Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

79 Jobs found for Accounting associate professionals in Croatia

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 79 results.
 • Company "PRO ZASTUPANJE" - VL. VJEKO PERETIĆ in Other
  31.10.2020

  Traimo mladu ambicioznu osobu, koja bi u našem timu stekla i usavršila znanja na podruju osiguranja putem  Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva. Bit ete vana podrška u izradi i odabiru optimalnog osiguravajueg proizvoda iz široke ponude naših partnera. Kao pripravnik u timu Pro zastupanja Vi ete: - biti vana podrška kolegama u uredu pri izradi i odabiru osigurateljnih (i ostalih povezanih) proizvoda - aktivno komunicirati i razvijati odnose s klijentima, key-accountima i partnerima (osiguravajuim društvima) - pomagati pri odabiru najboljeg proizvoda osiguranja iz portfelja 12 osiguravatelja - izraivati i koordinirati izradu ponuda osiguranja sa partnerskim osiguravateljima - izraivati izvještaje i evidencije poslovanja upotrebom digitalnih tehnologija - s vremenom biti ...

 • Company X Telecommunication resolutions d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: svi operativni poslovi vezani uz redovno  poslovanje ureda, zaprimanje i otprema opreme s ugovorenim partnerima, voenje izvješa vezanih za realizacije sa kupcima i upravom tvrtke te korespodencija s inozemnim partnerima. Kvalifikacije: • Odgovornost prema poslu, tonost u izvršavanju zadataka. • Samostalnost, motiviranost. • Sklonost timskom radu. • Dobro znanje engleskog i njemakog jezika u govoru i pismu. • Napredno znanje rada na raunalu s naglaskom na MS Office. • Vozaka dozvola B kategorije. • Sposobnost funkcioniranja pod pritiskom   ...

 • Company LUCIANTE d.o.o. in Tenja
  31.10.2020

  Opis poslova: unos dokumentacije. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company BANKA KOVANICA d.d. in Visoka
  31.10.2020

  Opis poslova: kljuna odgovornost pozicije je ostvarenje prodajnih planova kroz uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa s postojeim i novim klijentima Banke. Osnovni radni zadaci obuhvaaju: - aktivna prodaja proizvoda i usluga klijentima iz portfelja i realizacija prodajnih aktivnosti sukladno usvojenom planu prodaje - identificiranje potencijalnih klijenata za akviziciju, uspostavljanje kontakata te vršenje terenskih obilazaka postojeih klijenata - praenje kvalitete portfelja klijenata i prepoznavanje potencijala za budue komercijalne aktivnosti - strukturiranje transakcije, procjena kreditnog rizika u sklopu pravilnika o odobravanju kredita i izrada kreditnih prijedloga - procjena instrumenata osiguranja - naplata potraivanja - pravovremeno prepoznavanje potencijalno loših potraivanja, u...

 • Company ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA in Bedekovčina
  31.10.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama ("Narodne novine", broj 128/2017), lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ("Narodne novine", broj 61/18) i lanka 4. Pravilnika o radu Odgojnog doma Bedekovina ravnateljica Odgojnog doma Bedekovina raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos: – voditelj/voditeljica financijsko – raunovodstvenih poslova – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme. Uvjeti: – završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij ekonomskog usmjerenja, ili struni studij iz podruja ekonomije – pozna...

 • Company Prime Resourcers d.o.o. in Bilo
  31.10.2020

  Opis posla i aktivnosti: - ureivanje opisa poslova te pripadajue organizacijske matrice odjela poduzea - upotreba CRMa, G Suite alata, te definiranih online alata za networking - traenje, kontaktiranje i ogranizacija procesa evaluacije za kandidate - trening u razumijevanju ugovora i ugovornih odnosa, analizi trišta, te razumijevanju novih tehnologija - administrativni poslovi usmjereni na organizaciju i praenje vlastite aktivnosti Od kandidata se oekuje: - min. VŠS ekonomskog smjera - kandidat treba biti pismen, komunikativan, organiziran, te imati elju i motivaciju za uenjem te napretkom - izvrsno korištenje raunalom, rad na društvenim mreama je plus - izvrsno baratanje hrvatskim i engleskim jezikom u govoru i pismu Uvjeti: ugovor na neodreeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci poet...

 • Company OPĆINA PRIMOŠTEN in Primošten
  31.10.2020

  Klasa: 112-02/20-03/5 Ur.broj: 2182/02-03-20-1 Primošten, 27. listopada 2020. godine Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Primošten, na temelju lanka 29. u vezi lanka 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11, 4/18 i 112/19) u daljnjem tekstu ZSN, lanka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03 i 69/17), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Opine Primošten („Slubeni vjesnik Opine Primošten“ broj: 3/19, 6/19 i 8/19), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Primošten, raspisuje: OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Primošten na radno mjesto Savjetnik za raunovodstvo i financije u ...

 • Company DIVOTA d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis posla: voenje robno - materijalnog knjigovodstva, pošta, kompenzacije, likvidacija rauna, platni promet (plaanje obveza prema dobavljaima), prijave i odjave djelatnika, priprema za plae, izrada tablica i izvještaja za praenje troškova, nabava uredskog materijala, praenje i nabava repromaterijala, kontakti sa knjigovodstvom, bankom, i drugim institucijama, terenski rad, praenje ugovora,traenje ponuda / usporedba cijena te ostali poslovi po nalogu poslodavca. Uvjeti: Razina obrazovanja: prvostupnik/ca ekonomijePoznavanje rada u raunovodstvenom programu Micronic Kis - modul ugostiteljstvoStrani jezik: Engleski jezikPoznavanje rada na raunalu: izvrsnoVozaka dozvola: B kategorija- aktivno Traene karakterne osobine: odgovornost, fleksibilnost, samostalni rad , dosljednost, komunikativnost...

 • Company BIODEM d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: prodaja ekološkog gnojiva Zvati od 8 do 15 sati na broj 098 9913942....

 • Company PIRIĆ-PROMET D.O.O. in Tenja
  31.10.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company PEVEX d.d. in Visoko
  31.10.2020

  Od Vas oekujemo: • minimalno VŠS ekonomskog ili srodnog smjera • minimalno 5 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima u maloprodaji • visoko razvijene vještine rukovoenja • komunikacijske, organizacijske i analitike vještine • samoinicijativnost i odgovornost • napredno poznavanje MS Office paketa • aktivno znanje engleskog jezika • vozaka dozvola B kategorije •s premnost na terenski rad i esta putovanja Kako e izgledati Vaš posao? • bit ete odgovorni za operativno upravljanje prodajnim centrima za pripadajue podruje • organizirat ete i koordinirati rad djelatnika u prodajnim centrima unutar podruja • pratit ete i analizirati ostvarene rezultata te predlagati i provoditi mjere poboljšanja • bit ete odgovorni za postizanje planskih rezultata • predlagat ete i izraivati godišnje ...

 • Company I D T d.o.o. in Other
  30.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova:Obavljanje svih poslova vezanih uz administrativno praenje Ugovora i projekataSuradnja s nadzornim inenjerima u dijelu administriranja Ugovora koji su sklopljeni prema modelu FIDICObavljanje svih poslova vezanih uz voenje registara unutar DruštvaObavljanje interne i eksterne komunikacije unutar projekata vezanih uz obavljanje strunog nadzoraRad i na ostalim poslovima prema potrebama Uvjeti:VŠS/VSS društvenog ili tehnikog smjeraMinimalno 10 godina iskustva na istim ili slinim poslovimaPoznavanje engleskog jezika u govoru i pismuZnanja u podruju upravljanja projektomZnanja iz upravljanja ugovornom dokumentacijomVozaka dozvola B kategorijeFleksibilnost i timski radOrganizacijske i komunikacijske vještineOdlino poznavanje rada na raunalu (Office paket) Poslodavac nudi:Stimulativ...

 • Company IZGRADNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: voenje financija i raunovodstva....

 • Company KRALJEVSKE SLASTICE d.o.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  administrativni i ekonomski poslovi...

 • Company AGRAM LIFE osiguranje d.d. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  opis poslova: prodaja osiguranja...

 • Company FERALIS d.o.o. in Slanje
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Radno mjesto ukljuuje voenje cjelokupnog knjigovodstva i raunovodstva tvrtke, brigu o postojeim i komunikaciju s novim klijentima, koordinaciju i rad s vanjskim suradnicima, ukljuujui sudjelovanje na sastancima i prezentaciju tvrtke. Unutar svojih zaduenja, osoba e brinuti o procesu pripreme i objave materijala i sadraja za web mjesta i na društvenim mreama. Zbog situacije s COVID-19 osoba se postepeno uvodi u posao s pola radnim vremenom i po uhodavanju prelazi na puno radno vrijeme s mogunošu trajnog zapošljavanja. Opis posla: - obraun plae i putnih naloga, voenje administracije - pismena i usmena komunikacija s poslovnim klijentima - sudjelovanje na poslovnim i strunim i društvenim dogaanjima  - koordinacija i praenje aktivnosti vanjskih suradnika  - priprema i slanje  newslettera i ma...

 • Company IZOLATERSKI I LIMARSKI OBRT VL. BOŽIDAR GUŽVINEC in Other
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Opis posla: raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi u obrtu Na natjeaj se mogu prijaviti osobe sa specifinim znanjima i bez potrebnog staa. Mogunost zasnivanja stalnog radnog odnosa....

 • Company NAUTIČKI CENTAR TROGIR d.o.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Opis poslova: - SEO optimizacija,-upravljanje digitalnim kampanjama za društvene mree Facebook, Instagram, Google Adwords,-praenje i analiziranje uspješnosti na društvenim mreama,- praenje i obrada statistikih podataka ( Google Analytics ),- osmišljavanje i realizacija online marketing kampanja,- rad na tiskanim materijalima - osmišljavanje i kreiranje promotivnih materijala te njihova priprema za tisak....

 • Company Virovi in Otok
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  USTANOVA VIROVI raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto Voditelj slube za nabavu i tehniku slubu (1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na neodreeno) Kandidati moraju ispunjavati za oba radna mjesta sljedee uvjete: - viša ili visoka struna sprema ekonomskog smjera - najmanje 2 godine radnog iskustva, - znanje engleskog (min B1 razina) - poznavanje rada na raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidati/kinje su uz zamolbu duni/e priloiti: - ivotopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, - dokaz o strunoj spremi (preslika diplome), - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), - dokaz o radnom stau (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),. - presliku uvjere...

 • Company Virovi in Otok
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  USTANOVA VIROVI raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto Voditelj slube za marketing i financije (1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme na neodreeno) Kandidati moraju ispunjavati za oba radna mjesta sljedee uvjete: - viša ili visoka struna sprema ekonomskog smjera - najmanje 2 godine radnog iskustva, - znanje engleskog (min B1 razina) - poznavanje rada na raunalu - vozaka dozvola B kategorije Kandidati/kinje su uz zamolbu duni/e priloiti: - ivotopis s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, - dokaz o strunoj spremi (preslika diplome), - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), - dokaz o radnom stau (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),. - presliku uvjeren...

 • Company PREPLAM d.o.o. in Other
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis posla: poslovi voditelja raunovodstva obuhvaaju upravljanje odjelom raunovodstva, sastavljanje godišnjih financijskih nekonsolidiranih i konsolidiranih izvještaja, izvještavanje i analize prema potrebama Uprave, praenje i primjena zakona i propisa iz podruja raunovodstva i financija, aktivna suradnja s poslovnim partnerima, poreznom upravom, bankom i ostalim relevantnim institucijama. Voditelj raunovodstva mora biti osposobljen da samostalno obavljanje svih raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova meu koje ubrajamo: - robno-materijalno knjigovodstvo - unos/ kontrola dokumenata za obraun, URA i IRA te izvoda - obraun plaa - putni nalozi - mjeseni obraun PDV-a - izrada statistikih, te intrastat izvještaja - izrada godišnjeg PDV obrauna - obrazac PDV-K - izrada završnog rauna GFI-POD obra...

 • Company TELECOM HUB d.o.o. in Other
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: - cjelokupna komunikacija s postojeim i potencijalnim kupcima, - istraivanje trišta, - analiza trišta, - proaktivno traenje novih poslovnih prilika na trištu, - istraivanje konkurenata, - analiza rezultata kampanja, - ugovaranje poziva/sastanaka s postojeim i potencijalnim kupcima, - utvrivanje potreba kupaca i kreiranje odgovarajuih ponuda, - voenje administracije za svakog kupca, - kreiranje i odravanje baze podataka. Poslodavac nudi: - dinamino okruenje u kojem svaki lan tima izravno utjee na naš kolektivni uspjeh, - pristup vrhunskoj tehnologiji i njezinoj primjeni na svjetskim trištima s vodeim brandovima, - suradnja s nadarenim pojedincima na raznim mjestima širom svijeta, - stimulativnu plau koja moe biti dogovorena prema vašem iskustvu i znanju koje nam donosite, - d...

 • Company OPĆINA OTOK in Otok
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA OPINA OTOK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 122-03/20-01/04 URBROJ: 2175/04-03-20-01 Otok, 26. listopada 2020.g. Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaeli – Program zapošljavanja ena – faza II“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-149 od 25. rujna 2020. godine, a u skladu s lankom 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta : ZNS), Proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Otok raspisuje Oglas za prijam u slubu na odreeno vrijeme trajanja projekta „Zaeli - program zapošljavanja ena – faza II – Ukljui me!“ na radna mjesta: 1. Viši struni suradnik – voditelj ...

 • Company BODAT D.O.O. in Other
  28.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova : ekonomski poslovi;administrativni poslovi - uvjet: VSS ili VŠS Invalidne osobne moraju priloiti uz zamolbu kao prilog Rješenje o invalidnosti. Zamolbe iskljuivo putem e-maila: ...

 • Company PharmaS d.o.o. in Tenja
  28.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  PharmaS je hrvatska farmaceutska tvrtka za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, medicinskih proizvoda te dodataka prehrani. Traimo motivirane i savjesne osobe, zainteresirane za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva za radno mjesto: Pripravnik u Financijama – stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo (m/) • Viša struna sprema ekonomskog/financijskog smjera • Bez radnog staa • poznavanje korištenja MS office paketa • odline organizacijske sposobnosti i sklonost timskom radu • komunikacijske vještine • proaktivna i ambiciozna osoba • spremnost na uenje i otvorenost prema radu u SAP-u • vaea vozaka dozvola B kategorije Opis poslova : • upoznavanje i praenje propisa iz podruja raunovodstva, poreza i financija, • upoznavanje sa praksom i metodama izrade financijskih izvje...

 • Company VEN-ZORANA j.d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: knjigovodstveni poslovi. Iskustvo u voenju tvrtke sa proizvodnjom i maloprodajom, poznavanje izrade završnog rauna, poznavanje rada u knjigovodstvenom programu Kis (Micronic)....

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE in Beli
  27.10.2020 Updated on: 30.10.2020

  Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i l. 45. Statuta Djejeg vrtia Maslaak, Beliše, Upravno vijee na 4. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, odranoj dana 21. listopada 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO KOORDINATORA/ ICE PROJEKTA DJEJEG VRTIA „MASLAAK“ BELIŠE u svrhu provedbe Projekta „Maslaak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda 1 koordinator/ica projekta na odreeno vrijeme- vrijeme trajanja projekta, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), novootvoreni poslovi, mjesto rada u Belišu Uvjeti za radno mjesto koordinatora/ice projekta su:srednja struna sprema(SSS)poznavanje rada naraunalu - zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova- da...

 • Company LONIA TRGOVINA d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova:vrši pripreme kontiranja i šifriranja dokumentacije za knjienjevrši knjienje dokumentacijevrši mjesene usklade knjienjaodlae knjigovodstvenu dokumentacijuUgovor na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci...

 • Company JADRAN TVORNICA INTERIJERA d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: kontakti s kupcima, izrada ponuda, otvaranje narudbi kupaca, radnih naloga, rauna i sva ostala dokumentacija vezana uz komercijalu. Poeljno znanje engleskog i njemakog jezika....

 • Company Osnovna škola Sesvetska Sela in Sela
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 I 64/2020) Osnovna škola Sesvetska Sela, Letnika 5, Sesvete, objavljuje NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: Voditelj/ica raunovodstva – radni odnos na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj UVJETI: završen diplomski sveuilišni studij ekonomije ili preddiplomski struni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka struna sprema ekonomske struke steena prema ranijim propisima. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela, e-mail adresu te naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje. Uz vlastorunu potpisnu p...

 • Company UČENIČKI DOM SPLIT in Split
  27.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju l. 107., stavka 1., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20),Ueniki dom Split, Split, raspisuje natjeaj za radno mjesto: 1. Raunovodstveni radnik – 1 izvršitelj, - na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno). Uz opi uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i slijedee uvjete: - Srednja struna sprema – ekonomskog smjera - Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. - Poznavanje rada u COP-u - Poznavanje rada s salda konti kupaca - Poznavanje rada s materijalnim knjigovodstvom ...

 • Company PEVEX d.d. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Ako zadovoljavate sljedee kriterije: • završili ste minimalno preddiplomski studij • samostalni ste, proaktivni, komunikativni i usmjereni prema kupcu • sposobni ste strateški razmišljati i donositi odluke • imate razvijene vještine rukovoenja i izvrsne organizacijske sposobnosti • volite raditi u timu • izvrsno poznajete rad u MS Office paketima • aktivni ste voza B kategorije Kako e izgledati Vaš posao? • upravljat ete cjelokupnim radom prodajnog centra (planiranje, organiziranje, voenje i kontroliranje rada centra) • bit ete odgovorni za poslovni rezultat prodajnog centra • upravljat ete zaposlenicima centra – motiviranje, edukacija i praenje rada zaposlenika • optimizirat ete i kontinuirano unapreivati poslovne procese u centru • koordinirat ete rad prodajnog centra u skladu sa zakonsk...

 • Company AGRONOM d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis posla: - redovni obilazak kupaca uz pronalaenje novih - priprema ponuda  - prodaja robe i briga o postprodaji - odgovornost za postizanje prodajnih ciljeva - kontrola realizacije i naplate.  Uvjeti: poeljno iskustvo prodaje 2 godine na istim ili slinim poslovima prodaje runog, vrtnog ili elektrinog alata - tehnike kompetencije za poznavanje robe iz asortimana - ispunjenje planova prodaje - samostalnost u obavljanju zadanih ciljeva - organizacijske vještine - poznavanje osnova marketinga - znanje rada na raunalu - vozaka dozvola B kategorije.  ŠTO NUDIMO: - slubeni automobil i raunalo - stimulativna primanja - nakon probnog rada, zapošljavanje za stalno....

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: prodaja stolarije, obilazak terena, komunikacija sa kupcima. Vozaki ispit: B kategorija. Potrebne su prodajne i prezentacijske vještine. Poslodavac trai osobu sa minimalno 2 godine radnog iskustva u direktnoj ili terenskoj prodaji. Poslodavac omoguava korištenje slubenog vozila, mobitela i prijenosnog raunala u poslovne svrhe. Predviena plaa 11.500,00 kn....

 • Company STAKLO DOM MONTAŽA d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: prodaja stolarije, obilazak terena, komunikacija sa kupcima. Vozaki ispit: B kategorija. Potrebne su prodajne i prezentacijske vještine. Poslodavac trai osobu sa minimalno 2 godine radnog iskustva u direktnoj ili terenskoj prodaji. Poslodavac omoguava korištenje slubenog vozila, mobitela i prijenosnog raunala u poslovne svrhe. Predviena plaa 11.500,00 kn....

 • Company PROELEKTRONIKA d.o.o. in Tenja
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi u odjelu nabave i logistike, prodaje i raunovodstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company NEPHOS d.o.o. in Tenja
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: interni procesi i usluga marketinga vanjskim korisnicima. Potrebno poznavanje rada u naprednim marketinškim alatima i rada s društvenim mreama. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapoljavanja....

 • Company GREEN TECH MOTORS d.o.o. in Other
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  OPIS POSLOVA: - DJELATNIK U PRAVNOM I EKONOMSKOM ODJELU...

 • Company HELIOZ TECHNOLOGIES d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Helioz Technologies se bavi razvojem i implementiranjem rješenja za konfiguraciju proizvoda, za strojarske i graevinske proizvode. Uvjeti za prodajnog predstavnika: - VŠS ili VSS, poeljno ekonomske struke (ali nije uvjet) - minimalno 1 godina radnog iskustva na poslovima prodajnog predstavnika (poeljno u IT sektoru) - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu - dobre komunikacijske vještine - dobre organizacijske vještine - dobro snalaenje u outbound salesu (kao i u inbound) s naglaskom na upuivanje telefonskih poziva i emailova potencijalnim klijentima - spremnost na kontinuirano uenje i timski rad Poslodavac nudi: - rad u pozitivnom okruenju - rad u punom radnom vremenu - naknadu za pr...

 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU in Hrvatsko
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje N A T J E A J za popunu slobodnog radnog mjesta   SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj     UVJETI: - završen preddiplomski sveuilišni ili preddiplomski struni studij, odnosno osoba koja je stekla višu strunu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz podruja društvenih ili humanistikih znanosti - 3 godina radnog staa - znanje najmanje jednog stranog jezika - informatika pismenost - probni rad 3 mjeseca - Opis radnog mjesta: organizira i koordinira rad unutar ureda intendantice, povezuje rad ureda Intendantice s ostalim direkcijama i slubama, prema uputi Intendantice sudjeluje u realizaciji raznih pro...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI in Adamovec
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Sveuilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Zagreb, Vukelieva 4 OBJAVLJUJE NATJEAJ ZA IZBOR Jednog izvršitelja m/ na radno mjesto II. vrste - viši tehniar, interni naziv financijski referent u Raunovodstveno-financijskoj slubi, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka zaposlenice sa rodiljnog/roditeljskog dopusta; UVJETI - završen preddiplomski struni ili sveuilišni studij ekonomskog smjera - 2 godine radnog iskustva na financijsko-raunovodstvenim poslovima - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - izvrsno poznavanje rada u MS Office okruenju - psihofizike sposobnosti za rad sa strankama - poeljno poznavanje rada u COP-u (sustav Centralnog obrauna plaa RH), - poeljno poznavanje rada u raunovodstvenim programima CIRIS i KONTO OPIS POSLOVA - obraun, evide...

 • Company MLC ELECTRONIC d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi. Mjesto rada: Zagreb-Luko....

 • Company ČAJANI UGOSTITELJSTVO I TURIZAM j.d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Trai se djelatnik koji bi obavljao funkciju menadera ugostiteljskog objekta Ms Grill.Opis posla: - voenje, koordinacija i nadziranje itavog kuhinjskog tima i konobara - kontrola i praenje troškova rada u usporedbi s planiranim prihodima - osigurava kvalitetu pruene usluge i zadovoljstvo gostiju pratei standarde rada i kvalitete - odgovornost za higijenu i istou itave kuhinje, skladišta i šanka - svakodnevna kontrola stanja skladišta za sve odjele - svakodnevna kontrola i briga o redovnom odravanju i servisiranju opreme za rad poslovnice - svakodnevna kontrola nabave sirovina po ugovorenim dobavljaima i ugovorenoj cijeni na svojoj poslovnici - svakodnevna kontrola ulaska namirnica i gotovih proizvoda u restoran te njihovo skladištenje - pridravanje pravilnika kod zapošljavanja novih djelatn...

 • Company GASTRO FENIKS j.d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis poslova: upravljanje i voenje trgovakog društva...

 • Company L & P tehnologije d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova; unos i praenje narudba, podrška prodajnim predstavnicima, komunikacija sa kupcima poeljna godina dana radnog iskustva na istim ili slinim poslovima poeljne osobine kandidata su odgovornost, samostalnost, volja za uenjem i timski rad...

 • Company CENTAR ZA FINANCIJSKA VJEŠTAČENJA d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: analiziranja i interpretiranje bilance, rauna dobiti i gubitka te poreznih izvješa, analiziranje i intrepretiranje knjigovodstvene i poslovne dokumentacije, kontroliranje formalne i matematike ispravnosti dokumenata, provjera i obraun plae, drugih dohodaka. Izrada potrebnih izvještaja....

 • Company IRIS NOVA d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: rad u revizijskom programu Caseware, konfirmacija otvorenih stavaka, verifikacija pozicija Bilance i Rauna dobiti i gubitka kod klijenata...

 • Company MAZARS CINOTTI CONSULTING d.o.o. in Tenja
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u financijskom savjetovanju. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company IHS RAČUNOVODSTVO d.o.o. in Other
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis poslova: obavljanje knjigovodstvenih poslova....

 • Company KRUNA TRADE D.O.O. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis posla: - administracija web trgovine - content marketing - izrada pripreme za plakate, mega plakate – wallscapove i bigboard površine, koordiniranje tiskara i tima za postavljanje Uvjeti: - poznavanje Adobe paketa: Ilustrator, Photoshop - poznavanje osnova digitalnog marketinga - visoka razina pismenosti - osnovno poznavanje web dizajna - poznavanje Microsoft Office paketa - organiziranost, sistematinost i odgovornost - znanje engleskog jezika - predlaganje kreativnih rješenja i ideja - poznavanje trendova u digitalnom marketingu, social, kao i tiskanim medijima - poeljno poznavanje Presta Shop platforme (nije uvjet) - timski igra, komunikativnost Molimo poslati molbu i ivotopis na i . Radujemo se vašoj pisanoj prijavi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters