Jobmonitor. Search results for Vocational education teachers

5 Jobs found

Used filters:
 • Vocational education teachersx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company INSTITUT in Visoko
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Zapošljavanje poslijedoktoranda, u suradniko zvanje i na suradniko radno mjesto za rad na projektu „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.01.0005, 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine.Uvjeti: Pristupnici na natjeaj moraju imati završen poslijediplomski sveuilišni studij i steen akademski stupanj doktora znanosti iz podruja biotehnikih ili prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva i srodnih podruja.Dodatni uvjeti: visoka motiviranost kandidata i sklonost znanstvenoistraivakom radu, dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i vozaka dozvola B kategorije.Uz prijavu treba priloiti: motivacijsko pismo, ivotopis, dokaz o završenom diplomskom studiju, dokaz o steenom akademskom stupnju doktora znanosti u odgovarajuem podruju, saetak ...

 • Company INSTITUT in Visoko
  13.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Zapošljavanje poslijedoktoranda, u suradniko zvanje i na suradniko radno mjesto za rad na projektu „Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja“ KK.01.1.01.0005, 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine.Uvjeti: Pristupnici na natjeaj moraju imati završen poslijediplomski sveuilišni studij i steen akademski stupanj doktora znanosti iz podruja biotehnikih ili prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva i srodnih podruja.Dodatni uvjeti: visoka motiviranost kandidata i sklonost znanstvenoistraivakom radu, dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu i vozaka dozvola B kategorije.Uz prijavu treba priloiti: motivacijsko pismo, ivotopis, dokaz o završenom diplomskom studiju, dokaz o steenom akademskom stupnju doktora znanosti u odgovarajuem podruju, saetak ...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  29.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisujeN A T J E A JZa izbor:- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora - trajno zvanje za znanstveno podruje tehnikih znanosti, polje strojarstvo i odgovarajue radno mjesto.Pristupnici koji se javljaju na natjeaj moraju, pored uvjeta navedenih u natjeaju, ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti (NN 106/06) odnosno Odluke Rektorskog zbora o nunim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno strune djelatnosti (NN 122/17) te su...

 • Company OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA in Split
  27.05.2021 Updated on: 27.05.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20) Obrtna tehnika škola raspisuje NATJEAJ za 3 radna mjesta Profesor elektrotehnike skupine predmeta, na odreeno, puno radno vrijeme radi zamjene djelatnika, a traje do povratka djelatnika na rad a najkasnije do 29. 12. 2023.g. UVJETI: Diplomski sveuilišni studij , te prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 , 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20). ne postoji zapreka iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/...

 • Company FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE in Polje
  25.05.2021 Updated on: 25.05.2021

  Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natjeaj za radno mjesto: suradnik u suradnikom zvanju i radnom mjestu asistenta (m/) za podruje tehnikih znanosti, polje raunarstvo ili podruje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanu uz mree raunala, arhitekturu raunalnih sustava i operacijske sustave na Katedri za informatike tehnologije i raunarstvo. Prijavi na natjeaj pristupnici/ice su duni/e priloiti: ivotopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija i potvrdu da se pristupnik/ica nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za k...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vocational education teachers Edit filters