Jobmonitor. Search results for Secretaries (general)

9 Jobs found

Used filters:
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company STIJENA ZADAR j.d.o.o. in Other
  21.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  TAJNICA...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SUĆIDAR in Split
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola Suidar raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove, na puno odreeno vrijeme, 1 izvršitelj (m/) UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.. 7/17., 68/18.) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju uitelja i strunih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.) Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj (molbu) potrebno ...

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA U RIJECI in Rijeka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: provoenje i tumaenje pravnih propisa školske ustanove, voenje evidencija te ostali administrativni poslovi koji proizlaze iz programa školske ustanove Poeljno poznavanje rada u Registru zaposlenih u javnom sektoru (COPU), Riznici PG te E-matici Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/1, 7/17, 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te vrednovanja kandidata za zapošljavanje (KLASA: 003-06/19-01/03; URBROJ: 2170-56-01-19-1) Medicinska škola u Rijeci Brae Branchetta 11a ,51000 Rijeka zastupana po ravnatelju Alenu Vukeliu, dr. med. raspisuje dana 15.09. 2020. godine JAVNI NATJEAJ ...

 • Company AUTOGLOBAL d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  OPIS POSLA: administrativni poslovi, ulazni i izlazni rauni......

 • Company OMNICOM MEDIA GRUPA d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: uredski administrativni poslovi....

 • Company IMMOBILIARE & MOBILE DREAM d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  POZNAVANJE TALIJANSKOG I ENGLESKOG JEZIKA...

 • Company BLIND HORSE d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: korespodencija, suradnja s drugim firmama u suvlasništvu, organiziranje obveza, rad na projektima i projektnim zadacima, rad na preopeningu, kontakt sa svim relevantnim slubama i institucijama, samostalno provoenje zadataka od ideje do realizacije Vrsta zaposlenja: neodreeno uz probni rad. Nain rada: spremnost na terenski rad i kraa putovanja.. Traene osobine:Agilnost u razmišljanjuAutentinost i integritet Snalaenje u dinaminom radnom okruenjuDobre komunikativne vještine,Entuzijazam,Empatija prema suradnicima,Transparentnost,Sposobnost odreivanja prioriteta,Dobro snalaenje pod pritiskom,Samostalnost i proaktivnost,Sposobnost efikasnog rješavanja problemaMultitaskingIzvanredna sposobnost da vlada osjetljivim pitanjima efikasno i diskretno. Uvjet: interes za zdrav nain ivota...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'KUNA' in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Tajnik/ca škole - 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno vrijeme (20 sati tjednog radnog vremena) Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.). U prijavi na natjeaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa- na koju e se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja ) i naziv radn...

 • Company Osnovna škola Franka Lisice Polača in Unije
  10.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 107., stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) i lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franka Lisice Polaa v.d. ravnatelj Osnovne škole Franka Lisice Polaa objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto Tajnik/ca školske ustanove- 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rada Polaa Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17,68/18,98/...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secretaries (general) Edit filters