Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

138 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 138 results.
 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU BREBER in Other
  21.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: rad na poslovima pruanja zdravstvene njege u kui bolesnika. ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PRANJIĆ in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: rad u domu za starije i nemone osobe, briga o zdravlju korisnika doma ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIVA in Other
  20.06.2021

  Opis poslova:poslovi medicinske sestre/tehniara, briga o starijim i nemonim osobama....

 • Company DOM BUZIN in Other
  20.06.2021

  Opis poslova: briga o starijim osobama. Uvjet: odobrenje za rad....

 • Company OBITELJSKI DOM JANOŠEVIĆ in Other
  20.06.2021

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu....

 • Company DOM ZDRAVLJA in Other
  20.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/tehniara u zdravstvenoj njezi u kui za podruje Opine Graac Rad na odreeno vrijeme - zamjena za godišnji odmor i bolovanje, do povratka na rad zaposlenice Potreban poloen struni ispit za medicinsku sestru/tehniara za etverogodišnju školu. DOSTAVLJA SE: zamolba, ivotopis, preslika svjedodbe, preslika odobrenja za samostalan rad, preslika strunog ispita za kandidate u obvezi, preslika domovnice. - preslika vozakog ispita „B“ kategorije. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natje...

 • Company MRDULJAŠ ĐUJIĆ MR.SC. ORDINACVJA OPĆE MEDICINE in Other
  20.06.2021

  Opis posla: Posao medicinske sestre-tehniara u ordinaciji obiteljske medicine, zamjena za radnika na godišnjem odmoru...

 • Company DOM NOVI ŽIVOT in Tenja
  20.06.2021

  Opis poslova: zdravstvena skrb i njega korisnika. Potrebno odobrenje za samostalan rad. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU ZLATA KATIĆ in Other
  20.06.2021

  Opis posla: zdravstvena njega starijih i nemonih osoba  u kui korisnika...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZA ORTODONCIJU in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: Poslovi dentalnog asistiranja. Napomena:obavezna dozvola za samostalni rad nadlene komore ...

 • Company PUZ TOMAŠ O. D. in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis posla: rad u domu za starije i nemone osobe....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE"EVA" in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  - MEDICINSKA SKRB KORISNIKA DOMA ZA STARIJE I NEMONE Dostaviti sljedeu dokumentaciju : - Diplomu - ivotopis - Zamolbu - Potvrdu za samostan rad ...

 • Company Dom BENE VITA in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis posla: medicinska briga i skrb o starijim i nemonim osobama. U obzir dolaze i osobe koje su završile školu za primalju. Licenca nije uvijet....

 • Company Poliklinika za ginekologiju i porodništvo i urologiju ZAHI in Gorice
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis posla:  poslovi medicinske sestre u poliklinici na podruju Velike Gorice, potreban struni ispit....

 • Company PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ VL.ŽELJKO ORLIĆ in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: rad u svim fazama na mobilnoj i fiksnoj protetici uz mogunost usavršavanja....

 • Company OBITELJSKI DOM vl. Anita Mahić in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis posla: Medicinska njega i skrb o starijim osobama....

 • Company Poliklinika za dermatologiju i venerologiju DermaPlus in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: poslovi medicineske sestre/tehniara u poliklinici. Potrebno: razvijene komunikacijske vještine, dobra operativnost u radu, manualna spretnost, napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: poslovi zdravstvene njege u kui bolesnika. Uvjeti: odobrenje za samostalni rad. Rad 4 dana u tjednu, vikendi slobodni. Radno mjesto nudi mogunost sustavne edukacije i napredovanja u domeni sestrinske struke sa uskom edukacijom iz odreenih segmenata, uz dobivanje certifikata po završenim edukacijama (previjanje rana i sl)....

 • Company DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Opis poslova: njega, kontrola zdravstvenog stanja i davanje terapije korisnicima doma za starije i nemone osobe...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Jezera
  15.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. sijenja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/tehniar u timu T1 Broj izvršitelja: 4Mjesto rada: Plitvika JezeraRadni odnos: na odreeno vrijeme (sezona)Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij sestrinstva,odobrenje za samostalan rad,ILIsrednja struna sprema – medicinska sestr...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MATIJA in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: osnovni poslovi medicinske sestre/medicinskog tehniara. Potrebno je vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara. Za prijavu je potrebno dostaviti (u presllici): zamolbu, ivotopis, uvjerenje o strunoj spremi i vaee odobrenje za samostalan rad....

 • Company OBITELJSKI DOM ČERINA in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  SKRB  I  BRIGA  O  ŠTIENICIMA...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Ustanova za zdravstvenu njegu u kui Karlovac temeljem lanka 28. Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kui Karlovac objavljuje N A T J E A J za prijem u radni odnos: - medicinske sestre/tehniara, tri izvršitelja na odreeno vrijeme, zamjena za dua bolovanja i rodiljne dopuste. UVJETI: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. UVJETI: za medicinsku sestru/ tehniara sa završenim srednjim obrazovanjem u trajanju od 5 godina: med.sestra/tehniar - završena srednja medicinska škola opeg smjera, odobrenje za samostalan rad i poloen vozaki ispit “B” kategorije. Probni rad 1 mjesec. Rad na terenu, na podruju Karlovake upanije. Rok za podnošen...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR.DORIJANA PERUŠKO in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: obavljanje poslova u okviru stomatološke ordinacije ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe BENE VITA in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: medicinska briga i skrb o starijim i nemonim osobama. U obzir dolaze i osobe koje su završile školu za primalju. Licenca nije uvijet....

 • Company PUZ STRIC I STRINA in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: poslovi medicinske njege u domu za starije i nemone....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MILJATOVIĆ in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: njega i skrb o starim i nemonim osobama u Obiteljskom domu....

 • Company OBITELJSKI DOM LEŠIĆ in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Medicinska skrb o starijim i nemonim osobama u Obiteljskom domu. Kontakt osoba ga. Marija Leši....

 • Company Najbolje godine d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  - promatra stanje bolesnika (ope stanje, stanje svijesti, pokretljivost, vitalne funkcije - provodi osobnu higijenu i higijenu okoline bolesnika, provodi hranjenje (prirodnim putem, nazogastri nom sondom, gastrostomom), priprema i provodi jednostavnije medicinsko – tehnike zahvate (klizma) - sudjeluje u pripremi i izvoenju medicinsko – tehnikih zahvata (pregledi, pretrage, dijagnosti ki zahvati) - primjenjuje peroralnu i parenteralnu terapiju (i.m., s.c. injekcije) - provodi jednostavnije fizikalno – terapijske postupke (grijanje termoforom, hla enje ledom, vjebe disanja, vjebe ekstremiteta, masaa) - prepoznaje hitna stanja i daje prvu strunu pomo (reanimaciju, zaustavljanje krvarenja, imobilizaciju,…) - sudjeluje u provoenju zdravstvenog odgoja - u svome radu, s bolesnicima i suradnicima...

 • Company MATELL DENTAL CENTAR INVESTICIJE d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  poeljno znanje bar jednog stranog jezika, te radno iskustvo,ali nije uvijet radni odnos se zasniva na odreeno radno vrijeme uz mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa kontakt kandidata s poslodavcem na e-mail ili na mob.091 4449311...

 • Company RITA MARIJA j.d.o.o. in Vinkovci
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  -Dom za starije i nemone "Sveta Rita" nalazi se na adresi Kralja Zvonimira 74, Vinkovci - traimo marljivu, odgovornu, komunikativnu , savjesnu medicinsku sestru sa najmanje dvije godine radnog iskustva - poloen struni ispit - licencu za samostalan rad - poznavanje rada na raunalu...

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: 1. Pomo pri osobnoj higijeni korisnika; 2. Pomo pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika; 3. Pomo u kuanskim poslovima korisnika; 4. Pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika 5. Pomo i pratnja u socijalnim aktivnostima korisnika. Potrebna zvanja: nije potrebno Razina obrazovanja: minimalno srednja struna sprema, prednost medicinska zanimanja....

 • Company OBITELJSKI DOM HORVATINOVIĆ in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: Briga o korisnicima doma...

 • Company PREBEG USLUGE d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis posla: potreban poloen struni ispit; dravni struni ispit za medicinsku sestru zdravstvena njega u kui bolesnika...

 • Company Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije in Korenica
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Na temelju lanka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije (KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06 od 11. sijenja 2017. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Liko-senjske upanije od 24. srpnja 2020. godine, KLASA: 023-01/20-01/20, URBROJ: 2125/76-20-03), Zavod za hitnu medicinu Liko-senjske upanije, Vile Velebita 15, Gospi, raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Liko-senjske upanije: Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/tehniar u timu T1 Broj izvršitelja: 1Mjesto rada: KorenicaRadni odnos: na odreeno vrijeme (zamjena)Radno vrijeme: puno radno vrijeme Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni ili struni studij sestrinstva,odobrenje za samostalan rad,ILIsrednja struna sprema – medicinska sestra/tehni...

 • Company TEDI, vl. Leo Plecić in Bibinje
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Posao medicinske sestre u domu za starije i nemone osobe Sv.Ana,Bibinje ...

 • Company UDRUGA ZA ALZHEIMER I OSTALE DEMENCIJE, SLAVONSKI BROD in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla: briga o lijekovima, kontakt s lijenicima i briga o zdravstvenom stanju korisnika. Mjesto rada: Brodsko Vinogorje. Rad u smjenama 12/24, 12/48. Uvjet za zaposlenje je poloen struni ispit i posjedovanje licence za samostalni rad. Telefonski kontakt s poslodavcem u vremenu od 9:00 do 11:30....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BARANJSKO SUNCE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla: Zdravstvena njega bolesnika/korisnika doma....

 • Company OBITELJSKI DOM Predstavnik Marina Lukić in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: Briga i njega o korisnicima u zdravstvenoj zaštiti, organiziranje i pruanje zdravstvene njege, primjena intravenske terapije, sudjelovanje, nadzor i odgovaranje za provoenje dnevne terapije....

 • Company Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin in Ogulin
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  III. medicinska sestra / tehniar - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme Uvjeti :medicinska sestra-tehniarpoloen struni ispit (ne odnosi se na kandidate koji su završili petogodišnje školovanje za med.sestru-tehniara)odobrenje za samostalan radUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o dravljanstvu (domovnica, osobna iskaznica i dr.) - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)– svjedodba za med.sestru– uvjerenje o poloenom strunom ispitu (ne odnosi se na kandidate koji su završili petogodišnje školovanje za med.sestru-tehniara)– odobrenje komorePriloene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici, uz obvezu izabranog kandidata/kinje da po izboru iste dostavi u izvorniku.Na natjeaj se mogu prijaviti oso...

 • Company BALJA NIKOLA SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  opis poslova:  rad u ambulanti primarne zaštite ena....

 • Company DOM BEZ LIMITA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla: njega i skrb o starijim i nemonim osobama...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe SV. KATARINA in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: medicinska skrb o korisnicima doma za starije i nemone osobe. U obzir dolaze i osobe sa završenom školom za primalju....

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE VIŠNJA VAROVIĆ, dr. med. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: - administrativni poslovi - odravanje higijene radnog mjesta - javljanaje na telefon - zaprimanje pacijenta - injekcije - savjetovanje pacijenta - cijepljenje - podjela terapije - naruivanje recepata....

 • Company SILVANA POŽEGA in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  OPIS POSLA:briga i njega za djecu do tri godine starosti,                       - briga o higijeni djece,                       - briga oko rublja i prostora u kojem djeca borave,                      -  higijena krevetia u kojima djeca spavaju....

 • Company ROGULJA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis posla: poslovi medicinske sestre,briga o starijim osobama...

 • Company PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: sestrinska njega na bolnikom odjelu...

 • Company OBITELJSKI DOM "RUPČIČ" in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Rad u obiteljskom domu za starije i nemone. Radno vrijeme ponedjeljak-petak 07-15...

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu u kući IVA in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: zdravstvena njega u kui bolesnika. Potrebno odobrenje za rad....

 • Company JS PERKOVIĆ USLUGE d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: Poslovi medinske sestre u domu za starije i nemone...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters