Jobmonitor. Search results for University and higher education teachers

15 Jobs found

Used filters:
 • University and higher education teachersx
Displaying 1-15 of 15 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u nastavno zvanje viši predava (naslovno zvanje) iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj prilau: ivotopis, odgovarajuu diplomu i dokaz o dravlj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, za rad na projektu „Dynamics of virus infection in mycovirus-mediated biological control of a fungal pathogen“ IZHRZ0_180651 - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u suradniko zvanje i na razvojno radno mjesto poslijedoktoranda iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, na odreeno vrijeme u trajanju od etiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pr...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 5. u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 2 izvršitelja. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupn...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 6. u suradniko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na odreeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 2 izvršitelja. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 4. u suradniko zvanje i na razvojno radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika i grana ekologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botanikom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  29.03.2020 Updated on: 29.03.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 3. u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, na odreeno vrijeme u trajanju od etiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBIO) „ - 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04...

 • Company AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB in Visoko
  26.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA 1 IZVRŠITELJ NA PUNO, NEODREENO RADNO VRIJEME Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta puno neodreeno radno vrijeme, uz ope uvjete (magistra inenjerka hranidbe ivotinja i hrane) za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) i uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu duan je uz prijavu na javni nat...

 • Company Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3. - Odjel za fiziku in Osijek
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU raspisuje: NATJEAJ za izbor: Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom. (Zapošljavanje znanstvenika povratnika na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 18. veljae 2020. godine) Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.), ope uvjete propisane lancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  22.03.2020 Updated on: 26.03.2020

  HRVATSKO KATOLIKO SVEUILIŠTE, Ilica 242, 10000 Zagreb Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje filozofija ili za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija ili za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju humanistikih znanosti, znanstveno polje teologija ili za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje posljedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, znanstveno polje klinike medi...

 • Company SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - Odjel za kemiju in Osijek
  22.03.2020 Updated on: 27.03.2020

  SVEUILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA KEMIJU raspisuje NATJEAJ za izbor jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i suradnikom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog podruja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na odreeno vrijeme do 31. svibnja 2022. godine s punim radnim vremenom za rad na projektu „Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju“ (broj: KK.01.1.1.01.0010) u Zavodu za analitiku, organsku i primijenjenu kemiju Svi kandidati Natjeaja moraju ispunjavati ope uvjete utvrene Zakonom o radu („Narodne Novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Kandidati na natjeaj moraju ispunjavati uvjete propisane lankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne Novine“. 123/03., ...

 • Company HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE in Hrvatsko
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Hrvatsko katoliko sveuilište raspisuje N A T J E A J 1. za izbor jednog suradnika u suradniko zvanje poslijedoktorand i na radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom podruju društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija - zamjena za odsutnog zaposlenika. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) te opim aktima Sveuilišta. Prijava na natjeaj mora sadravati: - ivotopis, - presliku domovnice ili drugog dokaza o dravljanstvu, - presliku dokaza o stjecanju akademskog naziva, - presliku dokaza o stjecanju akademskog stupnja, - prikaz znanstvene, nastavne i strune djelatnosti uz odgovarajue dokaze, - popis znanstv...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Fakultet hrvatskih studija Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, objavljuje NATJEAJ radi izbora po jednoga: 2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u podruju humanistikih znanosti, polju filozofije, grani etike, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ako nije izabran u znanstveno zvanje, pristupnik pod 1–2 snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok je 30 osam dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – veljaa 2020.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se r...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Fakultet hrvatskih studija Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, objavljuje NATJEAJ radi izbora po jednoga: 4. suradnika u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta u znanstvenom podruju društvenih znanosti, polju sociologije, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Uvjeti Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ako nije izabran u znanstveno zvanje, pristupnik pod 1–2 snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok je 30 osam dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – veljaa 2020.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na natjeaj se ravnopravno m...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija in Other
  22.03.2020 Updated on: 28.03.2020

  Fakultet hrvatskih studija Sveuilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, objavljuje NATJEAJ radi izbora po jednoga: 1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u podruju društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebne sociologije, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti Pristupnik mora ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ako nije izabran u znanstveno zvanje, pristupnik pod 1–2 snosi trošak toga izbora osobno i unaprijed. Prijavni rok je 30 osam dana od objave u Narodnim novinama. Na omotnici navesti: ime i prezime, „za natjeaj – veljaa 2020.“ i toka za koju se prijavljuje. Nepravodobne i nepotpune zamolbe ne e se razmatrati. O rezultatima pristupnici e biti obaviješteni na e-adresu koju naznae u zamolbi. Na...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
University and higher education teachers Edit filters