Jobmonitor. Search results for Meter readers and vending-machine collectors

1 Jobs found

Used filters:
  • Meter readers and vending-machine collectorsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company MOSLAVINA, d.o.o. in Vode
    22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

    Opis posla: Popis potrošnje vode i dostava rauna za vodu Prijavi priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku domovnice, presliku završne svjedodbe natjeaj raspisan sukladno l.102 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovim njihove obitelji (NN 121/17) i l 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Meter readers and vending-machine collectors Edit filters