Jobmonitor. Search results for Musicians, singers and composers

29 Jobs found

Used filters:
 • Musicians, singers and composersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company HRT in Visoko
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto GLAZBENI UREDNIK PJ Program, RJ Programi HRA (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS – Glazbena akademija - 1 godina radnog iskustva - znanje jednog svjetskog jezika - znanje rada na PC-u/aplikacije za rad Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - organizacijske sposobnosti - opa naobrazba - sposobnost koncipiranja i pisanja prilagoenog radijskom mediju - vozaka dozvola “B” kategorije Poslovi radnog mjesta: - kreira glazbeno-mozaike emisije uivo i iz kartica, - snima, prati snimanje i obrauje koncerte za emitiranje i arhiviranje, - obavlja producentski rad na snimanjima emisija istraivakog karaktera, - piše i obrauje priloge za emisije glazbenog i informativnog programa (kritike, komentari, osvrti, recenzije i dr...

 • Company OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje NATJEAJ ZA RADNO MJESTO Uitelja/ice klavira - 1 izvršitelja/ice na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 17. Zakona o umjetnikom obrazovanju, odnosno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica klarineta-1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme ( 12 sati tjedno), kao vanjski suradnik do 30.lipnja 2021.g. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim pl...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica gitare - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme ( 9 sati tjedno) , kao vanjski suradnik do 30.lipnja 2021.g. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim pl...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju I.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škoIa Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto nastavnik /ica violine - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, pola radnog vremena, do povratka nastavnice s porodiljnog dopusta. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihoIoškom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem škoIstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrenim stranicama i oglasnim ploama škole. Uz prijavu na natjeaj kandidat/kinja trebaj...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica klarineta-1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapo...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l.107.Zakona o odgovu i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škola Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radna mjesta nastavnik/ica udaraljka- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci. UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem školstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zap...

 • Company UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju I.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi (NN br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,i 7/17.) Umjetnika škoIa Luke Sorkoevia Dubrovnik, Strossmayerova 3, raspisuje N A T J E A J za radno mjestonastavnik/ica violoncella - 1 izvršteIj/ica na neodreeno puno radno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škoIi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihoIoškom obrazovanju nastavnika i strunih suradnika u srednjem škoIstvu. ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrenim stranicama i oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrenim stranicama i oglasnim ploama škole. Uz prijavu na natjeaj kandidat/kinja trebaju priloiti zamolbu, ivo...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA in Crikvenica
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad, izvoenje nastave i izvannastavnih aktivnosti Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Vladimira Nazora, Crikvenica, Vinodolska 12, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA HARMONIKE-1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme– 10 sati tjedno. UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za uitelja predmetne nastave(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnika/ce KLAVIRA na neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Kandidati, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o ra...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog raspisuje N A T J E A J za radno mjesto (m/) 1. Nastavnika/ce FAGOTA na neodreeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: 1. presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, 2. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica/osobna iskaznica), 3. potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, 4. presliku potvrde da se protiv kandidata ne vodi istrani ili kazneni postupak ne stariju od 6 mjeseci Kandidati, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o rad...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO in Jastrebarsko
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  GLZABENA ŠKOLA JASTREBARSKO Zrinski-Frankopanska 13 Jastrebarsko KLASA:100-01/20-01/02 URBROJ: 238/12-109-05-20-03 Jastrebarsko, 14.09.2020.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19 ) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 5. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Glazbene škole Jastrebarsko ravnatelj Glazbene škole Jastrebarsko , Zrinski-Frankopanska 13, Jastrebarsko objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/-ica klavira -1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme- 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena -mjesto rada: Glazbena škola Jas...

 • Company Glazbena škola Ferdo Livadić in Samobor
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Glazbena škola Ferdo Livadi Samobor, Trga Matice hrvatske 3 KLASA: 110-01/20-01/08 URBROJ: 238-64-20-3 Samobor, 10. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni kandidata za zapošljavanje u glazbenoj školi, Glazbena škola Ferdo Livadi Samobor objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa NASTAVNIK/CA VIOLE Radno mjesto: Mjesto rada: Samobor, Zagrebaka upanija Broj traenih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodreeno radno vrijeme Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Naknada za prijevoz: U cijelosti Natjeaj vrijedi od: 10.09. 2020. godine N...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava gitare. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava klarineta. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava klavira. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava violine. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava violonela. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company GLAZBENA ŠKOLA PAVLA MARKOVCA in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava korepeticije i klavira. Kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu. Prijave s potrebnim dokumentima (ivotopis, preslike domovnice, rodnog lista i diplome i elek.zapis HZMO-a) dostavljaju se na adresu škole u roku osam dana od dana objave natjeaja. Za primanje na rad provodi se selekcijski postupak sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u GŠ P. Markovca. Stupanje na rad ODMAH....

