Jobmonitor. Search results for Software developers

10 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company A&Y Construction d.o.o. in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  AGRONOM VOARSTVA...

 • Company SLAŠĆAK d.o.o. in Other
  14.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Opis poslova: odreuje uvjete za rast i razvoj gljiva u objektu i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti gljive te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje, plan berbe, plan isporukeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje uvjeta u objektu, prati štetnike i pojavu bolesti, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu, introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u objektusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na radu...

 • Company ŠUMARSKI OBRT"KOVAČ" in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Šumarski obrt "Kova" zapošljava .šum./.silv. na nedreeno. Radno iskustvo nije vano. Za informacije kontakt na broj mobitela: 091 5592413...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  OPIS POSLA:VSS - Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu,introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku ...

 • Company SLAŠĆAK d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  OPIS POSLA:sudjeluje u poslovima planiranja, organizacijsko-tehološkog voenja i kontrole proizvodnjesudjeluje u kontroli ulaznih sirovina, praenju proizvodnog procesa kao i kontroli finalnog proizvodabrine o ispravnosti, siguranosti i propisanoj kvaliteti proizvodaplanira, organizira i nadzire rad radnika na pogonuizvještava o proizvodnji upravu na bazi tjedna/mjeseca /kvartalasudjeluje u zapošljavanju novih radnika DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE:Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Opis posla:brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti voa i povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostiradi godišnji plan i dinamiku otkupaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u hladnjaisudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u pogonu za proizvodnjuodrava izvještaje vezane uz uinak radnika i radi na poboljšanju istihodrava edukaciju radnika vezano uz proizvodne procese na hladnjai...

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  VSS Poljoprivredni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu,introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika na staklenikusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u stakleniku...

 • Company DRIJEN d.o.o. in Other
  27.05.2021 Updated on: 29.05.2021

  Opis poslova: rad u prodaji, savjetovanje kupaca, rad na blagajni....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Adamovec
  25.05.2021 Updated on: 25.05.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: 1. u znanstveno - nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredni profesor u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opu proizvodnju bilja - 1 izvršitelj; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokog obrazovanja. Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a, pristupnici moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30 dana od dana objave natjeaja u Narodnim novinama s naznakom „ Za n...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET in Polje
  25.05.2021 Updated on: 25.05.2021

  Sveuilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje natjeaj za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste: u strunom zvanju – struni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom podruju: Biotehnike znanosti, znanstvenom polje: Poljoprivreda, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport - 1 izvršitelj; Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u struna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici fakulteta . Prijavu s naznakom radnog mjesta koja mora sadravati dokaze o ispunjavanju uvjeta: ivotopis, presliku diplome/svjedodbe, elektronski ispis radnog staa s HZMO-a,...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters