Jobmonitor. Search results for Midwifery associate professionals

7 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery associate professionalsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje NATJEAJ 2. Medicinska sestra primaljskog smjera na odreeno vrijeme -2 izvršitelja/ice Uvjeti: - završena škola za primalje - odobrenje za samostalan rad - poloen struni ispit Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u presliku: - zamolbu - ivotopis - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) - diploma- preslika (toka 1.) - svjedodba završene škole-preslika(toke 2. i 3.) - vaee odobrenje za samostalan rad - preslika (licenca -toka 1.,2 i 3) - uvjerenje o poloenom strunom ispitu (preslika) osim za one koji su upisani 2013.g (toka 1.,2 i 3) - elektroniki zapis (ili potvrda) HZMO o evidentiran...

 • Company BETAPLUS poliklinika in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: posao primalje/medicinske sestre u ginekološkoj poliklinici koja se bavi potpomognutom oplodnjom. Potreban struni ispit.Molimo poslati ivotopis na navedeni e-mail, pa emo vas pozvati na razgovor za posao. Kandidatu nudimo vrlo stimulativne uvjete za rad (detalji na razgovoru za posao), i zanimljiv i dinamian posao koji trai posebnu i posveenu osobu. Prednost imaju kandidati sa više radnog staa ...

 • Company OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Ope bolnice Nova Gradiška, Josip Kolodziej, dr. med., spec. ravnatelj, objavljuje NATJEAJ - za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme do povratka odsutnog radnika/ce - 1 primalja/primalja asistent m/ Struni uvjeti: - srednja primaljska škola - odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj potrebno je obvezno priloiti: - zamolbu sa ivotopisom, - dokaz o steenoj strunoj spremi za traeno radno mjesto-presliku završne svjedodbe/diplome - preslika odobrenja za samostalan rad/licence, - preslika domovnice, - preslika rodnog lista, - preslika osobne iskaznice, - potvrda HZMO o radnom stau- elektroniki zapis (ne starija od mjesec dana). U zamolbi za natjeaj kandidati su duni n...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA PULA OSPEDALE GENERALE DI POLA JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/29 Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1 Za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme - s probnim radom od 3 (tri) mjeseca Prvostupnica primaljstva / primalja asistentica u Slubi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršitelj Uvjeti natjeaja pod rednim brojem 3.:Viša/srednja struna sprema odgovarajueg smjeraNajmanje godina dana radnog iskustva u struci (ne odnosi se na kandidate koji nemaju propisan obvezan pripravniki sta)Odobrenje za samostalan rad U dokumentaciji za natjeaj potrebno je priloiti:Vlastoruno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)ivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvuSvjedodbu / ...

 • Company OPĆA BOLNICA PULA in Tenja
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPA BOLNICA PULA OSPEDALE GENERALE DI POLA JAVNI NATJEAJ Klasa: 100-01/20-01/29 Ur.broj: 2168/01-59-79-02-1/2-20-1 Za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme – s probnim radom od 2 (dva) mjeseca Primalja asistentica u Slubi za ginekologiju i opstetriciju – 1 izvršiteljUvjeti natjeaja pod rednim brojem 5. a) i b):Srednja struna sprema odgovarajueg smjeraPoloen odgovarajui struni ispitOdobrenje za samostalan rad U dokumentaciji za natjeaj potrebno je priloiti: Vlastoruno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa ili broj telefona)ivotopisDokaz o hrvatskom dravljanstvuSvjedodbu / Diplomu traene strune spremeUvjerenje o poloenom strunom ispitu – za zdravstvene radnikeVaee odobrenje za samostalan rad (licenca) – za zdravstvene radnikeDokaz o radnom stau (ele...

 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPA BOLNICA «DR. IVO PEDIŠI» SISAK J. J. Strossmayera 59 44000 Sisak Odjel za pravne i kadrovske poslove Odsjek za ope i kadrovske poslove Sisak, 7. rujan 2020 Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice «Dr. Ivo Pediši» III. izmjenama i dopunama Statuta , IV. izmjenama i dopunama Statuta, V. izmjenama Statuta, VI. izmjenama i dopunama Statuta lanka 7. Pravilnika o radu i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. kolovoza 2020. ravnatelj Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta na odreeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice 1. PRIMALJA 2 izvršitelj/ica - opis posla: primjenjuje znanja iz primaljske skrbi, priprema trudnicu za pregled i pretrage, priprema prostor, instrumente i materiljal za fiz.porod., prov...

 • Company Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin in Ogulin
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  NATJEAJ za prijem u radni odnos I. primalja asistent/ica - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme (zbog zamjene privremeno odsutnog radnika do povratka istog) Uvjeti:SSS – primalja-asistent/capoloen struni ispitodobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu RH ili vaea isprava kojom je u RH dozvoljen rad za strance - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) – svjedodba – odobrenje komore Priloene isprave mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici, uz obvezu iza...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery associate professionals Edit filters