Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

224 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 224 results.
 • Company Međimursko veleučilište u Čakovcu in Polje
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  N A T J E A J za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predava u podruju prirodnih znanosti, polje matematika, na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu Pristupnici na natjeaj moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN , , , , , , , , , , , i 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 20/12, 85/13 i 04/15). Uz prijavu na natjeaj pristupnici trebaju priloiti ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu, popis svih radova i preslike radova relevantnih za izbor u zvanje, dokaze ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 3. Odluke o ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-126 od 27. travnja 2020. godine i lanka 3. Odluke o individualnom ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-130 od 29. travnja 2020. godine Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica I. OPI PODACI · Broj traenih osoba: 1 · Mjesto rada: Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica · Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (od 29 sati tjedno) · Prijevoz na rad: ovisno o udaljenosti mje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 3. Odluke o ukljuivanju pomonika u nastavi u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-126 od 27. travnja 2020. godine i lanka 3. Odluke o individualnom ukljuivanju struno komunikacijskog posrednika u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-01/19-01/0003, URBROJ: 2137/01-06-02/5-20-146 od 11.9.2020. godine Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za prijavu kandidata za obavljanje poslova strunog komunikacijskog posrednika u Osnovnoj školi „Braa Radi“ Koprivnica I. OPI PODACI · Broj traenih osoba: 1 · Mjesto rada: Osnovna škola „Braa Radi“ Koprivnica · Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (do 22 sata tjedno) · Prijevoz na rad: ov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA in Držimurec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA OPINA MALA SUBOTICA OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIANCA MALA SUBOTICA GLAVNA 55, 40321 MALA SUBOTICA KLASA:112-09/20-03/01 URBROJ:2109-35/01-20-1 Mala Subotica, 18.09.2020. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, 7/17 i 68/18.), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogunosti) u Meimurskoj upaniji za školsku godinu 2019./2020., Osnovna škola Tomaša Gorianca Mala Subotica na svojoj mrenoj stranici i Oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje JAVNI PO...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA in Držimurec
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA UPANIJA OPINA MALA SUBOTICA OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIANCA MALA SUBOTICA GLAVNA 55, 40321 MALA SUBOTICA KLASA:112-09/20-03/01 URBROJ:2109-35/01-20-1 Mala Subotica, 18.09.2020. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 152/14, 7/17 i 68/18.), Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/2018.) i Projektnog prijedloga „Škole jednakih mogunosti) u Meimurskoj upaniji za školsku godinu 2019./2020., Osnovna škola Tomaša Gorianca Mala Subotica na svojoj mrenoj stranici i Oglasnim ploama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljuje ...

 • Company OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, ŽUPANJA in Drenovci
  20.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18)) i u sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. , Obrtniko-industrijska škola, upanja, objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova pomonika u nastavi Broj traenih oso...

 • Company OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) u sklopu projekta PRILIKA ZA SVE 3 koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020., ravnatelj Obrtnike škole Koprivnica dana 18. 09. 2020. raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos za sljedee radno mjesto: 1. Pomonik u nastavi m/ – nepuno radno vrijeme od 35 sati tjedno na ...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka španjolskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka njemakog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka ruskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva talijanskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company EKSPERT, ustanova za obrazovanje odraslih in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova:odravanje teajeva i poduka engleskog jezika za odrasle i djecu...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: provoenje likovne terapije sa korisnicima Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Likovni terapeut, 1 izvršitelj (m/), na odreeno, pola radnog vremena, 20 mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski ili diplomski studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti, ili završeno srednjoškolsko obrazovanje primijenjenih umjetnosti, jedna godina radnog staa u struci   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad (ako se trai), dokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjiice),  uvjerenje o nekanjavan...

 • Company Dubrovačka privatna gimnazija in Dubrovnik
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18), ravnatelj Dubrovake private gimnazije, Iva Vojnovia 12, Dubrovnik, raspisuje dana 17. rujna 2020.. godine: NATJEAJ za radno mjesto: nastavnik povijesti na odreeno, nepuno radno vrijeme  (9 sati tjedno)- 1 izvršitelj   Uvjeti: a) VSS, profesor povijesti; b) ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14., 07/17 i 68/18) Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: - presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, - ...

 • Company TEKICA j.d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u privatnoj školi stranih jezika . Rad s djecom, tinejderima, kao i individualni rad. Minimalno znanje c1 ili c2 ili izvorni govornik. Razvijene komunikacijske kao i interakcijske vještine, uinkovita pismena kao i usmena interakcija. Mogunost rada u prostorijama škole kao i on-line.Molimo kratak ivotopis i motivacijsko pismo na e-mail . ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LUČKO in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: uitelj/ica informatike. Oglas za radno mjesto je objavljen zbog hitnosti obavljanja posla i nema formu natjeaja. Oglas je za radno mjesto uitelja/ice informatike na odreeno radno vrijeme do suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), lanka Pravilnika o radu te lanaka Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb, Varšavska 18, objavljuje: NATJEAJ za popunu radnog mjesta • UITELJ/ICA MATEMATIKE u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska 18, Zagreb - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 18 sati Prema odredbama l. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/2017) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA in Adamovec
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  ZOOOSŠ i Pravilnik o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Pisanu zamolbu i dokaze o ispunjavanju uvjeta slati na adresu: Nova cesta 92, Zagreb. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola....

 • Company XII GIMNAZIJA in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave. Zamjena za bolovanje, objava oglasa bez javnog natjeaja....

 • Company XII GIMNAZIJA in Strana
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  U sklopu projekta „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama”, broj poziva: UP. 03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. XII. Gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb, partner u Projektu objavljuje Javni poziv za nezaposlene osobe za obavljanje poslova pomonika u nastavi u XII. gimnaziji - partneru u projektu „Pomonici u nastavi/struni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ Projektom „Pomon...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANDRAGOG in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predavanja iz glazbene umjetnosti. Rad izmeu 13 i 17 sati, okvirno 2 sata tjedno....

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANDRAGOG in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predavanje iz likovne umjetnosti. Rad na ugovor o djelu izmeu 13 i 17 sati, okvirno 2 sata tjedno....

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ANDRAGOG in Other
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: predavanja iz tjelesne i zdravstvene kulture. Rad izmeu 13 i 17 sati, okvirno 2 sata tjedno....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA in Crikvenica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: - odgojno obrazovni rad, nastava, izvannastavne aktivnosti OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA KLASA:112-03/20-01/11 URBROJ: 2107-31-01-20-2 Crikvenica, 18.09.2020. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Vladimira Nazora, Crikvenica, Vinodolska 12, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA MATEMATIKE-1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijemeUVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za uitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA in Crikvenica
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: - odgojno obrazovni rad, nastava , izvannastavne aktivnost OŠ VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA KLASA:112-02/20-01/11 URBROJ: 2107-31-01-20-4 Crikvenica, 18.09.2020. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Vladimira Nazora, Crikvenica, Vinodolska 12, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/UITELJICA MATEMATIKE-1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme– 30 sati tjedno.UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i s...

 • Company Dječji vrtić Zvončić Ozalj in Ozalj
  20.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: poslovi pomagaa u vrtiu za dijete sa teškoama u razvoju. DJEJI VRTI ZVONI OZALJ Trg brae Radi 4 47280 Ozalj Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 47. Statuta Djejeg vrtia Zvoni Ozalj i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Zvoni Ozalj donesene dana 17. rujna 2020. godine, Djeji vrti Zvoni Ozalj, Trg brae Radi 4, OIB: 36389970954, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta – pomaga u vrtiu za dijete s teškoama u razvoju (m/), za pedagošku godinu 2020./2021. 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno), od 1. listopada 2020. godine do 31. kolovoza 2021. godine Uvjeti: Najmanje SSS, neovisno o završenoj školi Kandidati uz prijavu na nat...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Visoka
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Voditelj tima (Team Leader) je izravno odgovoran za upravljanje kvalitetom i uinkovitošu svog tima. Njegove / njezine dnevne aktivnosti prvenstveno su usmjerene na uinkovito voenje i upravljanje timom agenata. To posebno ukljuuje razvoj kompetencija agenata i osiguravanje usklaenosti ponašanja s ciljevima tvrtke. Uspješan voditelj tima: - ui svojim primjerom - je strunjak za praenje i ocjenjivanje kvalitete rada lanova svog tima - osigurava svakodnevno mentorstvo lanovima tima - prilagoava svoj stil rukovoenja individualnim potrebama - osigurava visok stupanj motivacije u timu - preuzima odgovornost za rad svog tima - stvara okruenje pogodno za uspjeh promicanjem i prepoznavanjem inicijativa i truda - kontinuirano educira i trenira lanove tima s ciljem ostvarivanja ciljeva i oekivanja - po...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju odredbi l. 105., i l. 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i odredbi l. 8. Pravilnika o radu, Osnovna škola Srainec, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. uitelja/icu geografije (M/) – neodreeno, nepuno radno vrijeme 9 sati tjedno UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) Uz prijavu obavezno priloiti: ivotopis, rodni list, diplomu, potvrda o nekanjavanju za kaznena djela u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starija od 6 mjeseci. Navedenu doku...

 • Company KRUŽNI TOK d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: instruktor vonje Potrebno posjedovanje vaee licence. Rad je na podruju Splita i Kaštela....

 • Company GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA RIJEKA in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave latinskog jezika Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Andrije Mohoroviia Rijeka od 4. veljae 2019. ravnatelj Gimnazije Andrije Mohoroviia Rijeka, Frana Kurelca 1, 51000 Rijeka, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta NASTAVNIK LATINSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme –zamjena do povratka djelatnice s bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno do povratka na rad – mjesto rada Rijeka – 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, Uz ope uvjete za zasnivanje radnog ...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za biologiju in Osijek
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA BIOLOGIJU raspisuje NATJEAJ za izbor i prijem zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za biologiju u sastavu Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pristupnici na natjeaj, osim opih uvjeta utvrenih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19.) moraju ispunjavati i sljedee uvjete:završen preddiplomski sveuilišni studij iz podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija ili diplomski/dodiplomskisveuilišni studij iz podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija i /ili kemija ili iz podruja Biotehnikih znanosti, znanstvenog polja biotehnologija ili prehrambena tehnologijapoznavanje rada na raunalu Na mrenoj stranici Sveuilišta Josipa Jurja...

 • Company GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  U akovcu, 17. rujna 2020. KLASA: 112-03/20-8 URBROJ: 2109-57-01-20-01 Na temelju Pravilnika o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19, 22/20) u okviru projekta UP.03.2.1.03.0037 „Škole jednakih mogunosti u Meimurskoj upaniji“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ faza III. broj poziva UP.03.2.1.03. u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Graditeljska škola akovec, Športska 1, 40 000 akovec, (u nastavku teksta:Škola) objavljuje: JAVNI POZIV ZA OBAVLJENJE POSLOVA POMONIKA U...

 • Company Srednja škola za elektotehniku i računalstvo in Rijeka
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz etike i politike i gospodarstva Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi za elektrotehniku i raunalstvo od 31.01.2019.godine, Srednja škola za elektrotehniku i raunalstvo, Zvonimirova 12, Rijeka, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. NASTAVNIK ETIKE I POLITIKE I GOSPODARSTVA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme - do povratka odsutnog radnika na rad UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA in Kom
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Srednja škola Konjšina raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa nastavnik/ca matematike – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na neodreeno vrijeme, za puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.nastavnik/ca hrvatskog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice s bolovanja, za puno radno vrijeme.nastavnik/ca njemakog jezika – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na odreeno vrijeme do povratka nastavnice na rad s punim radnim vremenom, za nepuno radno vrijeme. Mjesto rada je u Konjšini.Uvjeti: VSS ili magi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTONA IVEKOVIĆA in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: odravanje nastave informatike. Obrazovni program: prof. informatike, mag. edukacije informatike, mag. primarnog obrazovanja s modulom informatika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA RUDEŠ in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave iz prirode i biologije....

 • Company Osnovna škola Horvati in Horvati
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) – dalje u tekstu Zakon, lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Horvati i lanka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Horvati, Zagreb, Osnovna škola Horvati, Horvaanska 6 raspisuje NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 1. UITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 IZVRŠITELJ/ICA, RAD NA NEODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME (8 SATI TJEDNO) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih sura...

 • Company Osnovna škola Horvati in Horvati
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) – dalje u tekstu Zakon, lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Horvati i lanka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Horvati, Zagreb, Osnovna škola Horvati, Horvaanska 6 raspisuje NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 1. UITELJ/ICA KEMIJE - 1 IZVRŠITELJ/ICA, RAD NA NEODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME (8 SATI TJEDNO) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika...

 • Company Osnovna škola Horvati in Horvati
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) – dalje u tekstu Zakon, lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Horvati i lanka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Horvati, Zagreb, Osnovna škola Horvati, Horvaanska 6 raspisuje NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA 1. UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 IZVRŠITELJ/ICA, RAD NA NEODREENO PUNO RADNO VRIJEME (40 SATI TJEDNO) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12- proišeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE VUKOVAR in Vukovar
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI BLAGE ZADRE U VUKOVARU KLASA: 112-03/20-03/38URBROJ: 2188-107-01-20-1Vukovar, 17. rujna 2020. godine U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje NATJEAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre I. Broj pomonika u nastavi:...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BLAGE ZADRE VUKOVAR in Vukovar
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMONIKA U NASTAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI BLAGE ZADRE U VUKOVARU KLASA: 112-03/20-03/37URBROJ: 2188-107-01-20-1Vukovar, 17. rujna 2020. godine U sklopu projekta „Obrazovanje bez teškoa: implementacija usluge pomonika u nastavi u svrhu osiguravanja jednakih obrazovnih mogunosti za svu djecu, “ UP.03.2.1.03.0001 koji se provodi u okviru Poziva „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ UP.03.2.1.03 u okviru Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. objavljuje NATJEAJ za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomonika u nastavi u Osnovnoj školi Blage Zadre I. Broj pomonika u nastavi:...

 • Company GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Bilo
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Graditeljska tehnika škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 17, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljskoj tehnikoj školi raspisuje: Natjeaj za radna mjesta NASTAVNIK MATEMATIKE - 1 izvršitelj (m/) na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno. Uvjeti za radno mjesto Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te prema...

 • Company GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Bilo
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Graditeljska tehnika škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 17, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljskoj tehnikoj školi raspisuje: Natjeaj za radna mjesta NASTAVNIK FIZIKE - 1 izvršitelj (m/) na neodreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. Uvjeti za radno mjesto Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te prema ...

 • Company GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA in Bilo
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Graditeljska tehnika škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 17, na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) u daljnjem tekstu Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te u skladu s Pravilnikom o nainu i postupku zapošljavanja u Graditeljskoj tehnikoj školi raspisuje: Natjeaj za radna mjesta NASTAVNIK HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/) na odreeno nepuno radno vrijeme, 24 sata tjedno, zamjena za privremeno odsutnu radnicu. Uvjeti za radno mjesto Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obr...

 • Company Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti in Satnica
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u nastavi matematike (puna satnica) u programima tehniar za raunalstvo i ekonomist. Razredništvo, izrada digitalnih nastavnih materijala, voenje pedagoške dokumentacije, rad na projektima škole i ostali poslovi po potrebi (npr. deurstvo na ispitima dravne mature).Prednost je poloen struni ispit i iskustvo u radu u školi. Prijava slanjem iskljuivo zamolbe i ivotopisa na priloeni e-mail....

 • Company IX. GIMNAZIJA in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: prisustvovanje nastavnom procesu, izvoenje nastave i drugi poslovi vezani za odgojno-obrazovni proces....

 • Company IX. GIMNAZIJA in Other
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: prisustvovanje nastavnom procesu, izvoenje nastave i drugi poslovi vezani za odgojno-obrazovni proces....

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA in Virovitica
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  - Nastavnik/ca sociologije (profesor/profesorica sociologije, magistar/magistra edukacije sociologije, dipl. sociolog) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodreeno vrijeme - 1 sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremena OPI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17., 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogueg testiranja)ivotopis, te...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA in Virovitica
  19.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Nastavnik/ca matematike (profesor/profesorica matematike, magistar/magistra edukacije matematike) - 1 izvršitelj, nepuna norma/neodreeno vrijeme - 6 sati nastave tjedno i pripadajua koliina ukupnog radnog vremenaOPI UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14,7/17., 68/18, 89/19, 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine br. 1/96., 80/99.). Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:zamolbu (u istoj obavezno navesti e-mail adresu i kontakt telefona kako bi se mogla dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene te mogueg testiranja)ivotopis, te preslike slijedeih...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Tehnika škola Bjelovar, Dr. Ante Starevia 24, 43 000 Bjelovar, dana 17. 09. 2020. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) na radno mjesto: 1. Nastavnik matematike (m/) 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme 10 sati nastave tjedno UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj moraju uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, ispunjavati i posebne uvjete za nastavnike propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19.), uvjete propisane l. 2. red. br. 27. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99.) i Nastavnim planovima i programima...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters