Jobmonitor. Search results for Philosophers, historians and political scientists

1 Jobs found

Used filters:
  • Philosophers, historians and political scientistsx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku in Kom
    22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

    Na temelju lanka 45. i lanka 74.a Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) te lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj: 78/17 i 89/19), ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja upravne organizacije u sastavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje korišteni u ovom javnom natjeaju odnose se jednako na muški i enski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. UPRAVA ZA DEMOGRAFSK...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Philosophers, historians and political scientists Edit filters