Jobmonitor. Search results for Philosophers, historians and political scientists

18 Jobs found

Used filters:
 • Philosophers, historians and political scientistsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company BEDENIK USLUGE j.d.o.o. in Tenja
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: suradnja i praenje odnosa sa kupcima. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO in Tenja
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: trai seasistent/ica voditelja galerije sa naprednim poznavanjem MS Office-a, korištenjem društvenih mrea, razvijenim komunikacijskim, organizacijskim i kreativnim vještinama, poznavanjem administriranja web stranice (WordPress), online komunikacije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja. ...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture I. UPRAVA POMORSTVA 1. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - ista...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture III. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE 3. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, biotehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgova...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture II. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 2. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslov...

 • Company Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja in Other
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Opis poslova: istraivanje u podruju edukacijskih mjerenja, razvoju i konstrukciji testova. U obzir dolaze kandidati društvenog smjera....

 • Company EMPE RAZVOJ j.d.o.o. in Slanje
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis poslova: obavljanje poslova pripreme i provedbe EU i ostalih projekata. Radno mjesto ukljuuje sljedee: - rad u timu - provedba projekata sufinanciranih iz HR/EU izvora - savjetovanje i potpora klijenata - izrada dostava dokumentacije prema posrednikim tijelima (zahtjevi za nadoknadu  sredstava i završnih         izvještaja) te planiranje i provedba projektnih aktivnosti - komunikacija s klijentima - korisnicima projekata i nadlenim institucijama za EU fondove - rad u sustavu efondovi - izrada plana nabave i upravljanje proraunom - priprema i slanje zahtjeva za nadoknadu sredstava, te kontrola dokumentacije - priprema zahtjeva za izmjene projektnih aktivnosti - priprema i provedba postupaka (javne) nabave i ostali povezani poslovi - obavljanje drugih slinih poslova po nalogu Uprave Dru...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture I. UPRAVA POMORSTVA 1. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - ista...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture III. UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE 3. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, biotehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgova...

 • Company Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 27.10.2020

  Na temelju lanka 45. stavak 1. i 74.a stavak 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje ravnatelja/ica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture II. UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE 2. ravnatelj/ica – 1 izvršitelj/ica Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene, tehnike, humanistike ili prirodne struke, - najmanje etiri godine radnog iskustva na odgovarajuim poslov...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE in Adamovec
  23.10.2020 Updated on: 24.10.2020

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Središnja sluba raspisuje J A V N I N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa U SREDIŠNJOJ SLUBI A. Mihanovia 3, 10000 Zagreb 2) struni savjetnik (red.br.sist. 8) u Uredu za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala (m./.), jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci. Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij društvene ili humanistike struke - jedna godina radnog iskustva u struci sa stupnjem strune spreme koji se trai u ovom natjeaju. Pripravniki sta za radna mjesta pod 1) i 3a) traje jednu godinu, a za radna mjesta pod 4a) i 5a) traje devet mjeseci. U svojstvu pripravnika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem odreenog stupnja strune spreme, bez r...

 • Company PLAVA LAGUNA d.d. in Visoka
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  U Sektoru za ljudske resurse traimo kandidate za poslove zapošljavanja i HR administracije u destinacijama Pore i Umag. Predvieni poetak rada je po završetku selekcijskog postupka. Vaš posao bit e administrativna podrška sektoru s naglaskom na poslove selekcije i zapošljavanja sezonskih radnika. Radit ete na širokom rasponu poslova u procesu zapošljavanja: od provoenja telefonskih intervjua, pripreme potrebne dokumentacije vezane uz dolazak do organizacije dolazaka i prijema sezonskih radnika. Takoer, po potrebi ete biti ukljueni i u administrativnu podršku ostalim projektima unutar sektora. Uvjeti:Poeljna je visoka struna sprema društvenog usmjerenjaRazvijene komunikacijske vještine i sklonost radu s ljudimaIzraene organizacijske i analitike sposobnostiPedantnost i samostalnost u raduSpo...

 • Company CompING d.o.o. in Tenja
  17.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Opis poslova: zadaci na radnom mjestu pripravnika, na radu u odjelu Marketinga i komunikacija. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma i sporta IV. UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIKIH ZAJEDNICA, KATEGORIZACIJU I PRAVNE POSLOVE V. UPRAVA ZA SPORT 5. Ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od etiri (4) godine Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij il...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma i sporta I. UPRAVA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, DIGITALIZACIJU I EU FONDOVE 1. Ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od etiri (4) godine Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski stru...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma i sporta IV. UPRAVA ZA SUSTAV TURISTIKIH ZAJEDNICA, KATEGORIZACIJU I PRAVNE POSLOVE 4. Ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od etiri (4) godine Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki di...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma i sporta II. UPRAVA ZA ODRIVI RAZVOJ I KONKURENTNOST TURISTIKE DESTINACIJE 2. Ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od etiri (4) godine Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski s...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva turizma i sporta III. UPRAVA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, INVESTICIJE I KONKURENTNOST TURISTIKOG GOSPODARSTVA 3. Ravnatelj/ica Uprave – 1 izvršitelj/ica kojega/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od etiri (4) godine Struni uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij ili spe...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Philosophers, historians and political scientists Edit filters