Jobmonitor. Search results for Systems analysts

27 Jobs found

Used filters:
 • Systems analystsx
Displaying 1-27 of 27 results.
 • Company GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. in Grana
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Struna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS društvenog/ tehnikog usmjerenja Radno iskustvo u struci: 4 godine Poeljna znanja i vještine: •završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz polja/grana informatike, raunarstva ili srodnih struka •iskustvo u planiranju, koordiniranju, provoenju i unapreenju implementacije sigurnosnih komponenata i poslovnih procesa raunalnih sustava, ukljuujui sigurnosne incidente, kontinuitet poslovanja i procjenu rizika •visoka strunost, autoritet i liderstvo u uspostavi recentnih IT tehnologija i arhitektura sloenih raunalnih sustava •poznavanje naela, praksi i standarda informacijske sigurnosti •osnovno znanje o upravljanju kontinuitetom poslovanj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju Odluke II. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-21-27 od 16. 11. 2021., Odluke II. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-21-28 od 17. 11. 2021., i Odluke II. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-21-29 od 19. 11. 2021., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J1. izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i na rad...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Na temelju Odluke II. Strunog vijea za društveno podruje u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-21-27 od 16. 11. 2021., Odluke II. Strunog vijea za biomedicinsko i zdravstveno, biotehniko, prirodno, tehniko i interdisciplinarno podruje znanosti u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-11-21-28 od 17. 11. 2021., i Odluke II. Strunog vijea za humanistiko podruje znanosti, umjetniko podruje i interdisciplinarno podruje umjetnosti u akad. god. 2021./2022., Klasa: 112-01/21-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10-21-29 od 19. 11. 2021., Sveuilište u Zadru raspisuje zajedniki javni N A T J E A J 1. za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asi...

 • Company FINA in Jame
  03.12.2021

  Financijska agencija (Fina) vodea je hrvatska tvrtka na podruju pruanja financijskih i elektronikih usluga. Moderna smo institucija izgraena na polustoljetnom iskustvu i uspješno provedenim projektima od nacionalne vanosti. Naše poslovnice povezane su suvremenom informatikom tehnologijom i locirane tako da jame klijentima lak i brz pristup iz svakog dijela Hrvatske. S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Zagrebu u Centru digitalnih usluga, Sektoru komercijalnih digitalnih rješenja, na radnom mjestu:viši specijalist – sistem analitiar (m/)Vaši zadaci bit e: klasificiranje, analiza i procjena opsega i izvedivosti zahtjeva, definiranje ciljeva i granica informacijskih sustava te veze i interakcije s postojeim sustavima. Analiziranje, modeliranje i dokumentiranje traenih ...

 • Company SRCE in Adamovec
  03.12.2021 Updated on: 05.12.2021

  Srce, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, trai pojaanje u Sektoru za upravljanje podacima, Slubi za analizu podataka.Traimo timskog igraa na poslovima:dizajna, razvoja i odravanja skladišta podataka (data warehouses) i izvještajnih sustava (dashboards)suradnje s drugim timovima u ugradnji izvještajnih sustava u postojee nacionalne sustave, teanalitike obrade sloenijih podataka i analize velikih podataka.Traimo 1 osobu na neodreeno vrijeme, na sistematiziranom radnom mjestu Informatiar – voditelj projekata, uz probni rad od 6 mjeseci.Uvjeti:završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja raunarstva, matematike, statistike, analize podataka ili srodni studi...