 • Company OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.,98/19.,64/20.), a u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Zagreb, Ilica 227, raspisuje NATJEAJ ZA RADNA MJESTA Uitelja/ice gitare - 1 izvršitelja/ice na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - Opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - Kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 17. Zakona o umjetnikom obrazovanju, odnosno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/1...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR in Zadar
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), te lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Blagoje Bersa Zadar, Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar, sa sjedištem u Zadru, Dr. Franje Tumana 24 E, raspisuje: NATJEAJ za popunu radnih mjesta nastavnik/ca klavira –VSS, 1 izvršitelj, na odreeno puno radno vrijeme – 22 sata nastave tjedno, ostalo pripadajua koliina ukupnog radnog vremena, zamjena ( 22/40 ) . Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lancima 105...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR in Preko
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ), te lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Blagoje Bersa Zadar, Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar, sa sjedištem u Zadru, Dr. Franje Tumana 24 E, raspisuje: NATJEAJ za popunu radnih mjesta nastavnik/ca tambure –VSS, 1 izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme - 12 sati nastave tjedno, ostalo pripadajua koliina ukupnog radnog vremena, zamjena ( 12/22 ) , rad u PO Preko; Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, trebaju ispunjavati i pose...

 • Company HRT in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto ZAMJENIK VOE DIONICE PJ Produkcija, RJ Glazba (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Bas u Zboru - 1 izvršitelj II. truba u Jazz orkestru - 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer - 1 godina radnog iskustva u simfonijskom, komornom i zborskom muziciranju - aktivno znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - sviranje na specifinim srodnim instrumentima, - istaknuti solist. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik izvodi orkestralne i zborske dionice osobite sloenosti u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru, - vodi dionicu, a u sklopu openito prihvaenih zadaa obavlja i druge poslove po nalogu diri...

 • Company Osnovna škola Marije Jurić Zagorke in Vrbovec
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Marije Juri Zagorke dana 9. rujna 2020. godine raspisuje NATJEAJ Uitelj/uiteljica klavira 1 izvršitelj – m/, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodreeno vrijeme Prijevoz: u cijelosti UVJETI: Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i...

 • Company HRT in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto ZAMJENIK VOE DIONICE PJ Produkcija, RJ Glazba (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Bas u Zboru - 1 izvršitelj II. truba u Jazz orkestru - 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer - 1 godina radnog iskustva u simfonijskom, komornom i zborskom muziciranju - aktivno znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - sviranje na specifinim srodnim instrumentima, - istaknuti solist. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik izvodi orkestralne i zborske dionice osobite sloenosti u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru, - vodi dionicu, a u sklopu openito prihvaenih zadaa obavlja i druge poslove po nalogu diri...

 • Company HRT in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto SOLIST (GLAZBENIK) PJ Produkcija, RJ Glazba (3 izvršitelja na neodreeno vrijeme) I. rog u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj I. fagot u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj I.- III. trombon u Simfonijskom orkestru – 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer; - 2 godine radnog iskustva u simfonijskom, komornom i solistikom muziciranju uz završenu Glazbenu akademiju, odreeni smjer; - znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - istaknuti solist, - sviranje na specifinim srodnim instrumentima. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik najviše kategorije izvodi orkestralne (zborske) i solistike dionice osobite sloenosti najvi...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR in Bjelovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Temeljem lanka 107. st. 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) 1. Nastavnika/ce gitare – na neodreeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica – VSS, mag. mus. smjer gitara. 1. Nastavnika/ce flaute – na neodreeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica – VSS, mag. mus. smjer flauta. Mjesto rada: Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska upanija. Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi, moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanc...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA VATROSLAVA LISINSKOG BJELOVAR in Bjelovar
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Temeljem lanka 107. st. 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) 1. Nastavnika/ce gitare – na neodreeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica – VSS, mag. mus. smjer gitara. 1. Nastavnika/ce flaute – na neodreeno puno radno vrijeme - 1 radnik/ica – VSS, mag. mus. smjer flauta. Mjesto rada: Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska upanija. Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osobe koje se zapošljavaju u školskoj ustanovi, moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanc...

 • Company Osnovna škola Marije Jurić Zagorke in Vrbovec
  10.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u II. osnovnoj školi Vrbovec, II. osnovna škola Vrbovec dana 8. rujna 2020. godine raspisuje NATJEAJ Uitelj/uiteljica tambure 1 izvršitelj – m/, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodreeno vrijeme Prijevoz: u cijelosti UVJETI: Opi i posebni uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Musicians, singers and composers Edit filters