Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

14 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company LAKA SPIKA d.o.o. in Preko
  20.06.2021

  Traimo apsolventa-icu / profesora-icu engleskog jezika ili izvornog/u govornika/cu engleskog jezika s dobrim znanjem hrvatskog za posao uitelja / ice prema našoj jedinstvenoj Helen Doron English metodi, osobu koja je slobodna odravati nastavu radnim danom (poslijepodne) tijekom školske godine. U našoj školi engleski ue djeca i mladi ve od 3 mjeseca pa do 19 godina starosti, a s obzirom da radimo na izuzetno aktivan i djeci zabavan nain, traimo energinu, komunikativnu, otvorenu, veselu i kreativnu osobu koja prije svega uiva u radu s malom djecom te je spremna usavršavati se i uiti. Odlino vladanje engleskim jezikom je nuno, a poeljne su i osnovne umjetnike vještine i znanja te poznavanje rada na raunalu. Molimo sve kandidate/kinje da se prije prijave za posao upoznaju s našom metodom pu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA VUKOVAR in Vukovar
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAOSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA32000 VUKOVARAugusta Šenoe 19KLASA:100-01/21-02/22URBROJ:2188-97-01-21-01Vukovar,01. lipnja 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. 68/18,98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Bauera, ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar raspisujeNATJEAJ za popunu radno mjesto uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku – 2 izvršitelja/ice na neodreeno, puno radno vrijeme- 40 sati tjedno. Mjesto rada Vukovar. Radni odnos s odabranim kandidatima e se...

 • Company VINIS logiCo d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova: Traimo uitelja razredne nastave za popunjavanje 1 otvorenog radnog mjesta za posao uitelja ili uiteljice prema našoj jedinstvenoj metodi. Poeljno je dobro znanje engleskog jezika. Kandidati trebaju biti energini, komunikativni, veseli, dobri u radu s djecom i otvoreni prema novim znanostima i alternativnim metodama uenja te spremni razvijati svoje znanje u novim smjerovima (programiranje, robotika, ininjerstvo, umjetnost, matematika, biologija, kemija). Nudimo zanimljiv posao u pozitivnoj atmosferi i osobni rast gdje moete pokazati svoje sposobnosti i kreativnost. Tinker Labs je novoosmišljeni edukativni program koji potie djeju kreativnost, maštu i razvoj znanja kod takozvanih STEAM predmeta (Science, Technology, Engineering, Art and Math). Naša metoda rada zasniva se na st...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA VUKOVAR in Vukovar
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAOSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA32000 VUKOVARAugusta Šenoe 19KLASA:100-01/21-02/22URBROJ:2188-97-01-21-01Vukovar,01. lipnja 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. 68/18,98/19, 64/20.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Bauera, ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar raspisujeNATJEAJ za popunu radno mjesto uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku – 2 izvršitelja/ice na neodreeno, puno radno vrijeme- 40 sati tjedno. Mjesto rada Vukovar. Radni odnos s odabranim kandidatima e se...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA in Visoko
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 78/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20) i lanaka 2. i 3. Pravilnika o nainu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim slubama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natjeaj ravnateljica Osnovne škole Viktora Kovaia Hum na Sutli raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme (26 sati tjedno) Mjesto rada: matina škola Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa pod tokama 1.: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, osoba koja...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE DOLAC in Rijeka
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje razredne nastave u produenom boravku u talijanskim odjeljenjima Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Dolac (KLASA: 003-02/19-01/1 URBROJ: 2170-55-04/1-19-1 od 10.04.2019.) Osnovna škola-Scuola elementare Dolac iz Rijeke, Dolac 12, u vremenu od 20. svibnja do 28. svibnja 2021. godine raspisuje N A T J E A J za popunjavanje sljedeeg radnog mjesta 1.1 uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku u talijanskim odjeljenjima – na odreeno i puno radno vrijeme 40 sati tjedno (zamjena za porodiljni dopust)...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE DOLAC in Rijeka
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje razredne nastave u produenom boravku u talijanskim odjeljenjima Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.ispr, 90/11. 5/12., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi – Scuola elementare Dolac (KLASA: 003-02/19-01/1 URBROJ: 2170-55-04/1-19-1 od 10.04.2019.) Osnovna škola-Scuola elementare Dolac iz Rijeke, Dolac 12, u vremenu od 20. svibnja do 28. svibnja 2021. godine raspisuje N A T J E A J za popunjavanje sljedeeg radnog mjesta 1.1 uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku u talijanskim odjeljenjima – na neodreeno i puno radno vrijeme 40 sati tjedno TRAENI UVJETI: 1.Prema lan...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'KLANA' in Klana
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave prirode i biologije Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Jelena Grbi Samardi, ravnateljica Osnovne škole „Klana“ u Klani, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ PRIRODE I BIOLOGIJE– 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 15 sati tjedno. Mjesto rada: matina škola u Klani, Zatrep 5. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina...

 • Company GIMNAZIJA BELI MANASTIR in Beli
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19,64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Beli Manastir, ravnatelj Gimnazije Beli Manastir raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE – 1 izvršitelj/ica odreeno nepuno radno vrijeme ( 22 sata tjedno)zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski dopust Uvjeti: Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilniku ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC KRIŽEVCI in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Temeljem lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanju u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Krievci, ravnateljica Srednje škola „Ivan Seljanec“ Krievci, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Nastavnik matematike (m/) – puno radno vrijeme, odreeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i enske osobe. Za prijem u radni odno...

 • Company SREDNJA ŠKOLA IVAN SELJANEC KRIŽEVCI in Visoko
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Temeljem lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) i lanka 4. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanju u Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Krievci, ravnateljica Srednje škola „Ivan Seljanec“ Krievci, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Nastavnik praktine nastave (za zanimanje tehniar cestovnog prometa) (m/) – nepuno radno vrijeme od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog radnog vremena tjedno, odreeno radno vrijeme, zamjena– 1 izvršitelj/ica Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom...

 • Company II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  31.05.2021 Updated on: 02.06.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje te lanka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto uitelja/ice razredne nastave u produenom boravku uenika– 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno odnosno 8 sati dnevno UVJETI: sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14 i 127/17, 98/19), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA in Orehovica
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJE OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA Školska ulica 2, 40 322 Orehovica Tel/fax: 040 635 020 KLASA:112-01/21-01 URBROJ: 2109-38-01-21-23 Orehovica, 18. svibnja 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20), lanka 6. Pravilnika o radu, te lanaka 5.,6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Orehovica, ravnatelj OŠ Orehovica, objavljuje natjeaj za popunu radnog mjesta: UITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno, 20 sati tjedno), neodreeno, Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su l. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ško...

 • Company OŠ KRALJA TOMISLAVA in Other
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  RAD SA UENICAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI.Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.Pravilnik o postupku i nainu zapošljavanja u OŠ KRALJA TOMISLAVA. Obveza testiranja kandidata. Dostaviti:Zamolba, ivotopis,Diploma,Domovnica,Rodni list i Uvjerenje o nekanjavanju, Potvrda o radnom stau. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema l. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskograta i lanova njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natjeaj, duni su priloiti pored dokaza o ispunjavanju traenih uvjeta isve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters