Jobmonitor. Search results for Mechanical engineers

4 Jobs found

Used filters:
 • Mechanical engineersx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company TEKIJA , d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: - prati i primjenjuje pozitivne propise iz djelatnosti, - snima i analizira postojee stanje tehnikih sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, - izrauje manje sloena idejna i izvedbena rješenja, - utvruje i izrauje uvjete graenja, - utvruje uvjete i izrauje suglasnosti i potvrde na projekte, - obavlja interni nadzor izgradnje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje - obavlja i druge psolove po nalogu neposrednog rukovoditelja....

 • Company TRITEH d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis poslova: tehnika podrška oko projektne prodaje strojarske opreme, izrada tehnikih kalkulacija projektirane opreme, tehnika podrška u odabiru adekvatne HVAC opreme, izrada troškovnikih opisa, prodajne aktivnosti - izrada ponuda, kalkulacija, nabavne aktivnosti - nabava opreme, postprodajne aktivnosti - logistika, tehnika podrška prilikom izvoenja, ugradnje strojarske opreme i servis....

 • Company KLINIČKA BOLNICA MERKUR in Adamovec
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  KLINIKA BOLNICA MERKUR Zagreb, Zajeva 19 objavljuje N A T J E A J Za prijam radnika u radni odnos na neodreeno vrijeme za rad na slijedeem radnom mjestu: 5. RUKOVODITELJ ODJELA ZA TEHNIKE POSLOVE I ODRAVANJE - 1 izvršitelj Uvjeti: VSS završen diplomski tehniki studij, poznavanje rada na raunalu, tri godine radnog iskustva na rukovodeim poslovima. Uz prijavu (zamolbu) potrebno je priloiti: ivotopis, preslike dokaza iz toke „Uvjeti“ (nalaze se uz svako navedeno radno mjesto), domovnicu, dokaz o radnom stau, (potvrdu nadlene slube Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te priloiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvari...

 • Company ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ŠKOLA ZA MONTAU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA, ZAGREB, Sveti Duh 129, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta - NASTAVNIK/CA STROJARSKE SKUPINE PREDMETA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme za puno radno vrijeme Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidati/kinje uz prijavu trebaju priloiti sljedeu dokumentaciju: ivotopis, diplomu, domovnicu, elektronski ispis staa, uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, duan/a se u pr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mechanical engineers Edit filters