Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

94 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 94 results.
 • Company Dom za starije osobe Buzet in Other
  02.04.2020

  Opis poslova : poslovi glavne medicinske sestre u Domu za starije i nemone osobe Prednost osobama iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17)....

 • Company DOM VOLOSKO in Other
  02.04.2020

  MED SESTRA...

 • Company Medecins du Monde ASBL - Dokters van de Werekd VZW - strana udruga in Kotoriba
  02.04.2020

  Opis poslova:Kao lan/ica terenskog tima (zajedno sa suradnicima u zajednici te zdravstvenim i socijalnim radnicima) provodi aktivnosti prevencije, savjetovanja i informiranja u Romskim zajednicama u Meimurskoj upaniji, u sklopu projekta PRO HEALTH for Roma, kojeg financira Europska unija:Zajedno s lijenikom ope prakse, ginekologom, pedijatrom i drugim lanovima terenskog tima sudjeluje u aktivnostima informiranja, preventivnim aktivnostima i drugim aktivnostima podrške i savjetovanja usmjerenim na romsko stanovništvo, ukljuujui pojedinana savjetovanja i grupne sesije;Uspješno komunicira s razliitim ciljnim skupinama potencijalnih i postojeih korisnika, s njihovim blinjima, kao i sa zaposlenicima i volonterima drugih organizacija aktivnih na terenu radi utvrivanja zdravstvenih potreba korisn...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije in Zadar
  02.04.2020

  Zavod za hitnu medicinu Zadarske upanije Ivana Maurania 28, 23000 Zadar Ur.broj. 01- 995 /2020 Zadar, 31.03.2020. godine Na temelju lanka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine 128/2017.) ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Maurania 28, donosi Odluku o objavljivanju javnog natjeaja na oglasnoj ploi, web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije za popunjavanje radnih mjesta: Medicinska sestra/tehniar na neodreeno vrijeme u sanitetskom prijevozu –1 izvršitelj u radnoj jedinici Graac;završena srednja medicinska školapoloen struni ispitodobrenje za samostalan rad HKMSnajma...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR.TATJANA MARKOV SALAMUN in Other
  02.04.2020

  Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: - završena škola za medicinske sestre/tehniare - poloen struni ispit (za one sa završenom etverogodišnjom školom) - posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalan rad...

 • Company MHS Medical Home Service d. o. o. in Other
  02.04.2020

  Radni zadatci:Provoenje terapije za lijeenje rijetkih bolesti u domu pacijenata za podruje , Splita, u skladu sa standardima i kompetencijama diplomirane medicinske sestre (terenski rad), praenje zdravstvenog stanja pacijenta, evidentiranje vitalnih parametara i popunjavanje dokumentacije, suradnja s lijenicima i drugim zdravstvenim radnicima. Organizacija i voenje posjeta i drugih poslova iz nadlenosti medicinske sestrePoeljna više godišnja iskustva na slinim akutnim podrujima (dializa, intenzivna njega, kardiologija, šok soba- jedinica intenzivnog lijeenja, itd.), iskustva sa hitnim stanjima- samostalnost, samodisciplina, odgovornost i pouzdanost-elja po strunom usavršavanju-empatinost, socialne vještine i fleksibilnostUvjeti:- zdravstveni radnik VŠS, struni prvostupnik/ca sestrinstva- o...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA VINKO BANDALOVIĆ in Other
  02.04.2020

  Poslavi dentalnog asistenta u ordinaciji dentalne medicine....

 • Company Marija Divić, dr. gin. spec. in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara u specijalistikoj ginekološkoj ambulanti . Navesti da je natjeaj poradi pojaanog obima posla i specifinosti posla u ordinaciji,mogunost stalnog zaposlenja, prednost imaju primalje, iako se na natjeaj mogu javiti sve sestre/tehniari u okviru zakonskih uvjeta sa ivotopisom....

 • Company COR BONUM, dom za starije i nemoćne osobe in Other
  02.04.2020

  Opis poslova: vaenje krvi, dnevna medicinska skrb o korisnicima ustanove. Odobrenje za samostalni rad....

 • Company DOM ZDRAVLJA KARLOVAC in Karlovac
  02.04.2020

  1..2. Medicinska sestra/tehniar, u Odsjeku sanitetskog prijevoza, jednog izvršitelja na odreeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika Uvjet: SSS – medicinska sestra/tehniar, poloen struni ispit i odobrenje za samostalan rad ili medicinska sestra/tehniar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina i odobrenje za samostalan rad. Probni rad dva mjeseca. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi (preslik svjedodbe), dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natjeaja, odobrenje za samostalan rad - licencu (preslik), a kandidati sa srednjom školom u trajanju od 4 g...

 • Company ZDRAVSTVENA USTANOVA ZLATNE RUKE in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega u kui bolesnika Vozaka dozvola nije uvjet....

 • Company ZDRAVSTVENA USTANOVA ZLATNE RUKE in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega u kui bolesnika Vozaka dozvola nije uvjet. Uvjeti: odobrenje HKMS za samostalni rad. Mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme nakon probnog roka....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIKTOROVSKI in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Poslovi medicinske sestre/tehniara u domu za starije i nemone...

 • Company Ustanova Dom Sveti Nikola Dom za starije i nemoćne in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: podjela lijekova, njega korisnika, prehrana, praenje stanja korisnika....

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZRINKA BLAŽEKOVIĆ MILIĆ in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre u stomatološkoj ordinaciji - poeljno radno iskustvo u stomatološkoj ordinaciji, ali nije uvjet - poloen dravni struni ispit - znanje rada na osobnom raunalu Pisanu molbu i ivotopis poslati na e-mail : ....

 • Company OBITELJSKI DOM IVKOVIĆ in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: medicinska njega i skrb o korisnicima....

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZORAN TRLIN, SELCA BRAČ in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: Poslovi dentalnog asistenta/asistentice u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Potrebno poznavanje dentalnih raunalnih programa. Probni rad u trajanju od 3.mj. Mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa....

 • Company Dom NOVINŠČAK in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova:poslovi medicinske setre/medicinskog tehniara u domu za starije i nemone Poeljno radno iskustvo....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINOGRADSKA VL. ANTUN JAUŠEVAC in Other
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: briga i skrb za starije i nemone osobe....

 • Company NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DE in Dane
  31.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJ 2. Medicinska sestra/tehniar u SHM 6 radnika na odreeno vrijeme. Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - VŠS/SSS med. sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad (licenca) - 6 mjeseci za VŠS/jedna godina za SSS radnog iskustva u struci. Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu ...

 • Company OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE in Hrvatsko
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju l. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018), l. 21. Statuta Ope bolnice Šibensko kninske upanije i l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, Odluke od 30.01.2020.g. i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 12. prosinca 2019.g. klasa: 100-01/19-03/124, ur. br: 534-04-1-1/5-19-28,, ravnateljica Ope bolnice Šibensko kninske upanije dana 20. oujka 2020.g. raspisuje: Natjeaj za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehniar 2 - izvršitelja/ice na odreeno vrijeme zbog zamjene privremeno odsutnih radnika Uvjeti koje moraju ispunjavati prijavljeni kandidati: - završena škola za medicinske sestre/tehniare - poloen struni ispit (za one sa završenom etverogodišnjom školom) - posjedovanje vaeeg odobrenja za samostalan rad - hrvatsko drav...

 • Company MEDIALIS in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega bolesnika, rad na terenu. U obzir dolazi završena etverogodišnja ili petogodišnja srednja škola za medicinsku sestru ili prvostupnik/ca medicinska sestra. Potrebna je licenca. Postoji mogunost rada na neodreeno vrijeme....

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope upanijske bolnice Našice suglasno l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17), ravnatelj Ope upanijske bolnice Našice objavljuje N a t j e a j Za zasnivanje radnog odnosa: MEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR – 3 izvršitelja na odreeno vrijeme,Uvjeti za toku : medicinska sestra/tehniar s vaeim odobrenjem za samostalan rad, Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola (l. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 82/08, 69/17). Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz zamolbu, kandidati su duni priloiti:ivotopis,preslika domovnice,preslika odobrenja za samostalan rad ,preslika svjedodbe/diplome o za...

 • Company OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA NAŠICE in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope upanijske bolnice Našice suglasno l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ br. 128/17), ravnatelj Ope upanijske bolnice Našice objavljuje N a t j e a j Za zasnivanje radnog odnosa: PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 2 izvršitelja na odreeno vrijeme, Uvjeti za toku : prvostupnik sestrinstva s vaeim odobrenjem za samostalan rad, Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola (l. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 82/08, 69/17). Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natjeaja u Narodnim novinama. Uz zamolbu, kandidati su duni priloiti:ivotopis,preslika domovnice,preslika odobrenja za samostalan radpreslika svjedodbe/diplome o završe...

 • Company DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  DOM ZDRAVLJABJELOVARSKO-BILOGORSKE UPANIJE Broj: 2103-76-20-01/R – Sl. Bjelovar, 30.03. 2020. Fax 043 225-820 Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske upanije iz Bjelovara, Josipa Jelaia 13c, objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme jedne/og prvostupnice/ka sestrinstva u djelatnosti patronane zdravstvene zaštiteu Garešnici, zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust. Uvjeti pod 1 - VŠS prvostupnik/ca sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, jedna godina radnog iskustva, poznavanje rada na raunalu, vozaki ispit B kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti dokumentaciju u presliku, dok e izabrani kandidati biti pozvani da dosta...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: medicinska njega starijih i nemonih osoba. Kandidati se mogu javiti na 01 2445980, 095 5820086 ili mailom . Poetna predviena plaa je 5 500 kn....

 • Company DOM KANTRIDA in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: opa medicinska njega korisnika doma...

 • Company Ordinacija opće medicine Dr.Nives Dabo in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: rad u ambulanti obiteljske medicine. Potrebna licenca za samostalan rad. Uz zamolbu dostaviti i potvrdu o nekanjavanju. Rad se zasniva na odreeno  s mogunošu stalnog zaposlenja. Poetak rada najkasnije 01.05.2020....

 • Company Dom 'Atilio Gamboc' Umag in Hrvatsko
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 30. oujka 2020.godine Temeljem lanka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i lanka 43. Statuta Doma, Zakljuka Gradonaelnika i suglasnosti Upravnog vijea Doma za starije i nemone osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos MEDICINSKA SESTRA / TEHNIAR Dva (2) izvršitelja (m/) na puno neodreeno radno vrijeme UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova ...

 • Company Udruga tjelesnih invalida Bjelovar in Bjelovar
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: pomo osobama s najteim stupnjem i vrstom invaliditeta U obzir dolazi završena osnovna škola i teaj za njegovatelja/icu i završena srednja škola. Zamolbu za posao, ivotopis i presliku svjedodbe dostaviti osobno ili poštom na adresu I. Gundulia 1, Bjelovar....

 • Company HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: osobna asistencija osobi sa invaliditetom pri svakodnevnim aktivnostima....

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sukladno odredbi lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnosMEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR– 2 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika Mjesto rada: - Ordinaciji obiteljske medicine ZlatarUvjeti :završena srednja škola za medicinske sestre/tehniare -SSSodobrenje za samostalan radpoloen struni ispit (za medicinske/tehniare sa etverogodišnjom završenom srednjom školom)poznavanje rada na raunalu Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvu (presli...

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sukladno odredbi lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnosMEDICINSKA SESTRA/TEHNIAR– 2 izvršitelj (m/) na odreeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika Mjesto rada: Ordinaciji obiteljske medicine OroslavjeUvjeti :završena srednja škola za medicinske sestre/tehniare -SSSodobrenje za samostalan radpoloen struni ispit (za medicinske/tehniare sa etverogodišnjom završenom srednjom školom)poznavanje rada na raunaluUz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisdokaz o hrvatskom dravljanstvu (presliku domovnice)potv...

 • Company MHS Medical Home Service d. o. o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Radni zadaci: Provoenje terapije za lijeenje rijetkih bolesti u domu pacijenata za podruje Zagreba, u skladu sa standardima i kompetencijama diplomirane medicinske sestre (terenski rad), praenje zdravstvenog stanja pacijenata, evidentiranje vitalnih parametara i popunjavanje dokumentacije, suradnja s lijenicima i drugom zdravstvenim radnicima. Organizacija i voenje posjeta i drugih poslova iz nadlenosti medicinske sestre. Poeljna više godišnja iskustva na slinim akutnim podrujima (dializa, intenzivna njega, kardiologija, šok soba - jedinica intenzivnog lijeenja, itd.), iskustva sa hitnim stanjima - samostalnost, samodisciplina, odgovornost i pouzdanost U obzir dolazi VŠS, struni/a prvostupnik/ca sestrinstva. Potrebno odobrenje za samostalan rad od nadlene komore. Poloen struni ispit. Najma...

 • Company OPĆA BOLNICA 'ZADAR' in Zadar
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Zadar i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Ope bolnice Zadar eljko ulina, dr.med., dana 27. oujka 2020. godine raspisuje N A T J E A J 1. Za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme - prvostupnica sestrinstva – m/ - 1 izvršitelj Uvjeti: • završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij sestrinstva, VŠS • poloen struni ispit • vaee odobrenje za samostalni rad Kandidati koji se natjeu za prijam ,uz zamolbu trebaju priloiti slijedee: • ivotopis • dokaz o strunoj spremi (presliku svjedobe, diplome) • prijepis ocjena za VŠS, svjedobe svih ...

 • Company OPĆA BOLNICA 'ZADAR' in Zadar
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Zadar i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17), ravnatelj Ope bolnice Zadar eljko ulina, dr.med., dana 27. oujka 2020. godine raspisuje N A T J E A J . Za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme - medicinska sestra/tehniar - m/ - 1 izvršitelj Uvjeti: • završena medicinska škola smjer medicinska sestra/tehniar, SSS • poloen struni ispit • vaee odobrenje za samostalni rad Kandidati koji se natjeu za prijam , uz zamolbu trebaju priloiti slijedee: • ivotopis • dokaz o strunoj spremi (presliku svjedobe, diplome) • prijepis ocjena za VŠS, svjedobe svih razred...

 • Company Dom LIJEPA FLORA in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: skrb i njega osoba tree ivotne dobi....

 • Company DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO in Tenja
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  NATJEAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto : 1.dentalnog asistenta/medicinske sestre u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite do povratka radnice sa bolovanja Uvjeti: Za radno mjesto pod 1. SSS-dentalni asistent/medicinska sestra, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj, pristupnici su obvezni priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuoj strunoj spremi ( svjedodba /diploma), uvjerenje o poloenom ispitu(ukoliko je kandidat u obvezi polaganja ispita), odobrenje za samostalan rad, potvrda o nekanjavanju(ne starije od 30 dana od dana objave natjeaja),preslika potvrde o poloenom vozakom ispitu za B kategoriju Isprave se prilau u neovjerenom presliku, uz obvezu predoenja iz...

 • Company DOM ZDRAVLJA ĐAKOVO in Tenja
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  NATJEAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto : 1.prvostupnicu sestrinstva-jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijeme u djelatnosti patronane zdravstvene zaštite sa radnim mjestom u akovu i terenu do povratka radnice sa roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora Uvjeti: Za radno mjesto pod 1. VŠS – prvostupnica sestrinstva, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poloen vozaki ispit za B kategoriju Uz prijavu na natjeaj, pristupnici su obvezni priloiti: ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuoj strunoj spremi ( svjedodba /diploma), uvjerenje o poloenom ispitu(ukoliko je kandidat u obvezi polaganja ispita), odobrenje za samostalan rad, potvrda o nekanjavanju(ne starije od 30 dana od dana obj...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Sveta Magdalena in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  TRAI SE GLAVNA SESTRA U DOMU ZA STARIJE I NEMONE...

 • Company SESTRE MACE DOM in Other
  28.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis posla: poslovi medicinske sestre, zdravstvena njega, sestrinska dokumentacija i drugi poslovi medicinske sestre, timski rad Uz prijavu je potrebno dostaviti: molbu, ivotopis, dokaz o strunoj spremi (svjedodba, diploma, licenca), potvrda HZMO-a o radnom stau, preslika osobne iskaznice, domovnica. ...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U ZAGREBU in Botinec
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda, KLASA: 112-02/20-01/162, URBROJ: 514-08-01-03-02-01/2-20-06 od 20. oujka 2020. godine, Ministarstvo pravosua, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrije u Ministarstvo pravosua, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika 1. Viši m...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV ZATVOR U ZAGREBU in Botinec
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sukladno lanku 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Središnjeg ureda, KLASA: 112-02/20-01/162, URBROJ: 514-08-01-03-02-01/2-20-06 od 20. oujka 2020. godine, Ministarstvo pravosua, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrije u Ministarstvo pravosua, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu, Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika 2. Medici...

 • Company Dječji vrtić ANA in Kraj
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97; 107/07 ; 94/13; 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia Ana, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. Viša medicinska sestra - 1 izvršitelj, na odreeno vrijeme , dva (2) sata tjedno do 30. 06. 2020. Uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97; 107/07; 94/13 ; 98/19), Pravilniku o vrsti strune strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (N.N.133/97). i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada djejeg vrtia Ana. Uz prijavu na natjeaj, kandidati su duni priloiti : ivotopisdomovnicudokaz o steenoj strunoj spremidokaz o strunom ispitudokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Istarske županije - Istituto per la medicina d'urgenza della Regione Istrian in Dane
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske upanije Istituto formativo per la medicina d'urgenza della regione Istriana Pula, Zagrebaka 30 T:52/216 820; F: 52/385 327; URBROJ: 01- 700/20. Temeljem lanka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Istarske upanije, ravnateljica Zavoda raspisuje NATJEAJ 2. Medicinska sestra/tehniar u SHM 6 radnika na odreeno vrijeme. Mjesto rada: Istarska upanija. Struna sprema i ostali uvjeti: - VŠS/SSS med. sestra/tehniar - odobrenje za samostalan rad (licenca) - 6 mjeseci za VŠS/jedna godina za SSS radnog iskustva u struci. Sukladno l.13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • medicinska sestra/tehniar – šest izvršitelja – na odreeno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika. Uvjeti:– SSS srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehniar– poloen struni ispit, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar ope njege– odobrenje za samostalni rad Hrvatske komore medicinskih sestara. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– svjedodbu o završenoj traenoj strunoj spremi– uvjerenje o ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJza prijam u radni odnos (m/) • medicinska sestra/tehniar – dvadeset izvršitelja – na neodreeno vrijeme. Uvjeti:– SSS srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehniar– poloen struni ispit, osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar ope njege– odobrenje za samostalni rad Hrvatske komore medicinskih sestara. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu, i to:– svjedodbu o završenoj traenoj strunoj spremi– uvjerenje o poloenome strunom ispitu...

 • Company KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN in Lovran
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OPIS POSLA: Njega i skrb za pacijente u Klinici za ortopediju Lovran. Probni rad 2 mjeseca. Na temelju l. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“, br. 128/17, 47/18 i 123/19) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/20-03/18, urbroj: 534-04-1-1/5-20-04 od 9. oujka 2020.g., objavljujem NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno, puno radno vrijeme Medicinska sestra - tehniar – 1 izvršitelj Uvjeti: - završena srednja škola za medicinske sestre (SSS) - odobrenje za samostalan rad - 1 (jedna) godine radnog iskustva Probni rad 2 mjeseca Uz prijavu na natjeaj kandidati su obvezni dostaviti: – zamolbu – ivotopis – preslik svjedodbe – preslik uvjerenja o poloenome strunom ispitu – preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN in Knin
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  opis poslova: Poslovi zdravstvene skrbi i ope i posebne njege u ustanovi DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBE KNIN Knin, 19.03.2020.godine Ur.broj: 01- 90/20 Na temelju lanka 35. Statuta Doma za starije i nemone osobe Knin, a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, objavljuje se NATJEAJ Za radno mjesto medicinska sestra/tehniar, jedan izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Radno vrijeme je puno, rad je rasporeen u 3 smjene. Natjeaj se odnosi na oba spola a pojmovi koji imaju rodno znaenje odnose se jednako na muški i enski rod bez obzira u kom rodu su korišteni. Uvjeti:Završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehniar , opi smjerPoloen struni ispit ( za one koji su u obvezi)Odobrenje za samostalan rad HKMS-a12 mjeseci radnog isk...

 • Company OPĆA BOLNICA GOSPIĆ in Bilo
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis posla: pomae bolesnim i nemonim osobama Na temelju lanka 33. Statuta Ope bolnice Gospi i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17.), ravnatelj Ope bolnice Gospi raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos i) medicinske sestre (SSS) – 2 izvršitelja/ice na odreeno vrijeme (do povratka privremeno nenazonog radnika) u Odjel za specijalistiko-konzilijarnu djelatnost, Odsjeku za hemodijalizu, Uvjeti pod g), i) i j): završena srednja struna sprema za zanimanje medicinska sestra/tehniar,poloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad.Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natjeaj kandidati trebaju priloiti: ivotopis,domovnicu (presliku),diploma/svjedodbu o završenom studiju/školi (presliku),uvjerenje o poloenom strunom...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters