Jobmonitor. Search results for Software developers

13 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-13 of 13 results.
 • Company SANITACIJA OSIJEK d.d. in Other
  02.04.2020

  Poloeni stuni ispit je poeljan...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Budančevica
  02.04.2020

  AGRONOM U VONJAKU OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: urevac RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAMO DO 15.04.2020...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  02.04.2020

  OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 NAPOMENA: Mole se kandidati da navedu u ivotopisu i...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  02.04.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: TEHNOLOG U PROIZVODNJI POVRA (STAKLENIK TOMAŠANCI) OPIS POSLA: odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i p...

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Trnava
  02.04.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: TEHNOLOG U PROIZVODNJI POVRA (STAKLENIK TRNAVA) OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  31.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje NATJEAJ za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta: 1. izvršitelja na radnom mjestu I. vrste - ostala radna mjesta I. vrste, na odreeno vrijeme od 34 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „Unaprjeenje strune prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta“, voditelj projekta prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Konti, na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo - 1 izvršitelj. Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete: završen dodiplomski ili diplomski sveuilišni studij biotehnikog, prirodnog ili društvenog podruja; radno iskustvo od jedne godine; znanje rada na osobnom raunalu. Poeljni uvjeti za pristupnike: - iskustvo rada na administrativnim poslovima u sustavu visokog...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora, za znanstveno podruje biotehnikih znanosti, polje biotehnologij...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A Jza izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno podruje biotehnikih znanosti, polje agronomija n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavaa, za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Odjelu za e...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Visoko
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Na temelju Odluke V. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-04 od 17. 2. 2020., Odluke V. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2019./2020., Klasa: 112-01/20-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-20-06 od 19. 2. 2020., i Odluke IV. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti, u akad. god. 2019./2020. Klasa: 112-01/20-01/05, Urbroj: 2198-1-79-10-20-03 od 18. 2. 2020. Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno podruje biotehnikih znanosti, polje šumarstvo n...

 • Company SANITACIJA, d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  Opis posla:  poslovi voditelja Odjela zaštite bilja - neposredni izvršitelj DDD mjera. Poslovi DDD-a, uredski poslovi, voenje evidencija, pisanje izvješa i sl....

 • Company TEŠI TUNOLOV, D.O.O. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  OPIS POSLA: -TEHNOLOG U PRERADI RIBE...

 • Company MALGOR, d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis poslova: rad u poljoprivrednoj ljekarni, savjetodavni poslovi vezani za zaštitu bilja, voarstvo i vinogradarstvo....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters