Jobmonitor. Search results for Secondary education teachers

70 Jobs found

Used filters:
 • Secondary education teachersx
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company Osnovna glazbena škola Brač in Other
  26.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Opis posla: Voenje glazbenih seminara, asistent u nastavi, voenje poslovanja škole. Posao trai korištenje vlastitog vozila....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija (ope jezikoslovlje), n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za interdisciplinarno podruje znanosti, polje ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija, n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija (ope jezikosl...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje filologija ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA "KOROG" in Tenja
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OSNOVNA ŠKOLA KOROG Ive Lole Ribara 22 31207 Korog Klasa: 112-01/20-01/03 Urbroj: 2188-105-19-01/ Korog, 17. oujka 2020. godine Na temelju lanka 107. st. 1 i 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) ravnateljica Osnovne škole Korog, u Korogu raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme,uitelja – uiteljicu kemija, 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu prirode, 1 izvršitelja na neodreeno nepuno radno vrijeme 2 sata redovite nastave tjedno,uitelja – uiteljicu razredne nastave, 1 izvrš...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SLAVA RAŠKAJ' in Ozalj
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: rad s uenicima. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08, 86/09, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), temeljem lanka 99. Statuta Osnovne škole „Slava Raškaj“ Ozalj te temeljem Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Slava Raškaj“ Ozalj, Osnovna škola „Slava Raškaj“ Ozalj objavljuje Natjeaj za radno mjesto- UITELJ ENGLESKOG JEZIKA Mjesto rada: Matina škola Ozalj, Podruna škola Trg Broj traenih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: na odreeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno Naknada za prijevoz: potpuna naknada Natjeaj vrijedi od: 18.03.2020. do 26.03.2020. UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati ope i posebn...

 • Company GIMNAZIJA BJELOVAR in Bjelovar
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), lanka 77. Statuta Gimnazije Bjelovar i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Bjelovar, ravnatelj Gimnazije Bjelovar raspisuje natjeaj za zasnivanje radnog odnosa: NAZIV RADNOG MJESTA: - profesor/ica njemakog jezika (m/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena (zamjena za bolovanje). UVJETI: uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (Nar.nov. br. 93/14, 127/17, 98/19), kandidat treba ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sredn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: uitelj/ica kemije. Nije potreban natjeaj sukladno lanku 107., stavku 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: uitelj/ica fizike. Nije potreban natjeaj sukladno lanku 107., stavku 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi....

 • Company Srednja škola Plitvička Jezera in Jezera
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12, 16/12, 86/12, 94/03, 151/14, 7/17., 68/18. i 98/19.) Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uvjeti: mag./prof. fizike, dipl.ing. fizike Ostali uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, nastavnim planovima i programima, odnosno kurikulumima. Uz vlastoruno potpisnu prijavu za natjeaj potrebno je priloiti: ivotopisdomovnicuosobnu iskaznicudokaz o potrebnoj strunoj spremi kojom se dokazuje vrsta i stupanj strune spremepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  NATJEAJ raspisan od 18. do 26. oujka 2020. godine za radna mjesta:4. Nastavnik/ca matematike, nepuno radno vrijeme, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva, odnosno do 31. kolovoza 2020. godine, Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.). Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, presliku rodnog lista, elektroniki zapis o radno-pravnom statusu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zas...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  NATJEAJ raspisan od 18. do 26. oujka 2020. godine za radna mjesta: 1. Nastavnik/ca njemakog jezika na odreeno, do povratka radnice na punu normu, nepuno radno vrijeme 7 sati u nastavi od ukupno 21 sat tjedno - 1 izvršitelj/ica Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.). Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, presliku rodnog lista, elektroniki zapis o radno-pravnom statusu, uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 1...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  NATJEAJ raspisan od 18. do 26. oujka 2020. godine za radna mjesta: 3. Nastavnik/ca strunih predmeta u frizerstvu i kozmetiarstvu, i to: Poznavanje materijala, Tehnološke vjebe, Primijenjena kemija, Dijetetika, nepuno radno vrijeme, 7 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada tjedno, odreeno vrijeme do dobivanja suglasnosti ministarstva odnosno do 31. kolovoza 2020. godine, Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96. i 80/99.). Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati su obvezni priloiti: presliku dokaza o stupnju i vrsti strune spreme, presliku dokaza o hrvatskom dravljanstvu, presliku rodnog lista, elektroniki zapis o rad...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC in Popovac
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na enske osobe. Uvjeti: - uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: odgovarajua vrsta i razina obrazovanja propisana Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). Uz pisanu prijavu kandidati su duni priloiti:diplomu, odnosno dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC in Popovac
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natjeaju, a imaju rodno znaenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na enske osobe. Uvjeti: - uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: odgovarajua vrsta i razina obrazovanja propisana Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19.). Uz pisanu prijavu kandidati su duni priloiti:diplomu, odnosno dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o dravljanstvuuvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 11. Pravilnika o radu te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) u Srednjoj školi Josipa Kozarca, urenovac , ravnatelj Srednje škole Josipa Kozarca, urenovac objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Za slobodno radno mjesto: PROFESOR RAUNALSTVA 1 izvršitelj/ica na neodreeno; nepuno radno vrijeme -7 sati redovne nastave , odnosno 12,73 sati ukupne tjedne radne obveze Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti za...

 • Company SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA ĐURĐENOVAC in Kom
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 11. Pravilnika o radu te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) u Srednjoj školi Josipa Kozarca, urenovac , ravnatelj Srednje škole Josipa Kozarca, urenovac objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Za slobodno radno mjesto: PROFESOR MATEMATIKE 1 izvršitelj/Iicana neodreeno , nepuno radno vrijeme – 8 sati redovne nastave, odnosno16,00 sati ukupne tjedne radne obveze Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti za ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJEKOSLAVA KALEBA in Tisno
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2182/1-12/1-10-01-20-05 Tisno, 18. oujka 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19) lanka 13. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/19-01/02; URBROJ: 2182/1-12/1-10-01-19-1, od 20.5.2019.) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju OŠ Vjekoslava Kaleba (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vjekoslava Kaleba, Tisno objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ SOLFEGGIA, mjesto rada: OŠ Vjekoslava Kaleba, Put Luke 2, Tisno 1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme, 36 sati ukupnog tjednog radnog vremena, do povratka djelatnice Na natjeaj se mogu javiti ...

 • Company Geodetska škola in Other
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Opis poslova: nastava geografije. Uvjeti prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VALENTIN KLARIN PREKO in Preko
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko,Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko raspisuje N a t j e a jZa radno mjesto Uitelj/ca fizike- 1. izvršitelj, na neodreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 8 (osam) nastavnih sati tjedno Uvjeti: Prema lanku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01).U...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VALENTIN KLARIN PREKO in Preko
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko,Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko raspisuje N a t j e a jZa radno mjesto Uitelj/ica matematike- 1. izvršitelj, na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme Uvjeti: Prema lanku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01).Uz pisanu prijavu na natjeaj k...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VALENTIN KLARIN PREKO in Preko
  22.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko,Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko raspisuje N a t j e a jZa radno mjesto Uitelj/ica glazbene kulture- 1. izvršitelj, na neodreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 11 (jedanaest) nastavnih sati tjedno Uvjeti: Prema lanku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu ( ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE in Visoka
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: uitelj tjelesne i zdrvstvene kulture Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Kri raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - uitelj tjelesne i zdravstvene kulture– na neodreeno, nepuno radno vrijeme (22 sata), jedan (1) djelatnik Mjesto rada: Školska 10, Kri Uvjeti: Prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanku 23. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR KRIŽEVCI in Križevci
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju projekta UP.03.2.1.03.0012 „Osiguravanje  pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ faza III – projekta „Pomozimo jedni drugima III“, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Krievci, Bana Josipa Jelaia 23,  objavljuje                     J A V N I     P O Z I V     za prijavu kandidata za obavljanje poslova struno komunikacijskog posrednika u nastavi - 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno do 30. lipnja 2020. s mjestom rada u matinoj školi   Uvjeti: - najmanje završeno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje - nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škol...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TAMARIS in Vodice
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  PSIHOLOG - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, za provedbu projekta „Veliko srce“, broj: UP.02.2.2.08.0034 – unaprjeenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. UVJETI:visoka struna sprema, odnosno završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij: profesor psihologije ili diplomirani psiholog,poloen struni ispit,utvrena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,ne postoje zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Kandidati na natjeaj su duni priloiti slijedee:prijava na natjeaj,ivotopisdokaz o dravljanstvu (preslika domovnice),dokaz o strunoj spremi (preslika diplome ili svjedodbe),dokaz o dosadašnjem radnom stau (Potvrda/elektron...

 • Company Waldorfska škola u Zagrebu in Adamovec
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Waldorfska škola u Zagrebu Jakuševeka 6 Zagreb Objavljuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta: Uitelja Engleskog jezika i dnevnog boravka - rad na odreeno, 12 sati tjedno 1 izvršitelj (m/) Uvijeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja - ispunjavanje zdravstvenih uvjeta potrebnih za izvoenje nastave Uz gore navedene uvjete uitelj glavne nastave mora ispunjavati dodatne posebne uvjete: - najmanje dvogodišnja naobrazba za waldorfskog uitelja na instituciji priznatoj od meunarodne waldorfske asocijacije Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti: - preslika diplome - preslika domovni...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆ in Novigrad
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17 ., 68/18. I 98/19.) i lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi brae Radi, Pridraga, ravnatelj Osnovne škole brae Radi, Pridraga objavljuje NATJEAJ za radna mjesta m/ 1. Uitelja/ice matematike- 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme – 16 sati u nastavi tjedno Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno –obrazovnom radu s uenicima j...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA in Other
  18.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati ope i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i l. 18. Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19). Uz zamolbu i ivotopis dostaviti diplomu o steenoj strunoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o dravljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekanjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektronikog zapisa) o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostav...

 • Company VETERINARSKA ŠKOLA in Kom
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18. i 98/19) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Veterinarskoj školi objavljuje N A T J E A J za radno mjesto 1.Nastavnik/ca biologije i kemije – 1 izvršitelj/ica- puno radno vrijeme – 40 sati tjedno- na odreeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema lancima 105. i lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete iz lanka 2. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obraz...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KISTANJE in Kistanje
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  Osnovna škola Kistanje           Kistanje   KLASA: 602-02/20-01/21 URBROJ:2182/1-12/1-3-01-20-1 Kistanje, 16. oujka 2020.g.   Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18., 98/19), l. 5, 6 i 7. Pravilnika o zapošljavanju te odredbama Pravilnika o radu Osnovne škole Kistanje, ravnateljica Osnovne škole Kistanje, dana 16. oujka 2020. godine, raspisuje       NATJEAJ za popunu radnih mjesta:       1.     Uitelja matematike  na odreeno nepuno radno vrijeme od  4 sata neposrednog rada u nastavi tjedno,         1 izvršitelj/ica         Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/1...

 • Company GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA in Zadar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto 1. Nastavnik/ica filozofije – na neodreeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati u nastavi tjedno odnosno 15 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i lanku 106. Zakona o odgoju i obrazova...

 • Company GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA in Zadar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Gimnaziji Franje Petria Zadar, Obala kneza Trpimira 26, za radno mjesto 1. Nastavnik/ica matematike – na odreeno i puno radno vrijeme, 20 sati u nastavi tjedno odnosno 40 sati tjedno (zamjena do povratka zaposlenice na rad) Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i lanku 106. Zakona o ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA in Antonci - Antonzi
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.), l. 7. Pravilnika o radu te l. 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. bio. et chem., raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosauitelj/ica matematike (m/) – puno, neodreeno radno vrijeme – 40 sati tjednoUvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.: 87/08., 86/09., 92/10....

 • Company Prirodoslovno - grafička škola in Zadar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18), l.6/st.3, l.8 i l.17 Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovno-grafikoj školi Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3, r a s p i s u j e s e N A T J E A J za nastavnika glazbene umjetnosti Nastavnik glazbene umjetnosti, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, jedan (1) izvršitelj na neodreeno vrijeme Mjesto rada: Zadar Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

 • Company Prirodoslovno - grafička škola in Zadar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanaka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.,68/18), l.6/st.3, l.8 i l.17 Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovno-grafikoj školi Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3, r a s p i s u j e s e N A T J E A J za nastavnika biologije1. Nastavnik biologije, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, (12/22), jedan (1) izvršitelj na odreeno vrijemeMjesto rada: Zadar Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br....

 • Company X. Gimnazija Ivan Supek in Other
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave iz predmeta matematike....

 • Company GIMNAZIJA BJELOVAR in Bjelovar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), lanka 77. Statuta Gimnazije Bjelovar i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Bjelovar, ravnatelj Gimnazije Bjelovar raspisuje natjeaj za zasnivanje radnog odnosa: NAZIV RADNOG MJESTA: - profesor/ica likovne umjetnosti (m/) - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme. UVJETI: uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (Nar.nov. br. 93/14, 127/17, 98/19), kandidat treba ispunjavati uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov. br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TUČEPI in Tučepi
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  UITELJ/-ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj/-ica, na odreeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), za rad u sjedištu OŠ Tuepi do povratka djelatnice na radno mjesto   UVJETI Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i uvjete iz Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19) i Pravilnika o radu Osnovne škole Tuepi iz Tuepi.   Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu: po...

 • Company Centar Split in Split
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Centar za pruanje usluga u zajednici Split raspisuje O G L A S za zapošljavanje na radnom mjestu: socijalni pedagog - 1 izvršitelj ( m/ ) na odreeno (29 mjeseci), puno radno vrijeme Opis poslova: Savjetovanje i pomaganje obiteljima sukladno odredbama lanka 94., stavak 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima za pruanje socijalnih usluga ( „ Narodne novine 40/14 i 66/15 ) Mjesto rada (naselje): Split i šira okolica (terenski rad) Uvjeti:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogijegodina dana radnog iskustva na poslovima u strucipoloen struni ispitnepostojanje zapreka iz lanka 213. Zakona o socijalnoj skrbi ( N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17 i 98/19 )Ako nema kandidata s poloenim strunim ispitom i potrebnim radn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JELKOVEC in Sesvete
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,5/12,16/12,86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18), te odredbe Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Oš Jelkvoec, Osnovna škola Jelkovec, Sesvete, Dragana Plamenca 1, raspisuje NATJEAJ- uitelj/ica matematike – za 40 sati ukupnog tjednog vremena na odreeno puno radno vrijeme.– 1 izvršitelja (zamjena za bolovanje/komplikacije u trudnoi) Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Za radno mjesto uitelj/ica matematike. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natjeaja na mrenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo poštom dostaviti na adresu škole: „Osnovna škola Jelkovec“ 1...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKI in Dinjevac
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Uitelj/ica matematike na odreeno nepuno radno vrijeme (36 sati tjedno)-1 izvršitelj/ica UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 6/19.). pod 1. mag. edukacije matematike ili prof. matematike Uz prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: 1. ivotopis 2. Dokaz o steenoj strunoj spremi 3. Dokaz o dravljanstvu 4. Uvjerenje da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi ...

 • Company PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA in Kom
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. i 98/19.) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Prehrambeno-tehnološkoj školi objavljuje N A T J E A J za radna mjesta 3. Nastavnik/ca etike – 1 izvršitelj/ca – nepuno radno vrijeme – 6 sati tjedno – odreeno (zamjena privremeno odsutne radnice), uz probni rad od 3 mjeseca. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i uvjete prema lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i lanku 17. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško-psihol...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA in Hrvatsko
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) te sukladno uvjetima projekta Znanje svima u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" (Europski socijalni fond - Operativni program „Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.), Osnovna škola Ljudevita Gaja objavljuje NATJEAJ za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomonika u nastavi CILJ PROJEKTA Projektom je predvien odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomonika u nastavi za uenike s teškoama u r...

 • Company Osnovna škola Ivanja Reka in Reka
  16.03.2020 Updated on: 17.03.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 86/18, 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Osnovne škole Ivanja Reka raspisuje N A T J E A J 1. za radno mjesto uitelj/ica glazbene kulture na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog radnog vremena -1 izvršitelj Uvjeti: prema lanku 105. - l. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti dokumentaciju: 1. ivotopis 2. diploma odnosno dokaz o steenoj strunoj spremi 3. dokaz o dravljanstvu 4. uvjerenje da nij...

 • Company GRAD ZADAR in Preko
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu projekta Mrea ZaDar, u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo na 6 mjeseci na radno mjesto: viši struni suradnik II –za odgoj 1 izvršitelj/ica. Sluba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Uvjeti radnog mjesta: - magistar struke/struni specijalist društvene ili humanistike znanosti - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - poloen dravni ispit za rad u tijelima uprave ili bez poloenog dravnog ispita uz obavezu polaganja u zakonskom roku. Osim navedenih posebnih, odnosno strunih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u slubu propisane u lanku 12. stavak 1. ZSN-a: punoljetnost,...

 • Company TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar od 11. travnja 2019. godine, Dalibor Vukalovi, prof. ravnatelj Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar donosi NATJEAJ I. Na neodreeno nepuno radno vrijeme: 2. Nastavnik/ica Gospodarske matematike – 4h nastave tjedno II. Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o strunoj spr...

 • Company TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA I PREHRAMBENA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  16.03.2020 Updated on: 18.03.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar od 11. travnja 2019. godine, Dalibor Vukalovi, prof. ravnatelj Turistiko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar donosi NATJEAJ I. Na neodreeno nepuno radno vrijeme: 1.Nastavnik/ica Matematike – 6h nastave tjedno II. Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju biti zadovoljeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoš...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secondary education teachers Edit filters