Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

38 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA REMETE in Other
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice kemije. Ugovor se sklapa odlukom Ravnatelja....

 • Company MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA in Hrvatsko
  26.03.2020 Updated on: 31.03.2020

  Na temelju lanka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku izbora uitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (Narodne novine, broj 41/09 i 55/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje J A V N I N A T J E A J za izbor uitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu I. Javni natjeaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na odreeno vrijeme, na rok od etiri godine, za: 1. Saveznu Republiku Njemaku - 13 izvršitelja 2. Republiku Crnu Goru - 1 izvršitelj 3. Talijansku Republiku - 1 izvršitelj 4. Slovaku Republiku - 1 izvršitelj 5. Republiku Srbiju - 1 izvršitelj 6. Švicarsku Konfederaciju - 1 izvršitelj 7. Republiku Argentinu - 1 izvršitelj 8. Republiku Peru - 1 izvršitelj II. Kandidati koji se prijavljuju na javni natjeaj moraju ispunjavati sljedee uvjete: - imati hr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SLAVA RAŠKAJ' in Ozalj
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: rad s uenicima razredne nastave. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), temeljem lanka 99. Statuta Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj te temeljem Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Slava Raškaj“ Ozalj, Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj objavljuje Natjeaj za radno mjesto- UITELJ RAZREDNE NASTAVE U MALOM ERJAVCU Mjesto rada: Podruna škola Mali Erjavec Broj traenih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: na odreeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Naknada za prijevoz: potpuna naknada Natjeaj vrijedi od: 18.03.2020. do 26.03.2020. UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršit...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Preko
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimiri Nazora Nova Bukovica, ravnateljica Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta: UITELJ/ICA SLOVAKOG JEZIKA- 1 izvršitelj (m/), na neodreeno nepuno radno vrijeme, 14 sati ukupnog tjednog zaduenja. Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 9...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'KLANA' in Klana
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave njemakog jezika Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19), Jelena Grbi Samardi, ravnateljica Osnovne škole „Klana“ u Klani, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ NJEMAKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, do povratka radnice na rad. Mjesto rada: matina škola u Klani, Zatrep 5. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i lati...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'PRIMORJE' in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  UITELJ/ICA MATEMATIKE...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'PRIMORJE' in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  UITELJ/ICA INFORMATIKE...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'PRIMORJE' in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  UITELJ/ICA TEHNIKE KULTURE...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'PRIMORJE' in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  UITELJ/ICA FIZIKE...

 • Company OŠ DRAŠKOVEC in Prelog
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Temeljem l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i l.7. Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Draškovec, ravnateljica Osnovne škole Draškovec, Draškovieva 47, Draškovec, 40323 Prelog, raspisuje   NATJEAJ za popunu radnog mjesta         1.  uitelj/ica tehnike kulture jedan (1) izvršitelj / ica, na odreeno, nepuno radno vrijeme (8 sati) MJESTO RADA: Osnovna škola Draškovec                   Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i enski spol.   Zamolbi priloiti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili elektronikom zapisu: ivotopis, svjedodbu, dokaz o dravljanstvu, uvjerenja o nekanjavanju te potvrdu o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SVETA MARIJA in Donji Mihaljevec
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-isp.,  90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Osnovna škola Sveta Marija  raspisuje                                                                                              N A T J E A J za obavljanje poslova   -uitelj/ica glazbene kulture   – 1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno  na odreeno   UVJETI:  opi i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani u l. 105. i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).   Uz pisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti u  preslikama ili elektronikom zapisu dokaz o odgovarajuoj st...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: uitelj/ica biologije....

 • Company Osnovna škola Josip Kozarac Soljani in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, i Pravilnika o radu Osnovne škole Josip Kozarac Soljani, ravnateljica Osnovne škole Josip Kozarac Soljani, raspisujeN A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, zamjena osobe koja je na bolovanju. 2. UITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno, zamjena osobe koja je na bolovanju UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Za...

 • Company Osnovna škola Josip Kozarac Soljani in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.,90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. 98/19.) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, i Pravilnika o radu Osnovne škole Josip Kozarac Soljani, ravnateljica Osnovne škole Josip Kozarac Soljani, raspisujeN A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA KEMIJE - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, zamjena osobe koja je na bolovanju. 2. UITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno, zamjena osobe koja je na bolovanju UVJETI: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Za...

 • Company II.OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA UPANIJA MEIMURSKA II. OSNOVNA ŠKOLA AKOVEC Trg pape Ivana Pavla II.1 40000 akovec KLASA: 112-01/20-01/7 URBROJ: 2109-22-01-20-01 akovec, 20. oujka 2020. godine Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) II. osnovna škola akovec raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA MATEMATIKE – 11 sati neposrednog odgojno-obrazovanog rada odnosno 20 sati ukupnih tjednih obaveza, odreeno nepuno radno vrijeme, (do povratka na rad djelatnice odnosno najdue do 30. lipnja 2020.) – 1 izvršiteljUvjeti za zasnivanje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA CESTICA in Cestica
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.87/08.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Cestica raspisuje NATJEAJ za slijedea radna mjesta 2 uitelj/ica engleskog jezika na odreeno, puno radno vrijeme,zamjena Rok za prijave je 8 dana od objave natjeaja Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o osnovnom školstvu Uz prijavu potrebno je priloiti: -diplomu, domovnicu, potvrdu o nekanjavanju, potvrdu poloenom strunom ispitu(sve preslike dokumenata) kratak ivotopis Nepotpune i nepravodobne zamolbe na natjeaj nee se razmatrati. Osobe iz lanka 102.stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i l...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA CESTICA in Cestica
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(N.N.87/08.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Cestica raspisuje NATJEAJ za slijedea radna mjesta 1.uitelj/ica hrvatskog jezika na odreeno, puno radno vrijeme,zamjena Rok za prijave je 8 dana od objave natjeaja Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su prema Zakonu o osnovnom školstvu Uz prijavu potrebno je priloiti: -diplomu, domovnicu, potvrdu o nekanjavanju, potvrdu poloenom strunom ispitu(sve preslike dokumenata) kratak ivotopis Nepotpune i nepravodobne zamolbe na natjeaj nee se razmatrati. Osobe iz lanka 102.stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i l...

 • Company Osnovna škola Vukovina in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17., 68/18. i 98/19), ravnatelj Osnovne škole Vukovina, Školska 20/A, Gornje Podotoje raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ TEHNIKE KULTURE – 1 izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijeme Mjesto rada: matina škola u Gornjem Podotoju, Školska 20/A, 10419 Vukovina. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR.IVANA NOVAKA MACINEC in Macinec
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC Glavna 32, 40306 Macinec KLASA: 112-07-20-01-04 URBROJ: 2109-34-20-01 Macinec, 17.03.2020. Na osnovu l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o zapošljavanju Osnovne škole Dr.Ivana Novaka Macinec, OSNOVNA ŠKOLA DR.IVANA NOVAKA MACINEC raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Uitelj/ica engleskog jezika 1 izvršitelj ( mjesto rada Macinec) na odreeno radno vrijeme, do povratka na rad uiteljice koja se nalazi na porodiljnom dopustu, 13 sati tjedno, poetak rada 18.04.20...

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: priprema i odravanje nastave njemakog jezika u srednjoj školi Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjestoNASTAVNIK NJEMAKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s bolovanja, mjesto rada Rijeka – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. st...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR in Kanfanar
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/13 i 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Uitelj/ica RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU – 1 izvršitelj (m/) na odreeno, nepuno radno vrijeme (16 sati ukupnog tjednog zaduenja), do 30.6.2020., mjesto rada: Podruni odjel Sošii Uvjeti za radno mjesto: prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/13 i 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019.). Kandidati koji su zaintere...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA in Dapci
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17.., 68/18. i 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u školskoj ustanovi ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica Osnovne škole azma, Alojza Vulinca 22, azma objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 2. uitelja/ice razredne nastave, mjesto rada u PŠ Dapci,1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena; Uvjeti: Uz ope uvjete za zasni...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČAZMA in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17.., 68/18. i 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u školskoj ustanovi ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnateljica Osnovne škole azma, Alojza Vulinca 22, azma objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelja/ice glazbene kulture, mjesto rada Osnovna škola azma u azmi, 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena;Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje ra...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ in Radoboj
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18. 98/19) i lanka 72. Statuta Osnovne škole Side Košuti Radoboj, ravnatelj škole raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta UITELJ MATEMATIKE (M/) - odreeno,puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 1 izvršitelj Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" 8/08, 86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17,68/18, 98/19) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uenika i strunih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine"6/2019.). Uz prijavu za natjeaj kandidati su duni pri...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ in Ledenik
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- Ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) Osnovna škola Ivane Brli Maurani, Koška, objavljuje NATJEAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA Uitelj/ica razredne nastave u PŠ Ledenik, odreeno puno radno vrijeme, zamjena privremeno odsutne radnice – jedan izvršiteljUvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma,odgovarajua vrsta i razina obrazovanja prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10...

 • Company Osnovna škola Vela Luka in Luka
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA Obala 3 broj 1, 20270 VELA LUKA KLASA: 602-01/20-01/90 URBROJ: 2117-01/20-01 U Veloj Luci, 17. oujka 2020.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Vela Luka, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj engleskog jezika, mjesto rada Vela Luka1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE in Sesvete
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj ravnatelj Osnovne škole Brestje, Potonica 8, Sesvete, dana 18.oujka 2020. godine, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1.)UITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE- 1 izvršitelj, odreeno puno radno vrijeme UVJETI:opi i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su duni priloiti: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, diplomu/dokaz o steenoj strunoj spremi, elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evid...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters