Jobmonitor. Search results for Ships' deck crews and related workers

1 Jobs found

Used filters:
  • Ships' deck crews and related workersx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OPĆINA MARTINSKA VES in Hrvatsko
    22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

    REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA OPINA MARTINSKA VES JEDINSTVENI UPRAVNI ODJELU Martinskoj Vesi, 20. oujka 2020. godine Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 , u daljnjem tekstu: Zakon), Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Martinska Ves raspisuje OGLAS za prijam u slubu „POMONOG RADNIKA-SKELARA“ u Jedinstveni upravni odjel Opine Martinska Ves- Vlastiti pogon (1 izvršitelj-m/), na odreeno vrijeme od 6 mjeseci s mogunošu produenja za još 6 mjeseci na puno radnog vremena zbog poslova iji se opseg privremeno poveao Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u slubu, propisane u lanku 12. Zakona. Opi uvjeti za prijam u slubu: - punolje...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ships' deck crews and related workers Edit filters