Jobmonitor. Search results for Secretaries (general)

2 Jobs found

Used filters:
 • Secretaries (general)x
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company REMONT ERAKOVIĆ j.d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis poslova: komunikacija sa klijentima, izrada ponuda, predrauna i rauna...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LAPAD in Dubrovnik
  18.03.2020 Updated on: 24.03.2020

  tajnik, 1 izvršitelj za potrebe Osnovne škole Montovjerna u osnivanju Pored opih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019) Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke propisane u lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U prijavi na natjeaj kandidat je obvezan navesti e-mail adresu na koju e se samo kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natjeaja biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Prilozi, odnosno isprave koje su...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Secretaries (general) Edit filters