Jobmonitor. Search results for Stock clerks

61 Jobs found

Used filters:
 • Stock clerksx
Displaying 1-50 of 61 results.
 • Company AUTOSERVIS RUDEC d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje skladišta rezervnih dijelova. Potrebno poznavanje vozila....

 • Company DOBAR PARTNER d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi skladištara....

 • Company FANON d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u skladištu. Uvjeti: - završeni smjer obrazovanja nije vaan - poeljno: poloen ispit za rukovatelja/icu viliara. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. Naknada za prijevoz je prema dogovoru....

 • Company DUJMOVAČA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: rad u skladištu ploica i sanitarne opreme....

 • Company AUTOPRIJEVOZNIK MIJO GLAVAŠ,SLAVONSKI BROD in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: voenje evidencije skladišta, ulaz i izlaz robe, utovar robe u kamion. Uvjeti:završeno osposobljavanje za rukovatelja viliarom,radno iskustvo na istim ili slinim poslovima,poloen vozaki ispit za vozila B kategorije....

 • Company Profi baucentar d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  preuzimanje i izdavanje robekontrola koliina i ispravnosti u postupku zaprimanja i izdavanje robeprimopredaja robnih dokumenata i zapisnikasamostalno obavljanje poslova manipulacije robama na skladištuvoenje evidencije o stanju roba na skladištupoduzimanje svih radnji s ciljem zaštite robe od otuivanjaaktivno ueše u inventurama i drugim vrstama popisivanja stanja roba na skladištuobavljanje drugih poslova i zadataka po nalogu neposrednog rukovoditelja -poeljno certifikat za vozaa viliara...

 • Company DVD - BISTRA in Bukovje Bistransko
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 41. i 42. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19), te lanka 43. Statuta DVD-a Bistra, DVD Bistra raspisuje: NATJEAJ za prijam u radni odnos SPREMIŠTAR (1 izvršitelj) – na neodreeno vrijeme – podruje Opine Bistra Popis poslova i zadaa: - sukladno rasporedu slube obavlja poslove vezane za odravanje spremišta vatrogasne opreme - vrši kontrolu ispravnosti opreme u vozilima i skladištu - obavlja preventivne radnje i zadae iz domene vatrogasne slube - druge poslove sukladno zapovjedi neposredno nadreenog - sitni popravci na vozilima, opremi te objektu vatrogasnog doma Opi uvjeti: da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove da osoba nije kanjavana za kaznena djela protiv ivota i tijela...

 • Company Dječji vrtić Lekenik in Lekenik
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijee Djejeg vrtia Lekenik , objavljuje N A T J E A J za 1. ADMINISTRATIVNO-RAUNOVODSTVENI DJELATNIK - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti su definirani prema lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( NN 133/97) - VŠS EKONOMIST Prijavi na natjeaj kandidati su duni priloiti: 1. presliku dokaza o završetku obrazovanja 2. uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne voenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) 3 presliku domovnice 4. radni ivotopis 5. elektroniki zapis...

 • Company WELDEX d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla :poslovi skladištenja robe,utovar,istovar,izdavanje materijala, prijam robe . Prednost poloen ispit za vozaa viliara i poznavanje materijala. Poeljno radno iskustvo u skladištu...

 • Company MLIJA d.o.o. in Visoka
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis radnih zadataka i odgovornosti:Mora biti sposoban koordinirati sve aktivnosti u skladištu, Zaprimanje i izdavanje robe, Fiziku manipulaciju robe i transport po skladištuSlaganje i skladištenje robeSkladištenje i slaganje robe po skladišnim pozicijamaOdgovarnost za obradu I tonost rada skladišnih nalogaOdgovornost za redovito praenje i odravanje zaliha proizvodaVoenje skladišne dokumentacije i evidencijeVisoka razina odgovornosti i pedantnosti u obavljanju zadatakaBriga o istoi skladišta i hladnjaa UvjetiPoznavanje rada sa skladišnom mehanizacijom Fizika sposobnost za rad u skladištu Komunikativnost Dinaminost Spremnost na timski rad Poznavanje rada na raunalu Vozaka dozvola B kategorije...

 • Company NARDI, d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: manipulacija robom, zaprimanje robe, izdavanje robe, slaganje, deklariranje, dostava, odravanje reda u skladištu i sl. Minimalno 3 godine iskustva na istim ili slinim poslovima, vozako iskustvo min 3 godine, osnovno znanje engleskog jezika....

 • Company FRANJA-PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.O. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prenje i kave te zaprimanje i izdavanje robe u skladištu....

 • Company PIK d.d. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis posla: obavljanje poslova prijema, izdavanja i skladištenja potrebnih sirovina i ostalog materijala,  rukovanje viliarom, voenje potrebne evidencije, ispostavljanje potrebne dokumentacije, odgovaranje za robu na skladištu, dr. poslovi po nalogu nadreenog...

 • Company PROMERITUM d.o.o. in Adamovec
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: tvrtka Promeritum d.o.o. bavi se veleprodajom elektromaterijala i zbog poveanja opsega posla zapošljavamo 1 djelatnika/cu na poslovima u:- skladištu (zaprimanje i izdavanje robe)- dostavi (dostavljanje robe po gradu Zagrebu dostavnim vozilom)Mjesto rada je Zagreb, Samoborska cesta 134....

 • Company KOMPJUTORSKA OPREMA, d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: dostava i zaprimanje robe....

 • Company V. B. Z. d.o.o. in Polje
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: poslovi u skladištu. Mjesto rada: Veliko Polje - Zagreb....

 • Company PNEUMATIK d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: utovar/istovar auto guma....

 • Company KIMEL - FILTRI d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u proizvodnji sustava otprašivanja i u lakirnici...

 • Company General Logistics Systems d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: sortiranje i manipulacija paketa. Radno vrijeme od 16:30 do 00:30 sati....

 • Company HYBERA Logistika d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: HYBERA Logistika je kompanija koja nudi kompletnu logistiku uslugu i posluje na podruju cijele RH. S obzirom na stalan rast u potrazi smo za djelatnicima koji e se dugorono zadrati u kompaniji i doprinijeti skupa njezinom rastu i razvojuRadno mjesto obuhvaa logistike manipulacije u skladištnu na temperaturnom reimu.Poznavanje i iskustvo rada u skladištu u poslovanju sa hranom obavezno....

 • Company ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: skladištenje i kontrola gotovih proizvoda....

 • Company MDV PLUS d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: voenje skladišta. Uvjeti: - srednja, viša ili visoka struna sprema ekonomskog ili tehnikog smjera - obavezno iskustvo s drvnim programom i graevinskim materijalom. Primaju se samo molbe koje zadovoljavaju navedene uvjete. Obavezni probni rad....

 • Company FARMASI COSMETICS d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: pakiranje paketa....

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'RADOST' in Novska
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13.) i lanka 50. alineja 10. Statuta Djejeg vrtia „Radost“ Novska Upravno vijee Djejeg vrtia „Radost“ Novska raspisuje N A T J E A J za obavljanje poslova za radno mjesto DOMAR-EKONOM-VOZA-LOA ( m/ ) 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje do povratka na rad privremeno nenazonog radnika UVJETI za radno mjesto: * SREDNJA STRUNA SPREMA : stolar, elektriar ili vodoinstalater * Poloen ispit za loaa centralnog grijanja * P...

 • Company INTINOVA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: popunjavanje potrebe za radnikom, selekcija zamolbi, organiziranje razgovora za posao, prikupljanje dokumentacije prilikom zapošljavanja, prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, praenje i evidencija radnih sati, suradnja sa zaposlenicima, suradnja sa odjelom zaštite na radu, obraun plae. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe bez obzira na smjer - iskustvo na kadrovskim poslovima i obraunu plae - prednost poznavanje talijanskog jezika. Molimo da zainteresirani kandidati/kinje šalju pismene zamolbe na adresu ili na navedeni mail....

 • Company LIBRO d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:Poslovi preuzimanja,skladištenja i izdavanja robe iz skladišta.Voenje evidencije robe, briga oko organizacije orpreme i dopreme robe.Odravanje skladišta urednim.Prednost poloen ispit za viljuškaristu....

 • Company FORTUNA KOMERS d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - manipulacija robe u skladištu prema nalozima rada - slaganje i pakiranje robe - briga o zaprimljenoj i izdanoj robi na skladištu i popratnoj dokumentaciji - razvrstavanje robe prema nalogu za dostavu na lokacije - utovar narudbi u dostavno vozilo i dostava do krajnje adrese - dostave po Zagrebu i van grada Zagreba...

 • Company PROCESSIN DI SCARTO d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: zaprimanje,izdavanje i sortiranje paketa;...

 • Company OLASAGASTI d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:skladištar, voza viliar...

 • Company CONGER d.o.o. in Otok
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: utovar i istovar ribe, dostava ribe kranjim potrošaima (otok Vis), voenje dokumentacije potrebne za skladište...

 • Company MILŠPED d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: skladištenje,rad sa regalnim viliarem,( rad u skladištu)....

 • Company Lager commerce d.o.o. in Adamovec
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Traimo djelatnika/djelatnicu za radno mjesto skladištara za potrebe naše poslovnice u Jankomiru/Zagreb. Posao skladištara obuhvaa: - slaganje, utovar i istovar robe, - priprema, pakiranje i deklariranje robe za otpremu, - praenje i kontrola zaprimljene i isporuene robe, - odravanje urednosti skladišnog prostora. Ugovor na odreeno radno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Lager commerce d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - priprema robe za izdavanje - izdavanja i utovor robe u lako dostavno vozilo - zaprimanje robe i smještaj u predvieni skladišni prostor - briga o lako dostavnom vozilu (urednost vozila i njegova ispravnost) - tono i aurno voenje administracije za lako dostavno vozilo - briga o kompletnoj isporuci robe Sve poslove obavlja prema uputama i nalozima glavnog skladištara. Dostava se vrši na podruju grada Zagreba i šire okolice. Poeljno poznavanje terena Grada Zagreba i iskustvo u dostavi, ali nije uvjet. Vozaka dozvola B kategorije. Ugovor na odreeno uz mogunost trajnog zaposlenja....

 • Company MONTERRA d.o.o. in Other
  14.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: Skladišno poslovanje - inventura i slaganje robe, briga o skladištu, odvoz i dovoz prema potrebi. Potrebna vozaka dozvola C kategorije, prednost osobama sa poloenom E kategorijom....

 • Company FLIBA, d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: poslovi vezani uz voenje skladišta. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Prilikom prijave obavezno u naslov e-maila navesti grad za koji se prijavljujete....

 • Company FLIBA, d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: rad na zaprimanju i isporuci robe. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Prilikom prijave obavezno u naslov e-maila navesti grad za koji se prijavljujete....

 • Company SAME DEUTZ - FAHR Žetelice d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Poeljna osposobljest za rad viliarom. Kandidati ekonomske ili tehnike struke....

 • Company Đuro Đaković TEP d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - sudjelovanje kod istovara, prenošenja, pretovara - prijemna kontrola, kontrola atesta te unošenje atestne dokumentacije u sustav - pregled materijala, zaprimanje materijala - zaprimanje materijala, voenje skladišne evidencije - priprema i izdavanje materijala za proizvodnju - priprema i izdavanje materijala za kooperaciju - sudjelovanje kao pomo tijekom iventure materijala na skladištu - išenje i odravanje sreenosti skladišnih prostora Razina obrazovanja: SSS (tehniki smjer) Potrebna znanja i vještine: - znanje rada na raunalu - poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - motiviranost i spremnost za rad u vrlo dinaminom okruenju - spremnost na rad u svim vremenskim uvjetima (rad vani) i na lokacijama (Slavonski Brod, Luani) po potrebi - timski rad - odgovornost prema o...

 • Company ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. in Other
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: Rukovanje elektrokolicima kod prijevoza pozicija, prijevoz svih roba i predmeta unutar tvornice, utovar i istovar pozicija, rukovanje dizalicom kod prijenosa pozicija i posluivanje strojeva pozicijama i pri montai i demontai. Rukovanje viliarom kod prijevoza sirovina i gotove robe do skladišta i obratno te odravanje transportnog sredstva. ...

 • Company GEALAN d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: - utovar, - istovar, - manipulacija robom, - izdavanje robe po narudbi kupca. Poeljno znanje upravljanja viliarom-nije uvjet. Najava na mobitel: 099 3105178 voditelj skladišta Nikola Iki...

 • Company Calucem d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: organizacija, zaprimanje i izdavanje materijala iz skladišta s ciljem omoguavanja kontinuiranog rada pogona; praenje stanja materijala na skladištu s cilojem optimiziranja obrtnih sredstava društva i smanjenje troškova. Osposobljenost za rad s viliarem. Potrebno obrazovanje: srednja struna sprema - tehniki smjer ( elektrotehniar, strojarski tehniar ...)...

 • Company ENMON d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi skladištava - viljuškarista. Potrebno uvjerenje o rukovanju viliarom....

 • Company GRADITELJ V.S. d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova:rad u skladištu i trgovini Javiti se gi. Vuievi na mob 099 3147500....

 • Company TRG.RADNJA "DADO"VL.ZDENKA KORAN in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  opis poslova: utovar, istovar i dostava graevinskog materijala...

 • Company KOSTEL PROMET d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: utovar i istovar kamiona, slaganje robe. Potrebno posjedovanje uvjerenja za upravljanje viliarom....

 • Company WEBER ESCAL d.o.o. in Dane
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  planiranje i koordinacija procesa distribucije i rada dostavljaa na definiranom podruju depoa - podnošenje dnevnih izvještaja o svim distribucijama i dogaajima u djelokrugu depoa voditelju depoa - u dogovoru s voditeljem depoa osigurava zamjene, slobodne dane i planira godišnje odmore dostavljaa - interna kontrola distribucije i dostave - komisijska kontrola distribucije i dostave s predstavnicima klijenata - dostava materijala za distribuciju dostavljaima ili u trgovine klijenata - ostali poslovi prema nalogu nadreenog...

 • Company PLODINE d. d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad u skladištu, zaprimanje robe i dr. ...

 • Company RADNIK OPATIJA d.d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla : poslovi na skladištenju i izdavanju pekarskih proizvoda...

 • Company RADNIK OPATIJA d.d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla : poslovi na skladištenju smrznutih pekarskih proizvoda...

 • Company PRIMA TOPP d.o.o. in Okoli
  11.09.2020 Updated on: 13.09.2020

  Opis poslova: utovar i istovar robe iz teretnog vozila, slaganje robe u skladištu, odravanje skladišta i okoliša oko skladišta.   U obzir dolaze osobe bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo.   Za prijavu poslati zamolbu i ivotopis. ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stock clerks Edit filters