Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

27 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company Istarski domovi zdravlja in Pazin
  08.03.2021

  NATJEAJ za prijam na rad u javnu slubu 6. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE U DJELATNOSTI FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJEIspostava Pazin - jedan (1) izvršitelj, rad na odreeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti:6. Integrirani preddiplomski sveuilišni ili struni studij fizioterapije, odobrenje za rad Prijava na natjeaj - kandidati trebaju dostaviti sljedee dokumente:•zamolbu, •ivotopis, •domovnicu – preslika, •dokaz o završenom obrazovanju – preslika, •dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika, (toka 1.- 12.) •odobrenje za samostalni rad (licenca) – preslika, (toka 1. – 12.) •uvjerenje iz matine evidencije (elektroniki zapis ili potvrda) HZMIO o radnom stau Sukladno lanku 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 147/20) poslodavac e, po slubenoj dunosti, pribaviti po...

 • Company Dom SV. POLIKARP in Other
  08.03.2021 Updated on: 08.03.2021

  Opis poslova: procjena stanja, planiranje terapije, prevencija ošteenja, odravanje zdravlja. Uz prijavu kandidati su duni priloiti: - ivotopis, - presliku osobne iskaznice, - presliku rodnog lista i domovnice, - elektronsku radnu knjiicu - uvjerenje o nekanjavanju, - presliku uvjerenja o steenoj strunoj spremi, - presliku odobrenja za rad - licenca Poeljno je da kandidat ima dobre organizacijske vještine, emotivnu stabilnost i motiviranost za pomo drugima....

 • Company CENTAR VITALNOSTI TJAŠA j.d.o.o. in Other
  04.03.2021 Updated on: 06.03.2021

  Opis poslova: masae, manualne tehnike, vjebe (individualne i grupne). Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ZDRAVSTVENA USTANOVA ZLATNE RUKE in Other
  04.03.2021 Updated on: 04.03.2021

  Opis poslova: fizikalna terapija bolesnika u kui. Trai se komunikativnost, strunost....

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanka 107. st. 1. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te l. 3., 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Osijek, Medicinska škola Osijek raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: Nastavnik/ica strukovnih predmeta za zanimanje fizioterapeutski tehniar, (prvostupnik/ica fizioterapije), 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (12 sati nastave tjedno) do 18. lipnja 2021. godine Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  02.03.2021 Updated on: 03.03.2021

  Na temelju lanka 107. st. 1. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), te l. 3., 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Osijek, Medicinska škola Osijek raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: Nastavnik/ica strukovnih predmeta za zanimanje fizioterapeutski tehniar, (prvostupnik/ica fizioterapije), 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom do 18. lipnja 2021. godine. Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08, 86/09, 92/10, 105/...

 • Company G-FIZIO, vl. Gorana Parapatić in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  Obavljanje usluge masae....

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  01.03.2021 Updated on: 01.03.2021

  PROVODI TERAPIJU PO NALOGU LIJENIKA SPECIJALISTA, ORGANIZIRA, PROVODI I KONTROLIRA GRUPNU MEDICINSKU GIMNASTIKU, SUDJELUJE U ORGNIZIRANJU I PROVOENJU SPORTSKO REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI, RADI PROCJENU SPOSOBNOSTI KORISNIKA I POSTAVLJA KRATKORONE  I DUGORONE TERAPIJSKE CILJEVE. NASTOJI PRIDONJETI SAMOSTALNOSTI KORISNIKA, KVALITETNIJEM PROVOENJU SLOBODNOG VREMENA.DJELUJE NA UBLAAVANJU I UKLANJANJU SIMPTOMA KRONINIH DEGERATIVNIH STANJA, RADI NA PREVENCIJI ......

 • Company NEOPLASMA d.o.o. in Split
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Mjesto rada Split, Time Boutique Hotel. Uvjeti: SSŠ/VSŠ maser fizioterapeut2 godina radnog skustva u Wellness centrupoznavanje engleskog jezikaprednost osobama koje imaju iskustva u pedikuri Opis posla: Izvoenje razliitih vrsta masaa i tretmana/pedikura/manikura/depilacijaPriprema aroma terapijeProvedba beauty programa - usluga za njegu ruku i stopala, tijela i lica, kao i prodaja kozmetikih proizvoda savjetovanje korisnika praenje razvoja spa i wellness djelatnosti rad na wellness recepciji (voenje potrebne dokumentacije)ivotopis slati na . ...

 • Company Poliklinika Glavić in Vrata
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Poliklinika Glavi nakon dva medicinska centra, u Zagrebu i Dubrovniku, otvara svoja vrata i u Splitu. U potrazi smo za novim, marljivim i ambicioznim kadrom na radnom mjestu fizioterapeut/fizioterapeutkinja. Osim rada konvencionalne terapije i kineziterapije, nudimo edukacije u tuzemstvu i inozemstvu za rad u neurorehabilitaciji robotikom te stjecanje iskustva u radu s najnaprednijom tehnologijom u neurorehabilitaciji. Osobe sa završenim teajevima imaju prednost. Više o nama i atmosferi u Poliklinici Glavi moete pronai na slubenoj stranici: ...

 • Company Poliklinika Glavić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: Poliklinika Glavi za neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s fizikalnom terapijom i jedini Hocoma referentni neurorehabilitacijski centar za EMEA regiju je u potrazi  za novim, marljivim i ambicioznim kadrom na radnom mjestu fizioterapeut/fizioterapeutkinja. Osim rada konvencionalne terapije i kineziterapije, nudimo edukacije u tuzemstvu i inozemstvu za rad u neurorehabilitaciji robotikom te stjecanje iskustva u radu s najnaprednijom tehnologijom u neurorehabilitaciji. Osobe sa završenim teajevima imaju prednost....

 • Company Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju Lekić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: svi poslovi u kompetenciji i odgovornosti prvostupnika fizioterapije. ...

 • Company Dom Centar in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: individualne i grupne terapijske vjebe, usluge fizikalne terapije. Uz pisanu zamolbu treba priloiti ivotopis, presliku domovnice, rodnog lista, svjedodbe, licence, strunog ispita, dokaz o radnom stau, te uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)....

 • Company JOLLY EKO d.o.o. in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: fizioterapija i masaa tijela Poeljno: radno iskustvo...

 • Company FIZIO TALUS, vl. Roberta Ljubić in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: poznavanje fizikalnih procedura, masaa...

 • Company DOM MEDISAL in Dubrava
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  U Domu za starije osobe Medisal posebnu panju posvetili smo pruanju vrhunske i profesionalne usluge osobama starije dobi, te stoga kontinuirano radimo na vlastitom strunom, tehnološkom i kadrovskom razvoju. Zbog širenja poslovanja traimo Fizioterapeute/tkinje za rad u stimulativnom i dinaminom okruenju, koje e odgovoriti izazovu kontinuiranog usavršavanja i pruiti vrhunsku uslugu našim klijentima, te tako postati dio našega tima. Ukoliko ste zainteresirani za rad u Domu Medisal, te smatrate kako svojim kvalifikacijama i strunošu moete doprinijeti našem timu, javite nam se na jedan od slijedeih naina: • Poštom, na adresu ulineka cesta 2 B, 10000 Zagreb - Dubrava, sa napomenom PRIJAVA ZA POSAO • E-mailom na adresu: ...

 • Company KBC Sestre Milosrdnice in Jastrebarsko
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Kliniki bolniki centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, objavljuje NATJEAJ a) za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme (m/) u punom radnom vremenu: 6. prvostupnika fizioterapije u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 1 izvršitelj -VŠS, završena viša škola za fizikalne terapeute/završen struni preddiplomski studij fizioterapije, poloen struni ispit i 1 godina radnog iskustva u struci. Uz molbu na natjeaj treba priloiti: ivotopis, preslike: dokaza o dravljanstvu, diplome, uvjerenja o poloenom strunom ispitu, odobrenja za samostalni rad i potvrde HZMO o radnom stau. Za kandidate, koji ispunjavaju formalne uvjete natjeaja, biti e provedeno pismeno testiranje u cilju provjere znanja. Uvjeti testiranja navedeni su u nastavku natjeaja. Literatura potr...

 • Company OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA in Koprivnica
  24.02.2021 Updated on: 28.02.2021

  OBAVIJEST O NATJEAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE   Na temelju lanka 21.  Statuta i lanka 54. i 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ope bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Ope bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje:   NATJEAJ za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica I. Raspisuje se javni natjeaj za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima za proelnike/voditelje i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica. Proelnici/Voditelji i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Opoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica biraju se na mandatno razdoblje od etiri godine. II. Uvjeti za proelnike/voditelje i glavne sestre zdravstvenih ustrojstvenih jedinica Opoj b...

 • Company Županijska Bolnica Čakovec in Tenja
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Uvjeti:Završeni odgovarajui studijOdobrenje za samostalan rad Uz prijavu na natjeaj obavezno dostaviti sljedee dokumente u preslici: -Zamolbu -ivotopis -Domovnicu -Svjedodbu/Diplomu -Elektroniki zapis o prijavi na mirovinsko osiguranje(potvrda HZMO-a) -Odobrenje za samostalan rad Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima duan/na je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo i priloiti potrebnu dokumentaciju. Ustanova pridrava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natjeaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto odravanja intervjua i testiranja objavit e se na web stranici upanijske bolnice akovec. Prijave na Natjeaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: upanijska bolnica akovec, I. G. Kovaia 1e, uz nazn...

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Sukladno odredbi lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije broj: 01/1-313-2009. od 09.06.2009. godine, ravnateljica Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije raspisujeNATJEAJza prijem u radni odnos DOKTOR MEDICINE - 3 izvršitelja (m/) na neodreeno vrijeme u Ordinaciji obiteljske medicine LoborOrdinacija obiteljske medicine KonjšinaOrdinacija obiteljske medicine ZabokUvjeti za radno mjesto.:završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij medicine-VSSpoloen struni ispitodobrenje za samostalan radradno iskustvo 5 mjesecidr. med. koji su upisali studijski program obit. med. nakon 01.07.2013. godine i nadalje ne trebaju imati posebno poloen struni ispit i radno iskustvo 5 mjesecipoznavanje rada na raunaluUz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su d...

 • Company POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI in Other
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Opis poslova: zdravstvena skrb. UZ PRIJAVU ZA NATJEAJ TREBA PRILOITI: Zamolba, ivotopis, Preslika domovnice, Preslika diplome o završenom strunom/sveuilišnom preddiplomskom studiju zdravstvenog usmjerenja-fizioterapeut,  Preslika potvrde o poloenom strunom ispitu, Preslika odobrenja za samostalan rad, Dokaz o stau (potvrda nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju), ili elektroniki zapis podataka o radnom sta, Uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) Rok za podnošenje prijave je 14 (etrnaest) dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu poslodavca....

 • Company DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE in Koprivnica
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije i Odluke Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije od 05. veljae 2021. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivniko-krievake upanije raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 6. fizioterapeutski tehniar, m/ – 1 izvršitelj u djelatnosti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u urevcu na neodreeno vrijeme. Uvjeti za radno mjesto rbr. 6. - srednja škola za zanimanje fizioterapeutski tehniar, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na raunalu, 1 godina radnog iskustva. Uz prijavu kandidati su obvezni priloiti: ivotopis, preslik svjedodbe, preslik uvjerenja o poloenom strunom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne isk...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Strukovni uitelj predmeta Osnove fizikalne i radne terapije (Fizikalna terapija) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 10 sati ukupnog radnog vremena, uz probni rok od 3 mjeseca;doktor medicine uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomviši fizioterapeut uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina;Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj us...

 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  24.02.2021 Updated on: 24.02.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Strukovni uitelj predmeta Osnove fizikalne i radne terapije (Fizikalna terapija) – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme 10 sati ukupnog radnog vremena do 31. kolovoza 2021., uz probni rok od 3 mjeseca;doktor medicine uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomviši fizioterapeut uz uvjete utvrene nastavnim planom i programomradni sta u struci u trajanju od najmanje pet godina.Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva rad...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VINKOVCI in Vinkovci
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“, broj 128/2017, 47/2018, 123/19 i 66/20) i lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18 i 3/19) i lanka 32. Statuta Doma za starije i nemone osobe Vinkovci objavljenog na oglasnoj ploi Doma 05. oujka 2015. godine, ravnatelj Doma raspisuje JAVNI NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREENO VRIJEME na radna mjesta: 1. Njegovatelj/ica – 6 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme uz probni rad u trajanju od mjesec dana Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - završeno osnovnoškolsko obrazovanje i teaj za njegu - da ne postoje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (ne primjenjuje se na osobu kod koje je nastupila rehabi...

 • Company Ustanova za obrazovanje odraslih Dominus in Other
  24.02.2021 Updated on: 27.02.2021

  Nastava je konzultativno instruktivna ne odrauje se u punom fondu sati, obino je u veernjim satima....

 • Company FIZIORITAM, vl. Maja Danese in Other
  24.02.2021 Updated on: 25.02.2021

  Poslovi na kojima bi radila novozaposlena osoba su manualna medicinska masaa, manualne tehnike, medicinska gimnastika krio i termo terapija. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters