Jobmonitor. Search results for Software developers

22 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company PPK Valpovo d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Poslovi tehnologa/inje u poljoprivredi....

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POETIKA in Osijek
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uvjeti: 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.   2. Za sve kandidate potrebno je radno iskustvo u obrazovanju odraslih!   Prijave s priloenom dokumentacijom o ispunjavanju svih zakonskih uvjeta pisanim putem dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natjeaja na adresu Bartola Kašia 58, 31000 Osijek.   Priloenu dokumentaciju ne vraamo! ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POETIKA in Osijek
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uvjeti: 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.   2. Za sve kandidate potrebno je radno iskustvo u obrazovanju odraslih!   Prijave s priloenom dokumentacijom o ispunjavanju svih zakonskih uvjeta pisanim putem dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natjeaja na adresu Bartola Kašia 58, 31000 Osijek.   Priloenu dokumentaciju ne vraamo! ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POETIKA in Osijek
  23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Uvjeti: 1. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.   2. Za sve kandidate potrebno je radno iskustvo u obrazovanju odraslih!   Prijave s priloenom dokumentacijom o ispunjavanju svih zakonskih uvjeta pisanim putem dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natjeaja na adresu Bartola Kašia 58, 31000 Osijek.   Priloenu dokumentaciju ne vraamo! ...

 • Company TERRA PROJEKTI d.o.o in Polje
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: voenje ispitne stanice za primjenu pesticida. Obavezan uvjet - završen diplomski sveuilišni studij iz podruja biotehnikih znanosti (polje mehanizacija, zaštita bilja, bilinogojstvo,voarstvo i vinogradarstvo) ili podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo ili elektrotehnika....

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 7. Upravni odjel za poljoprivredu: Viši struni suradnik za projekte u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište - vjebenik u Odsjeku za poljoprivredu - 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)magistar inenjer poljoprivredne strukebez radnog iskustva na odgovarajuim poslovima ili s radnim iskustvom kraim od vremena propisanog za vjebeniki sta (12 mjeseci) Prijam u slubu se obavlja na neodreeno vrijeme, osim za prijam vjebenika. Prijam u slubu se obavlja uz obvezni probni r...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Vina
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: • struno savjetovanje i prodaja vina u vinoteci • prezentacije vlastitih i tuih brendova vina • somelierski poslovi - opisivanje vina, uparivanje vina i hrane • komunikacija s dobavljaima te organizacija promocije vina • izlaganje vina na sajmovima u Hrvatskoj i izvan • organizacija sponzorskih evenata i degustacija • sudjelovanje na strunim degustacijama i udruenjima vinara • kontinuirano praenje asortimana vina s ostalim trendovima u svijetu • kontrola i praenje stanja zalihe vina i vinskog asortimana Potrebno osnovno poznavanje vina te iskustvo rada s vinskim asortimanom. Kontakt na e-mail: s naznakom za radno mjesto Vinski specijalist....

 • Company INSTITUT in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Pore, raspisujeNATJEAJ za zapošljavanje jednog strunog suradnika na projektu, za rad na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.Uvjeti: VSS steena prema ranije vaeim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij poljoprivrede, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije.Uz prijavu treba priloiti: ivotopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjiv...

 • Company AGRO VET - SAMOBOR j.d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad u poljoapoteci, agronom/ka sa odslušanih 90 sati zaštita bilja....

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Trnava
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: TEHNOLOG U PROIZVODNJI POVRA (STAKLENIK TRNAVA) OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredsta...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Ivankovo
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: TEHNOLOG U PROIZVODNJI POVRA (STAKLENIK IVANKOVO) OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i poja...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 2 NAPOMENA: Mole se kandidati da navedu u ivotopisu i...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: AGRONOM OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: urevac RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAM...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Budančevica
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  AGRONOM U VONJAKU OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: urevac RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAMO DO 30.09.2020. N...

 • Company IPS konzalting d.o.o. in Hrvatsko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  IPS Konzalting je hrvatsko – belgijska konzultantska tvrtka specijalizirana za poljoprivredni i prehrambeno – preraivaki sektor. Našim klijentima nudimo usluge savjetovanja, izrade studija i razvoj projekata kao i primjenu odrivih tehnologija. Zahvaljujui partnerskom odnosu, naša tvrtka prilikom pripreme projekata surauje s nekoliko belgijskih partnera. Konzultantski tim sastoji se od strunjaka specijaliziranih u podrujima poljoprivredne i industrijske proizvodnje te EU fondovima. IPS Konzalting trai dinaminu osobu koja bi nam se pridruila kao asistent u provedbi Sea2Land i Fertimanure projekta, agronomske ili biotehnike struke. Projekti imaju za cilj poboljšanje i prilagodbu tehnologija za oporabu hranjivih sastojaka i proizvodnju bioloških gnojiva na temelju nusproizvoda. Odabrani kandi...

 • Company MALI-logging d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova:  voenje poslova u šumarstvu....

 • Company GOSPODARSKA ŠKOLA in Kom
  16.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  GOSPODARSKA ŠKOLAVLADIMIRA NAZORA 3840 000 A K O V E C KLASA: 112-03/20-01/6URBROJ: 2109-60-01-20-19 akovec, 11. rujna 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca strukovnih predmeta-poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno (zamjena) mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 akovec Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propis...

 • Company ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d. in Other
  16.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  U obzir dolazi agronom/ka (zaštita bilja)....

 • Company SLAŠĆAK d.o.o. in Semeljci
  13.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  TEHNOLOG U TVORNICI HUMUSA OPIS POSLA: odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje kompostapronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnjii pravovremeno otklanjanje istihradi na navodnjavanju poljoprivrednih površinaradi na izgnojavanju lagunaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnikaodgovoran je za pravilno korištenje sredstava radaodgovoran je za tehniku i protupoarnu zaštitu na raduvodi brigu u tehnikom stanju i urednosti strojeva koji se koriste u proizvodnom procesu POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: < >znanje jednog stranog jezika u govoru i pismupoznavanje rada na raunalu (MS office paket)vozaka dozvola B kategorijeradno iskustvo ...

 • Company PZ OSATINA in Semeljci
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  TEHNOLOG RATARSTVA OPIS POSLA: sudjeluje u organizaciji proizvodnje i nadzire ratarsku proizvodnjupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnjii pravovremeno otklanjanje istihodgovoran je za rentabilnost proizvodnjeplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnikaaurno i tono vodi dokumentaciju vezanu uz ratarsku proizvodnjuodgovoran je za pravilno korištenje sredstava rada POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraava...

 • Company "AGROSAN" in Velika
  11.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: proizvodimo povre na otvorenom u Novom iu - Velika Gorica, poslovi obuhvaaju proizvodnju pova /sjetva, proizvodnja presadnica, sadnja, njega usjeva, berba, priprema proizvoda za trište i distribucija/....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters