Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Grana
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 1.za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predava i na radno mjesto predava u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za odsutnog zaposlenika; Pristupnici za toke 1. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom ak...

 • Company Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka in Rijeka
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova :samostalna izrada sve potrebne dokumentacije za provedbu usluga profesionalne rehabilitacije, propisanu Standardima usluga profesionalne rehabilitacijeprikupljanje podataka o korisnicima usluga i vršenje potrebnih testiranja i pregleda predvienih Standardima u skladu sa pravilima svoje strukekomuniciranje sa svim vanim subjektima tijekom obrade u okviru provedbe uslugaobavljanje informiranja i savjetovanja potencijalnih naruitelja i korisnika usluga osobno, putem telefona, elektronike pošte ili u organiziranom posjetusavjetovanje i informiranje naruitelja usluga i korisnika o mogunostima koje asistivna tehnologija prua u uenju i radu, u skladu sa svojim znanjem i strunom osposobljenostirad na razvoju motivacije i na osposobljavanju korisnika u korištenju asistivne tehnologije...

 • Company AUTO ŠKOLA RUBIKON 4, VL. NOEMI DORA JUKIĆ in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: obuka kandidata za vozaa B kategorije. Potrebna lincenca Ministarstva unutarnjih poslova. Za kandidate koji nemaju licencu, takoer se mogu javiti, biti e usmjereni. Mogunost rada na poligonu Borongaj ili Prisavlju....

 • Company EDUNOVA - Ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Opis poslova: izvoenje predavanja, instrukcija i prijevoda njemakog jezika i ostali poslovi u skladu sa strukom i administrativni poslovi Uvjeti: VSS profesor njemakog jezika ili zadnja godina studija...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Grana
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 1.za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predava i na radno mjesto predava u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika – zamjena za odsutnog zaposlenika; Pristupnici za toke 1. i 3. moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), Odlukom o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine, broj 13/12) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o steenom ak...

 • Company Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka in Rijeka
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis poslova :samostalna izrada sve potrebne dokumentacije za provedbu usluga profesionalne rehabilitacije, propisanu Standardima usluga profesionalne rehabilitacijeprikupljanje podataka o korisnicima usluga i vršenje potrebnih testiranja i pregleda predvienih Standardima u skladu sa pravilima svoje strukekomuniciranje sa svim vanim subjektima tijekom obrade u okviru provedbe uslugaobavljanje informiranja i savjetovanja potencijalnih naruitelja i korisnika usluga osobno, putem telefona, elektronike pošte ili u organiziranom posjetusavjetovanje i informiranje naruitelja usluga i korisnika o mogunostima koje asistivna tehnologija prua u uenju i radu, u skladu sa svojim znanjem i strunom osposobljenostirad na razvoju motivacije i na osposobljavanju korisnika u korištenju asistivne tehnologije...

 • Company tvornica kreative d.o.o. in Kruge
  09.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Poslodavac trai uitelje, profesore ili studente (m/) koji ele poduavati engleski jezik putem Helen Doron metode. Potrebna znanja i vještine ukljuuju odlino vladanje engleskim jezikom, komunikativnost, kreativnost, poznavanje rada na raunalu, elju za uenjem i unapreenjem. ivotopise na hrvatskom i engleskom jeziku poslati na mail: ...

 • Company Ekonomski fakultet u Splitu in Split
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17 i 66/20) raspisuje NATJEAJ za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za podruje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana Poslovna informatika i radno mjesto na Katedri za poslovnu informatiku, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenuPristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14 i 98/19), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) te uvjete Rektorskog zbora i Pravilnika o radu Ekonomskog fakulteta Pristupnici uz prijavu prilau:ivotopisdokaz o dravljanstvu lanice EU dokaz o strunoj spremi (strunom nazivu, dokaz o završenom fak...

 • Company Ekonomski fakultet u Splitu in Split
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17 i 66/20) raspisuje NATJEAJ za izbor 2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za podruje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana Raunovodstvo i radno mjesto na Katedri za raunovodstvo i reviziju, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14 i 98/19), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) te uvjete Rektorskog zbora i Pravilnika o radu Ekonomskog fakulteta Pristupnici uz prijavu prilau:ivotopisdokaz o dravljanstvu lanice EU dokaz o strunoj spremi (strunom nazivu, dokaz o završenom faku...

 • Company PRVA EKONOMSKA ŠKOLA in Marina
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Prvoj ekonomskoj školi, ravnatelj Prve ekonomske škole raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA (m/) – 1 izvršitelj/ica, neodreeno, nepuno radno vrijeme (9 sati nastave tjedno). Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine'', br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/1...

 • Company PRVA EKONOMSKA ŠKOLA in Marina
  09.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Prvoj ekonomskoj školi, ravnatelj Prve ekonomske škole raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta NASTAVNIKA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA ( (m/) – 1 izvršitelj/ica, neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine'', br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/...

 • Company Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok in Zabok
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Nastavnik/ca matematike– 1. izvršitelj/ica na odreeno i puno radno vrijeme – 6,8 sati dnevno (17 sati nastave), zamjena za roditeljski dopustprof. matematikedipl. ing. matematikemag. matematike Uvjeti: Opi uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19) te uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96, 80/99) i Nastavnom planu i programu za pojedini nastavni predmet. Uz pisanu prijavu koja je vlastoruno potpisana dostaviti (preslici):ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi,dokaz o dr...

 • Company Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok in Zabok
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Nastavnik/ca matematike– 1. izvršitelj/ica na neodreeno i puno radno vrijeme – poetak rada 1. rujna 2021.prof. matematikedipl. ing. matematikemag. matematike Uvjeti: Opi uvjeti sukladno Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17, 98/19) te uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 1/96, 80/99) i Nastavnom planu i programu za pojedini nastavni predmet. Uz pisanu prijavu koja je vlastoruno potpisana dostaviti (preslici):ivotopisdokaz o steenoj strunoj spremi,dokaz o dravljanstvu,potvrda ili elektroniki za...

 • Company SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA in Makarska
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Nastavnik filozofije, logike i etike, mjesto rada – u sjedištu SŠ fra Andrije Kaia Miošia, Makarska 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme 14 sati nastave tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine 82/08. i 69/17.) Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) i uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br.1/96 i 80/99.) Posebni uvjeti za zasnivanje radnog o...

 • Company SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA in Makarska
  29.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Nastavnik ekonomske i turistike grupe predmeta (statistika, bankarstvo i osiguranje, turizam i marketing), mjesto rada – u sjedištu SŠ fra Andrije Kaia Miošia, Makarska 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 7 sati nastave tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine 82/08. i 69/17.) Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17, 98/19 i 64/20.), uvjete iz Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters