoli
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Radno mjesto: SAVJETNIK ZA ZAŠTITU NA RADU (M/) Traeno radnika: 1 izvršitelj Struna sprema: VII – VSS, (Mag.) diplomirani inenjer sigurnosti, smjer zaštita na radu, magistar strojarstva Magisterij, Magistar struke, Visoka struna sprema Uvjeti: 12 mjeseci radnog iskustva Vozaka dozvola B-kat., MS Office, Engleski jezik Poloen struni ispit (i opi i posebni dio) za strunjaka zaštite na radu Opis posla: Daje strunu pomo poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, te zaposlenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unapreenju zaštite na radu.Vrši unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu.Potie poslodavca i njegove ovlaštenike da nadlene slube poslodavca otklanjanju utvrene nedostatke glede zaštite na radu.Surauje s tijelima inspekcije rada, sa Zavodom za zaštitu na radu, t...

 • Company LM & SMW d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Uvjeti: - zanimanje: SSS - VSS (tehniki smjer, prednost inenjer/ka strojarstva) - strani jezik: engleski jezik (uvjet: B2 razina); njemaki jezik (prednost) - poznavanje: MS office paket (ECDL 2) i AutoCAD/Solidworks - minimalno 2 godine rada na odgovornoj poziciji - poznavanje proizvodnog procesa Opis poslova: - praenje proizvodnog procesa - implementacija radnih naloga - praene kvalitete proizvoda - koordinacija isporuka robe - dokumentiranje tehnologije proizvodnje - izvještavanje voditelja proizvodnje...

 • Company FESTO D.O.O. in Tenja
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Opis posla: obavljanje poslova tehnike podrške i izrade rješenja iz podruja elektrotehnike tehnologije i robotike. Uvjeti: - VII stupanj magistar inenjer elektrotehnike i raunarstva, strojarstva ili mehatronike smjer: automatika, robotika, mehatronika, elektrotehniki sustavi i tehnologija, elektrostrojarstvo - mogu biti na završnoj godini studija Prednosti: - napredno znanje rada u MS office - poznavanje rada u SAP-u - programiranje PLC-a - osnove automatizacije - aktivno znanje engleskog / njemakog jezika. Oekivanja: - elja za stjecanjem novih znanja - spremnost na timski rad - komunikativnost - dobro snalaenje u novim izazovima - odgovornost - upornost u rješavanju kompleksnih zadataka - samostalno istraivanje - predlaganje rješenja i poboljšanja. Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je...

 • Company MONTSISTEMI d.o.o. in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis poslova: organizira i vodi strojarske radove te radove vodovoda i kanalizacije na gradilištima na kojima je rasporeen, sudjeluje na sastancima s investitorima, nadzorom i drugim izvoaima na gradilištu, rasporeuje radnike prema potrebama gradilišta, prati uinak radnika na gradilištu, izrauje dokaznice mjera i graevinsku knjigu za izvedene radove, izrauje obraune izvedenih radova i priprema raune za izvedene radove, vodi brigu o stanju materijala na skladištu te utrošku materijala sa skladišta, izrauje projekte izvedenog stanja, daje prijedloge projektnih rješenja za izvoenje radova....

 • Company IZIT d.o.o. in Other
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Izit d.o.o. se bavi širokim rasponom usluga vezanih za 3D tehnologije i aditivnu proizvodnju te u sklopu klastera 3D Grupa, postavlja nove standarde na podruju 3D tehnologija i danas se smatra referentnim centrom 3D tehnologija na ovim prostorima.  Usluge ukljuuju 3D printanje i Rapid Prototyping, povratno inenjerstvo, razvoj i izradu 3D modela, popravak i prevoenje 3D podataka, 3D skeniranje i mjerenje oblika i deformacija, maketarstvo i mnoge druge djelatnosti. Naš tim se sastoji od vrhunskih strunjaka s dugogodišnjim iskustvom u korištenju 3D tehnologija što nam omoguava da našim klijentima nudimo  cutting edge opremu i usluge. Naš ured je pravi high tech laboratorij – kod nas moete vidjeti vrhunske strojeve i upoznati najnovije svjetske trendove iz podruja 3D digitalizacije. Vana nam j...

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Okoli
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Na temelju lanka 12. Statuta, Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje natjeaj za radno mjesto Mlaeg istraivaa na projektu „exaFOAM“, u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za turbostrojeve, na odreeno vrijeme (do 31. svibnja 2024. godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica. Opis posla •sudjeluje u znanstvenom radu na znanstvenim projektima, •sudjeluje u istraivakim i razvojnim djelatnostima i s tim povezanim laboratorijskim radom na istraivakom projektu, •obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada koje odreuje voditelj projekta. Uvjeti Osim ispunjavanja opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati sljedee obvezne uvjete: •završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integr...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  27.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje N A T J E A J Za izbor: - jednog suradnika u zvanju poslijedoktoranda za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo na odreeno vrijeme. Pristupnici koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17). Pristupnici uz potpisanu prijavu prilau: ivotopis, dokaz o dravljanstvu, a strani dravljani duni su priloit i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika C2 razina, dokaz o odgovarajuoj strunoj spremi iz koje se moe utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgova...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters