Jobmonitor. Search results for Systems analysts

26 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Osnovna škola Ante Kovačića in Zlatar
  21.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) Osnovna škola Ante Kovaia, Zlatar raspisuje N A T J E A J za zapošljavanje na radnim mjestima: 1. Uitelj informatike (M/) - 1 izvršitelj na neodreeno, puno radno vrijeme 2. Uitelj hrvatskoga jezika (M/) - 1 izvršitelj na odreeno (zamjena), puno radno vrijeme 3. Uitelj matematike (M/) - 1 izvršitelj na odreeno (zamjena), puno radno vrijeme 4. Uitelj njemakog jezika (M/) - 1 izvršitelj na odreeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno 5. Uitelj prirode (M/) - 1 izvršitelj na odreeno (zamjena), nepuno radno vrijeme, 14 sati t...

 • Company Undabot d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: razvoj aplikacija za mobilne ureaje....

 • Company HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. in Bilo
  19.09.2020

  HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ve je 45 godina prepoznata je kao vodei prireiva igara na sreu. U našem poslovanju vano nam je zadovoljstvo naših igraa, ali i naša prepoznatljivost na trištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igraima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo. Zbog nastojanja da na trištu igara na sreu u Hrvatskoj zadrimo vodeu poziciju i ispunimo oekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulaemo u struno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima, javite se na naš oglas za radno mjesto „ VODEI INENJER (ARHITEKT) ZA INTEGRACIJU INFORMACIJSKIH SUSTAVA (m/)“ (Mjesto rada: Zagreb, 1 izvršitelj) Zadaci i odgovornosti: • Osigurava kvalitetu, dostupnost i stabilnost postojeih i buduih servisa unutar IT okoline kompanije ...

 • Company HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. in Bilo
  19.09.2020

  HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ve je 45 godina prepoznata je kao vodei prireiva igara na sreu. U našem poslovanju vano nam je zadovoljstvo naših igraa, ali i naša prepoznatljivost na trištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igraima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo. Zbog nastojanja da na trištu igara na sreu u Hrvatskoj zadrimo vodeu poziciju i ispunimo oekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulaemo u struno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika. Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima, javite se na naš oglas za radno mjesto „ INENJER ZA RAZVOJ SOFTVERA (m/)“ (Mjesto rada: Zagreb, 1 izvršitelj) Zadaci i odgovornosti: • Analiziranje korisnikih zahtjeva i postojeih poslovnih procesa • Izrada aplikativnih rješenja i implementiranje novih funkcionalnosti pr...

 • Company NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU in Polje
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  10. VIŠI STRUNI SAVJETNIK – PROGRAMER U ODJELU IT - jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij odnosno VSS, polje raunarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske i komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima , znanje engleskog jezika. Napomena: trai se PHP programer Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola Uz prijavu kandidati su duni priloiti: • ivotopis • dokaz dravljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) • dokaze o strunoj spremi (preslika svjedodbe, diplom...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA in Kom
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18. i 98/19.), Tehnika škola Ruera Boškovia, Getaldieva 4, Zagreb dana 16. 9. 2020. godine objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa (m/) na radno mjesto: 1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta – raunalna skupina predmeta - 1 izvršitelj/ica, dipl. ing. elektrotehnike/raunarstva na odreeno puno radno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanj...

 • Company MÖBEL LAND d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis posla: voenje i razvoj on line prodaje, kreiranje sadraja na WEB shopu Mjesto rada: WEST GATE...

 • Company AVL-AST d.o.o. in Tenja
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: razvoj grafiko korisnikog suelja za mehaniko simulacijski softver usredotoen na automobilske aplikacije. Informatika znanja: širina programerskog znanja i iskustva, iskustvo s Pythonom ili C++-om, znanje iz matenatike i fizike, poznavanje Linux osnove, dobro špoznavanje engleskog jezika u govoru i pismu; komunikativnost i sposobnost za kvalitetan timski rad; spremnost na uenje i prilagoavanje traenom strunom profilu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – struni savjetnik (za informatike poslove), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Pododsjeku za raunarstvo (u središnjoj slubi) pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen (do)diplomski sveuilišni ili diplomski struni studij informatike struke - 3 godine radnog iskustva u struci, - znanje engleskog jezika. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – struni suradnik (za informatike poslove),na neodreeno vrijeme , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom u Pododsjeku za raunarstvo pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen (do)diplomski sveuilišni studij informatikog ili srodnog smjera - 1 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - znanje engleskog jezika Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom natjeaju, a ...

 • Company ambiFOX d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Traimo:- praktino iskustvo u razvoju web softvera (PHP, Python, HTML5, JavaScript, CSS), - samostalan i pouzdan rad, - predanost poslu i sposobnost rada u timu. Uz potrebna znanja i vještine koje od Vas traimo, mi nudimo: - odlinu radnu atmosferu - rad u timu strunjaka - mogunost uenja i usavršavanja (školovanja) - mogunost napredovanja - team building druenja - povremeni rad od kue - redovita stimulativna primanja...

 • Company ambiFOX d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Traimo:- praktino iskustvo u razvoju web softvera (PHP, Python, HTML5, JavaScript, CSS), - samostalan i pouzdan rad, - predanost poslu i sposobnost rada u timu. Uz potrebna znanja i vještine koje od Vas traimo, mi nudimo: - odlinu radnu atmosferu - rad u timu strunjaka - mogunost uenja i usavršavanja (školovanja) - mogunost napredovanja - team building druenja - povremeni rad od kue - redovita stimulativna primanja...

 • Company DIAGRAM d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: instalacija i administracija IT ureaja. Diplomirani inenjer raunalstva i/ili elektrotehnike....

 • Company ALTER INFO d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova:Razvoj i odravanje poslovnih web aplikacija temeljenih na .Net platformi,Izgradnja modula integracija SW proizvoda s drugim sustavima,Izgradnja IoT rješenja,Izrada chatbot sustava,Automatiziranje rada putem RPA (Robotic Process Automation) sustava...

 • Company NOBILIS EXPO j.d.o.o. in Other
  16.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Specijalist za digitalni marketing / Digital Marketing Specialist Opis posla: - upravljanje društvenim mreama (facebook, instagram, linkedin,..) - otvaranje i voenje facebook business marketplace-a - pisanje bloga - content marketing - obrada slika - otvaranje stranih trišta putem social media Potrebna znanja i vještine: - znanje i iskustvo business social media - komunikativnost - entuzijazam i odgovornost - engleski jezik Mjesto rada: ured u ZG / online Poslati zamolbu i ivotopis na ...

 • Company TELECOM HUB d.o.o. in Other
  13.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: - preuzimanje, analiza i rješavanje tehnikih zahtjeva - nadzor rada i dostupnosti mrenih servisa - planiranje i projektiranje mrene infrastrukture - implementacija i konfiguracija aktivne mrene opreme, mrenih servisa i  protokola - odravanje uspostavljene infrastrukture i servisa - sudjelovanje u evaluacijama i odabiru tehnologija i opreme - tehnika podrška Informatika znanja: - tehniko znanje iz podruja raunalnih/telekomunikacijskih protokola i tehnologija (IP, TCP/UDP, DHCP, DNS, QoS - iskustva iz podruja routinga, switchinga, sigurnosti - poznavanje tehnologija poput MikroTik, CISCO (router, switch) - spremnost na uenje o protokolima SMPP, SS7, Diameter, RCS - iskustvo rada u Linuxu    Poslodavac nudi: - izazovnu poziciju u rastuoj internacionalnoj tvrtki - mogunost strun...

 • Company HRT in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto INENJER SPECIJALIST PJ Tehnologija (3 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS- elektrotehnika/ raunarstvo - 5 godina radnog iskustva - znanje engleskog jezika - znanje rada na PC-u / aplikacije za rad, Word, Excel Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - preciznost i temeljitost u radu, - poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa, - poznavanje novih tehnologija - vozaka dozvola “B” kategorije. Probni rad: 5 mjeseci Poslovi radnog mjesta: - vodi ugradnju, testiranje i puštanje u rad televizijske opreme, - preuzima opremu, - kontrolira ispravnost tehnikih ureaja, nadzire korištenje i odravanje tehnikih ureaja i opreme, - sudjeluje u izradi natjeajne dokumentacije za nabavku proizvoda i usluga u pod...

 • Company HRT in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  INENJER PJ Tehnologija (3 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS- elektrotehnika/ raunarstvo - 1 godina radnog iskustva - znanje engleskog jezika - znanje rada na PC-u / aplikacije za rad, Word, Excel, INews Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - preciznost i temeljitost u radu, - poznavanje tehnologije proizvodnje i emitiranja TV programa, - vozaka dozvola “B” kategorije. Probni rad: 5 mjeseci Poslovi radnog mjesta: • sudjeluje u preuzimanju, ugradnji, testiranju i puštanju u rad televizijske opreme, • kontrolira ispravnost tehnikih ureaja, obavlja mjerenja, • prema potrebi popravlja i odrava televizijsku opremu i izvještava o stanju opreme, • obavlja i druge srodne poslove prema potrebi posla, odnosno nalogu pretpostavljenog. Odgovo...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: Pridruite se dinaminom i kreativnom timu Centra za e-uenje Srca na poslovima pruanja strune podrške korisnicima, prvenstveno u sustavu visokog obrazovanja, u radu s tehnologijama i alatima e-uenja i njihovoj primjeni u obrazovnom procesu te na poslovima izrade, pripreme i provedbe teajeva i ostalih obrazovnih aktivnosti u Centru za e-uenje. Posao ukljuuje aktivno praenje novosti u podruju e-uenja te sudjelovanje u nacionalnim i meunarodnim projektima.1 izvršitelj na odreeno vrijeme, na radnom mjestu Informatiar - specijalist, uz probni rad od 6 mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij (razina 7 HKO)Ostali uvjeti: dobre komunikacijske i organizacijske sposobnostidobro pismeno izraavanjesklonost timskom radusamostalno...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Za potrebe projekta „National Competence Centres in the Framework od EuroHPC - EUROCC“ Srce trai lana tima koji e aktivno sudjelovati u mapiranju stanja HPC kompetencija i resursa za napredno raunarstvo u Hrvatskoj, u izradi edukacijskog plana za razvoj strunjaka te prijenosu znanja i kompetencija iz podruja HPC-a kao i pruanju specijalistike podrške u pristupu HPC kompetencijama i resursima u Hrvatskoj i Europi.1 izvršitelj na odreeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „National Competence Centre in the Framework of EuroHPC“ (predvidivo do rujna 2022. godine), raspored na radno mjesto Informatiar – voditelj projekata, uz probni rok od 6 mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog ...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Srce trai programera / developera zainteresiranog i motiviranog za rad i osobno struno napredovanje u timovima za razvoj i odravanje modernih informacijskih sustava, web i serverskih aplikacija za potrebe sveuilišne, tj. akademske i istraivake zajednice, i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Više o sustavima i aplikacijama moete pronai na poveznicama: , , .1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, na radnom mjestu Informatiar – savjetnik (m/), uz probni rok od 6 mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog usmjerenja (razina 7 HKO)1 godina radnog iskustvaOstali uvjeti:poznavanje nekih od sljedeih tehnologija/alata: programski jezik C#, JavaScript, relacijske baze podataka, ASP.Net MVC, MS...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Srce trai Java programere/developere zainteresirane i motivirane za rad u timovima za razvoj i odravanje modernih informacijskih sustava odnosno web i serverskih aplikacija baziranih na Java platformi i relacijskim bazama podataka, a za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Više o sustavima i projektima moete pronai na poveznicama .1 izvršitelj na neodreeno vrijeme na radnom mjestu Informatiar – voditelj projekata, uz probni rad od šest mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog usmjerenja (razina 7 HKO)1 godina radnog iskustvaOstali uvjeti:poznavanje nekih od sljedeih tehnologija/alata: programski jezik Java, relacijske baze podataka, Spring Framework,...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Kom
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova:Srce trai programera/developera zainteresiranog i motiviranog za rad u timovima za razvoj i odravanje programskih/aplikativnih rješenja za potrebe sveuilišne, tj. akademske i istraivake zajednice. Ako elite razvijati napredne informacijske sustave i aplikacije i/ili razvijati i odravati moderne digitalne repozitorije i podatkovne usluge i pri tome stjecati znanja i sudjelovati u zanimljivim informatikim projektima, kroz rad u timu s informatikim strunjacima, Srce je pravo mjesto za vas.1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, na radnom mjestu Informatiar –savjetnik, uz probni rad od šest mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog usmjerenja (razina 7 HKO)1 godina radnog iskustvaOstali uvjet...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Za potrebe meunarodnog projekta „GEANT 4 (GN4-3)“ Srce trai lana tima za poslove razvoja i odravanja internetskih aplikacija i sustava za autentikaciju i autorizaciju korisnika, suradnju s projektnim partnerima kao i poslove promocije i prezentacije rezultata projekta.1 izvršitelj na odreeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta (predvidivo do kraja 2022. godine), raspored na radno mjesto Informatiar – specijalist, uz probni rok od 6 mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog usmjerenja (razina 7 HKO)Ostali uvjeti:poznavanje LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) arhitektureosnovno poznavanje autentikacijskih i autorizacijskih tehnologija i protokolaaktivno znanje engleskog jezikaŠto vam ...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: Za potrebe projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – HR ZOO“ Srce trai strunjaka za informacijsku sigurnost za nadgledanje, provoenje i unapreenje implementacije sigurnosnih komponenata i poslovnih procesa raunalnih sustava, ukljuujui sigurnosne incidente, kontinuitet poslovanja i procjenu rizika.1 izvršitelj na odreeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak, HR-ZOO“ (predvidivo do rujna 2022. godine), raspored na radno mjesto Informatiar – voditelj projekata, uz probni rok od 6 mjeseciFormalni uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike, raunarstva ili slinog usmjerenja (razina 7 HKO)1 godina radnog iskustvaOstali uvjeti:osnovno znanje o upravljanju kontinuitetom poslovanjaosn...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA-ROVINJ in Kom
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA – UPANIJA ISTARSKA REPUBBLICA DI CROAZIA – REGIONE ISTRIA STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIIA ROVINJ SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMII ROVIGNO 52210 Rovinj – Rovigno, p.p. 120, Carducci 13, Tel./fax 052/818-042, tel 052/813-047, e-mail: IBAN: HR87 2407000 1128027783 OTP banka d.d.; MB: 3840395; OIB: 91505855364 KLASA: 112-01/20-01/03 URBROJ: 2171-09-01-20-4 Rovinj, 9. rujna 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-isp., 90/11., 5/12.-uredba, 16/12.-proišeni tekst, 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), te lanka 6. Pravilnika nainu i postupku zapošljavanja (KLASA: 003-05/20-01/01, URBROJ: 2171-09-08-20-1 od 06. veljae 2020.), ravnatelj Strukovne škole Eugena Ku...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters