Jobmonitor. Search results for Pharmacists

20 Jobs found

Used filters:
 • Pharmacistsx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ SISAK in Sisak
  01.04.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice «Dr. Ivo Pediši» Sisak , III. izmjenama i dopunama Statuta , IV. izmjenama i dopunama Statuta , V. izmjenama Statuta, VI. izmjenama i dopunama Statuta lanka 7. Pravilnika o radu i Odluke Upravnog vijea Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak od 23. kolovoza 2019. ravnatelj Ope bolnice „Dr. Ivo Pediši“ Sisak raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta na odreeno vrijeme uz uvjet probnog rada radi zamjene odsutne radnice 1. MAGISTAR/RA FARMACIJE 1 izvršitelj/ica Kandidat treba ispunjavati sljedee uvjete:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij farmacijepoloen struni ispit za magistra farmacije Prijavi treba priloiti:...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE PRIMA PHARME JE NAJVEI LJEKARNIKI LANAC KOJI BROJI VIŠE OD 70 LJEKARNIKIH JEDINICA ŠIROM HRVATSKE. SVOJE POSTOJANJE TEMELJIMO NA NAJVIŠIM STANDARDIMA LJEKARNIKE STRUKE. STALNIM RAZVOJEM SVOJIH ZNANJA I VJEŠTINA TE MEUSOBNOM POVEZANOŠU NASTOJIMO SVAKODNEVNO STVARATI I NADOGRAIVATI SUSTAV POVJERENJA S NAŠIM PACIJENTIMA.ZA NAŠ TIM TRAIMO: FARMACEUT (M/) – DONJI LAPACGLAVNE ODGOVORNOSTI:...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Other
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Pharme je najvei ljekarniki lanac koji broji više od 70 ljekarnikih jedinica širom Hrvatske. Svoje postojanje temeljimo na najvišim standardima ljekarnike struke. Stalnim razvojem svojih znanja i vještina te meusobnom povezanošu nastojimo svakodnevno stvarati i nadograivati sustav povjerenja s našim pacijentima.Za naš tim traimo: Farmaceut (M/) – ŠestanovacGLAVNE ODGOVORNOSTI:Izdavanje lijekova na recept i bez receptaStruno savjetovanje pacijenataFarmaceutska skrbUVJETI:VSS, magistar farmacijeOdobrenje za samostalan radOrganizacijske i koordinacijske vještineMotiviranost, odgovornost i predanost posluProaktivnost i otvorenost prema novim izazovimaKomunikacijske vještine i sklonost timskom raduSve zainteresirane kandidate pozivamo da nam pošalju svoj ivot...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Korenica
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Pharme je najvei ljekarniki lanac koji broji više od 70 ljekarnikih jedinica širom Hrvatske. Svoje postojanje temeljimo na najvišim standardima ljekarnike struke. Stalnim razvojem svojih znanja i vještina te meusobnom povezanošu nastojimo svakodnevno stvarati i nadograivati sustav povjerenja s našim pacijentima. Za naš tim traimo: Farmaceut (M/) – Korenica GLAVNE ODGOVORNOSTI: • Izdavanje lijekova na recept i bez recepta • Struno savjetovanje pacijenata • Farmaceutska skrb UVJETI: • VSS, magistar farmacije • Odobrenje za samostalan rad • Organizacijske i koordinacijske vještine • Motiviranost, odgovornost i predanost poslu • Proaktivnost i otvorenost prema novim izazovima • Komunikacijske vještine i sklonost timskom radu Sve zainteresirane kandidate pozi...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: rad s pacijentima, izdavanje lijekova, izrada magistralnih i galenskih pripravaka Potreban je poloen struni ispit i licenca za rad Prijave se mogu slati i na sljedeu e-mail adresu: ...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  POSLOVI MAFISTRA FARMACIJE , RAD S PACIJENTIMA,IZDAVANJE LIJEKOVA IZRADA PRIPRAVAKA...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  POSLOVI MAGISTRA FARMACIJE, RAD S PACIJENTIMA, IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA ...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OPIS POSLOVA: POSLOVI MAGISTRA FARMACIJE, RAD S PACIJENTIMA, IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA ...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Knin
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Zdravstvena ustanova Ljekarne Prima Pharme je najvei ljekarniki lanac koji broji više od 70 ljekarnikih jedinica širom Hrvatske. Svoje postojanje temeljimo na najvišim standardima ljekarnike struke. Stalnim razvojem svojih znanja i vještina te meusobnom povezanošu nastojimo svakodnevno stvarati i nadograivati sustav povjerenja s našim pacijentima. Za naš tim traimo: Farmaceut - magistar farmacije (m/) – Knin GLAVNE ODGOVORNOSTI: • Izdavanje lijekova na recept i bez recepta • Struno savjetovanje pacijenata • Farmaceutska skrb UVJETI: • VSS, magistar farmacije • Odobrenje za samostalan rad • Organizacijske i koordinacijske vještine • Motiviranost, odgovornost i predanost poslu • Proaktivnost i otvorenost prema novim izazovima • Komunikacijske vještine i sklonost timskom radu Sve zainteresira...

 • Company LJEKARNE PRIMA PHARME in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  GLAVNE ODGOVORNOSTI: • izdavanje lijekova na recept i bez recepta • struno savjetovanje pacijenata • farmaceutska skrb UVJETI: • VSS, magistar/magistra farmacije • odobrenje za samostalan rad • organizacijske i koordinacijske vještine • motiviranost, odgovornost i predanost poslu • proaktivnost i otvorenost prema novim izazovima • komunikacijske vještine i sklonost timskom radu Sve zainteresirane kandidate pozivamo da nam pošalju svoj ivotopis putem linka za prijavu najkasnije do 27.04.2020....

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi magistra farmacije, rad s pacijentima, izdavanje lijekova, izrada magistralnih i galenskih pripravaka. Poslodavac moe osigurati smještaj. Prijave mogue slati i na kontakt mail: ...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OPIS POSLOVA: POSLOVI MAGISTRA FARMACIJE, RAD S PACIJENTIMA, IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA...

 • Company LJEKARNA KAŠTEL FARM in Other
  29.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  POSLOVI MAGISTRA FARMACIJE, RAD S PACIJENTIMA, IZDAVANJE LIJEKOVA, IZRADA MAGISTRALNIH I GALENSKIH PRIPRAVAKA...

 • Company LJEKARNE BINGULA in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  OBAVLJANJE POSLOVA MAGISTRA FARMACIJE U LJEKARNI....

 • Company LJEKARNA DUBRAVKA GALLER, MR.PH. in Other
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Opis poslova: bezreceptna receptura, naruivanje, razvrstavanje lijekova, izdavanje lijekova na recept. Uvjet: poloen struni ispit...

 • Company Ljekarne JOUKHADAR in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: poslovi magistra/e farmacije u ljekarni...

 • Company Ljekarne HOMEOSAN in Other
  22.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  OPIS POSLA Poslovi magistra farmacije obuvaaju sljedee poslove:Izdavanje lijekova na recept i bez recepta, medicinskih proizvoda i ostalih proizvoda propisanih zakonomSavjetovanje pacijenataBriga o kvalitetnoj opskrbi lijekovima i narudbamaIzrada i izdavanje glanenskih i magistralnih pripravakaOstale poslove farmaceuta po zahtjevu poslodavacaTraimo kandidata koji je:VSS, magistar farmacijeIma poloen struni ispit i vaeu licencu za samostalni radPoznaje rad na raunaluIma dobre komunikacijske i meuljudske vještine Iskustvo na slinim poslovima je prednost. ...

 • Company LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: izdavanje lijekova, vrši nadzor pri smještaju i uvanju lijekova, izrauje magistrale pripravke, i druge poslove. PREDVIENI POETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 01.05.2020. godine. Prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natjeaj br. 2181-183-234/20- ne otvarati“ te istoj priloiti: - vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj - vlastoruno potpisani ivotopis te preslik: - diplome farmaceutsko-biokemijskog fak...

 • Company LJEKARNE PRIJATELJ ZDRAVLJA in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Opis posla: poslovi magistre/magistra farmacije u ljekarni. Potreban poloen struni ispit za magistra/magistru farmacije ili odobrenje za samostalan rad u ljekarni. Poeljno znanje rada u Esculap programu za ljekarne....

 • Company DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ in Barlete
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 22. Statuta Doma zdravlja Gospi, a u svezi Suglasnosti Ministarstva zdravstva (Klasa:100-01/18-03/593; Urbroj:534-03-1-1/2-18-02) od dana 06. studenog 2020. godine Dom zdravlja Gospi raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos na neodreeno vrijeme za radno mjesto: magistar farmacije (m/) u ljekarnikoj jedinici Gospi – 1izvršitelj/ica radno mjesto: I. vrste, mjesto rada: Gospi.Uvjeti: VSS, farmaceutsko-biokemijski fakultet, integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij farmacije;poloen struni ispit,odobrenje za samostalan rad,poznavanje rada na raunalu,radno iskustvo 12 mjeseci.Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti slijedeu dokumentaciju: zamolba;ivotopis;preslik domovnice;preslik dokumenta o završenoj strunoj spremi;preslik uvjerenja o poloenom...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Pharmacists Edit filters