Jobmonitor. Search results for Sociologists, anthropologists and related professionals

3 Jobs found

Used filters:
 • Sociologists, anthropologists and related professionalsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, polje arheologija...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje naslovnog asistenta, na odreeno vrijeme, za znanstveno podruje prirodnih znanosti, polje matematika za potrebe st...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Fakultet hrvatskih studija Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, objavljuje NATJEAJ radi izbora po jednoga: 3. suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom podruju društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti, grani komunikologije, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ako nije izabran u znanstveno zvanje, pristupnik pod 1–2 snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok je 30 osam dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – veljaa 2020.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sociologists, anthropologists and related professionals Edit filters