Jobmonitor. Search results for Psychologists

3 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company DJEČJI DOM ZAGREB in Other
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis poslova: organizira i prua psihološku pomo korisnicima uz prethodnu procjenu potreba, opservaciju i dijagnostiku, priprema i izrauje didaktike materijale i pomagala, ispituje, vrednuje, opservira i interpretira rezultate po psihološkim mjernim instrumentima, izrauje izvješa, zapaanja, preporuke i struna mišljenja, provodi i sudjeluje u strunoj edukaciji. Potreban struni ispit....

 • Company KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ in Unije
  27.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta u suradnikom zvanju magistar PSIHOLOGIJE, jedan (1) izvršitelj (m/), za rad na projektu pod nazivom: "EuroSIDA/RESPOND“. Radni odnos s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljevi“, Zagreb, Hrvatska, zasniva se na odreeno vrijeme:, za vrijeme trajanja projekta, od 01.04.2020. a najdulje do 30.09.2020.godine. Uvjet: - magistar psihologije - propusnica za rad Prednost: - iskustvo rada na Europskim projektima - poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - poznavanje rada na raunalu Projekt je sufinanciran iz sredstava Europske unije, zajmova meunarodnih financijskih institucija i drugih bespovratnih sredstava iz ostalih inozemnih izvora Ove poziciju otvorene su za dravljane Republi...

 • Company Medecins du Monde ASBL - Dokters van de Werekd VZW - strana udruga in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis oslova: Kao lan/ica terenskog tima (zajedno sa suradnicima u zajednici te zdravstvenim i socijalnim radnicima) provodit e aktivnosti prevencije, savjetovanja i informiranja u Romskim zajednicama u Meimurskoj upaniji, u sklopu projekta PRO HEALTH for Roma, kojeg financira Europska unija:Provodi aktivnosti promicanja mentalnog zdravlja - sudjeluje u terenskim aktivnostima te sudjeluje u/ organizira pojedinana savjetovanja i radionice / grupne sesije u skladu s meunarodno priznatim Smjernicama za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku (MHPSS) kao i u skladu s dogovorenim rasporedom i uestalosti prilagoenom potrebama terena;Provodi individualnu, obiteljsku i grupnu psihoterapiju / savjetovanja i / ili kreativne terapije (s odraslima i djecom);Izrauje tekstove i materijale za radionic...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters