Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

23 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Klanac
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 12. Statuta, Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Mlaeg istraivaa na projektu „IRI 14 – CEKOM DIV“ (Razvoj energetski uinkovitih sustava hlaenja kontejnera na brodovima i optimizacijskog modela za projektiranje energetskih sustava) (KK.01.2.2.03), EFRR – poziv: „Podrška razvoju Centara kompetencija“, financiranom iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku na Katedri za toplinsku i procesnu tehniku, na odreeno vrijeme (predvieno u trajanju od 36 mjeseci), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj/ica, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Opis posla - Specificiranje mjerne opreme, nadzor ugradnje mjerne opreme prema specifikaciji, provoenje mjerenja na istraivakom s...

 • Company FRANC MONT d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izrada i auriranje tehnike dokumentacije za gradilište, voenje obrauna izvedenih radova, komunikacija s naruiteljem i nadzornim inenjerima, komunikacija s monterima, voenje evidencije prisutnosti, suradnja s ostalim sudionicima u gradnji, praenje i odgovornost za dinamiku izvoenja radova na gradilištu, priprema dokumentacije za tehniki pregled. Druga znanja i vještine: samostalnost u radu, ustrajnost i predanost ostvarenju ciljeva, organizacijske sposobnosti, spremnost na dinamian rad, motiviranost, timski duh, pozitivnost. Mjesto rada: RH i regija....

 • Company Tignum Engineering d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izrada tehnike dokumentacije temeljene na 3D modelu za razne eline konstrukcije, sudjelovanje u procesu izrade 3D modela za jednostavnije eline konstrukcije s naglaskom razrade detalja. Rad se obavlja u aplikaciji Autodesk Advance Steel koji je baziran na aplikaciji Autodesk AutoCAD, temeljem toga poeljeno je dobro poznavanje i samostalan rad u AutoCAD aplikaciji. Poeljno je radno iskustvo na slinim poslovima i osnovno poznavanje Engleskog jezika....

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA in Virovitica
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  - Nastavnik strukovnih predmeta podruja strojarstva (diplomirani/diplomirana inenjer/inenjerka strojarstva, magistar/magistra inenjer/inenjerka strojarstva ) - 1 izvršitelj, puna norma/neodreeno vrijeme OPI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogueg testiranja)ivotopis, te preslike slijedeih dokumen...

 • Company ELEKTRODA ZAGREB d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: -usklauje rad na proizvodnji elektroda i ica -po potrebi rasporeuje radnike -sudjeluje kod dogovora za redovito i izvanredno odravanje -sudjeluje kod izrade planova proizvodnje -sudjeluje kod kreiranja etiketa -sudjeluje kod izrade tehnološke dokumentacije -evidentira proizvedene koliine  poluproizvoda i gotove robe -kontrolira nain izrade poluproizvoda i gotovih proizvoda -daje naloge za promjene reima rada u suglasnosti s voditeljem proizvodnje -razrauje tehnološki proces za pojedinu operaciju posebno, na bazi tehnike dokumentacije novih i adaptiranih proizvoda -izrauje tehnološku dokumentaciju za proizvodnju -prouava postojee naine rada i predlae nove u cilju  optimalizacije proizvodnje -sudjeluje na uvoenju novih tehnologija i procesa rada -nadzorom i savjetom direktno sudj...

 • Company QBen vl. Marko Varga in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: razrada 3D modela i izrada nacrta Razina obrazovanja: VSS Obrazovni program: Fakultet strojarstva Potrebno znanje engleskog jezika. Informatika znanja: autocad, solidworks, office....

 • Company VODOTEHNIKA D.D. in Župić
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Djelatnost društva je izgradnja vodovodnih sistema od izvorišta do potrošaa, ukljuujui tretman pitkih i tehnoloških voda, te instalaciju kompleksnih objekata i cjevovoda za specijalne medije kao i trgovina. Traimo: VODITELJ SLUBE TRANSPORTA I MEHANIZACIJE (m/) Odgovornosti: - voenje cjelokupne dokumentacije i evidencije vezane uz vozni i strojni park kao: pregled vozila i strojeva po mjestima rada (gradilištima),evidencija osnovnih podataka o stroju,vozilu i drugim osnovnim sredstvima, evidencija o stanju i kretanju mehanizacije, evidencija vozaa motornih vozila te rukovaoca mehanizacijom, - izdavanje putnih naloga, radnih naloga i drugih dokumenata koji moraju pratiti sredstva rada, - briga i kontrola da su motorna i prikljuna vozila tehniki ispravna u skladu s zakonom o sigurnosti promet...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS POSLA:projektira i konstruira strojeve, naprave i alateodrava energetska postrojenja i strojeve te sustav za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlaenjeodrava sustav za snabdijevanje plinom i sve vrste posuda pod pritiskomprovodi statiku i dinamiku analizu mehanikih strojevanadzire rad sloenih strojarskih postrojenja, dijagnosticira kvarove, nadgleda servisne intervencije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company ZANOS d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: ispitivanje radne opreme i elektrinih instalacija u podruju ZNR i ZOP. U obzir dolazi preddiplomski / diplomski studij - prvostupnik/ca / magistar/ra strojarstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company SREDNJA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA, BENKOVAC in Benkovac
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17.,68/18., 98/19., 64/20) i lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi kneza Branimira Benkovac, Srednja škola kneza Branimira Benkovac, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Nastavnik/ca strojarske grupe predmeta – 1 izvršitelj/ca na neodreeno nepuno radno vrijeme 12 sati tjedno neposredne nastave. Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjet za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol...

 • Company ŽELJEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE in Kom
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave, praenje i vrednovanje uenika. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), eljeznika tehnika škola Moravice, zastupana po ravnatelju Borivoju Dokmanoviu, dipl. ing., dana 14.09.2020. godine raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strojarske grupe predmeta – odreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog od...

 • Company KONTAL D.O.O.ZA PROIZVODNJU ALATA in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Odreivanje i postavljanje optimalne organizacije proizvodnje, planiranje kapaciteta, sistematizacija radnih mjesta te upravljanje proizvodnim pogonom te montaom. Odgovornost za definiranje i provedbu planova proizvodnje, definiranje dnevnih i radnih zadataka te praenje rokova njihova izvršenja, unapreenja rada svih proizvodnih procesa u cilju postizanja maksimalne produktivnosti i ekonominosti proizvodnog procesa. Kontinuirana kontrola i evaluacija rada poslovoa i svih radnika po organizacijskim cjelinama. Odgovornost za ispunjenje ciljeva i aktivnosti odravanja strojeva i opreme, odravanja alata i svih drugih aktivnosti koji su sastavni dio procesa proizvodnje. Provoenje sustava Osiguranje kvalitete. Analiza i rješavanje problema tehnološkog škarta i drugih nesukladnosti koje ...

 • Company KONČAR - MALI ELEKTRIČNI STROJEVI D.D. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: - ugovaranje i odgovornost za realizaciju projektnih poslova iz proizvodnog programa industrijske ventilacije i elektromotornih pogona - reduktora - izrada ponuda i kalkulacija troškova projekta - voenje i koordinacija ugovorenih projekata i tima te nadzor realizacije poslova i ugovora s kupcima - pregovaranje i ugovaranje poslova sa dobavljaima usluga i komponenti - nuenje i provedba optimalnih tehnikih rješenja proizvodnog programa - izrada planova i prodajnih aktivnosti te nadzor provedbe godišnjih i operativnih planova prodaje - odgovornost za realizaciju projektnih i ukupnih planova prodaje - komercijalno-tehnika podrška kupcu i koordinacija rada s drugim odjelima - nadzor realizacije, rokova otpreme i kontrola naplate - koordiniranje i praenje rješavanje reklamacija i s...

 • Company IVANAL d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: tehnologija lijevanja, kontrola proizvoda, CNC obrada Razina obrazovanja: VŠS/VSS/magistar struke strojarstvo Potrebno znanje engleskog jezika Informatika znanja: 2D & 3D alati Druga znanja: CNC programiranje    ...

 • Company ALUMINIUM GLASS STEEL d.o.o. in Dugopolje
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Ukoliko Vam je bitan osjeaj zadovoljstva da uloeni rad rezultira neim vrijednim i vidljivim te da Vaše sposobnosti dou do punog izraaja u radu, prijavite se na oglas tvrtke Aluminium Glass Steel d.o.o. gdje Vas oekuju odlini uvjeti rada i energina radna okolina.DIPLOMIRANI INENJER STROJARSTVA/GRAEVINE (m/)Mjesto rada: DugopoljeGlavni zadaci:Razrada projektne dokumentacijeIzrada radionike dokumentacijeTehnika podrška prilikom izrade ponudeKomunikacija sa dobavljaimaKreiranje tehnikog rješenja za pojedini segment projektaTehnika priprema proizvodnjeUvjeti:Radno iskustvo minimalno: 5 godinaSpremnost na timski radPrihvaanje odgovornosti pri rješavanju zadanih ciljevaPosjedovanje vozake dozvole B kategorijePosjedovanje vještina: internet, AutoCad, Office (Excel, Word, PPT)Poeljno iskustvo u 3D...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC in Vrbovec
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 ,86/12-proišeni tekst, 94/13 ,152/14, 07/17, 68/18., 98/19,64/20) i lanka 98. Statuta Škole i lanka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Vrbovec. Srednja Škola Vrbovec, 7. svibnja 2, Vrbovec raspisuje NATJEAJ ZA SLJEDEE RADNO MJESTO: Nastavnik /ica strojarske skupine predmeta 40 sati tjedno- odreeno puno radno vrijeme (do povratka nastavnice s porodiljnog dopusta) Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12-Proišeni tekst, 94/1...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC in Vrbovec
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 ,86/12-proišeni tekst, 94/13 ,152/14, 07/17, 68/18., 98/19,64/20) i lanka 98. Statuta Škole i lanka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Srednjoj školi Vrbovec. Srednja Škola Vrbovec, 7. svibnja 2, Vrbovec raspisuje NATJEAJ ZA SLJEDEE RADNO MJESTO: Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta 33 sata tjedno-neodreeno nepuno radno vrijeme Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12-Proišeni tekst, 94/13.,152/14,07/17,68/18,98/19,64/20) i Pravilni...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:konstruiranje namještaja te priprema konstrukcijskih nacrta za potrebe proizvodnjepraenje rada na CNC strojevima, puštanje novih CNC strojeva u rad, te prilagoavanje strojeva izradi proizvodarješavanje tehnikih problema pri konstrukciji namještajacrtanje novih proizvodastruni izrauni konstrukcijaizrada i uvanje arhive proizvodasudjelovanje u izradi prototipova i razvoju proizvodakoordinacija izmeu razvojnog tima i dizajnerafinalizacija prototipa do gotovog proizvoda uz pratee aktivnostiizrada nacrta za katalog, finalnih mjera i ostalih alata za uvoenje u proizvodnju i prodajuizrada nacrta, ponuda i kalkulacija za tendereevidentiranje i rješavanje eventualnih nedostataka na proizvodimaunapreenje proizvodnog procesa koordinacijom svih navedenih aktivnosti Uvjetistruna sprema: V...

 • Company TROMONT, d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - R&D proizvoda iz strojarskog podruja - smjer klimatizacija i ventilacija - konstruiranje novih tehnikih i tehnoloških rješenja - razrada predloenih inovacija i izuma novih proizvoda u okviru industrijskih standarda - sudjelovanje u izradi prototipa - izvještavanje o napretku razvoja                   NAPOMENE:    -  poeljno radno iskustvo u podruju klimatizacije i ventilacije - zanimljiv i dinamian posao u inovativnoj kompaniji  - izazovan posao uz veliku slobodu kreacije....

 • Company Energetski institut Hrvoje Požar in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  I. Radno mjesto: - MLAI ISTRAIVA, - 1 IZVRŠITELJ (M/), PRIPRAVNIK - u Odjelu za energetsku uinkovitost, - osposobljavanje za samostalan rad, - na odreeno vrijeme od 12 mjeseci – pripravniki sta, - mogunost zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme nakon proteka pripravnikog staa, - probni rad – 6 mjeseci, - puno radno vrijeme, - nema smještaja, - naknada za prijevoz: u cijelosti. II. Opis poslova radnog mjesta: - rad u podruju energetske uinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradarstvu, - pomo prilikom provedbe energetskih pregleda zgrada s jednostavnim i sa sloenim tehnikim sustavom (termotehniki sustavi i sustavi potrošnje vode), - pomo prilikom provedbe redovitih pregleda sustava grijanja i sustava hlaenja prostora, - pomo prilikom provedbe energetskih pregleda ve...

 • Company Energetski institut Hrvoje Požar in Okoli
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  - MLAI ISTRAIVA, - 1 IZVRŠITELJ (M/), PRIPRAVNIK - u Odjelu za obnovljive izvore energije, klimu i zaštitu okoliša, - osposobljavanje za samostalan rad, - na odreeno vrijeme od 12 mjeseci – pripravniki sta, - mogunost zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme nakon proteka pripravnikog staa, - probni rad – 6 mjeseci, - puno radno vrijeme, - nema smještaja, - naknada za prijevoz: u cijelosti. II. Opis poslova radnog mjesta: - rad na podruju obnovljivih izvora energije (naglasak, ali ne ogranieno na energiju vjetra), - podrška razvoju projekata obnovljivih izvora energije u strunom i tehnikom smislu, - struni, istraivaki i razvoji poslovi vezani za obnovljive izvore, posebice energiju vjetra, - programi mjerenja vjetropotencijala, analiza i verifikacija podataka i numeriko modeliranje vj...

 • Company BAJKMONT d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: kontrola kakvoe proizvoda potrebno poznavanje MS Windows...

 • Company ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 107. vaeeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Elektrostrojarskoj školi, dana 07.09.2020. ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 5, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (m/) nastavnik / nastavnica strunih predmeta iz podruja strojarstva – ugovor o radu na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica Posebni uvjeti: VSS, strojarstvo (dokazuje se odgovarajuom ispravom – diplomom, svjedodbom); Mjesto rada je u sjedištu Škole. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje prijavljuje i osobni podatci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogunosti e-mail adresa), kandidati/ki...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters