Jobmonitor. Search results for Sweepers and related labourers

6 Jobs found

Used filters:
 • Sweepers and related labourersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company 'GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA' KRAPINA in Krapina
  02.04.2020 Updated on: 03.04.2020

  Opis poslova: pruanje usluga pomo u kui, ureenje okunice (košnja trave, flaksanje) i drugi tehniki poslovi u kui i oko kue korisnika Mjesto rada: Krapina, urmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj...

 • Company GRAD BJELOVAR in Bjelovar
  28.03.2020 Updated on: 02.04.2020

  Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-124 od 04. sijenja 2018. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.0089, Wheel of change (Kota promjene) (KLASA: 910-04/18-07/11, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1) od 25. sijenja 2018. godine te lanka 45., stavka 1., toke 17. Statuta Grada Bjelovara („Slubeni glasnik“ broj 2/13, 1/18, 2/20), Grad Bjelovar raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme u projektu Wheel of change (Kota promjene) u sklopu Zaeli – program zapošljavanja ena Radnica na poslovima pruanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovolj...

 • Company GLOBAL SERVIS d.o.o. in Other
  26.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Opis poslova: išenje asfaltnih površina u krugu tvornice. Završena škola i radno iskustvo nisu vani. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company GRAD DELNICE in Delnice
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  RADNICA ZA POMO I POTPORU STARIJIM I NEMONIM OSOBAMA -zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja   Grad Delnice raspisuje natjeaj za rad na projektu „Ukljuene“ – program zapošljavanja ena „ZAELI“, na puno radno vrijeme, 1 (jednu) djelatnicu (enu) za obavljanje poslova pomoi i potpore starijih i nemonih osoba, na odreeno vrijeme- zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja.   Na natjeaj se mogu javiti dugotrajno nezaposlene ene, sa podruja grada Delnica i to ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a.   Opis poslova: •          Obavljanje kunih poslova u domu korisnika što obuhvaa: nabavu ivenih namirnica, pranje posua, pospremanje stana, pomo u pripremanju obroka, donošenje ogrjeva, pranje i glaanje rublja, nabavu lijekova i d...

 • Company DRAVA KOM d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 23.03.2020

  Opis posla: Komunalni radnik/radnica na prikupljanju otpada....

 • Company ČISTOĆA d.o.o. in Other
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  Opis poslova: runo išenje i sakupljanje otpada sa javnih površina. Mjesto rada: Varadinska upanija....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Sweepers and related labourers Edit filters