 • Company Energetski institut Hrvoje Požar in Tenja
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Oglas za posao na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na radno mjesto Struni suradnik za informatike poslove u ENERGETSKOM INSTITUTU HRVOJE POAR, Sluba informacijsko-komunikacijskih i tehnikih poslova Oglas je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internet stranici Energetskog instituta Hrvoje Poar i portalu LinkedIn i MojPosao dana 01.12.2021. god. Rok za zaprimanje prijava je do 14.12.2021. I. Radno mjesto: - STRUNI SURADNIK ZA INFORMATIKE POSLOVE - 1 IZVRŠITELJ (M/), - u Slubi informacijsko-komunikacijskih i tehnikih poslova - zapošljavanje na neodreeno vrijeme - probni rad – 6 mjeseca, - puno radno vrijeme, - nema smještaja, - naknada za prijevoz: u cijelosti. II. Opis poslova radnog mjesta: - odravanje, nadzor lokalne raunalne mree, - odravanje, na...

 • Company FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE in Adamovec
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Sveuilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Luia 5, na temelju suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu, Klasa: 100-01/21-03/336; Urbroj: 380-012/246-21-2, raspisuje Natjeaj za popunu radnog mjesta Sistem inenjera, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica, poloaj I vrste, 1 izvršitelj/ica, rad na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci. Opis poslova: - Zamjenjuje rukovoditelja Raunalnog centra, - Obavlja organizacijske i strune poslove sistem inenjera, -Sudjeluje u aktivnostima planiranja, razvoja, odravanja i koordinacije informacijskih servisa Fakulteta koji obuhvaa www, imenike servise, te specijaliziranih baza podataka/informacijskih sustava dostupnih putem mree (ISVU i sl.), -Vodi brigu o funkcionalnosti i izgledu sadraja koji ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA GOSPIĆ in Kom
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 11. Pravilnika o radu Strukovne škole Gospi i lanka 4., 6., 7., i 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Strukovnoj školi Gospi, Strukovna škola Gospi raspisujeN A T J E A J za prijam na radno mjestoODREENO NEPUNO RADNO VRIJEME- do 31. kolovoza 2022.NASTAVNIK/CA RAUNALSTVA – 1 izvršitelj/ica na 10,9 sati tjedno, 6 sati neposredne nastave tjednoMjesto rada: Strukovna škola Gospi Uvjeti: Kandidat/kinja koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvj...

 • Company Tehničko veleučilište u Zagrebu in Adamovec
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Uvjeti: •završen diplomski struni ili sveuilišni studij, sa steenih najmanje 300 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije vaeim propisima raunarstva ili informatike, •3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, •aktivno poznavanje engleskog jezika, •poznavanje rada na osobnom raunalu •probni rad odreen sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za slubenike i namještenike u javnim slubama Uz prijavu pod tokom 3 svi pristupnici trebaju priloiti: •ivotopis, •preslik domovnice ili izvadak iz aplikacije e-graani, •preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava) •potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju traene sposobnosti, ako ih posjeduju, •dokaz o ostvarenom r...

 • Company Tehničko veleučilište u Zagrebu in Adamovec
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Uvjeti: •završen diplomski struni ili sveuilišni studij, sa steenih najmanje 300 ECTS bodova, odnosno istovrijedni studij sukladno ranije vaeim propisima raunarstva ili informatike, •3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, •aktivno poznavanje engleskog jezika, •poznavanje rada na osobnom raunalu •probni rad odreen sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za slubenike i namještenike u javnim slubama Uz prijavu pod tokom 3 svi pristupnici trebaju priloiti: •ivotopis, •preslik domovnice ili izvadak iz aplikacije e-graani, •preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava) •potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju traene sposobnosti, ako ih posjeduju, •dokaz o ostvarenom r...

 • Company Tehničko veleučilište u Zagrebu in Polje
  03.12.2021 Updated on: 04.12.2021

  Uz prijavu svi pristupnici pod tokama 1 i 2 trebaju priloiti: •preslika diploma, odnosno potvrde o završenom školovanju (originale na uvid na zahtjev povjerenstava), •potvrde o poznavanju engleskog jezika te ostale potvrde/certifikate koji dokazuju traene sposobnosti, ako ih posjeduju, •dokaz o ostvarenom radnom stau (potvrda iz HZMO-a), •ostalu dokumentaciju koja dokazuje postojanje uvjeta iz natjeaja •ivotopis s detaljnim podacima o nastavnom, strunom i znanstvenom radu •dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje •odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradniko ili nastavno zvanje •popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje •potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveuilišne knjinice (ukoliko imaju radove) •potvrde o odranim javnim predavanjima i odranoj ...

 • Company AVL-AST d.o.o. in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: razvoj grafiko korisnikog suelja za mehaniko simulacijski softver usredotoen na automobilske aplikacije Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company AVL-AST d.o.o. in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 02.12.2021

  Opis posla: razvoj grafiko korisnikog suelja za mehaniko simulacijski softver usredotoen na automobilske aplikacije Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company AVL-AST d.o.o. in Tenja
  02.12.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis posla: razvoj grafiko korisnikog suelja za mehaniko simulacijski softver usredotoen na automobilske aplikacije Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company SOURCE CRAFT d.o.o. in Other
  27.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Source Craft d.o.o je poduzee otvoreno poetkom 2020. godine i bavi se razvojem programskih rješenja za razne poslovne domene. Primarno smo fokusirani na razvoj novih rješenja za startupe - Web aplikacije, mobilne aplikacije te razne druge automatizirane programe. Opis posla: - razvijanje novih i proširivanje novih programskih rješenja - usavršavanje novih tehnologija - sudjelovanje u ciklusu razvoja novog proizvoda Oekivanja: - transparentna i pravovremena komunikacija - motiviranost i interes za uenjem - dobro poznavanje barem jednog programskog jezika koji se koristi za backend development (PHP, Node JS, ili drugi) - dobro poznavanje rada na bazama podataka (SQL ili NoSQL) - poznavanje rada sa HTML/CSS/JS - dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. Prijave poslati na mail sa...

 • Company DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ in Bilo
  26.11.2021 Updated on: 27.11.2021

  Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij informatike – VSS, poloen struni ispit za obavljanje poslova zaštite na radu, poloen struni ispit za obavljanje poslova zaštite od poara. napredno poznavanje raunalnih mrea, iskustvo u obradi informacijske tehnologije, iskustvo u razvoju i odravanju aplikacija, 4 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima informatiara, poloen vozaki ispit“B“ kategorije Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti slijedeu dokumentaciju: - ivotopis; - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica /osobna iskaznica); - dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (svjedodba/diploma), - uvjerenje o poloenome ispitu za obavljanje poslova zaštite...

 • Company BRIŽINE D.O.O. in Tenja
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Opis poslova: odravanje raunalne i mrene opreme. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company INFINUM d.o.o. in Tenja
  26.11.2021 Updated on: 26.11.2021

  Opis posla: izrada mobilni i web aplikacija Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company KALMAR IMPLANT DENTISTRY d.o.o. in Other
  25.11.2021 Updated on: 03.12.2021

  Opis poslova: Odravanje hardvera, softvera i mrene opreme....

 • Company GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA in Zabok
  23.11.2021 Updated on: 23.11.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje NATJEAJza radno mjesto Nastavnik/nastavnica Informatike – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na odreeno vrijeme – do 31. kolovoza 2022. godine, nepuno radno vrijeme, 4 sat nastave tjedno, 7,3 sati rada tjedno Mjesto rada je u sjedištu (Zabok, Prilaz Janka Tomia 2) i izvan sjedišta Škole. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola.Izrazi koji se koriste u ovom Natjeaju u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola. Radni odnos u školskoj ustanovi ne moe zasnovati osoba za ije zapošljavanje postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoj...

 • Company MAGIĆMARINAC d.o.o. in Tenja
  18.11.2021 Updated on: 18.11.2021

  PROGRAMER/KA Opis posla: izrada internet stranica i aplikacija. Traimo programera/ku sa osnovnim poznavanjem PHP-a, JavaScripta, MySQL-a, poznavanje HTML/CSS-a, prednost poznavanje programiranja WordPress tema, animacija te sposobnost za dobru organizacijom vremena i plana rada. Oekujemo: - praenje trendova i novih tehnologija - posveenost detaljima i kvaliteti - elju za uenjem i primjenom novih znanja i tehnologija - dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - spremnost na timski rad i suradnju Više o nama provjerite na Molbu, svoj CV i portoflio radova šaljite nam putem linka za prijavu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company SREDNJA ŠKOLA" FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA" in Kom
  17.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08.,86/09, 92/10, 105/10., 90/11.,5/12.,16/12.,86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) ravnateljica Srednje škole fra Andrije Kaia Miošia 20340 Ploe, Tina Ujevia 5 raspisuje N A T J E A Jza popunu radnih mjesta 1. Nastavnik strunih predmeta s podruja elektrotehnike i raunalstva – 6,5 sati nastave tjedno na neodreeno nepuno radno vrijeme 2. Nastavnik strunih predmeta Prehrana i poznavanje robe i Poznavanje robe i prehrana– 10 sati nastave tjedno na odreeno nepuno radno vrijeme do povratka odsutne zaposlenice 3. Nastavnik hrvatskog jezika –4 sata nastave tjedno na odreeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. 4. Nastavnik geografije – 4 sata nastave tjedno na o...

 • Company Reitan Convenience Sweden AB in Råda
  15.11.2021 Updated on: 17.11.2021

  2. VIŠI STRUNI SAVJETNIK - PROGAMER ZA WEB U ODJELU IT •jedan izvršitelj na neodreeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij, odnosno VSS, polje raunarstvo, elektrotehnika, informatika, informacijske ili komunikacijske znanosti, 5 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, znanje engleskog jezika. Prednost: Poznavanje alata za grafiku obradu (Adobe CS paket), poznavanje rada u GNU/Linux operacijskom sustavu, poznavanje Git-a, Node.js, Sass, poznavanje UX i UI principa. Sukladno lanku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz prijavu kand...

 • Company BRAIN INFORMATION TECHNOLOGIES d.o.o. in Adamovec
  15.11.2021 Updated on: 16.11.2021

  BrainIT trai pojaanje na svim pozicijama. U frontend teamu trae React i Angular developere a na backend strani .NET te Spring boot. Ured je na Krvavom mostu (Tkalieva, Zagreb) ali podravamo i rad od kue. Od dodatnih opcija nude: Multisport (100%), opremu po izboru, fleksibilno radno vrijeme. Javite se s CV-em na ili na ...

 • Company INFRACODES d.o.o. in Other
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Opis poslova: Raunalno programiranjeKreirenje rješenja za razvoj softvera...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZADRU in Zadar
  15.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Informatiar - Struni suradnika – Radno mjesto slubenika I. vrste u Informatikoj slubi- na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom.Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete i to:završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij raunalnog, elektrotehnikog, prirodoslovno-matematikog ili informatikog smjeradobro poznavanje LINUX-a i Windowsa na korisnikoj razininajmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima iz podruja informacijskih tehnologijapoznavanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)probni rad: 6 mjeseci Uz prijavu za natjeaj kandidati su duni dostaviti: ivotopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natjeaja dokaz o strunoj spremi ...

 • Company STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA-ROVINJ in Kom
  10.11.2021 Updated on: 15.11.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), te lanka 6. Pravilnika nainu i postupku zapošljavanja (KLASA: 003-05/20-01/01, URBROJ: 2171-09-08-20-1 od 06. veljae 2020.), ravnatelj Strukovne škole Eugena Kumiia Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumii Rovigno, raspisuje N a t j e a jza zasnivanje radnog odnosa 1.Nastavnik/nastavnica strukovnih predmeta iz podruja elektrotehnike – nepuno radno vrijeme (17 sati nastave/31 radni sat tjedno/6,2 sati dnevno), neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj/izvršiteljicaMjesto rada: RovinjNa natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).Ugova...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Systems analysts Edit filters