Jobmonitor. Search results for Social work and counselling professionals

16 Jobs found

Used filters:
 • Social work and counselling professionalsx
Displaying 1-16 of 16 results.
 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE in Hrvatsko
  20.06.2021

  Temeljem lanaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), lanka 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 157/13.) i lanaka 36. i 38. Statuta Doma za starije i nemone osobe „Remete“, Upravno vijee Doma, temeljem svoje Odluke od 13. svibnja 2021. god., raspisuje: N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za starije i nemone osobe „Remete“ Za ravnatelja/icu moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee uvjete: – završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike – najmanje deset godina radnog staa u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju te djelatnosti socijalne skrbi – u odnosu na koju ne postoji zapreka iz ...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE REMETE in Other
  20.06.2021

  Opis posla: poslovi socijalnog radnika....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE "UNČICA" in Other
  20.06.2021

  Traimo diplomiranog socijalnog radnika sa iskustvom od najmanje jedne godine, za rad u Obiteljskom domu za starije i nemone osobe, na neodreeno vrijeme, 4 sata tjedno. Plaa po dogovoru....

 • Company OBITELJSKI DOM ĐEBNAR KLARA in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Poslovi socijalnog radnika u obiteljskom domu za starije i nemone osobe...

 • Company Centar za socijalnu skrb Buje, Centro di Assistenza Sociale di Buie in Preko
  14.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  URBROJ: 2105/01-10-03/03-21-2 Buje-Buie, 21. svibnja 2021. godine Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (''Narodne novine'', broj 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 61/18, 3/19), Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/372, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 29. travnja 2021. godine i lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Buje, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno puno radno vrijeme za radno mjesto dipl...

 • Company OBITELJSKI DOM ČERINA in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: socijalni radnik u obiteljskom domu....

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe vl. Anamarija Mamula in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: poslovi socijalnog/e radnika/ce u domu za starije i nemone ...

 • Company OBITELJSKI DOM JURKOVIĆ d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Trai se diplomirani/a socijalni/a radnik/ica u domu za starije i nemone na nepuno radno vrijeme - 8 sati tjedno. Potrebna je licenca za samostalan rad socijalnog radnika/socijalnu radnicu....

 • Company KAZNIONICA U POŽEGI in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/21-04/92, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06, od 20. svibnja 2021. godine, Kaznionica u Poegi raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, u Kaznionicu u Poegi, na slubenika radna mjesta: II. ODJEL TRETMANA, ODSJEK TRETMANA ZATVORENIKA 3. Struni suradnik za tretman, 1 izvršitelj/ica ...

 • Company JS PERKOVIĆ USLUGE d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis posla - poslovi socijalnog radnika u domu za stare i nemone osobe...

 • Company OBITELJSKI DOM MATEA KOVAČEVIĆ in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  - opis poslova: socijalni radnik/socijalna radnica u domu za starije i nemone - uvjet: potrebna licenca za samostalan rad socijalnog radnika/socijalnu radnicu ...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE " Marija" in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Opis posla: Rad sa starijim osobama....

 • Company KAZNIONICA U POŽEGI in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19) i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, br. 78/17, 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosua i uprave, KLASA: 119-02/21-04/92, URBROJ: 514-08-03-02-02/03-21-06, od 20. svibnja 2021. godine, Kaznionica u Poegi raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme u Ministarstvo pravosua i uprave, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, u Kaznionicu u Poegi, na slubenika radna mjesta: II. ODJEL TRETMANA, ODSJEK TRETMANA ZATVORENIKA 3. Struni suradnik za tretman, 1 izvršitelj/ica ...

 • Company Središnji državni ured za demografiju i mlade in Trg
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) te lanaka 2. i 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine, broj: 78/17 i 89/19), dravna tajnica Središnjeg dravnog ureda za demografiju i mlade (dalje u tekstu: Središnji dravni ured) raspisuje JAVNI NATJEAJ za imenovanje zamjenika/ce dravne tajnice Središnjeg dravnog ureda, 1 izvršitelj/ica na razdoblje od 4 godine. Struni uvjeti: •završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomsk...

 • Company Dom SV. POLIKARP in Other
  28.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Poslovi poticanja i otkrivanja sposobnosti svakog korisnika doma, pomo pri ostvarivanju i zaštiti prava, stvaranje i razvijanje povoljnih ivotnih uvjeta na ope zadovoljstvo korisnika doma, pomoi u nadilaenju ivotnih teškoa, uvjetovanih ivotom u domu ili odnosima u obitelji....

 • Company OBITELJSKI DOM PREDSTAVNICA MARINA VALENT in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis posla: poslovi socijalnog radnika u obiteljskom domu za starije...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work and counselling professionals Edit filters